Pracownicze Plany Kapitałowe

Moduł PPK w programach Varico

Pracownicze Plany Kapitałowe

Eksport danych PPK do instytucji finansowych

PPK to skrót od Pracowniczych Planów Kapitałowych, które są nieobowiązkowym systemem długookresowego oszczędzania. Zadaniem PPK jest zapewnienie bezpieczeństwa finansowego obywatelom Polski. PPK jest całkowicie dobrowolne, w momencie automatycznego przypisania pracownika do systemu, może on w każdej chwili z niego zrezygnować.

Moduł Eksport PPK w programach RPKPiR+RP i KsH+RP służy do eksportu danych do programów instytucji finansowych.

Jakie dane można eksportować?

 • Rejestracja uczestników w PPK
 • Rezygnacja uczestników z PPK
 • Wznowienie
 • Zmiana składki podstawowej
 • Zmiana składki dodatkowej
 • Zmiana kontaktu elektronicznego
 • Zmiana danych identyfikacyjnych
 • Zwolnienie

Generowanie plików PPK

Moduł Eksport PPK generuje pliki xml i csv, które są zgodne ze standardem przyjętym przez Grupę Projektową PPK wersja 2.0  i opisane w pliku – zakres i format komunikacji elektronicznej pomiędzy pracodawcą, a instytucją finansową w obszarze PPK. Standard Rekomendowany przez Grupę Projektową PPK.

Pliki wygenerowane w module Eksport PPK można zaimportować do programów Instytucji Finansowych, w których odbywa się pełna obsługa.

PPK Varico

Zalety modułu Eksport PPK

Jakie najważniejsze korzyści zyskujesz z modułem PPK od Varico?

SZYBKOŚĆ

Użycie modułu Varico PPK przyspiesza pracę - nie ma potrzeby ręcznego wpisywania danych w programach instytucji finansowych

BEZBŁĘDNOŚĆ

Niweluje ryzyko pomyłki - dane o wysokości składek naliczonych w programie RP są przenoszone do modułu Varico PPK, a następnie eksportowane do pliku

OCHRONA

Moduł PPK od zaufanego producenta gwarantuje bezpieczeństwo eksportowanych danych dzięki integracji z używanym programem księgowo-finansowym

Modul Pracownicze Plany Kapitalowe Varico

Dokumenty PPK

W przypadku potrzeby wydrukowania dokumentów związanych z PPK rekomendujemy użycie programu Varico Przyjazne Formularze. Z programu można wygenerować dokumenty takie jak:

 • DRZW-PPK:  Deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczych planów kapitałowych (PPK)
 • DFW-PPK:  Deklaracja finansowania wpłat do pracowniczych planów kapitałowych (PPK)
 • WZU-PPK:  Wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPK dla osób zatrudnionych, które ukończyły 55 rok życia i nie ukończyły 70 roku życia (PPK)
 • WDW-PPK:  Wniosek o dokonanie wpłat do PPK
 • ID-PPK:  Informacja dotycząca PPK
 • IOZWWT-PPK:  Informacja o obowiązku złożenia wniosku o wypłatę transferową po otrzymaniu oświadczenia uczestnika PPK o zawartych umowach o prowadzenie PPK
 • IWDW-PPK:  Informacja o wznowieniu dokonywania wpłat do PPK
 • DZFWP-PPK:  Deklaracja w zakresie finansowania wpłat podstawowych do pracowniczych planów kapitałowych (PPK)
 • DZFWD-PPK:  Deklaracja w zakresie finansowania wpłat dodatkowych do pracowniczych planów kapitałowych (PPK)

CENNIK

Wybierz rozwiązanie, którego potrzebujesz

Moduł Eksport PPK

399

NA 12 MIESIĘCY

netto

Pakiet moduł Eksport PPK

+ szkolenie z funkcjonalności

699

NA 12 MIESIĘCY

netto