Aktualizacje oprogramowania

Program do pełnej księgowości Księga Handlowa KsH

Dlaczego aktualizacja oprogramowania jest tak ważna?

Zarządzaj swoim biznesem zgodnie z aktualnym prawem

Dobre oprogramowanie to aktualne oprogramowanie. Skuteczne zarządzanie firmą wymaga aktualizacji używanych programów. Poprawa funkcjonalności oraz zmiana pod kątem prawnym to ważne elementy pracy z oprogramowaniem do obsługi sprzedaży oraz księgowości.
Home-5-Banner-Main-Image
Skorzystaj z oferty Varico

Aktualizacje programów z Licencją 4 Inclusive

Aktualizacje programów są dostępne dla użytkowników posiadających aktywną Licencję 4 Inclusive, która uprawnia do korzystania z szeregu korzyści. Pamiętaj o tym, aby Twój program był zawsze aktualny, dzięki temu możesz pracować sprawniej. Sprawdź jakie nowe funkcjonalności, zmiany prawne oraz poprawki wprowadziliśmy do naszych programów.

jan-to-zrobi
Program księgowy Księga Handlowa KsH

KsH 20.06.B (07.07.2020)

Co Jan zrobił w nowym KsH?

 1. Dodałem możliwość wygenerowania, podglądu oraz wysyłki nowego pliku JPK_V7M i JPK_V7K od miesiąca października.
 2. Dodałem listę znaczników przy księgowaniu faktur do rejestrów oraz przy księgowaniu przez opcję Księguj Faktury. Znaczniki wymagane są w nowym pliku JPK_V7M/V7K.
 3. Zapewniłem wsparcie dla formatu KEDU 5.2 przy eksporcie do programu Płatnik.
 4. Zmieniłem nazwę menu “Deklaracje” na “Podatek dochodowy”. Wystawianie deklaracji VAT+JPK będzie możliwe tylko z menu “Podatek VAT”.
 5. Dodałem w menu Podatek Vat -> Ewidencja sprzedaży funkcję “Korekty z tyt. nie zapłaconych sprzedaży”.
 6. Umożliwiłem usuwanie praw administratora.
 7. Umożliwiłem wyszukiwanie kontrahenta wg fragmentu NIP bez względu na kreski (F8 w klasycznych dialogach ewidencji VAT).
 8. Wprowadziłem modyfikację zapobiegającą niezamierzonej zmianie roku księgowania przy wycofaniu z przepisywania danych.
 9. Dodałem zabezpieczenie na wypadek przekroczenia maksymalnej długości opisu transakcji przy księgowaniu wyciągów.
 10. Umożliwiłem import wyciągów formacie MT940 z Banku Spółdzielczego w Poddębicach.
 11. Umożliwiłem import wyciągów formacie MT940 z Nest Bank.
 12. Umożliwiłem import wyciągów formacie MT940 z Banku Spółdzielczego w Nakle nad Notecią.
 13. Umożliwiłem import wyciągów formacie MT940 z BNP Paribas (kolejna odmiana).
 14. Zaktualizowałem stawki odsetek ustawowych obowiązujące od  01.07.2020 r.
 15. Przywróciłem możliwość zmiany automatu księgowania w “Jak to zaksięgujemy”.
 16. Poprawiłem mechanizm wyliczania składek społecznych dla właściciela po przywróceniu opłacania pełnego ZUS.
 17. Poprawiłem błąd 217 przy zamykaniu miesiąca i wystawianiu deklaracji VAT-7.
 18. Poprawiłem mechanizm wysyłki e-deklaracji na bramkę MF w celu zmniejszenia liczby błędów połączenia.
 19. Poprawiłem komunikat o braku miejsca na dysku w czasie tworzenia archiwum.
Pełna księgowość zgodna z aktualnym prawem

Księga Handlowa KsH

Oprogramowanie księgowe KsH jest na bieżąco aktualizowane. Uzupełniamy je o nowe opcje i dostosowujemy do zmieniających się warunków prawnych. Dbamy o rozwój naszych programów wraz z rozwojem Twojego biznesu. Zobacz jakie zmiany wprowadziliśmy w ostatnich wersjach Księgi Handlowej KsH oraz w Varico Bezpłatny Start.

