Aktualizacje programów

Zmiany prawne z Licencją 4Inclusive

Program księgowy na bieżąco ze zmianami prawnymi

Aktualizacje programów finansowo-księgowych z Licencją 4Inclusive

Aktualizacje programów księgowych dla firm są dostępne dla użytkowników posiadających aktywną Licencję 4Inclusive, która uprawnia do korzystania z szeregu korzyści. Dzięki aktualnościom masz pewność, że Twój program księgowy będzie zawsze posiadał funkcje zgodne z aktualnym prawem – i to bez dodatkowych opłat!

Pamiętaj o tym aby Twój program był zawsze aktualny, dzięki temu możesz pracować szybciej i sprawniej. Sprawdź jakie nowe funkcjonalności programów sięgowych, zmiany prawne oraz poprawki wprowadziliśmy do naszych programów.

UWAGA! Od nowego roku zmieni się sposób wprowadzania i przetwarzania danych w programach Varico. Po zakończeniu Licencji 4Inclusive nie będzie możliwości wprowadzenia i przetwarzania informacji datowanych spoza okresu jej ważności. Zaznaczamy, że warunki licencjonowania nie uległy zmianie i wciąż można dożywotnio pracować na programach Varico.

Jest to standard rynkowy, który przyjmuje wiele dostawców oprogramowania z różnych branż. W obecnym świecie powiązań technologicznych (w tym mnogości serwisów chmurowych) nie jesteśmy w stanie zapewnić poprawnej pracy starej wersji programu na aktualnych danych. Dzięki temu rozwiązaniu macie pewność, że wszystkie wprowadzone dane są prawidłowo obsługiwane.

Bieżące zmiany wprowadzane w oprogramowaniach księgowych

Aktualizacje wysyłane automatycznie

Na bieżąco staramy się poprawiać i aktualizować programy księgowe Varico. Wprowadzamy dostosowania do nowelizacji prawnych oraz zmiany w funkcjonalnościach, które wysyłamy automatycznie. Pracujemy nad tym, aby praca z oprogramowaniami do księgowania Varico była zawsze sprawna i zgodna z aktualnym prawem.

kpir program do księgowości

KPiR

Wersja 23.01.A (09.12.2022)

 1. Poprawiliśmy błąd, który występował dla firm na Ryczałcie. W niektórych przypadkach nie było wyświetlane podsumowanie przychodu na dialogu Właściciele -> Dochody w kolumnie z Ryczałtów, Właściciele -> Dochody -> Ryczałt oraz Właściciele -> Dochody-> ZUS -> Składki.

Wersja 22.03.A (11.02.2022)

 1. Umożliwiliśmy import faktur z plików JPK_V7 w wersji 2.

Wersja 22.02.A (21.01.2022)

 1. Poprawiliśmy raport z wyliczenia PIT-11. Raport generował się pusty, uzupełniliśmy go o informację o sposobie obliczenia przychodów wynikających ze składki PPK pracodawcy.
 2. Poprawiliśmy mechanizm generowania PIT-11 dla uczniów. Poprawiliśmy też sposób opodatkowania uczniów w roku 2022.

Wersja 22.02.A (07.01.2022)

Naprawiliśmy błąd związany z umieszczaniem przychodów z tytułu ulgi dla młodych w złej pozycji PIT-11 oraz poprawiliśmy błąd polegający na naliczaniu składki zdrowotnej dla młodocianych.

Wersja 22.02.A

Zaktualizowaliśmy parametry podatkowe i ZUS dla baz danych otwartych programami w wersji 22.01.A oraz poprawiliśmy proces restrukturyzacji bazy danych do wersji 22.02.A dla przypadków, w których po aktualizacji do 22.02.A wyświetlany był błąd EZSQL.

Wersja 21.04.C

Zmieniliśmy konto na serwerze do wysyłki wiadomości email przez narzędzie TAX-INFO.

Wersja 21.01.C

Zmiana dodana w programie KPiR+RP także w wersji 21.01.A oraz 21.01.B.

