Aktualizacje programów

Zmiany prawne z Licencją 4Inclusive

Program księgowy na bieżąco ze zmianami prawnymi

Aktualizacje programów finansowo-księgowych z Licencją 4Inclusive

Aktualizacje programów księgowych dla firm są dostępne dla użytkowników posiadających aktywną Licencję 4Inclusive, która uprawnia do korzystania z szeregu korzyści. Dzięki aktualnościom masz pewność, że Twój program księgowy będzie zawsze posiadał funkcje zgodne z aktualnym prawem – i to bez dodatkowych opłat!

Pamiętaj o tym aby Twój program był zawsze aktualny, dzięki temu możesz pracować szybciej i sprawniej. Sprawdź jakie nowe funkcjonalności programów sięgowych, zmiany prawne oraz poprawki wprowadziliśmy do naszych programów.

UWAGA! Od nowego roku zmieni się sposób wprowadzania i przetwarzania danych w programach Varico. Po zakończeniu Licencji 4Inclusive nie będzie możliwości wprowadzenia i przetwarzania informacji datowanych spoza okresu jej ważności. Zaznaczamy, że warunki licencjonowania nie uległy zmianie i wciąż można dożywotnio pracować na programach Varico.

Jest to standard rynkowy, który przyjmuje wiele dostawców oprogramowania z różnych branż. W obecnym świecie powiązań technologicznych (w tym mnogości serwisów chmurowych) nie jesteśmy w stanie zapewnić poprawnej pracy starej wersji programu na aktualnych danych. Dzięki temu rozwiązaniu macie pewność, że wszystkie wprowadzone dane są prawidłowo obsługiwane.

Bieżące zmiany wprowadzane w oprogramowaniach księgowych

Aktualizacje wysyłane automatycznie

Na bieżąco staramy się poprawiać i aktualizować programy księgowe Varico. Wprowadzamy dostosowania do nowelizacji prawnych oraz zmiany w funkcjonalnościach, które wysyłamy automatycznie. Pracujemy nad tym, aby praca z oprogramowaniami do księgowania Varico była zawsze sprawna i zgodna z aktualnym prawem.

kpir program do księgowości

Księga Przychodów i Rozchodów KPiR

Wersja 20.03.A

Prawidłowe wyliczenie dochodów u osób współpracujących oraz uczniów oraz prawidłowe wyliczenie składek ZUS przy składnikach niepieniężnych, opodatkowanych i podlegających oskładkowaniu.

Wersja 20.03.A

  • Poprawiony został błąd wyświetlania kwot ujemnych oraz różnice w wyliczeniach wartości.

Wersja 19.09.B

  • Poprawiony został mechanizm pobierania statusów VAT kontrahentów.
  • Wysłaliśmy zmianę poprawiającą działanie operacji wystawiania deklaracji VAT.

ks program do pełnej księgowości

Księga Handlowa KsH

Wersja 20.03.A

Prawidłowe wyliczenie dochodów u osób współpracujących oraz uczniów oraz prawidłowe wyliczenie składek ZUS przy składnikach niepieniężnych, opodatkowanych i podlegających oskładkowaniu.

Wersja 20.03.A

  • Poprawiony został błąd wyświetlania kwot ujemnych oraz różnice w wyliczeniach wartości.

Wersja 19.09.B

  • Poprawiony został mechanizm pobierania statusów VAT kontrahentów.
  • Wysłaliśmy zmianę poprawiającą działanie operacji wystawiania deklaracji VAT.

rp rozliczenia płac kadry

Rozliczanie Płac RP

Wersja 20.03.A

Prawidłowe wyliczenie dochodów u osób współpracujących oraz uczniów oraz prawidłowe wyliczenie składek ZUS przy składnikach niepieniężnych, opodatkowanych i podlegających oskładkowaniu.

Wersja 20.03.A

  • Poprawiony został błąd wyświetlania kwot ujemnych oraz różnice w wyliczeniach wartości.

Wersja 19.09.B

  • Poprawiony został mechanizm pobierania statusów VAT kontrahentów.

Chcesz zaproponować własne rozwiązanie

Skontaktuj się z nami i zaproponuj nowe funkcjonalności

Jesteśmy otwarci na propozycje klientów i wierzymy, że inicjatywa oraz wspólne zaangażowanie może przyczynić się do pełnego zadowolenia z partnerstwa. Chcesz zgłosić swoją propozycję ulepszenia aktualnych mechanizmów lub dodać kolejne? Czekamy na Twój kontakt!