Definiowanie bilansu i RZiS

Usługa księgowa

Definiowanie bilansu i Rachunku Zysków i Strat

Poprawne rozliczanie biznesu

Prowadź pełną księgowość z pomocą Varico! Nowelizacja formy sporządzania sprawozdań finansowych nie musi sprawiać problemu. Oferujemy Ci pełną usługę definiowania bilansu oraz RZiS i nie tylko!

Zobacz, co oferujemy w ramach usługi

Co zrobimy, żeby ułatwić Ci pracę?

service1

Rozliczasz się za pomocą programu Varico Księga Handlowa KsH? Zdefiniujemy bilans za Ciebie.

service2

Po stronie programu księgowego KsH zdefiniujemy rachunek zysków i strat w Twojej firmie.

Pomożemy Ci przy wysyłce sprawozdania finansowego w formacie JPK_SF przy pomocy elektronicznych narzędzi np. VPF.

Prowadzisz biuro rachunkowe?

W wersji dla Biur Rachunkowych szkolimy pracowników, tak by sami mogli tworzyć schematy. Oferujemy usługę szkolenia oraz przygotowania wraz z klientem prawidłowego RZiS oraz definicji bilansu.

Co uległo zmianie?

Aktualizacja przepisów rachunkowych

Nowelizacja ustawy o rachunkowości pod kątem zmiany formy sporządzania sprawozdań finansowych służy automatyzacji rozliczania przedsiębiorstwa.

 • Sprawozdanie finansowe sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
 • Sprawozdania finansowe jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego sporządza się w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
 • Sprawozdania finansowe sporządzane zgodnie z MSR sporządza się w strukturze logicznej oraz formacie, jeżeli zostaną udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
pomoc w definiowaniu bilansu i rzis

Dowiedz się więcej

Jak poprawnie sporządzić i wysłać e-Sprawozdanie finansowe?

Podpowiadamy, na co zwrócić uwagę przy sporządzaniu e-Sprawozdań Finansowych.

Zbierz niezbędne dane:

 1. Bilans
 2. Rachunek Zysków i Strat
 3. Rachunek przepływów pieniężnych
 4. Zestawienie zmian w kapitale własnym
 5. Dodatkowe informacje konieczne do sporządzenia e-Sprawozdania Finansowego

Wybierz zaufany program:

 1. Ma dostęp do generowania pliku w wymaganym przez prawo formacie XML
 2. Umożliwia tworzenie, zapisywanie, weryfikuje poprawność
 3. Gwarantuje wysyłanie do odpowiedniego urzędu

Złóż stosowne podpisy:

 1. Podpisane także w formie elektronicznej
 2. Przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych (np. księgowa, czy główna księgowa) oraz kierownika jednostki
 3. Z datą złożenia podpisu, osobiście, nie przez pełnomocnika

CENNIK

Skorzystaj z oferty

Wersja dla non-profit

499

netto

Wersja pojedyncza

999

netto

Wersja dla biur rachunkowych

1499

netto