Aktualizacje oprogramowania

Program do pełnej księgowości Księga Handlowa KsH

Dlaczego aktualizacja oprogramowania jest tak ważna?

Zarządzaj swoim biznesem zgodnie z aktualnym prawem

Dobre oprogramowanie to aktualne oprogramowanie. Skuteczne zarządzanie firmą wymaga aktualizacji używanych programów. Poprawa funkcjonalności oraz zmiana pod kątem prawnym to ważne elementy pracy z oprogramowaniem do obsługi sprzedaży oraz księgowości.
Home-5-Banner-Main-Image
Skorzystaj z oferty Varico

Aktualizacje programów z Licencją 4 Inclusive

Aktualizacje programów są dostępne dla użytkowników posiadających aktywną Licencję 4 Inclusive, która uprawnia do korzystania z szeregu korzyści. Pamiętaj o tym, aby Twój program był zawsze aktualny, dzięki temu możesz pracować sprawniej. Sprawdź jakie nowe funkcjonalności, zmiany prawne oraz poprawki wprowadziliśmy do naszych programów.

Jan Tozrobi
Program księgowy Księga Handlowa KsH

KsH 24.01.C (01.02.2024)

Co Jan zrobił w nowej wersji?

 

Łatka 24.01.C jest wersją umożliwiającą aktualizację roku 2023 oraz otwarcie nowego roku 2024. Sprawdź jak to zrobić:

Instalacja i otwarcie nowego roku dla programu Księga Handlowa KsH

 1. Przeniosłem numer UPO do pola “Nr dokumentu” na drukach: PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR.
 2. Umożliwiłem import wyciągów w formacie MT940 z Santander Bank Polska dla numeru rozliczeniowego jednostki banku [PLxx1910…].
 3. Uwzględniłem warunek ograniczający obowiązywanie “oświadczenia PIT-2” do okresu zatrudnienia pracownika.
 4. Zaktualizowałem przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2023 r.
 5. Zaktualizowałem minimalną składkę zdrowotną dla właścicieli obowiązującą w styczniu 2024 r. Prosimy o ponowne pobranie parametrów ZUS w menu  Parametry -> ZUS -> Składki i stawki -> Styczeń 2024 -> Modyfikuj -> Pobierz dane. 
 6. Wykluczyłem uwzględnianie faktur z oznaczeniem FP w obliczaniu obrotu całkowitego i obniżeniu VAT należnego z całego roku.
 7. Poprawiłem sugerowanie znaczników VAT na podstawie ostatniej operacji przy księgowaniu do ewidencji sprzedaży VAT. 
 8. Poprawiłem błąd występujący przy ustalaniu kursu waluty używając szablonu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów w Księguj faktury. 
 9. Poprawiłem sposób obliczania dodatku nocnego i wynagrodzeń za pracę w godzinach nadliczbowych dla przypadku gdy w miesiącu występuje święto w sobotę.
 10. Poprawiłem wykazywaną wartość w poz. 29 PIT-11 (29) dotyczącą przychodów naliczanych zgodnie z Pakietem Mobilności. Szczegóły dostępne są w raporcie do PIT-11.

 

Czy wiesz, że nasi Doradcy mogą wykonać otwarcie nowego roku 2024 za Ciebie? Skorzystaj z naszej usługi tutaj!

Pełna księgowość zgodna z aktualnym prawem

Księga Handlowa KsH

Oprogramowanie księgowe KsH jest na bieżąco aktualizowane. Uzupełniamy je o nowe opcje i dostosowujemy do zmieniających się warunków prawnych. Dbamy o rozwój naszych programów wraz z rozwojem Twojego biznesu. Zobacz jakie zmiany wprowadziliśmy w ostatnich wersjach Księgi Handlowej KsH oraz w Varico Bezpłatny Start.

Łatka 24.01.B (22.01.2024)

Co Jan zrobił w nowym KsH:

Łatka 24.01.B jest wersją umożliwiającą aktualizację roku 2023 oraz otwarcie nowego roku 2024. Sprawdź jak to zrobić:

