Aktualizacje KsH - Varico

Aktualizacje oprogramowania

Program do pełnej księgowości Księga Handlowa KsH

Dlaczego aktualizacja oprogramowania jest tak ważna?

Zarządzaj swoim biznesem zgodnie z aktualnym prawem

Dobre oprogramowanie to aktualne oprogramowanie. Skuteczne zarządzanie firmą wymaga aktualizacji używanych programów. Poprawa funkcjonalności oraz zmiana pod kątem prawnym to ważne elementy pracy z oprogramowaniem do obsługi sprzedaży oraz księgowości.
Home-5-Banner-Main-Image
Skorzystaj z oferty Varico

Aktualizacje programów z Licencją 4 Inclusive

Aktualizacje programów są dostępne dla użytkowników posiadających aktywną Licencję 4 Inclusive, która uprawnia do korzystania z szeregu korzyści. Pamiętaj o tym, aby Twój program był zawsze aktualny, dzięki temu możesz pracować sprawniej. Sprawdź jakie nowe funkcjonalności, zmiany prawne oraz poprawki wprowadziliśmy do naszych programów.

Jan Tozrobi
Program księgowy Księga Handlowa KsH

KsH 21.02.C (25.02.2021)

Co Jan zrobił w nowym KsH?

  1. Dodałem wydruk UPO w wersji 7 dla plików JPK w której jest podział na część ewidencyjną i deklaracyjną wysłanych plików JPK_V7M i JPK_V7K.
  2. Zmodyfikowałem wygląd druków deklaracji VAT-7 i VAT-7K przez możliwie najwierniejsze przeniesienie sformułowań użytych w e-deklaracjach W JPK_V7M i JPK_V7K.
  3. W procesie importu plików JPK wykorzystałem szczególne dane dotyczące eksportu i importu poza wspólnotowego do lepszego sugerowania szablonu księgowania w VAT
  4. Dodałem nowy artykuł pomocy do zagadnienia korekty VAT z tytułu niezapłaconych faktur sprzedaży.
  5. Zapewniłem możliwość generowania plików PDF z numerem referencyjnym UPO na liście zbiorczego wystawiania PIT-11.
  6. Uniemożliwiłem dodawanie tych samych zdarzeń tego samego dnia jednemu pracownikowi oraz usunąłem już istniejące duplikaty tego rodzaju.
  7. Umożliwiłem aktualizowanie programu instalatorem bez sygnatury do 14 dni po upłynięciu daty końca Licencji 4Inclusive od daty wydania instalatora.
  8. W dialogu importu faktur w “Jak to zaksięgujemy” zmieniłem sposób modyfikowania znaczników, rodzaju dokumentu i MPP w taki sposób, że istnieje możliwość ich rozdzielnego modyfikowania.
  9. Rozszerzyłem komunikat informujący o sposobie rozliczenia w VAT faktur zakupu oznaczonych znacznikiem MK.
  10. Zabezpieczyłem numer licencji przed znakami kontrolnymi powodującymi błędy w procesie walidacji.
  11. Poprawiłem kontrolę okresu zatrudnienia w dialogu dot. umów o pracę, aneksów i zwolnień. Dodałem funkcję sprawdzającą poprawność okresów zatrudnienia.
  12. Poprawiłem filtrowanie pracowników na liście zbiorczego wystawiania PIT-11.
  13. Poprawiłem czytelność komunikatów wyświetlanych przy imporcie uniwersalnym.
Pełna księgowość zgodna z aktualnym prawem

Księga Handlowa KsH

Oprogramowanie księgowe KsH jest na bieżąco aktualizowane. Uzupełniamy je o nowe opcje i dostosowujemy do zmieniających się warunków prawnych. Dbamy o rozwój naszych programów wraz z rozwojem Twojego biznesu. Zobacz jakie zmiany wprowadziliśmy w ostatnich wersjach Księgi Handlowej KsH oraz w Varico Bezpłatny Start.

Wersja 21.02.A (15.02.2021)

Co Jan zrobił w nowym KsH?

