Aktualizacje oprogramowania

Program do pełnej księgowości Księga Handlowa KsH

Dlaczego aktualizacja oprogramowania jest tak ważna?

Zarządzaj swoim biznesem zgodnie z aktualnym prawem

Dobre oprogramowanie to aktualne oprogramowanie. Skuteczne zarządzanie firmą wymaga aktualizacji używanych programów. Poprawa funkcjonalności oraz zmiana pod kątem prawnym to ważne elementy pracy z oprogramowaniem do obsługi sprzedaży oraz księgowości.
Home-5-Banner-Main-Image
Skorzystaj z oferty Varico

Aktualizacje programów z Licencją 4 Inclusive

Aktualizacje programów są dostępne dla użytkowników posiadających aktywną Licencję 4 Inclusive, która uprawnia do korzystania z szeregu korzyści. Pamiętaj o tym, aby Twój program był zawsze aktualny, dzięki temu możesz pracować sprawniej. Sprawdź jakie nowe funkcjonalności, zmiany prawne oraz poprawki wprowadziliśmy do naszych programów.

Jan Tozrobi
Program księgowy Księga Handlowa KsH

KsH 23.04.A (20.03.2023)

Co Jan zrobił w nowej wersji?

Wersja 23.04.A jest wersją umożliwiającą aktualizację roku 2022 oraz otwarcie nowego roku 2023. Sprawdź jak to zrobić:

Instalacja i otwarcie nowego roku dla programu Księga Handlowa KsH

 1. Dodałem do instalatora najnowszą wersję VPF.
 2. Umożliwiłem eksport druku NIP-2(14) do programu VPF.
 3. Uzupełniłem raport wyliczania podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników o informacje wynikające z deklaracji PIT-2.
 4. Zaktualizowałem bazę kodów ZUS.
 5. Zaktualizowałem wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w II kwartale 2023 r.
 6. Zaktualizowałem listę kodów państw przy ustalaniu obywatelstwa dla właściciela lub pracownika.
 7. Uaktualniłem opis znacznika VAT GTU_08, obowiązujący od roku 2023.
 8. Przywróciłem możliwość automatycznego pobierania kursów NBP.
Pełna księgowość zgodna z aktualnym prawem

Księga Handlowa KsH

Oprogramowanie księgowe KsH jest na bieżąco aktualizowane. Uzupełniamy je o nowe opcje i dostosowujemy do zmieniających się warunków prawnych. Dbamy o rozwój naszych programów wraz z rozwojem Twojego biznesu. Zobacz jakie zmiany wprowadziliśmy w ostatnich wersjach Księgi Handlowej KsH oraz w Varico Bezpłatny Start.

Łatka 23.03.C (08.03.2023)

Co Jan zrobił w nowym KsH:

Łatka 23.03.C jest wersją umożliwiającą aktualizację roku 2022 oraz otwarcie nowego roku 2023. Sprawdź jak to zrobić:

Instalacja i otwarcie nowego roku dla programu Księga Handlowa KsH

 1. Usunąłem przyczynę braku naliczania KUP dla pracowników, występującą po aktualizacji do wersji 23.03.B. Aby prawidłowo wyliczyć wynagrodzenia należy wejść w Parametry-> Obniżenia i odliczenia i zatwierdzić dialog.
 2. Przywróciłem możliwość automatycznego pobierania kursów walut z NBP.

Łatka 23.03.B (28.02.2023)

Co Jan zrobił w nowym KsH:

Łatka 23.03.B jest wersją umożliwiającą aktualizację roku 2022 oraz otwarcie nowego roku 2023. Sprawdź jak to zrobić:

