Opieka informatyczna

Pomoc serwisowa zawsze w zasięgu ręki

Opieka informatyczna

Kompleksowe usługi informatyczne

Varico współpracuje z przedsiębiorstwami w ramach opieki informatycznej obejmującej kompleksową obsługę informatyczną, jak i świadczy wszelkiego rodzaju usługi incydentalne realizowane w ramach pojedynczego zlecenia.

Klient indywidualny bądź biznesowy może więc skorzystać z naszej pomocy w zakresie konkretnego rozwiązania, często niewielkiego problemu informatycznego: awaria systemu, problem z instalacją i konfiguracją oprogramowywania lub sprzętu. Zapewnimy Twojej firmie kompleksową opiekę w zakresie IT. Co ważne, staramy się zawsze dostosować termin wizyty do preferencji klienta, a większość problemów rozwiązujemy skutecznie w ciągu jednej wizyty.

Usługi serwisowe i wsparcie techniczne od Varico
Usługi serwisowe

Usługi związane z instalacją i konfiguracją oprogramowania Varico

Skorzystaj z usługi Varico

 • Instalacja aktualnych wersji programów Varico®
 • Eksport dokumentów – wyeksportowanie danych ze swoich programów do dowolnego edytora tekstu i arkusza kalkulacyjnego (np. do takich programów jak MS Word, MS Excel czy pakiet Open Office)
 • Usługi internetowe: konfiguracja konta e-mail, instalacja dostępu do Internetu, wpisywanie i pomoc w aktualizacji oferty towarowej w przypadku posiadania przez klienta aplikacji INFInet eSklep
 • Szkolenie z obsługi programów i nowo pojawiających się w nich opcji i kursów z szybkiego księgowania faktur (rekord w KPiR® – 80 faktur w 10 min., KSH® – 48 faktur w 10 min

Zakres świadczenia opieki serwisowej:

Zobacz, na co możesz liczyć

 • Konsultacja w przypadku jakichkolwiek problemów
 • Instalacja systemów operacyjnych
 • Konfiguracja sprzętu (drukarka, fax, itp.),
 • Integracja oprogramowania z innymi urządzeniami
 • Kontrole poprawności funkcjonowania sprzętu komputerowego oraz oprogramowania,
  jak również wszelkie inne usługi informatyczne mające na celu zapewnienie bezproblemowej pracy z posiadanymi zasobami informatycznymi,
 • Rozwiązywanie problemów w zakresie administrowania serwerami
 • Rozwiązywanie problemów w zakresie administrowania sieci,
 • Czyszczenie napędów stacji dyskietek oraz CD, a także okresowe czyszczenie wnętrza komputera
 • Instalacja i konfiguracja programu Płatnik
 • Konsultacje w zakresie realizacji projektów informatycznych
 • Konfiguracja programów antywirusowych i programów blokujących dostęp do danych z zewnątrz
 • Instalacja i konfiguracja programu przeznaczonego do odrzucania niechcianych wiadomości
Usługi serwisowe programów księgowych

Co więcej?

W ramach opieki informatycznej zapewniamy:

 • Aktualizacje oprogramowania do księgowości, kadr i innych
 • Wykonywanie kopii bezpieczeństwa
 • Zapobieganie infekcjom powodowanym przez wirusy, robaki, trojany
 • Zapobieganie awariom sprzętu poprzez cykliczne sprawdzenie dysków twardych , stabilności działania systemu operacyjnego oraz aktualizacji tego systemu
 • Stabilność pracy komputera poprzez sprawdzenie zawartości rejestru systemowego
 • Doradztwo i konsulting w przypadku zakupu sprzętu, oprogramowania, wdrażania innowacyjnych rozwiązań

Nowa usługa wymiany sprzętu i przeniesienia danych

Zobacz co m.in. zawiera:

 • doradztwo oraz zakup sprzętu z najnowszym systemem Windows 11 po akceptacji klienta,
 • bezpieczne przeniesienie danych na nowe urządzenie,
 • transfer wszystkich niezbędnych aplikacji, 
 • pełne przygotowanie wybranego sprzętu wraz z przeniesionymi danymi do pracy, 
 • doradztwo dotyczące zabezpieczenia danych, 
 • komfort i pewność, że proces przeniesienia danych przebiegł pomyślnie. 
  Skontaktuj się, aby otrzymać indywidualną ofertę, dopasowaną do Twoich preferencji.
usługa serwis

