Aktualizacje oprogramowania

Program do pełnej księgowości Księga Handlowa KsH

Dlaczego aktualizacja oprogramowania jest tak ważna?

Zarządzaj swoim biznesem zgodnie z aktualnym prawem

Dobre oprogramowanie to aktualne oprogramowanie. Skuteczne zarządzanie firmą wymaga aktualizacji używanych programów. Poprawa funkcjonalności oraz zmiana pod kątem prawnym to ważne elementy pracy z oprogramowaniem do obsługi sprzedaży oraz księgowości.
Home-5-Banner-Main-Image
Skorzystaj z oferty Varico

Aktualizacje programów z Licencją 4 Inclusive

Aktualizacje programów są dostępne dla użytkowników posiadających aktywną Licencję 4 Inclusive, która uprawnia do korzystania z szeregu korzyści. Pamiętaj o tym, aby Twój program był zawsze aktualny, dzięki temu możesz pracować sprawniej. Sprawdź jakie nowe funkcjonalności, zmiany prawne oraz poprawki wprowadziliśmy do naszych programów.

Jan Tozrobi
Program księgowy Księga Handlowa KsH

KsH 23.09.A (30.08.2023)

Co Jan zrobił w nowej wersji?

 1. Dodałem możliwość wprowadzania w nieobecnościach nowych kodów przerw (ZUS).
 2. Dodałem procedurę naprawiającą nieprawidłowe wyświetlanie informacji o podatkach w niektórych rachunkach do umów cywilno-prawnych.
 3. Usprawniłem i przyspieszyłem działanie filtrów na listach faktur i dostaw sprzedaży VAT oraz faktur i dostaw zakupu VAT.
 4. Zaktualizowałem wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w IV kwartale 2023 r. 
 5. Poprawiłem błąd, który mógł występować od wersji 23.07.A i dotyczył procesu przepisywania danych z 2022 na 2023 rok.
 6. Poprawiłem zachowanie się dialogu nieobecności dla urlopów rodzicielskich.
 7. Poprawiłem walidowanie znaczników VAT (WSTO_EE i IED) w dialogu “Jak to zaksięgujemy”.
Pełna księgowość zgodna z aktualnym prawem

Księga Handlowa KsH

Oprogramowanie księgowe KsH jest na bieżąco aktualizowane. Uzupełniamy je o nowe opcje i dostosowujemy do zmieniających się warunków prawnych. Dbamy o rozwój naszych programów wraz z rozwojem Twojego biznesu. Zobacz jakie zmiany wprowadziliśmy w ostatnich wersjach Księgi Handlowej KsH oraz w Varico Bezpłatny Start.

Wersja 23.08.A (17.08.2023)

Co Jan zrobił w nowym KsH:

 1. Wprowadziłem zmiany dotyczące “Pakietu mobilności”, obowiązujące od 21.08.2023 r. wynikające z ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym.
 2. Zaktualizowałem wynagrodzenie uczniowskie obowiązujące od 01.09.2023 r.
 3. Zaktualizowałem przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2023 r.

Łatka 23.07.B (09.08.2023)

Co Jan zrobił w nowym KsH:

 1. Zaktualizowałem kody ZUS, obowiązujące od 05.08.2023.
 2. Zaktualizowałem e-deklarację PIT-11(29) do wersji 2-0E.
 3. Zaktualizowałem adres serwera kursów walut EBC.
 4. Zmieniłem mechanizm i sposób pobierania kursów walut NBP.
 5. Dostosowałem mechanizm importu uniwersalnego tak, aby plik wejściowy zawierający zdublowane dane o kontrahencie był prawidłowo wczytywany i nie powodował tworzenia w takich sytuacjach zdublowanych dokumentów.
 6. Poprawiłem wyświetlanie statusu deklaracji VAT na liście miesięcy.
 7. Poprawiłem sposób zliczania dni nieobecności chorobowych dla limitu 182 dni nieobecności płatnych.
 8. Poprawiłem zaznaczanie wybranego pełnomocnika po ponownym wejściu na listę.

Wersja 23.07.A (11.07.2023)

Co Jan zrobił w nowym KsH:

 1. Umożliwiłem eksport druku NIP-2(15) w najnowszej wersji do programu VPF.
 2. Poprawiłem datę kursów walut podczas księgowania eksportu z użyciem szablonów w dialogu “Księguj faktury”.
 3. Zgodnie z nową interpretacją ZUS, umożliwiłem naliczanie korekty amortyzacyjnej na potrzeby składki zdrowotnej właścicieli, bez ograniczania tej korekty do wartości sprzedawanego środka trwałego.
 4. Poprawiłem import wyciągów mBank w formacie podstawowym dla operacji z rachunków zagranicznych.
 5. Zabezpieczyłem program przed błędem przy generowaniu JPK-KR dla pola z opisem operacji.
 6. Umożliwiłem zmianę rodzaju płatnika w dialogu “Parametrów deklaracji” w danych firmy.

