Przerwy w pracy – co musisz wiedzieć?

przerwy w pracy co musisz wiedzieć

Każda branża charakteryzuje się innym systemem pracy. W zależności od wykonywanych obowiązków i rodzaju działalności pracownicy mają swoje prawa i obowiązki. Nie wszędzie będą one takie same i nie wszystkie tyczą się każdego pracownika. Wszyscy mają prawo jednak do przerwy w pracy. Kiedy i ile trwa? Komu należy się dłuższa? Dowiesz się z artykułu.

Przerwy w pracy pracowników

Przerwa w pracy to przywilej pracownika, z którego może skorzystać zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie pracy i w regulaminie firmy. Długość przerwy uzależniona jest od dobowego wymiaru czasu jego pracy. Przerwa może trwać:

  • min 15 minut, przy wymiarze co najmniej 6 godzin,
  • co najmniej 15 min dodatkowo, jeżeli wymiar czasu pracy wynosi więcej niż 9 godzin,
  • kolejne minimum 15 min przy wymiarze dłuższym niż 16 godzin.

Te przerwy w pracy wliczamy do czasu pracy. Pewnym grupom pracowników należą się jednak dodatkowe pauzy także wliczane w wymiar czasu pracy.

Przerwa dla karmiącej matki

Według polskiego prawa, kobieta, która karmi dziecko piersią, ma prawo do dodatkowych przerw w pracy. Mogą być to dwie półgodzinne pauzy. Na odpowiedni wniosek, przerwy możemy udzielić łącznie. W przypadku karmienia więcej niż jednego dziecka długość przerw wynosi dwa razy po 45 minut.

Przerwy osób z niepełnosprawnością

Osobie ze stwierdzoną niepełnosprawnością należy się w ciągu dnia jedna dodatkowa 15 minutowa przerwa. Ma ona służyć wypoczynkowi, lub gimnastyce.

Przerwy w pracy przy monitorze

W branży, w której pracownik używa komputera, należą się dodatkowe przerwy. Pracownik, który wykonuje swoje obowiązki przy komputerze przez co najmniej połowę dobowego czasu pracy, ma prawo do min. 5-minutowej przerwy po każdej godzinie takiej pracy. Nie dotyczy to pracy:

  • z systemami komputerowymi na pokładach środków transportu, czy przeznaczonych głównie do użytku publicznego,
  • w kabinach kierowców i kabinach sterowniczych maszyn,
  • z kalkulatorem, kasą rejestrującą, czy też innym urządzeniem z małym ekranem,
  • przy maszynach do pisania z wyświetlaczem ekranowym,
  • z systemem przenośnym, który nie jest przeznaczony do użytkowania na danym stanowisku pracy.

Istnieją też sytuacje, kiedy pracodawca nie musi udzielać przerwy w pracy przy monitorze. Musi wtedy zapewnić łączenie pracy przy ekranie naprzemiennie z innym rodzajem prac, który nie obciąża wzroku i może być wykonywana w innej pozycji ciała. Praca przy komputerze nie może wtedy przekraczać nieprzerywanej godziny.

Przerwa dla pracownika młodocianego

Przy zatrudnianiu pracowników młodocianych mamy do czynienia z 30-minutową dodatkową przerwą. Dotyczy to tych osób, których dobowy wymiar pracy wynosi co najmniej 4,5 godziny. Pauza musi trwać nieprzerwanie pół godziny. 

Przerwy w pracy – o czym pamiętać

Co więcej, pracodawca może udzielić dodatkowo jednej przerwy. Na przykład, na spożywanie posiłku, czy załatwienie spraw prywatnych pracownika. Takiej przerwy nie wliczamy do wymiaru czasu pracy. Przerwa nie może przekraczać 60 minut. Prawo do skorzystania z takiej pauzy wprowadza się w regulaminie pracy, w umowie, lub układzie zbiorowym.