Definiowanie bilansu i RZiS

Usługa księgowa

Poprawne rozliczanie biznesu

Definiowanie bilansu i Rachunku Zysków i Strat

Prowadź pełną księgowość z pomocą Varico! Nowelizacja formy sporządzania sprawozdań finansowych nie musi sprawiać problemu. Oferujemy Ci pełną usługę definiowania bilansu oraz RZiS i nie tylko!

Co zrobimy, żeby ułatwić Ci pracę?

Zobacz, co oferujemy w ramach usługi

service1

Rozliczasz się za pomocą programu Varico Księga Handlowa KsH? Zdefiniujemy bilans za Ciebie.

service2

Po stronie programu księgowego KsH zdefiniujemy rachunek zysków i strat w Twojej firmie.

Pomożemy Ci przy wysyłce sprawozdania finansowego w formacie JPK_SF przy pomocy elektronicznych narzędzi np. VPF.

Prowadzisz biuro rachunkowe?

W wersji dla Biur Rachunkowych szkolimy pracowników, tak by sami mogli tworzyć schematy. Oferujemy usługę szkolenia oraz przygotowania wraz z klientem prawidłowego RZiS oraz definicji bilansu.

Aktualizacja przepisów rachunkowych

Co uległo zmianie?

Nowelizacja ustawy o rachunkowości pod kątem zmiany formy sporządzania sprawozdań finansowych służy automatyzacji rozliczania przedsiębiorstwa.

 • Sprawozdanie finansowe sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
 • Sprawozdania finansowe jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego sporządza się w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
 • Sprawozdania finansowe sporządzane zgodnie z MSR sporządza się w strukturze logicznej oraz formacie, jeżeli zostaną udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
pomoc w definiowaniu bilansu i rzis

Dowiedz się więcej

Jak poprawnie sporządzić i wysłać e-Sprawozdanie finansowe?

Podpowiadamy, na co zwrócić uwagę przy sporządzaniu e-Sprawozdań Finansowych.

Zbierz niezbędne dane:

 1. Bilans
 2. Rachunek Zysków i Strat
 3. Rachunek przepływów pieniężnych
 4. Zestawienie zmian w kapitale własnym
 5. Dodatkowe informacje konieczne do sporządzenia e-Sprawozdania Finansowego

Wybierz zaufany program:

 1. Ma dostęp do generowania pliku w wymaganym przez prawo formacie XML
 2. Umożliwia tworzenie, zapisywanie, weryfikuje poprawność
 3. Gwarantuje wysyłanie do odpowiedniego urzędu

Złóż stosowne podpisy:

 1. Podpisane także w formie elektronicznej
 2. Przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych (np. księgowa, czy główna księgowa) oraz kierownika jednostki
 3. Z datą złożenia podpisu, osobiście, nie przez pełnomocnika

CENNIK

Skorzystaj z oferty

Wersja dla non-profit

499

netto

Wersja pojedyncza

999

netto

Wersja dla biur rachunkowych

1499

netto