Nanieśliśmy automatyczną poprawkę związaną z błędnym obliczaniem przychodu na PIT-11. Dodaliśmy ignorowanie nieistotnych bitów przy składnikach odliczenia.

Wersja 20.09.D

 1. Dodaliśmy możliwość używania znacznika “Transakcji powiązanych” (TP) w operacjach eksportu w dialogu “Księguj faktury”.
 2. Zaktualizowaliśmy listę dopuszczalnych kodów krajów przy generowaniu JPK_V7.
 3. Wyłączyliśmy blokadę pustego adresu kontrahenta w dialogu “Księguj faktury”.
 4. Zrezygnowaliśmy z uzupełniania kodu kraju “PL” dla numerów nie poprzedzonych dwiema literami przy generowaniu JPK_V7.
 5. Poprawiliśmy sposób raportowania składek PPK. Uzależniliśmy go od daty wypłaty. 
 6. Poprawiliśmy sortowanie w części ewidencyjnej pliku JPK.
 7. Poprawiliśmy sortowanie dokumentów księgowanych za pomocą “Importu uniwersalnego”.
 8. Poprawiliśmy działanie w JPK_V7M/V7K w przypadku wpisu słowa “BRAK” w polu identyfikatora VAT faktury.

Wersja 20.09.C

Poprawiony błąd w plikach JPK_V7 pojawiający się przy braku faktur sprzedaży lub faktur zakupu w sprawozdawanym miesiącu. Błąd został poprawiony także w wersji 20.09.A i 20.09.B.

Wersja 20.03.A

Prawidłowe wyliczenie dochodów u osób współpracujących oraz uczniów oraz prawidłowe wyliczenie składek ZUS przy składnikach niepieniężnych, opodatkowanych i podlegających oskładkowaniu.

Wersja 20.03.A

 • Poprawiony został błąd wyświetlania kwot ujemnych oraz różnice w wyliczeniach wartości.

Wersja 19.09.B

 • Poprawiony został mechanizm pobierania statusów VAT kontrahentów.
 • Wysłaliśmy zmianę poprawiającą działanie operacji wystawiania deklaracji VAT.

ks program do pełnej księgowości

Księga Handlowa KsH

Wersja 22.03.A (11.02.2022)

 1. Umożliwiliśmy import faktur z plików JPK_V7 w wersji 2.

Wersja 22.02.A (21.01.2022)

 1. Poprawiliśmy raport z wyliczenia PIT-11. Raport generował się pusty, uzupełniliśmy go o informację o sposobie obliczenia przychodów wynikających ze składki PPK pracodawcy.
 2. Poprawiliśmy mechanizm generowania PIT-11 dla uczniów. Poprawiliśmy też sposób opodatkowania uczniów w roku 2022.

Wersja 22.02.A (07.01.2022)

Naprawiliśmy błąd związany z umieszczaniem przychodów z tytułu ulgi dla młodych w złej pozycji PIT-11 oraz poprawiliśmy błąd polegający na naliczaniu składki zdrowotnej dla młodocianych.

Wersja 22.02.A

Zaktualizowaliśmy parametry podatkowe i ZUS dla baz danych otwartych programami w wersji 22.01.A oraz poprawiliśmy proces restrukturyzacji bazy danych do wersji 22.02.A dla przypadków, w których po aktualizacji do 22.02.A wyświetlany był błąd EZSQL.

Wersja 21.04.A

Zmiana dodana w programie KsH także w wersji 21.03.B

Poprawiliśmy e-deklarację CIT-8(30) ze względu na załącznik CIT-80(17).

Wersja 21.01.C

Zmiana dodana w programie KsH+RP także w wersji 21.01.A oraz 21.01.B.

Nanieśliśmy automatyczną poprawkę związaną z błędnym obliczaniem przychodu na PIT-11. Dodaliśmy ignorowanie nieistotnych bitów przy składnikach odliczenia.