Łatka 23.06.D (07.06.2023)

Co Jan zrobił w nowym KsH:

 1. Uwzględniłem dopłatę rocznej składki zdrowotnej właściciela przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy.
 2. Zaktualizowałem parametry wykorzystywane w III kwartale 2023: minimalne wynagrodzenie, minimalna stawka godzinowa, społeczne obniżone, wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.
 3. Przywróciłem komunikat umożliwiający wybór sposobu rozliczania VAT dla podatników stosujących deklarację kwartalną.
 4. Przywróciłem poprawne wyliczanie zasiłku z tytułu ubezpieczenia wypadkowego i choroby zawodowej. W celu poprawnego obliczania zasiłku wypadkowego niezbędne jest podanie powodu nieobecności. 
 5. Zaktualizowałem wzór umowy o pracę o punkty dotyczące umowy na okres próbny. Dziennik Ustaw – Kodeks Pracy – Art. 1 pkt 3 ppkt b § 22

Łatka 23.06.C (31.05.2023)

Co Jan zrobił w nowym KsH:

 1. Przywróciłem możliwość instalowania programu na komputerach z 32-bitowym systemem Windows.
 2. Przywróciłem możliwość zgłaszania błędów i propozycji rozszerzeń.

Wersja 23.01.A (06.12.2022)

Co Jan zrobił w nowym KsH:

Wersja 23.01.A jest pierwszą wersją umożliwiającą aktualizację roku 2022 oraz otwarcie nowego roku 2023. Sprawdź jak to zrobić:

Instalacja i otwarcie nowego roku dla programu Księga Handlowa KsH

 1. Dodałem możliwość ręcznego ustalenia wartości dochodu wpływającego na podstawę ubezpieczenia zdrowotnego.
 2. Umożliwiłem wprowadzanie okresów zawieszenia działalności, które wpływają na obliczanie podstawy ubezpieczenia zdrowotnego dla właścicieli.
 3. Przyspieszyłem proces przygotowania i generowania deklaracji VAT-7 + JPK.
 4. Uaktualniłem e-deklarację PIT-11(29) do wymaganej przez bramkę Ministerstwa Finansów wersji 1-1E.
 5. Zaktualizowałem przeciętne wynagrodzenie w III kwartale 2022 r.
 6. Zaktualizowałem wynagrodzenie uczniowskie obowiązujące od 01.12.2022 r.
 7. Poprawiłem błąd importu faktur zakupowych w formie plików JPK_V7, które są opodatkowane stawką 0%.
 8. Poprawiłem błąd importu uniwersalnego dla przypadku kontrahentów będących jednocześnie odbiorcami jak i dostawcami.
 9. Poprawiłem sposób wyliczania podstawy do obliczania wynagrodzenia za czas choroby przy występowaniu tzw. “diet wirtualnych”, stosowanych wg “pakietu mobilności”.
 10. Poprawiłem sposób wyliczania ubezpieczeń zdrowotnych wykazywanych w PIT-11 dla przypadków, gdy ubezpieczenia te przekraczały kwotę hipotetycznej zaliczki podatku (obliczanej wg zasad roku 2021).
 11. Poprawiłem obsługę pola “Identyfikator uzupełniający” na dialogu przelewu w TAX Info.

Wersja 23.09.A KsH (aktualna)

Wersja 23.05.A KsH

Co Jan zrobił w nowej wersji Bezpłatnego Startu KsH?

 1. Dodałem obsługę deklaracji PIT-2 (9) dla przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2023.
 2. Umożliwiłem wprowadzanie okresów zawieszenia działalności, które wpływają na obliczanie podstawy ubezpieczenia zdrowotnego dla właścicieli.
 3. Zaktualizowałem treść druków formularzy ZUS Z-3, Z-3a, Z-3b obowiązujących od stycznia 2023 r. oraz dostosowałem postać elektroniczną Z-3 do wymagań platformy PUE ZUS.
 4. Zmiany w związku z nowelizacją Kodeksu pracy: zmiany w urlopach macierzyńskich i rodzicielskich, nowe rodzaje nieobecności i zmiana treści umowy o pracę. Zmiany są dostępne od 1.05.2023.

Wersja 22.11.A KsH

Wersja 22.08.A KsH

Wersja 22.04.B KsH

Co Jan zrobił w nowej wersji Bezpłatnego Startu KsH?

 1. Zmiany dotyczące przepisów Polskiego Ładu