Aktualizacje programów

Zmiany prawne z Licencją 4Inclusive

Program księgowy na bieżąco ze zmianami prawnymi

Aktualizacje programów finansowo-księgowych z Licencją 4Inclusive

Aktualizacje programów księgowych dla firm są dostępne dla użytkowników posiadających aktywną Licencję 4Inclusive, która uprawnia do korzystania z szeregu korzyści. Dzięki aktualnościom masz pewność, że Twój program księgowy będzie zawsze posiadał funkcje zgodne z aktualnym prawem – i to bez dodatkowych opłat!

Pamiętaj o tym aby Twój program był zawsze aktualny, dzięki temu możesz pracować szybciej i sprawniej. Sprawdź jakie nowe funkcjonalności programów sięgowych, zmiany prawne oraz poprawki wprowadziliśmy do naszych programów.

UWAGA! Po zakończeniu Licencji 4Inclusive nie będzie możliwości wprowadzenia i przetwarzania informacji datowanych spoza okresu jej ważności. Zaznaczamy, że warunki licencjonowania nie uległy zmianie i wciąż można dożywotnio pracować na programach Varico.

Jest to standard rynkowy, który przyjmuje wiele dostawców oprogramowania z różnych branż. W obecnym świecie powiązań technologicznych (w tym mnogości serwisów chmurowych) nie jesteśmy w stanie zapewnić poprawnej pracy starej wersji programu na aktualnych danych. Dzięki temu rozwiązaniu macie pewność, że wszystkie wprowadzone dane są prawidłowo obsługiwane.

Bieżące zmiany wprowadzane w oprogramowaniach księgowych

Aktualizacje wysyłane automatycznie

Na bieżąco staramy się poprawiać i aktualizować programy księgowe Varico. Wprowadzamy dostosowania do nowelizacji prawnych oraz zmiany w funkcjonalnościach, które wysyłamy automatycznie. Pracujemy nad tym, aby praca z oprogramowaniami do księgowania Varico była zawsze sprawna i zgodna z aktualnym prawem.

kpir program do księgowości

KPiR

Wersja 24.01.A (19.01.2024)

Poprawiliśmy błąd w wyświetlanej wartości w poz. 29 PIT-11 (29) dotyczycącej przychodów naliczanych zgodnie z Pakietem Mobilności. Szczegóły dostępne są w raporcie do PIT-11.

Wersja 23.09.A/23.09.B/23.09.C (30.10.2023)

Poprawiliśmy błąd braku kwoty zaliczki na podatek dochodowy na liście płac dla nierezydentów zatrudnionych na umowy cywilno-prawne.

Wersja 23.06.A (18.05.2023)

Poprawiliśmy naliczanie rocznej podstawy i rocznej składki zdrowotnej dla właścicieli opodatkowanych podatkiem liniowym, z uwzględnieniem minimalnej rocznej składki. Dla roku 2022, przy 12-miesięcznym podleganiu, oraz przy dochodach rocznych mniejszych niż 66342,76 zł, roczna podstawa wynosi 36120 zł, a roczna składka 3250 zł.

Wersja 23.03.A-23.03.C (10.03.2023)

  1. Poprawiliśmy błąd powodujący w niektórych okolicznościach błędne obliczanie sum przychodów przy naliczaniu zryczałtowanego podatku dochodowego, gdy występują ujemne przychody i stosowane są różne stawki ryczałtu.
  2. Poprawiliśmy błąd powodujący w niektórych okolicznościach błędne obliczanie wartości przychodów na deklaracji PIT-28, gdy występują ujemne przychody i stosowane są różne stawki ryczałtu.
  3. Poprawiliśmy błąd wyliczania ubezpieczeń zdrowotnych w przypadku gdy przekraczają wysokość podatku obliczanego wg zasad roku 2021.

Wersja 23.01.A-23.03.A (17.02.2023)

Poprawiliśmy błąd powodujący w niektórych okolicznościach nieuwzględnianie danych przepisanych uzupełniająco z zeszłego roku, podczas naliczania podstawy składki zdrowotnej za styczeń nowego roku.