Licencja 4Inclusive

Dowiedz się co mieści się w Licencji 4Inclusive

Usługi w ramach Licencji 4Inclusive

 1. Nieograniczone aktualizacje w postaci nowych wersji programu i poprawek (łatek) w trakcie trwania licencji, a także gratis 14 dni po jej zakończeniu.
 2. Wszystkie poprawki (łatki) do wersji, do której Klient ma prawo w ostatnim dniu obowiązywania licencji 4 Inclusive;
 3. Licencja 4 Inclusive bez limitów: bez limitu liczby telefonów, maili czy zgłoszeń w czasie licencji 4 Inclusive;
 4. Pełne wsparcie techniczne i merytoryczne: odpowiedzi na konkretne pytania typu: Jak zrobić? Gdzie mogę znaleźć? Jak osiągnąć? Wsparcie techniczne nie obejmuje jednak wykonywania prac na komputerach klienta np. administracyjnych na serwerach;
 5. Analizę bazy danych: oznacza analizę wskazanych, konkretnych nieprawidłowości, nie obejmuje jednak odzyskiwania danych w przypadku ich uszkodzenia;
 6. Analizę poprzez połączenie zdalne: łączenie się z komputerem użytkownika na czas do 15 minut niezbędny do wykonania np. weryfikacji ustawień, konfiguracji programu. Wsparcie zdalne nie obejmuje jednak szkoleń czy asysty;
 7. Materiały szkoleniowe: FAQ (najczęściej zadawane pytania) w formie graficznej, tekstowej i filmów w rozdzielczości HD;
 8. Pomoc w siedzibie Varico: ustawienia programu, odpowiedzi na konkretne pytania, wyjaśnienia na przykładach. Spotkanie z Doradcą Technicznym IT trwa zwyczajowo do 15 minut. Nie obejmuje jednak instalacji, szkoleń czy wdrożenia programu i sprzętu;
 9. Zgłoszenia: trudniejsza sprawa, która nie jest możliwa do natychmiastowego rozwiązania, z reguły wymagane jest przysłanie archiwum oraz wyczerpującego opisu sprawy. Doradcy Techniczni IT dokładają starań, aby w możliwie najkrótszym czasie (do 5 dni roboczych) wyjaśnić sprawę lub ustalić jej przyczynę. W przypadku, gdy przyczyna leży po stronie programu sprawa zostanie rozwiązana przez jego aktualizację. Gdy przyczyna nie leży po stronie programu zalecamy na przykład reinstalację systemu operacyjnego, przegląd komputera czy dodatkowe szkolenia lub kierujemy zapytania do właściwych urzędów;
 10. Szablony księgowania: w ramach licencji 4 Inclusive możliwe jest tworzenie szablonów przez użytkowników i ich używanie, natomiast tworzenie szablonów od podstaw, analiza oraz modyfikacje szablonów są dodatkowo płatne ponieważ każdy przypadek wymaga indywidualnego podejścia.

Usługi nie objęte Licencją 4Inclusive i dodatkowo płatne

 1. Asysta telefoniczna: usługa polegająca na asystowaniu Klientowi w ściśle określonym przedziale czasowym (np. w godzinach od 10 do 12), przez cały czas podczas realizacji usługi. Minimalny poziom asystowania obejmuje połączenie głosowe realizowane za pomocą telefonu lub połączenia via Skype, może także obejmować połączenie zdalne z komputerem Klienta;
 2. Szkolenia z obsługi programu: dla użytkowników, którzy oczekują szkoleń prowadzimy je zarówno w siedzibie Klienta jak i w biurach Varico;
 3. Eksport informacji z baz danych do pliku: umożliwiamy przeniesienie informacji zgromadzonych w programach Varico® do innego oprogramowania;
 4. Analiza plików eksportowych z fakturami z innych programów sprzedażowych w celu ich późniejszego wczytania do programów księgowych Varico®. Analiza jest przeprowadzana na plikach krótkich zawierających do 20 dokumentów. Analiza bywa niezbędna przy ustaleniu dlaczego dane z innych programów niż Varico wczytują się niepoprawnie lub generują błędy przy wczytaniu. Wyniki tego sprawdzenia pozwalają na poprawę struktury lub zawartości pliku eksportowego w taki sposób, aby dane wczytywały się poprawnie;
 5. Łączenie baz danych: przenoszenie informacji między programami i gromadzenie ich w pojedynczej bazie danych;
 6. Naprawa bazy danych: Doradcy Techniczni IT dokładają maksymalnej staranności analizując możliwe przyczyny uszkodzenia bazy danych. W przypadku stwierdzenia sytuacji, w której działanie programu nie było przyczyną uszkodzenia bazy danych taka usługa jest dodatkowo płatna,
 7. Wdrożenie: zwykle pełne wdrożenie obejmuje cały proces od profesjonalnej instalacji programu (we wszystkich skomplikowanych układach serwerowych), przez jego konfigurację, optymalizację działania, wprowadzenie początkowych danych oraz szkolenie użytkowników;
 8. Dostarczanie aktualizacji na nośniku fizycznym: bezpłatne aktualizacje są dostarczane w formie elektronicznej jednak nagranie konkretnej wersji na płytę wraz z jej dostarczeniem do klienta jest odpłatne;
 9. Dostarczanie starszych wersji programów: dotyczy wszystkich wersji, do których Klient miał prawo, podczas trwania poprzednich licencji 4 Inclusive, a zwróci się o nie po okresie trwania licencji 4 Inclusive;
 10. Personalizacja programu: obejmuje dostosowanie m. in. wydruków programu zgodnie z życzeniem Klienta, wykonanie szablonów księgowania (tworzenie szablonów od podstaw, analiza oraz modyfikacje szablonów), indywidualizację wyglądu programu, modyfikację wzorców dokumentów;
 11. Instalacja programu w wersji pojedynczej i sieciowej: pomoc w przypadku wątpliwości podczas instalacji jest oczywiście bezpłatna, jednak sama usługa instalacji bazy danych na serwerze lub konfigurowanie dostępów dla komputerów klienckich wiąże się z odpłatnością.
 12. Proces odzyskiwanie hasła: ze względu na fakt, iż jest to program lokalny, nie istnieje inna możliwość odzyskiwania hasła niż przez serwis informatyczny. Odbywa się to także w trosce o bezpieczeństwo Twoich danych, aby żadna nieuprawniona osoba nie uzyskała do nich dostępu.
 13. Opieka informatyczna obejmująca kompleksowe usługi zapewniające ciągłość pracy.
 14. Instalacje oprogramowania w chmurze na serwerach zdalnych.