Instalacja i otwarcie nowego roku dla programu Księga Handlowa KsH

 1. Wprowadziłem nieuwzględnianie naliczania składki na Fundusz Pracy dla właścicieli korzystających z preferencyjnych składek ZUS, “Mały ZUS Plus” oraz po przekroczeniu wieku 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn.
 2. Umożliwiłem seryjny eksport danych IFT-1R do VPF.
 3. Zaktualizowałem przeciętne wynagrodzenie w IV kwartale 2022 r.
 4. Zaktualizowałem wynagrodzenie uczniowskie obowiązujące od 01.03.2023 r.
 5. Zaktualizowałem stawki VAT dla Luksemburga, wykorzystywane dla operacji typu WSTO.
 6. Przywróciłem możliwość samodzielnej weryfikacji statusu VIES kontrahenta za pomocą przeglądarki.
 7. Poprawiłem mechanizm przepisywania danych uzupełniających niezbędnego do prawidłowego naliczania podstawy składki zdrowotnej za styczeń 2023 r.
 8. Poprawiłem działanie parametru w PIT-2 dotyczącego niepobierania zaliczek do wysokości 30 tys w rachunkach do umów cywilno – prawnych dla wszystkich źródeł dochodów.
 9. Poprawiłem błąd w deklaracji VAT – kwota nadwyżki z poprzedniej deklaracji – wynikający z procesu uzupełniającego przepisywania danych z poprzedniego roku.
 10. Poprawiłem prezentację ograniczania kosztów uzyskania przychodów do wysokości przychodów pracowników na dialogu wynagrodzeń.
 11. Poprawiłem błąd prezentacji kosztów uzyskania przychodów w sytuacji nie osiągania przychodów ze stosunku pracy.
 12. Poprawiłem prezentację opcji odliczania zaliczek na dialogu “Obniżenia i odliczenia” w wynagrodzeniach pracowników, zgodną z ustawieniami poprzedniego roku.

Wersja 23.03.A (14.02.2023)

Co Jan zrobił w nowym KsH:

Wersja 23.03.A jest wersją umożliwiającą aktualizację roku 2022 oraz otwarcie nowego roku 2023. Sprawdź jak to zrobić:

Instalacja i otwarcie nowego roku dla programu Księga Handlowa KsH

 1. Uaktualniłem e-deklarację PIT-8AR(12) do wymaganej przez bramkę Ministerstwa Finansów wersji 2-0E.
 2. Uzupełniłem proces przepisywania danych z roku 2022 na rok 2023 o koszty dodatkowe firm, mające wpływ na naliczanie składki zdrowotnej za styczeń.
 3. Poprawiłem parametry kont “Kasa” i “Bank” we wzorcowych planach kont.

Łatka 23.02.D (03.02.2023)

Co Jan zrobił w nowym KsH:

Łatka 23.02.D jest wersją umożliwiającą aktualizację roku 2022 oraz otwarcie nowego roku 2023. Sprawdź jak to zrobić:

Instalacja i otwarcie nowego roku dla programu Księga Handlowa KsH

 1. Poprawiłem błędne parametry wyznaczające minimalną podstawę oraz minimalną składkę zdrowotną dla właścicieli opodatkowanych liniowo oraz na skali podatkowej.
 2. Zaktualizowałem przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2022 r.
 3. Zaktualizowałem w parametrach ZUS limit odliczeń składki zdrowotnej dla podatku liniowego od 01.01.2023.
 4. Zaktualizowałem stawki odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych obowiązujące od 01.01.2023.
 5. Zaktualizowałem stawki za kilometr przebiegu samochodów osobowych, motocykli i motorowerów obowiązujące od 17.01.2023.
 6. Uniemożliwiłem blokowanie pracy w wersjach sieciowych w przypadku wyświetlania komunikatu o różnicach kwot w stosunku do poprzedniej próby obliczenia podatku od osób prawnych.
 7. Uniemożliwiłem blokowanie pracy w wersjach sieciowych w przypadku wyświetlania komunikatu informującego o zwróceniu uwag podczas sporządzania rachunku zysków i strat.
 8. Poprawiłem w e-deklaracji PIT-11(29) wykazywanie kwot przychodu i kosztów dla umów zlecenie z tytułu praw autorskich.