Wersja 20.05.D (21.05.2020)

Co Jan zrobił w nowym KsH:

 1. Poprawiłem błąd, który uniemożliwiał masowe wysyłanie plików JPK_VAT.

Wersja 20.05.C (19.05.2020)

Co Jan zrobił w nowym KsH:

 1. Poprawiłem sposób obliczania podatku dochodowego właścicieli, dla przypadków zastosowania całkowitego lub częściowego zwolnienia od zapłaty składek ZUS.
 2. Poprawiłem błąd “EZSQLexception status 25P02” pojawiający się przy księgowaniu metodą “Dodaj 2”.

Wersja 20.05.B (12.05.2020)

Co Jan zrobił w nowym KsH:

 1. Dodałem możliwość właściwego wyliczania podatku dochodowego przedsiębiorców w związku ze zmianami wynikającymi z “Tarczy antykryzysowej”. 
 2. Dodałem komunikat i raport ostrzegający o niepoprawnej stawce podatku dochodowego od wynagrodzeń (17,75%).
 3. Dodałem możliwość filtrowania w rejestrze faktur wg znacznika MPP (Metoda Podzielonej Płatności). 
 4. Dodałem nowy mechanizm instalowania unikalnych rozwiązań dla poszczególnych użytkowników.
 5. Umożliwiłem import wyciągów formacie rozszerzonym MT940 z Santander Bank Polska (d. Deutsche Bank Polska SA) i podstawowym z BNP Paribas.
 6. Usprawniłem księgowanie faktur walutowych w module “Księguj faktury”.
 7. Uzupełniłem proces księgowania wynagrodzeń o informacje dotyczące sposobu zaliczania w koszty ubezpieczeń społecznych.
 8. Poprawiłem walidację numeru faktury w dialogu księgowania faktur.
 9. Wyłączyłem nieoprogramowaną opcję importu z JPK dla nie-VAT-owców.

Wersja 20.05.A (28.04.2020)

Co Jan zrobił w nowym KsH:

 1. Dodałem możliwość skorzystania z nowego JPK_V7M  i JPK _V7K (wariant opcjonalny, możliwy do włączenia przez Doradcę Technicznego).
 2. Wprowadziłem eksport danych PPK do instytucji finansowych (do końca roku moduł dostępny jest dla wszystkich).
 3. Dodałem znacznik “MPP” do rejestrów faktur VAT i dialogów “Księguj faktury”, który pozwala na odnotowywanie rozliczeń z podzieloną płatnością. Użycie znacznika MPP znajdzie odzwierciedlania w deklaracji VAT-7(20) i plikach JPK_VAT.
 4. Dodałem możliwość wywołania poprzedniej wersji deklaracji CIT-8 w formie usługi serwisowej.
 5. Umożliwiłem definiowanie kont analitycznych rozrachunkowych niepowiązanych z kontrahentami (w sprawozdaniach bilansu i rachunku zysków i strat).
 6. Zaktualizowałem stawki odsetek ustawowych obowiązujące od 09.04.2020 r.
 7. Rozszerzyłem import wyciągów bankowych w formacie MT940 dla przelewów zagranicznych w BNP Paribas (Reiffeisen).
 8. Dodałem możliwość wyliczenia sald konta wynikowego (860) poprzedniego roku, na podstawie rachunku zysków i strat roku poprzedniego.
 9. Poprawiłem raport ZUS_Z-3 dla przypadków gdy użytkownik ustalał “ręcznie” podstawę do wyliczenia zasiłków.
 10. Poprawiłem mechanizm wyliczania sald kont w sprawozdaniu finansowym, dla przypadków gdy, salda z księgowań przygotowanych i dokonanych są po różnych stronach.
 11. Poprawiłem działanie eksportu do Excela wydruków bilansu i RZiS
 12. Poprawiłem działanie deklaracji CIT-8 przy zerowych podstawach opodatkowania dla stawek 9% i 19%.
 13. Poprawiłem błąd prezentacji liczb przy wprowadzaniu kwoty przychodu przy podpisywaniu plików JPK.