  1. Dodałem możliwość korygowania i rozliczania korekt faktur niezapłaconych dla okresu 5 lat poprzedzających rok bieżący.
  2. Dodałem komunikat informujący o transakcjach nierozliczonych w procesie księgowania wyciągów bankowych.
  3. Dostarczyłem z wraz z programem najnowszą wersję VPF (5.28.1)
  4. Poprawiłem eksport pliku xml z zaświadczeniem Z-3 z programu do PUE ZUS
  5. Dodałem Podgląd/wydruk listy pojazdów.
  6. Dodałem nową listę w opcji “Pomoc -> Wczytane poprawki” na której wyświetlane będą przygotowane przez Varico automatyczne poprawki wgrywane do programu.
  7. Przyspieszyłem wyliczanie wynagrodzeń.
  8. Zaktualizowałem tekst pomocy do dialogu wprowadzania i księgowania wyciągów bankowych.
  9. Zmieniłem sposób prezentowania daty sprzedaży w pliku JPK_VAT dla faktur wystawianych do paragonów.
  10. Zmieniłem zachowanie programu w przypadku wystąpienia błędów min. EZSQL. Rozszerzyłem możliwość komunikowania i wysyłania archiwów do serwisu.
  11. Zaktualizowałem e-deklarację do VAT-UEK(5) do najnowszej wersji.
  12. Zaktualizowałem parametry podatkowe.
  13. Zabezpieczyłem program przed błędem przy próbie importu faktur z nieobowiązującym od dłuższego czasu odwrotnym obciążeniem.
  14. Zabezpieczyłem proces generowania PIT-11 przed błędnymi ustawieniami składników wynagrodzeń.
  15. Poprawiłem wyliczanie ilości zatrudnionych pracowników raportowanych w deklaracji PIT-4
  16. Poprawiłem obliczanie składek PPK dla przypadku dwóch identycznych wypłat w tym samym miesiącu.
  17. Poprawiłem działanie dialogu “Import faktur” przy szybkim księgowaniu z wykorzystaniem skrótu klawiszowego.

Wersja 21.01.C (21.01.2021)

Co Jan zrobił w nowym KsH?

 1. Dodałem do programu obsługę deklaracji i e-deklaracji PIT-4R(11).
 2. Dodałem do programu obsługę deklaracji i e-deklaracji PIT-8AR(10).
 3. Dodałem do programu obsługę deklaracji IFT-1/IFT-1R(16).
 4. Dodałem do programu obsługę deklaracji PIT-11(27) – dotyczy wynagrodzeń od stycznia 2021.
 5. Dodałem obsługę deklaracji PIT-11 w wersji 27 dla rozliczania podatków dochodowych pracowników za rok 2021, w tym dodałem możliwość odrębnego rozliczania praktyk absolwenckich i staży uczniowskich.
 6. Zaktualizowałem e-deklarację VAT-UE(5) i VAT-UEK(5) do najnowszej wersji.
 7. Do procesu eksportu do VPF danych dotyczących sprawozdań finansowych, dodałem analizę bilansowania się stron kończącą się ewentualnym odpowiednim ostrzeżeniem.
 8. Zmieniłem działanie dialogu rejestru faktur dla importu towarów.
 9. Poprawiłem mechanizm zaokrąglania kwot przy księgowaniu walutowych wyciągów bankowych.
 10. Poprawiłem działanie mechanizmu ostrzegającego o konieczności stosowania mechanizmu podzielonej płatności.
 11. Poprawiłem nadruk UPO na deklaracji JPK_V7M i JPK_V7K.
 12. Poprawiłem błąd programu na dialogu edycji użytkownika.
 13. Poprawiłem błąd ucinania pola ORDZU na deklaracjach JPK_V7M i JPK_V7K.
 14. Poprawiłem nowy moduł archiwizacji ze względu na aktualizację daty ostatniej archiwizacji.
 15. Poprawiłem błąd nie naliczania składek PPK przy przekroczeniu limit podstawy składek do ZUS.
 16. Poprawiłem uzupełnianie identyfikatorów VAT o kod kraju nadanie w przypadku importu plików JPK_V7K/JPK_V7M.
 17. Poprawiłem błąd 217 który wyświetlał się w przypadku przypisania obsługiwanych firm do danego użytkownika w programie.

