Aktualizacje KsH - Varico

Aktualizacje oprogramowania

Program do pełnej księgowości Księga Handlowa KsH

Dlaczego aktualizacja oprogramowania jest tak ważna?

Zarządzaj swoim biznesem zgodnie z aktualnym prawem

Dobre oprogramowanie to aktualne oprogramowanie. Skuteczne zarządzanie firmą wymaga aktualizacji używanych programów. Poprawa funkcjonalności oraz zmiana pod kątem prawnym to ważne elementy pracy z oprogramowaniem do obsługi sprzedaży oraz księgowości.
Home-5-Banner-Main-Image
Skorzystaj z oferty Varico

Aktualizacje programów z Licencją 4 Inclusive

Aktualizacje programów są dostępne dla użytkowników posiadających aktywną Licencję 4 Inclusive, która uprawnia do korzystania z szeregu korzyści. Pamiętaj o tym, aby Twój program był zawsze aktualny, dzięki temu możesz pracować sprawniej. Sprawdź jakie nowe funkcjonalności, zmiany prawne oraz poprawki wprowadziliśmy do naszych programów.

Jan Tozrobi
Program księgowy Księga Handlowa KsH

KsH 20.09.D (18.11.2020)

Co Jan zrobił w nowym KsH?

 1. Dodałem znaczniki na wydruku ewidencji sprzedaży VAT.
 2. Dodałem znaczniki na wydruku ewidencji zakupów VAT.
 3. Rozszerzyłem dialogi rejestru faktur i ewidencji faktur VAT o kolumnę zawierającą wszystkie znaczniki VAT.
 4. Dodałem zestawienia obejmujące podsumowanie wpisów z wykluczeniem FP i samych FP do wizualizacji treści pliku JPK_V7K/V7M w zakresie ewidencji sprzedaży VAT.
 5. Dostosowałem mechanizm importu uniwersalnego do wersji 3 plików eksportowanych z programu ObSp.
 6. Zapewniłem umieszczanie numerów identyfikacji podatkowej kontrahentów pozbawionych literowego kodu kraju (lokowanego w odrębnym polu) w pliku JPK_V7M/V7K.
 7. Wprowadziłem właściwe informowanie o akceptacji treści deklaracji dla plików JPK_V7M/V7K w dialogu Księgowanie -> Miesiące.
 8. Wyłączyłem zapis w księdze faktur wystawianych do paragonów – faktur FP.
 9. Zabezpieczyłem program przed przekroczeniem zakresu podczas obliczania  korekty VAT sprzedaży.
 10. Poprawiłem błąd podsumowania rejestrów sprzedaży VAT ze względu na faktury do paragonów (FP).
 11. Poprawiłem właściwe wstawianie imienia i nazwiska osoby reprezentującej do odpowiednich pól formularza wizualizującego deklarację zawartą w pliku JPK_V7M/JPK_V7K.
 12. Poprawiłem przenoszenie kwoty do zapłaty podatku VAT do formularza przelewu.

Czy wiesz, że możesz informować swoich klientów o wysokości podatków do zapłacenia wysyłając sms bezpośrednio z programu?

Pełna księgowość zgodna z aktualnym prawem

Księga Handlowa KsH

Oprogramowanie księgowe KsH jest na bieżąco aktualizowane. Uzupełniamy je o nowe opcje i dostosowujemy do zmieniających się warunków prawnych. Dbamy o rozwój naszych programów wraz z rozwojem Twojego biznesu. Zobacz jakie zmiany wprowadziliśmy w ostatnich wersjach Księgi Handlowej KsH oraz w Varico Bezpłatny Start.

Wersja 20.09.C (27.10.2020)

Co Jan zrobił w nowym KsH:

 1. Dodałem szablon dla zakupów dot. samochodów, zaliczanych w koszty w wysokości 75% i 50% w VAT, pozwalający na rozliczenie opłat nieopodatkowanych VAT.
 2. Dodałem szablony księgowania faktur, dotyczące eksportu i importu z krajów spoza Unii Europejskiej.
 3. Dałem możliwość ustawienia stawki 0% zasiłku dla urlopu macierzyńskiego.
 4. Udostępniłem deklarację VAT-9M(10).
 5. Ułatwiłem wybór znaczników VAT w dialogu “Jak to zaksięgujemy”.
 6. Wyłączyłem nieaktualne szablony księgowania faktur.
 7. Poprawiłem sposób obliczania “podwyższenia zasiłku macierzyńskiego” dla osób opodatkowanych podatkiem 0%.
 8. Poprawiłem błąd eksportu danych do programu Płatnik.
 9. Poprawiłem generowanie pliku eksportowego ZUS Z-3 do PUE.
 10. Usunąłem przyczynę niepotrzebnego informowania o niedozwolonych znakach we wzorcach nazw plików VaricoPPK w przypadku uruchamiania Modułu PPK na stanowiskach sieciowych.