Łatka 23.02.C (26.01.2023)

Co Jan zrobił w nowym KsH:

Łatka 23.02.C jest wersją umożliwiającą aktualizację roku 2022 oraz otwarcie nowego roku 2023. Sprawdź jak to zrobić:

Instalacja i otwarcie nowego roku dla programu Księga Handlowa KsH

 1. Dodałem komunikat w dialogu zbiorczego wysyłania PIT-11 informujący o wyświetlanych kwotach.
 2. Poprawiłem błąd generowania PIT-11(29) dotyczący zasiłków macierzyńskich, rodzicielskich i ojcowskich wypłacanych przez ZUS.
 3. Poprawiłem sposób generowania zbiorczego deklaracji PIT-11(29) dla dochodów z umów zleceń wykazywanych w wierszu 8.
 4. Poprawiłem błąd związany z użyciem NIP pracownika przy wysyłce PIT-11.
 5. Umożliwiłem dodawanie umowy o pracę dla roku 2023 w danych roku 2022.
 6. Zmieniłem sposób przepisywania do nowego roku umów oraz rachunków dla umów cywilnoprawnych. Proces uwzględnia przypisanie pracownika do PPK.
 7. Zmieniłem domyślne zaznaczenie deklaracji JPK_VAT w Eksporcie JPK.
 8. Usunąłem komunikat o braku  możliwości składania kwartalnej informacji VAT-UE, pojawiającego się w specyficznych warunkach.
 9. Poprawiłem błędnie wyświetlaną kwotę pensji podstawowej brutto przy aneksie w dokumentach pracownika.
 10. Poprawiłem sposób zliczania podatników do deklaracji PIT-4R.
 11. Poprawiłem sposób obliczania zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodów nierezydentów z umów cywilno-prawnych.
 12. Poprawiłem błąd podczas wydruku księgi w wersji eksperymentalnej.
 13. Poprawiłem ujmowanie faktur ze znacznikiem FP w ewidencji sprzedaży VAT w miesiącu wg daty wystawienia faktury, a nie wg daty powstania obowiązku podatkowego.

Wersja 23.01.A (06.12.2022)

Co Jan zrobił w nowym KsH:

Wersja 23.01.A jest pierwszą wersją umożliwiającą aktualizację roku 2022 oraz otwarcie nowego roku 2023. Sprawdź jak to zrobić:

Instalacja i otwarcie nowego roku dla programu Księga Handlowa KsH

 1. Dodałem możliwość ręcznego ustalenia wartości dochodu wpływającego na podstawę ubezpieczenia zdrowotnego.
 2. Umożliwiłem wprowadzanie okresów zawieszenia działalności, które wpływają na obliczanie podstawy ubezpieczenia zdrowotnego dla właścicieli.
 3. Przyspieszyłem proces przygotowania i generowania deklaracji VAT-7 + JPK.
 4. Uaktualniłem e-deklarację PIT-11(29) do wymaganej przez bramkę Ministerstwa Finansów wersji 1-1E.
 5. Zaktualizowałem przeciętne wynagrodzenie w III kwartale 2022 r.
 6. Zaktualizowałem wynagrodzenie uczniowskie obowiązujące od 01.12.2022 r.
 7. Poprawiłem błąd importu faktur zakupowych w formie plików JPK_V7, które są opodatkowane stawką 0%.
 8. Poprawiłem błąd importu uniwersalnego dla przypadku kontrahentów będących jednocześnie odbiorcami jak i dostawcami.
 9. Poprawiłem sposób wyliczania podstawy do obliczania wynagrodzenia za czas choroby przy występowaniu tzw. “diet wirtualnych”, stosowanych wg “pakietu mobilności”.
 10. Poprawiłem sposób wyliczania ubezpieczeń zdrowotnych wykazywanych w PIT-11 dla przypadków, gdy ubezpieczenia te przekraczały kwotę hipotetycznej zaliczki podatku (obliczanej wg zasad roku 2021).
 11. Poprawiłem obsługę pola “Identyfikator uzupełniający” na dialogu przelewu w TAX Info.

Wersja 22.11.A KsH (aktualna)

Wersja 22.08.A KsH

Wersja 22.04.B KsH

Co Jan zrobił w nowej wersji Bezpłatnego Startu KsH?

 1. Zmiany dotyczące przepisów Polskiego Ładu

Wersja 21.06.C KsH

Wersja 21.04.C KsH

Miesiąc opieki informatycznej gratis.