Aktualizacje programów

Zmiany prawne z Licencją 4Inclusive

Program księgowy na bieżąco ze zmianami prawnymi

Aktualizacje programów finansowo-księgowych z Licencją 4Inclusive

Aktualizacje programów księgowych dla firm są dostępne dla użytkowników posiadających aktywną Licencję 4Inclusive, która uprawnia do korzystania z szeregu korzyści. Dzięki aktualnościom masz pewność, że Twój program księgowy będzie zawsze posiadał funkcje zgodne z aktualnym prawem – i to bez dodatkowych opłat!

Pamiętaj o tym aby Twój program był zawsze aktualny, dzięki temu możesz pracować szybciej i sprawniej. Sprawdź jakie nowe funkcjonalności programów sięgowych, zmiany prawne oraz poprawki wprowadziliśmy do naszych programów.

UWAGA! Od nowego roku zmieni się sposób wprowadzania i przetwarzania danych w programach Varico. Po zakończeniu Licencji 4Inclusive nie będzie możliwości wprowadzenia i przetwarzania informacji datowanych spoza okresu jej ważności. Zaznaczamy, że warunki licencjonowania nie uległy zmianie i wciąż można dożywotnio pracować na programach Varico.

Jest to standard rynkowy, który przyjmuje wiele dostawców oprogramowania z różnych branż. W obecnym świecie powiązań technologicznych (w tym mnogości serwisów chmurowych) nie jesteśmy w stanie zapewnić poprawnej pracy starej wersji programu na aktualnych danych. Dzięki temu rozwiązaniu macie pewność, że wszystkie wprowadzone dane są prawidłowo obsługiwane.

Pamiętaj! Wersja programów 20.02.A przeznaczona jest do rozliczenia roku 2019 i otwarcia pracy na roku podatkowym 2020. W przypadku aktualizacji programu na rok 2019 należy podczas instalacji wskazać odpowiedni folder.

Bieżące zmiany wprowadzane w oprogramowaniach księgowych

Aktualizacje wysyłane automatycznie

Na bieżąco staramy się poprawiać i aktualizować programy księgowe Varico. Wprowadzamy dostosowania do nowelizacji prawnych oraz zmiany w funkcjonalnościach, które wysyłamy automatycznie. Pracujemy nad tym, aby praca z oprogramowaniami do księgowania Varico była zawsze sprawna i zgodna z aktualnym prawem.

kpir program do księgowości

Księga Przychodów i Rozchodów KPiR

Wersja 20.03.A

Prawidłowe wyliczenie dochodów u osób współpracujących oraz uczniów oraz prawidłowe wyliczenie składek ZUS przy składnikach niepieniężnych, opodatkowanych i podlegających oskładkowaniu.

Wersja 20.03.A

  • Poprawiony został błąd wyświetlania kwot ujemnych oraz różnice w wyliczeniach wartości.

Wersja 19.09.B

  • Poprawiony został mechanizm pobierania statusów VAT kontrahentów.
  • Wysłaliśmy zmianę poprawiającą działanie operacji wystawiania deklaracji VAT.

ks program do pełnej księgowości

Księga Handlowa KsH

Wersja 20.03.A

Prawidłowe wyliczenie dochodów u osób współpracujących oraz uczniów oraz prawidłowe wyliczenie składek ZUS przy składnikach niepieniężnych, opodatkowanych i podlegających oskładkowaniu.

Wersja 20.03.A

  • Poprawiony został błąd wyświetlania kwot ujemnych oraz różnice w wyliczeniach wartości.

Wersja 19.09.B

  • Poprawiony został mechanizm pobierania statusów VAT kontrahentów.
  • Wysłaliśmy zmianę poprawiającą działanie operacji wystawiania deklaracji VAT.

rp rozliczenia płac kadry

Rozliczanie Płac RP

Wersja 20.03.A

Prawidłowe wyliczenie dochodów u osób współpracujących oraz uczniów oraz prawidłowe wyliczenie składek ZUS przy składnikach niepieniężnych, opodatkowanych i podlegających oskładkowaniu.

Wersja 20.03.A

  • Poprawiony został błąd wyświetlania kwot ujemnych oraz różnice w wyliczeniach wartości.

Wersja 19.09.B

  • Poprawiony został mechanizm pobierania statusów VAT kontrahentów.

Chcesz zaproponować własne rozwiązanie

Skontaktuj się z nami i zaproponuj nowe funkcjonalności

Jesteśmy otwarci na propozycje klientów i wierzymy, że inicjatywa oraz wspólne zaangażowanie może przyczynić się do pełnego zadowolenia z partnerstwa. Chcesz zgłosić swoją propozycję ulepszenia aktualnych mechanizmów lub dodać kolejne? Czekamy na Twój kontakt!