Czy wiesz że, możesz wysyłac z programu wiadomości email do swoich klientów zawierające szczegółowe informacje na temat ich zobowiązań podatkowych i ZUS  oraz odczytać potwierdzenie odebrania w programie?

Wersja 20.09.B (13.10.2020)

Co Jan zrobił w nowym KsH:

 1. W dialogach rejestrów faktur i ewidencji VAT dodałem kolumny zawierające znaczniki do faktur.
 2. Dostosowałem program do wymagań specyfikacji nowej bramki JPK.
 3. Dodałem import plików JPK_V7M i JPK_V7K w opcji Import Faktur.
 4. Umożliwiłem dodanie znaczników przy imporcie faktur w “Jak to zaksięgujemy” 
 5. Dodałem możliwość eksportu do PUE ZUS zaświadczeń Z-3.
 6. Dodałem mechanizm zapamiętywania znacznika MK dla danych kontrahentów występujących w rejestrach zakupów.
 7. Dodałem nową wersję importu uniwersalnego uzupełnionego o import znaczników faktur min. z programu ObSp
 8. Dodałem możliwość usuwania wcześniej wstawionych korekt podatku VAT z tytułu niezapłaconych faktur sprzedaży.
 9. Dodałem mechanizm blokady wpisywania danych po wygaśnięciu Licencji 4Inclusive.
 10. Dodałem ostrzeżenie dla osoby prawnej przy braku numeru KRS w czasie dodawania firmy i generowania sprawozdania finansowego.
 11. Uaktualniłem parametry podatkowe – ograniczenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego/świadczenia rehabilitacyjnego.
 12. Zaktualizowałem dialog do wprowadzania danych dotyczących Pracowniczych Planów kapitałowych.
 13. Uzupełniłem moduł PPK o możliwość raportowania zdarzeń dot. PPK w wskazanym okresie od do.
 14. Uzupełniłem mechanizmy raportujące zdarzenia dotyczące PPK o dodatkowe operacje weryfikujące.
 15. Dodałem znacznik IMP import towarów rozliczany zgodnie z art. 33a ustawy o VAT i TT_WNT w transakcjach trójstronnych w deklaracji VAT.
 16. Uzupełniłem informacje o dacie sprzedaży dla faktur zakupu wykazywanych również w ewidencji sprzedaży VAT.
 17. Poprawiłem podsumowanie kontrolne w deklaracji VAT.
 18. Poprawiłem mechanizm wyliczania dodatkowych składek PPK.
 19. Poprawiłem mechanizm importu uniwersalnego w zakresie kolejności importowanych dokumentów.
 20. Poprawiłem zachowanie programu przy przejściu z wersji Expert na wersję Pojedynczą.
 21. Poprawiłem błąd braku imienia i nazwiska pracownika przy deklaracji PIT-11 na liście UPO.
 22. Poprawiłem wyliczanie ostatniego odpisu amortyzacyjnego.

Wersja 20.08.A (15.09.2020)

Co Jan zrobił w nowym KsH:

 1. Uaktualniłem deklarację CIT-8 do wersji 29.
 2. Zaktualizowałem e-deklarację PIT-4R(9).
 3. Zaktualizowałem i uporządkowałem dialog “Podatnik VAT” i umożliwiłem zmianę metody rozliczania w dowolnym miesiącu kwartału.
 4. Dostarczyłem nowe dialogi do wykonywania i odtwarzania archiwów.
 5. Zmieniłem sposób ustalania daty księgowania w księdze dla faktur sprzedaży importowanych lub wprowadzanych metodą “Księguj faktury”.
 6. Przywróciłem możliwość odpytywania o status VIES poprzez stronę ec.europa.eu
 7. Dodałem skrypt naprawiający zapisy w dokumentach pracownika w przypadku nieprawidłowego usunięcia umowy o pracę.
 8. Dodałem ograniczenie zabezpieczające przed przekroczeniem maksymalnej długości listy kont wymagających weryfikacji.
 9. Dodałem ograniczenie zabezpieczające przed przekroczeniem maksymalnej długości opisu przy imporcie uniwersalnym.
 10. Zaktualizowałem plik umożliwiający walidację treści plików przy imporcie uniwersalnym i wprowadziłem jego wersjonowanie.
 11. Poprawiłem błąd programu uniemożliwiający pracę z programem przy braku Internetu.
 12. Poprawiłem działanie dialogu “Deklaracji VAT” dla wcześniejszych (18, 19, 20) wersji tej deklaracji.
 13. Poprawiłem działanie mechanizmu naliczania składek ZUS współwłaściciela przedsiębiorstwa.
 14. Poprawiłem mechanizm tworzący listę aktualnie zatrudnionych pracowników.

