Opieka informatyczna

Pomoc serwisowa zawsze w zasięgu ręki

Opieka informatyczna

Kompleksowe usługi informatyczne

Varico współpracuje z przedsiębiorstwami w ramach opieki informatycznej obejmującej kompleksową obsługę informatyczną, jak i świadczy wszelkiego rodzaju usługi incydentalne realizowane w ramach pojedynczego zlecenia.

Klient indywidualny bądź biznesowy może więc skorzystać z naszej pomocy w zakresie konkretnego rozwiązania, często niewielkiego problemu informatycznego: awaria systemu, problem z instalacją i konfiguracją oprogramowywania lub sprzętu. Zapewnimy Twojej firmie kompleksową opiekę w zakresie IT. Co ważne, staramy się zawsze dostosować termin wizyty do preferencji klienta, a większość problemów rozwiązujemy skutecznie w ciągu jednej wizyty.

Usługi serwisowe i wsparcie techniczne od Varico
Usługi serwisowe

Usługi związane z instalacją i konfiguracją oprogramowania Varico

Skorzystaj z usługi Varico

 • Instalacja aktualnych wersji programów Varico®
 • Eksport dokumentów – wyeksportowanie danych ze swoich programów do dowolnego edytora tekstu i arkusza kalkulacyjnego (np. do takich programów jak MS Word, MS Excel czy pakiet Open Office)
 • Usługi internetowe: konfiguracja konta e-mail, instalacja dostępu do Internetu, wpisywanie i pomoc w aktualizacji oferty towarowej w przypadku posiadania przez klienta aplikacji INFInet eSklep
 • Szkolenie z obsługi programów i nowo pojawiających się w nich opcji i kursów z szybkiego księgowania faktur (rekord w KPiR® – 80 faktur w 10 min., KSH® – 48 faktur w 10 min

Zakres świadczenia opieki serwisowej:

Zobacz, na co możesz liczyć

 • Konsultacja w przypadku jakichkolwiek problemów
 • Instalacja systemów operacyjnych
 • Konfiguracja sprzętu (drukarka, fax, itp.),
 • Integracja oprogramowania z innymi urządzeniami
 • Kontrole poprawności funkcjonowania sprzętu komputerowego oraz oprogramowania,
  jak również wszelkie inne usługi informatyczne mające na celu zapewnienie bezproblemowej pracy z posiadanymi zasobami informatycznymi,
 • Rozwiązywanie problemów w zakresie administrowania serwerami
 • Rozwiązywanie problemów w zakresie administrowania sieci,
 • Czyszczenie napędów stacji dyskietek oraz CD, a także okresowe czyszczenie wnętrza komputera
 • Instalacja i konfiguracja programu Płatnik
 • Konsultacje w zakresie realizacji projektów informatycznych
 • Konfiguracja programów antywirusowych i programów blokujących dostęp do danych z zewnątrz
 • Instalacja i konfiguracja programu przeznaczonego do odrzucania niechcianych wiadomości
Usługi serwisowe programów księgowych

Co więcej?

W ramach opieki informatycznej zapewniamy:

 • Aktualizacje oprogramowania do księgowości, kadr i innych
 • Wykonywanie kopii bezpieczeństwa
 • Zapobieganie infekcjom powodowanym przez wirusy, robaki, trojany
 • Zapobieganie awariom sprzętu poprzez cykliczne sprawdzenie dysków twardych , stabilności działania systemu operacyjnego oraz aktualizacji tego systemu
 • Stabilność pracy komputera poprzez sprawdzenie zawartości rejestru systemowego
 • Doradztwo i konsulting w przypadku zakupu sprzętu, oprogramowania, wdrażania innowacyjnych rozwiązań

Autoksięgowanie Dokumentów Sprzedaży

Istnieje możliwość autoksięgowania dokumentów sprzedaży. Jak to działa? Ty wysyłasz nam plik z programu, który chcesz automatycznie zaksięgować, a my go konwertujemy i odsyłamy Tobie gotowy plik, który możesz bezpośrednio zaimportować do swojego programu księgowego.