CENNIK

Opieka informatyczna obejmująca kompleksową obsługę z zakresu informatyki

Skontaktuj się z nami i otrzymaj indywidualną ofertę na opiekę informatyczną dopasowaną do Twoich potrzeb!

Na miejscu lub zdalnie

WYCENA INDYWIDUALNA

Regulamin opieki informatycznej i usług incydentalnych

Niniejszy regulamin reguluje świadczenie usług stałych oraz incydentalnych przez firmę Varico: w biznesie warto na nas liczyć z siedzibą w Poznaniu.
1. Ilekroć w regulaminie mówi się o godzinie, ma się na myśli godzinę zegarową liczącą 60 minut.
2. W przypadku umów zawartych na pakiety godzin lub fakturowane za godzinę pracy, każda rozpoczęta godzina jest liczona jako pełna. Druga lub kolejna godzina liczy się jako rozpoczęta jeśli wykorzystano powyżej 15 minut. Nie są naliczane ani fakturowane żadne ułamkowe części godzin.
3. W przypadku świadczenia usługi stałej polegającej między innymi na instalacji nowych wersji i łatek programów Varico, Klient zleca instalację nowej wersji, czy łatki. Naliczenie godzin związanych ze świadczeniem umowy, a co za tym idzie zapłata za wykonaną usługę, nie może być w żadnym razie uzależniona od faktu, że kolejne wersje programu poprawiają usterki wykryte w wersjach wcześniejszych. Wynika to z przekonania, że firmie Varico jako producentowi oprogramowania zależy, aby program posiadał możliwie mało usterek jednak ich całkowita eliminacja nie jest możliwa.
4. W przypadku ewidentnego błędu popełnionego przez Doradcę Technicznego IT w
trakcie świadczenia usługi firma Varico jest zobowiązana do naprawienia szkód powstałych u Klienta w maksymalnym możliwym zakresie. Aby Klient mógł skutecznie dochodzić naprawienia szkód niezbędne jest pisemne zgłoszenie wad w ciągu trzech dni roboczych od zakończenia wykonania usługi. Po tym terminie usługę traktuje się jako wykonaną poprawnie.
5. W przypadku wykonywania usługi z pakietem godzin:
a. Doradca Techniczny IT powinien przed rozpoczęciem wykonania usługi poinformować Klienta o tym, ile godzin pozostało w pakiecie i ewentualnie jaka będzie opłata w przypadku przekroczenia ustalonej liczby godzin,
b. Klient ma prawo do wglądu w rejestr wykorzystanego pakietu wraz z listą wykonanych usług.
6. W przypadku usług o trudnej do zdiagnozowania przyczynie firma Varico może zawrzeć z Klientem umowę (mailowo lub ustnie) o świadczeniu usługi z płatnością (odpowiedzialnością) zależną od przyczyny. Jeśli w trakcie świadczenia usługi okaże się, że przyczyna leży po stronie Klienta (np. nieprawidłowe dane lub konfiguracja) Klient jest zobowiązany do zapłaty za usługę. Jeśli jednak przyczyna leży po stronie Varico (np. usterka w programie) usługa jest świadczona nieodpłatnie. Ponieważ zapłata za usługę jest uwarunkowana od przyczyny, Klient godzi się na to, aby firma Varico diagnozowała przyczynę oraz zobowiązuje się do respektowania tej diagnozy. Klient powinien być poinformowany przed rozpoczęciem usługi o możliwych kosztach jej wykonania (godzinowych lub całościowych).
7. Firma Varico dokłada starań, aby usługę wykonać w najszybszym możliwym terminie, ale nie gwarantuje określonego, czy oczekiwanego czasu reakcji na zgłoszenia.