Wersja 20.07.B (22.07.2020)

Co Jan zrobił w nowym KsH:

 1. Zaktualizowałem e-deklarację PIT-11(25) do wersji 1-1E.
 2. Umożliwiłem poprawny wydruk listy pojazdów oraz listy zdarzeń PPK.
 3. Przywróciłem poprawne sugerowanie symboli w “Księguj faktury”.
 4. Poprawiłem przypisywanie strony transakcji po użyciu funkcji rozliczenia kwot w “Księguj faktury” podczas księgowania zakupu.
 5. Poprawiłem rozliczanie podatku VAT w metodzie kasowej przy rozliczaniu faktur zakupu dotyczących samochodów płaconych cząstkowo.
 6. Poprawiłem import uniwersalny dokumentów z programu ObSp.

Wersja 20.07.A (14.07.2020)

Co Jan zrobił w nowym KsH:

 1. Zapewniłem wsparcie dla deklaracji VAT-UE(5) i VAT-UEK(5).
 2. Poprawiłem błąd przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy, jeżeli firma została zwolniona z obowiązku opłacania składek.

Wersja 20.02.A (05.12.2019)

Pamiętaj! Wersja programów 20.02.A  przeznaczona jest do rozliczenia roku 2019 i otwarcia pracy na roku podatkowym 2020. W przypadku aktualizacji programu na rok 2019 należy podczas instalacji wskazać odpowiedni folder.

 

Co Jan zrobił w nowym KsH?

 1. Wprowadziłem możliwość importu faktur z pliku JPK_FA(3)
 2. Dodałem nowy wzór deklaracji oraz e-deklaracji VAT-7 (20) i VAT-7K (14)
 3. Dodałem możliwość zamiany konta rozrachunkowego na inne w procesie księgowania zbioru importowanych faktur.
 4. Dodałem możliwość tworzenia sprawozdań finansowych za okres inny niż roczny.
 5. Dodałem możliwość ustawiania nagłówka strony na wydrukach ECP.
 6. Dodałem wydruk statusów VAT dla ewidencji zakupów.
 7. Dodałem do instalatora najnowszą wersję aplikacji VPF z możliwością generowania pliku JPK-SF w wersji 1-2
 8. Dodałem możliwość wysyłki wydruków PDF bezpośrednio  z domyślnego klienta poczty.
 9. Dodałem sortowanie listy pracowników po imieniu przy wyborze sortowania po nazwisku (i odwrotnie).
 10. Przyspieszyłem proces przepisywania danych z poprzedniego roku.
 11. Uaktualniłem bazę adresową oddziałów ZUS.
 12. Uaktualniłem parametry podatkowe.
 13. Poprawiłem wydruki VAT-UE, VAT-UEK i VAT-27.
 14. Poprawiłem działanie znacznika obliczania podatku dochodowego.
 15. Poprawiłem błąd eksportu do Płatnika dla umów zleceń z ubezpieczeniem zdrowotnym.
 16. Poprawiłem wyliczanie podatku dochodowego dla pracowników poniżej 26 lat przy opodatkowaniu ryczałtem.
 17. Poprawiłem mechanizm sprawdzania poprawności zapisu w dialogu księgowania faktur, przy stosowaniu w obsłudze skrótów klawiszowych.
 18. Poprawiłem sposób wyświetlania raportu z procesu “wylicz miesiąc”.
 19. Poprawiłem mechanizm wyliczania stawki dziennej zasiłku po długim okresie trwania zasiłku wychowawczego.
 20. Zmieniłem sposób naliczania podatku dochodowego od wynagrodzeń, zgodnie ze zmianami wchodzącymi od 01.01.2020 r.

Wersja 20.09.A KsH

Co Jan zrobił w nowej wersji Bezpłatnego Startu KsH?

 1. Możliwość eksportu do PUE ZUS zaświadczeń Z-3.
 2. Eksport danych PPK do instytucji finansowych.
 3. Nowe pliki JPK_V7 obowiązujące od października 2020r.

Zalecany system operacyjny to Windows 8.1. oraz Windows 10.