CENNIK

Opieka informatyczna obejmująca kompleksową obsługę z zakresu informatyki

Poniższe ceny są przykładowe i mogą się różnić od podanych. Jeśli nie ma tu opieki informatycznej, która Cię interesuje – skontaktuj się z nami, a otrzymasz indywidualną ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb!

1 stanowisko - 2 godziny

NA MIEJSCU

300

MIESIĄC

netto

3 stanowiska - 3 godziny

NA MIEJSCU

400

MIESIĄC

netto

1-2 stanowiska - 1 godzina

ZDALNIE

180

MIESIĄC

netto

Regulamin opieki informatycznej i usług incydentalnych

Niniejszy regulamin reguluje świadczenie usług stałych oraz incydentalnych przez firmę Varico: w biznesie warto na nas liczyć z siedzibą w Poznaniu.
1. Ilekroć w regulaminie mówi się o godzinie, ma się na myśli godzinę zegarową liczącą 60 minut.
2. W przypadku umów zawartych na pakiety godzin lub fakturowane za godzinę pracy, każda rozpoczęta godzina jest liczona jako pełna. Druga lub kolejna godzina liczy się jako rozpoczęta jeśli wykorzystano powyżej 15 minut. Nie są naliczane ani fakturowane żadne ułamkowe części godzin.
3. W przypadku świadczenia usługi stałej polegającej między innymi na instalacji nowych wersji i łatek programów Varico, Klient zleca instalację nowej wersji, czy łatki. Naliczenie godzin związanych ze świadczeniem umowy, a co za tym idzie zapłata za wykonaną usługę, nie może być w żadnym razie uzależniona od faktu, że kolejne wersje programu poprawiają usterki wykryte w wersjach wcześniejszych. Wynika to z przekonania, że firmie Varico jako producentowi oprogramowania zależy, aby program posiadał możliwie mało usterek jednak ich całkowita eliminacja nie jest możliwa.
4. W przypadku ewidentnego błędu popełnionego przez Doradcę Technicznego IT w
trakcie świadczenia usługi firma Varico jest zobowiązana do naprawienia szkód powstałych u Klienta w maksymalnym możliwym zakresie. Aby Klient mógł skutecznie dochodzić naprawienia szkód niezbędne jest pisemne zgłoszenie wad w ciągu trzech dni roboczych od zakończenia wykonania usługi. Po tym terminie usługę traktuje się jako wykonaną poprawnie.
5. W przypadku wykonywania usługi z pakietem godzin:
a. Doradca Techniczny IT powinien przed rozpoczęciem wykonania usługi poinformować Klienta o tym, ile godzin pozostało w pakiecie i ewentualnie jaka będzie opłata w przypadku przekroczenia ustalonej liczby godzin,
b. Klient ma prawo do wglądu w rejestr wykorzystanego pakietu wraz z listą wykonanych usług.
6. W przypadku usług o trudnej do zdiagnozowania przyczynie firma Varico może zawrzeć z Klientem umowę (mailowo lub ustnie) o świadczeniu usługi z płatnością (odpowiedzialnością) zależną od przyczyny. Jeśli w trakcie świadczenia usługi okaże się, że przyczyna leży po stronie Klienta (np. nieprawidłowe dane lub konfiguracja) Klient jest zobowiązany do zapłaty za usługę. Jeśli jednak przyczyna leży po stronie Varico (np. usterka w programie) usługa jest świadczona nieodpłatnie. Ponieważ zapłata za usługę jest uwarunkowana od przyczyny, Klient godzi się na to, aby firma Varico diagnozowała przyczynę oraz zobowiązuje się do respektowania tej diagnozy. Klient powinien być poinformowany przed rozpoczęciem usługi o możliwych kosztach jej wykonania (godzinowych lub całościowych).
7. Firma Varico dokłada starań, aby usługę wykonać w najszybszym możliwym terminie, ale nie gwarantuje określonego, czy oczekiwanego czasu reakcji na zgłoszenia.

sklep varico pakiety