Wersja 20.09.D

 1. Dodaliśmy możliwość używania znacznika “Transakcji powiązanych” (TP) w operacjach eksportu w dialogu “Księguj faktury”.
 2. Zaktualizowaliśmy listę dopuszczalnych kodów krajów przy generowaniu JPK_V7.
 3. Wyłączyliśmy blokadę pustego adresu kontrahenta w dialogu “Księguj faktury”.
 4. Zrezygnowaliśmy z uzupełniania kodu kraju “PL” dla numerów nie poprzedzonych dwiema literami przy generowaniu JPK_V7
 5. Poprawiliśmy sposób raportowania składek PPK. Uzależniłem go od daty wypłaty. 
 6. Poprawiliśmy sortowanie w części ewidencyjnej pliku JPK.
 7. Poprawiliśmy sortowanie dokumentów księgowanych za pomocą “Importu uniwersalnego”.
 8. Poprawiliśmy działanie w JPK_V7M/V7K w przypadku wpisu słowa “BRAK” w polu identyfikatora VAT faktury.

Wersja 20.09.C

Poprawiony błąd w plikach JPK_V7 pojawiający się przy braku faktur sprzedaży lub faktur zakupu w sprawozdawanym miesiącu. Błąd został poprawiony także w wersji 20.09.A i 20.09.B.

Wersja 20.03.A

Prawidłowe wyliczenie dochodów u osób współpracujących oraz uczniów oraz prawidłowe wyliczenie składek ZUS przy składnikach niepieniężnych, opodatkowanych i podlegających oskładkowaniu.

Wersja 20.03.A

 • Poprawiony został błąd wyświetlania kwot ujemnych oraz różnice w wyliczeniach wartości.

Wersja 19.09.B

 • Poprawiony został mechanizm pobierania statusów VAT kontrahentów.
 • Wysłaliśmy zmianę poprawiającą działanie operacji wystawiania deklaracji VAT.

rp rozliczenia płac kadry

Rozliczanie Płac RP

Wersja 22.02.A (21.01.2022)

 1. Poprawiliśmy raport z wyliczenia PIT-11. Raport generował się pusty, uzupełniliśmy go o informację o sposobie obliczenia przychodów wynikających ze składki PPK pracodawcy.
 2. Poprawiliśmy mechanizm generowania PIT-11 dla uczniów. Poprawiliśmy też sposób opodatkowania uczniów w roku 2022.

Wersja 22.02.A (07.01.2022)

Naprawiliśmy błąd związany z umieszczaniem przychodów z tytułu ulgi dla młodych w złej pozycji PIT-11 oraz poprawiliśmy błąd polegający na naliczaniu składki zdrowotnej dla młodocianych.

Wersja 22.02.A

Zaktualizowaliśmy parametry podatkowe i ZUS dla baz danych otwartych programami w wersji 22.01.A oraz poprawiliśmy proces restrukturyzacji bazy danych do wersji 22.02.A dla przypadków, w których po aktualizacji do 22.02.A wyświetlany był błąd EZSQL.

Wersja 21.01.C

Zmiana dodana w programie KPiR+RP także w wersji 21.01.A oraz 21.01.B.

Nanieśliśmy automatyczną poprawkę związaną z błędnym obliczaniem przychodu na PIT-11. Dodaliśmy ignorowanie nieistotnych bitów przy składnikach odliczenia.

Wersja 20.03.A

Prawidłowe wyliczenie dochodów u osób współpracujących oraz uczniów oraz prawidłowe wyliczenie składek ZUS przy składnikach niepieniężnych, opodatkowanych i podlegających oskładkowaniu.

Wersja 20.03.A

 • Poprawiony został błąd wyświetlania kwot ujemnych oraz różnice w wyliczeniach wartości.

Wersja 19.09.B

 • Poprawiony został mechanizm pobierania statusów VAT kontrahentów.

Chcesz zaproponować własne rozwiązanie

Skontaktuj się z nami i zaproponuj nowe funkcjonalności

Jesteśmy otwarci na propozycje klientów i wierzymy, że inicjatywa oraz wspólne zaangażowanie może przyczynić się do pełnego zadowolenia z partnerstwa. Chcesz zgłosić swoją propozycję ulepszenia aktualnych mechanizmów lub dodać kolejne? Czekamy na Twój kontakt!