Wersja 21.01.B (07.01.2021)

Co Jan zrobił w nowym KsH:

 1. Zapewniłem podgląd wysłanej deklaracji JPK-V7M i JPK-V7K z nadrukiem UPO.
 2. Dodałem obsługę podatku dochodowego pracowników od składek PPK pracodawcy w procesie generowania PIT-11.
 3. Umożliwiłem zatwierdzenie znacznika VAT przez użycie dwukliku na liście znaczników.
 4. Dodałem brakującą kolumnę PPK do listy płac.
 5. Zaktualizowałem pomoc do procesu przepisywania danych z poprzedniego roku.
 6. Uaktualniłem bazę kodów ZUS.
 7. Uaktualniłem parametry podatkowe.
 8. Ograniczyłem możliwość przekroczenia kwoty do zwrotu przy wpisywaniu kwoty na poczet przyszłych zobowiązań podczas przygotowywania deklaracji JPK_V7.
 9. Poprawiłem mechanizm sugerowania nazwy podmiotu w dialogu wprowadzania wyciągów bankowych.
 10. Poprawiłem kolejność księgowania wyciągów bankowych.
 11. Poprawiłem kolejność zbiorczego księgowania faktur importowanych w module “Import Faktur”.
 12. Poprawiłem mechanizm walidacji plików JPK-V7M i JPK-V7K (możliwa walidacja offline).

Zobacz w jaki sposób otworzyć nowy rok podatkowy 2021 w programie KsH

Wersja 21.01.A (16.12.2020)

Co Jan zrobił w nowym KsH:

Wersja 21.01 A umożliwia otwarcie nowego roku 2021 jak również aktualizację programu na rok 2020.

 1. Dodałem obsługę deklaracji  i e-deklaracji PIT-4R(10).
 2. Dodałem obsługę deklaracji  i e-deklaracji PIT-8AR(9).
 3. Dodałem obsługę deklaracji  i e-deklaracji PIT-11(26).
 4. Dodałem nową (eksperymentalną) listę księgowań przygotowanych i dokonanych z wyszukiwaniem po NIP’ie i nazwie kontrahenta.
 5. Dodałem wsparcie dla operacji walutowych w imporcie uniwersalnym (dokumenty handlowe i finansowe).
 6. Dodałem uzupełnianie opcjonalnego numeru telefonu osoby reprezentującej podatnika w pliku JPK_V7 na zasadach zgodnych z obowiązkowym adresem e-mail.
 7. Dodałem skrót klawiszowy i zmieniłem “Inne zobowiązania” na “Przyszłe zobowiązania”.
 8. Dodałem funkcję zbiorczego rejestrowania i wyrejestrowania z PPK.
 9. Dodałem możliwość używania znacznika “Transakcji powiązanych” (TP) w transakcjach trójstronnych.
 10. Dodałem wsparcie dla transakcji w imporcie uniwersalnym, uwzględniając metodę kasową rozliczenia.
 11. Dodałem możliwość używania znacznika “Transakcji powiązanych” (TP) w operacjach eksportu w dialogu “Księguj faktury”.
 12. Zaktualizowałem listę dopuszczalnych kodów krajów przy generowaniu JPK_V7.
 13. Uaktualniłem parametry podatkowe.
 14. Wprowadziłem zabezpieczenia przed wysyłką JPK_V7, gdy płatnikiem jest osoba fizyczna.
 15. Funkcję importu uniwersalnego uzupełniłem o możliwość importowania dokumentów magazynowych i finansowych.
 16. Funkcję importu uniwersalnego uzupełniłem o wsparcie dla odrębnych księgowań wg stawek VAT.
 17. Rozszerzyłem komunikat pojawiający się przy próbie generowania  JPK_VAT(3) dla miesięcy, w których obowiązuje już JPK_V7.
 18. Usprawniłem import wyciągów z Banku Spółdzielczego w Białymstoku w formacie MT940.
 19. Wyłączyłem blokadę pustego adresu kontrahenta w dialogu “Księguj faktury”.
 20. Zrezygnowałem z uzupełniania kodu kraju “PL” dla numerów nie poprzedzonych dwiema literami przy generowaniu JPK_V7.
 21. Wyłączyłem blokadę pustego adresu kontrahenta w dialogu “Księguj faktury”.
 22. Poprawiłem adres strony do podpisu plików JPK profilem zaufanym EPUAP.
 23. Poprawiłem błąd uniemożliwiający wysyłkę archiwum do firmy Varico.
 24. Poprawiłem wydruk płacowe ze względu na brak podsumowań w kolumnach składek na PPK.
 25. Poprawiłem problem współbieżnego wystawiania deklaracji VAT-UE i VAT-UEK po uruchomieniu kilku instancji programu.
 26. Poprawiłem przenoszenie kwoty podatku naliczonego do kolejnych miesięcy JPK_V7.
 27. Poprawiłem przenoszenie kwoty zwrotu podatku do kolejnych miesięcy JPK_V7.
 28. Poprawiłem nieuzasadnione przenoszenie kwoty innych zobowiązań do innych miesięcy niż miesiąc wystawianej deklaracji JPK_V7.
 29. Poprawiłem wskazywanie właściwego szablonu przy imporcie JPK_FA dla faktur wskazujących na świadczenie usług nieopodatkowanych w kraju.
 30. Poprawiłem błąd 1 gr wynikający z niewłaściwego zaokrąglania procentowych części kwot składek PPK.
 31. Poprawiłem sposób raportowania składek PPK. Uzależniłem go od daty wypłaty. 
 32. Poprawiłem sortowanie w części ewidencyjnej pliku JPK.
 33. Poprawiłem dodawanie znacznika TT_WNT.
 34. Poprawiłem sortowanie dokumentów księgowanych za pomocą “Importu uniwersalnego”.
 35. Poprawiłem sortowanie w części ewidencyjnej pliku JPK.
 36. Poprawiłem sortowanie dokumentów księgowanych za pomocą “Importu uniwersalnego”.
 37. Poprawiłem działanie w JPK_V7M/V7K w przypadku wpisu słowa “BRAK” w polu identyfikatora VAT faktury.