Wersja 23.01.A (09.12.2022)

Poprawiliśmy błąd, który występował dla firm na Ryczałcie. W niektórych przypadkach nie było wyświetlane podsumowanie przychodu na dialogu Właściciele -> Dochody w kolumnie z Ryczałtów, Właściciele -> Dochody -> Ryczałt oraz Właściciele -> Dochody-> ZUS -> Składki.
ks program do pełnej księgowości

Księga Handlowa KsH

Wersja 24.01.A-24.01.E (20.03.2024)

Poprawiliśmy sposób obliczania sald dla obrotów poprzedniego roku. UWAGA – powoduje to jednorazowe wydłużenie procesu podliczania obrotów i sald.

Wersja 24.01.A (19.01.2024)

Poprawiliśmy błąd w wyświetlanej wartości w poz. 29 PIT-11 (29) dotyczycącej przychodów naliczanych zgodnie z Pakietem Mobilności. Szczegóły dostępne są w raporcie do PIT-11.

Wersja 23.09.A/23.09.B/23.09.C (30.10.2023)

Poprawiliśmy błąd braku kwoty zaliczki na podatek dochodowy na liście płac dla nierezydentów zatrudnionych na umowy cywilno-prawne.

Wersja 23.06.A (18.05.2023)

Poprawiliśmy naliczanie rocznej podstawy i rocznej składki zdrowotnej dla właścicieli opodatkowanych podatkiem liniowym, z uwzględnieniem minimalnej rocznej składki. Dla roku 2022, przy 12-miesięcznym podleganiu, oraz przy dochodach rocznych mniejszych niż 66342,76 zł, roczna podstawa wynosi 36120 zł, a roczna składka 3250 zł.

Wersja 23.03.A-23.03.C (10.03.2023)

Poprawiliśmy błąd wyliczania ubezpieczeń zdrowotnych w przypadku gdy przekraczają wysokość podatku obliczanego wg zasad roku 2021.

Wersja 23.01.A-23.03.A (17.02.2023)

Poprawiliśmy błąd powodujący w niektórych okolicznościach nieuwzględnianie danych przepisanych uzupełniająco z zeszłego roku, podczas naliczania podstawy składki zdrowotnej za styczeń nowego roku.
rp rozliczenia płac kadry

Rozliczanie Płac RP

Wersja 24.01.A (19.01.2024)

Poprawiliśmy błąd w wyświetlanej wartości w poz. 29 PIT-11 (29) dotyczycącej przychodów naliczanych zgodnie z Pakietem Mobilności. Szczegóły dostępne są w raporcie do PIT-11.

Wersja 23.09.A/23.09.B/23.09.C (30.10.2023)

Poprawiliśmy błąd braku kwoty zaliczki na podatek dochodowy na liście płac dla nierezydentów zatrudnionych na umowy cywilno-prawne.

Wersja 23.06.A (18.05.2023)

Poprawiliśmy naliczanie rocznej podstawy i rocznej składki zdrowotnej dla właścicieli opodatkowanych podatkiem liniowym, z uwzględnieniem minimalnej rocznej składki. Dla roku 2022, przy 12-miesięcznym podleganiu, oraz przy dochodach rocznych mniejszych niż 66342,76 zł, roczna podstawa wynosi 36120 zł, a roczna składka 3250 zł.

Wersja 23.03.A-23.03.C (10.03.2023)

Poprawiliśmy błąd wyliczania ubezpieczeń zdrowotnych w przypadku gdy przekraczają wysokość podatku obliczanego wg zasad roku 2021.

Wersja 23.01.A-23.03.A (17.02.2023)

Poprawiliśmy błąd powodujący w niektórych okolicznościach nieuwzględnianie danych przepisanych uzupełniająco z zeszłego roku, podczas naliczania podstawy składki zdrowotnej za styczeń nowego roku.
Chcesz zaproponować własne rozwiązanie

Skontaktuj się z nami i zaproponuj nowe funkcjonalności

Jesteśmy otwarci na propozycje klientów i wierzymy, że inicjatywa oraz wspólne zaangażowanie może przyczynić się do pełnego zadowolenia z partnerstwa. Chcesz zgłosić swoją propozycję ulepszenia aktualnych mechanizmów lub dodać kolejne? Czekamy na Twój kontakt!