Instalacja i otwarcie nowego roku dla programu Księga Handlowa KsH

 1. Zaktualizowałem treść druków formularzy ZUS Z-3, Z-3a, Z-3b obowiązujących od listopada 2023 r. oraz dostosowałem postać elektroniczną Z-3 do eksportu do platformy PUE ZUS.
 2. Zaktualizowałem w parametrach ZUS limit odliczeń składki zdrowotnej dla podatku liniowego od 01.01.2024 r.
 3. Zaktualizowałem stawkę odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych obowiązującą od 01.01.2024 r.
 4. Zaktualizowałem kody ZUS obowiązujące od 01.01.2024 r. 
 5. Zaktualizowałem w parametrach procent wynagrodzenia za terminowe wpłaty podatku od 01.01.2024 r.
 6. Umożliwiłem wprowadzenie i księgowanie dowolnej kwoty przy ręcznej jednokrotnej amortyzacji środków trwałych
 7. Poprawiłem działanie klawisza F1 na głównym ekranie programu – zamiast menu kontekstowego, wyświetla się strona pomoc.varico.pl
 8. Poprawiłem błąd, który w przypadku zmiany typu podpisu cyfrowego dla jednej firmy w parametrach deklaracji  powodował zmianę typu podpisu cyfrowego dla innych firm w oknie generowania Jednolitych plików kontrolnych.
 9. Poprawiłem wpływ zmiany statusu ewidencji VAT w danych firmy na listę szablonów w “Księguj faktury”.
 10. Poprawiłem błąd w wyświetlanej wartości w poz. 29 PIT-11 (29) dotyczycącej przychodów naliczanych zgodnie z Pakietem Mobilności. Szczegóły dostępne są w raporcie do PIT-11.
 11. Wyłączyłem możliwość uzupełnienia ręcznie pola z kwotą podatku przy wystawianiu rachunku dla umowy zlecenia.
 12. Dodałem do instalatora najnowszą wersję VPF 7.5.1.

Wersja 24.01.A (27.12.2023)

Co Jan zrobił w nowym KsH:

 1. Przygotowałem mechanizm przepisywania bazy danych roku 2023 do bazy danych roku 2024.
 2. Dodałem obsługę e-deklaracji PIT-4R(13) dla przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2023 r.
 3. Dodałem do instalatora najnowszą wersję VPF. 
 4. Uaktualniłem e-deklarację PIT-8AR(13) do wymaganej przez bramkę Ministerstwa Finansów wersji 1-0E.
 5. Dodałem informację o konieczności aktualizacji PIT-2 w przypadku, gdy w poprzednim roku stosowane były wnioski o preferencyjne opodatkowanie lub niepobieranie zaliczek.
 6. Dodałem import wyciągów bankowych w formacie MT940 z Banku Spółdzielczego w Siedlcu.
 7. Zaktualizowałem przeciętne wynagrodzenie w III kwartale 2023 r.
 8. Zaktualizowałem wynagrodzenie uczniowskie obowiązujące od 01.12.2023 r.
 9. Zaktualizowałem parametry obowiązujące w I kwartale 2024:
  • minimalne wynagrodzenie,
  • minimalna stawka godzinowa,
  • obniżone składki społeczne,
  • minimalna składka zdrowotna,
  • kwota prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i jej 30-krotność,
  • wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego,
  • minimalna podstawa wymiaru składek do ubezpieczeń dla właściciela,
  • limit amortyzacji dla małego podatnika,
  • limit kwoty proporcji VAT.
 10. Wyodrębniłem na druku obliczeń podatku zryczałtowanego za miesiąc pozycję dotyczącą dochodów ze zryczałtowanych rachunków od umów cywilno-prawnych.
 11. Zabezpieczyłem program przed próbą zaksięgowania wyciągu bankowego bez niezaksięgowanych operacji bankowych.
 12. Poprawiłem wyliczanie kosztów pracodawcy z tytułu wynagradzania pracowników dla przypadku z tzw. “dietą wirtualną” w pakiecie mobilności..
 13. Poprawiłem błąd wyliczania podatku dla szczególnego przypadku wielu list pracownika w jednym miesiącu. Poprawiłem wyliczanie ubezpieczeń zdrowotnych dla pakietu mobilności i wielu list w miesiącu.
 14. Zredukowałem wykorzystanie pamięci operacyjnej komputera, przy próbie wykonania dużego archiwum z programu wyświetlany był błąd braku pamięci.