Wersja 20.09.B (13.10.2020)

Co Jan zrobił w nowym KsH:

 1. W dialogach rejestrów faktur i ewidencji VAT dodałem kolumny zawierające znaczniki do faktur.
 2. Dostosowałem program do wymagań specyfikacji nowej bramki JPK.
 3. Dodałem import plików JPK_V7M i JPK_V7K w opcji Import Faktur.
 4. Umożliwiłem dodanie znaczników przy imporcie faktur w “Jak to zaksięgujemy” 
 5. Dodałem możliwość eksportu do PUE ZUS zaświadczeń Z-3.
 6. Dodałem mechanizm zapamiętywania znacznika MK dla danych kontrahentów występujących w rejestrach zakupów.
 7. Dodałem nową wersję importu uniwersalnego uzupełnionego o import znaczników faktur min. z programu ObSp
 8. Dodałem możliwość usuwania wcześniej wstawionych korekt podatku VAT z tytułu niezapłaconych faktur sprzedaży.
 9. Dodałem mechanizm blokady wpisywania danych po wygaśnięciu Licencji 4Inclusive.
 10. Dodałem ostrzeżenie dla osoby prawnej przy braku numeru KRS w czasie dodawania firmy i generowania sprawozdania finansowego.
 11. Uaktualniłem parametry podatkowe – ograniczenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego/świadczenia rehabilitacyjnego.
 12. Zaktualizowałem dialog do wprowadzania danych dotyczących Pracowniczych Planów kapitałowych.
 13. Uzupełniłem moduł PPK o możliwość raportowania zdarzeń dot. PPK w wskazanym okresie od do.
 14. Uzupełniłem mechanizmy raportujące zdarzenia dotyczące PPK o dodatkowe operacje weryfikujące.
 15. Dodałem znacznik IMP import towarów rozliczany zgodnie z art. 33a ustawy o VAT i TT_WNT w transakcjach trójstronnych w deklaracji VAT.
 16. Uzupełniłem informacje o dacie sprzedaży dla faktur zakupu wykazywanych również w ewidencji sprzedaży VAT.
 17. Poprawiłem podsumowanie kontrolne w deklaracji VAT.
 18. Poprawiłem mechanizm wyliczania dodatkowych składek PPK.
 19. Poprawiłem mechanizm importu uniwersalnego w zakresie kolejności importowanych dokumentów.
 20. Poprawiłem zachowanie programu przy przejściu z wersji Expert na wersję Pojedynczą.
 21. Poprawiłem błąd braku imienia i nazwiska pracownika przy deklaracji PIT-11 na liście UPO.
 22. Poprawiłem wyliczanie ostatniego odpisu amortyzacyjnego.

Wersja 21.01.C KsH

Wersja 21.01.A KsH

Wersja 21.01 A umożliwia otwarcie nowego roku 2021 jak również aktualizację programu na rok 2020.

Zalecany system operacyjny to Windows 8.1. oraz Windows 10.

Wersja 20.09.D KsH

Zalecany system operacyjny to Windows 8.1. oraz Windows 10.

Wersja 20.09.A KsH

Co Jan zrobił w nowej wersji Bezpłatnego Startu KsH?

 1. Możliwość eksportu do PUE ZUS zaświadczeń Z-3.
 2. Eksport danych PPK do instytucji finansowych.
 3. Nowe pliki JPK_V7 obowiązujące od października 2020r.

Zalecany system operacyjny to Windows 8.1. oraz Windows 10.