Wersja 20.04.D (09.03.2020)

Co Jan zrobił w nowym KsH:

 1. Dodałem do instalatora nową wersję Varico Przyjaznych Formularzy.
 2. Dostosowałem dokumenty KEDU do nowej wersji Płatnika.
 3. Zaktualizowałem eksport sprawozdań finansowych do VPF.
 4. Poprawiłem mechanizm generowania e-deklaracji CIT-8. W niektórych przypadkach nie były generowane pola od 84 do 91.

Wersja 20.02.A (05.12.2019)

Pamiętaj! Wersja programów 20.02.A  przeznaczona jest do rozliczenia roku 2019 i otwarcia pracy na roku podatkowym 2020. W przypadku aktualizacji programu na rok 2019 należy podczas instalacji wskazać odpowiedni folder.

 

Co Jan zrobił w nowym KsH?

 1. Wprowadziłem możliwość importu faktur z pliku JPK_FA(3)
 2. Dodałem nowy wzór deklaracji oraz e-deklaracji VAT-7 (20) i VAT-7K (14)
 3. Dodałem możliwość zamiany konta rozrachunkowego na inne w procesie księgowania zbioru importowanych faktur.
 4. Dodałem możliwość tworzenia sprawozdań finansowych za okres inny niż roczny.
 5. Dodałem możliwość ustawiania nagłówka strony na wydrukach ECP.
 6. Dodałem wydruk statusów VAT dla ewidencji zakupów.
 7. Dodałem do instalatora najnowszą wersję aplikacji VPF z możliwością generowania pliku JPK-SF w wersji 1-2
 8. Dodałem możliwość wysyłki wydruków PDF bezpośrednio  z domyślnego klienta poczty.
 9. Dodałem sortowanie listy pracowników po imieniu przy wyborze sortowania po nazwisku (i odwrotnie).
 10. Przyspieszyłem proces przepisywania danych z poprzedniego roku.
 11. Uaktualniłem bazę adresową oddziałów ZUS.
 12. Uaktualniłem parametry podatkowe.
 13. Poprawiłem wydruki VAT-UE, VAT-UEK i VAT-27.
 14. Poprawiłem działanie znacznika obliczania podatku dochodowego.
 15. Poprawiłem błąd eksportu do Płatnika dla umów zleceń z ubezpieczeniem zdrowotnym.
 16. Poprawiłem wyliczanie podatku dochodowego dla pracowników poniżej 26 lat przy opodatkowaniu ryczałtem.
 17. Poprawiłem mechanizm sprawdzania poprawności zapisu w dialogu księgowania faktur, przy stosowaniu w obsłudze skrótów klawiszowych.
 18. Poprawiłem sposób wyświetlania raportu z procesu “wylicz miesiąc”.
 19. Poprawiłem mechanizm wyliczania stawki dziennej zasiłku po długim okresie trwania zasiłku wychowawczego.
 20. Zmieniłem sposób naliczania podatku dochodowego od wynagrodzeń, zgodnie ze zmianami wchodzącymi od 01.01.2020 r.

Wersja 20.06.A KsH

Co Jan zrobił w nowej wersji Bezpłatnego Startu KsH?

 1. Dodałem nowy komunikator Chat, przez który można skonsultować się z naszym Doradcą Technicznym.

Zalecany system operacyjny to Windows 8.1. oraz Windows 10.