KsH 23.10.A (07.11.2023)

Co Jan zrobił w nowym KsH:

 1. Udostępniłem druk PIT-4R(13) za rok 2023 i dostosowałem do niego druk zaliczek miesięcznych.
 2. Udostępniłem druk PIT-8AR(13) za rok 2023 i dostosowałem do niego druk zaliczek miesięcznych.
 3. Zaktualizowałem stawki odsetek ustawowych obowiązujące od 05.10.2023 r.
 4. Zaktualizowałem stawkę odsetek od zaległości podatkowych obowiązującą od 05.10.2023 r.
 5. Usunąłem przyczynę nieuzasadnionego pojawiania się komunikatu o niezgodności kwoty podatku VAT dostarczonej z fakturą z obliczoną dla faktur walutowych przy imporcie plików w formacie JPK-FA.
 6. Przywróciłem możliwość drukowania poleceń księgowania.
 7. Poprawiłem filtrowanie w dialogu listy składników odliczeń od wynagrodzeń.
 8. Poprawiłem wyliczanie składek PPK dla przypadku wielu list płac w danym miesiącu.
 9. Poprawiłem wyświetlanie właściwej kwoty ubezpieczenia zdrowotnego i netto dla osób poniżej 26 r.ż. przy odświeżaniu dialogu.
 10. Poprawiłem błąd braku kwoty zaliczki na podatek dochodowy na liście płac dla nierezydentów zatrudnionych na umowy cywilno-prawne.

Czy wiesz, że możesz ustawić automatyczne lub własne przypomnienia w programie? Funkcja przypomnień umożliwia łatwe dodawanie ważnych wydarzeń oraz ich prezentację na dany okres.

Łatka 23.09.C (06.10.2023)

Co Jan zrobił w nowym KsH:

 1. Umożliwiłem wyliczanie składki zdrowotnej dla pracowników młodocianych.
 2. Umożliwiłem import plików xml w formacie JPK_FA zawierających zdublowany kod kraju w identyfikatorze podatnika VAT.
 3. Poprawiłem błąd SQL Error pojawiający się sporadycznie przy imporcie plików xml w formacie JPK_FA.

Łatka 23.09.B (02.10.2023)

Co Jan zrobił w nowym KsH:

 1. Zaktualizowałem stawki odsetek ustawowych obowiązujące od 07.09.2023 r.
 2. Zaktualizowałem stawkę odsetek od zaległości podatkowych obowiązującą od 07.09.2023 r.
 3. Przyspieszyłem przetwarzanie faktur w ewidencji sprzedaży kwalifikujących się do korekty z tytułu niezapłaconych faktur.
 4. Usunąłem błąd 217 pojawiający się przy próbie wejścia do faktur i dostaw VAT.
 5. Poprawiłem naliczanie podstawy składki PPK w przypadku przekroczenia limitu 30-krotności kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. 
 6. Poprawiłem naliczanie podstawy składki PPK w przypadku korzystania z tzw. diety wirtualnej.
 7. Poprawiłem naliczanie podstawy opodatkowania dla umów zleceń objętych podatkiem zryczałtowanym (do 200 zł).
 8. Poprawiłem eksport do DRA danych dotyczących składki zdrowotnej dla właścicieli spółek.
 9. Poprawiłem wpisywanie korekt podatku VAT z tytułu niezapłaconych sprzedaży do ewidencji sprzedaży w przypadku, gdy w nazwie dłużnika znajdował się apostrof.
 10. Poprawiłem uzupełnianą informację o wypłaconych świadczeniach w Z-3 i Z-3a uwzględniając okres z poprzedniego roku tylko wtedy, gdy wliczany jest do jednego okresu zasiłkowego.
 11. Poprawiłem błąd w działaniu dialogu Rejestru Czasu Pracy w przypadku dwukliku na etykiecie urlopu macierzyńskiego i opiekuńczego.

Wersja 24.01.C KsH (aktualna)

Wersja 23.09.A KsH

Wersja 23.05.A KsH

Co Jan zrobił w nowej wersji Bezpłatnego Startu KsH?

 1. Dodałem obsługę deklaracji PIT-2 (9) dla przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2023.
 2. Umożliwiłem wprowadzanie okresów zawieszenia działalności, które wpływają na obliczanie podstawy ubezpieczenia zdrowotnego dla właścicieli.
 3. Zaktualizowałem treść druków formularzy ZUS Z-3, Z-3a, Z-3b obowiązujących od stycznia 2023 r. oraz dostosowałem postać elektroniczną Z-3 do wymagań platformy PUE ZUS.
 4. Zmiany w związku z nowelizacją Kodeksu pracy: zmiany w urlopach macierzyńskich i rodzicielskich, nowe rodzaje nieobecności i zmiana treści umowy o pracę. Zmiany są dostępne od 1.05.2023.

Wersja 22.11.A KsH

Wersja 22.08.A KsH