Krajowy system e-Faktur

krajowy_system_e faktur

Krajowy system e-Faktur ma wejść w życie z początkiem 2022 roku. Zostanie wprowadzony przez resort finansów i ma na celu przesyłanie i wystawianie uporządkowanych faktur, drogą elektroniczną. W tym celu ma służyć ministerialna platforma KSeF, a jej wykorzystanie ma dawać dla użytkownika korzyści. Krajowy system e-Faktur od 2023 ma stać się platformą obowiązkową. 

Korzyści krajowego systemu e-Faktur

Wprowadzenie e-Faktury daje bezpieczniejsze i szybsze rozliczanie faktur między firmami. Taki sposób wystawiania faktury pozwoli na szybszy zwrot podatku o 20 dni. Czyli nie tak jak wcześniej po 60 dniach, ale po 40 dniach od rozliczenia. W dużym stopniu pozwala to na poprawę płynności finansowej przedsiębiorstwa. Platforma do wystawiania e-Faktury zagwarantuje bezpieczne i pewne dostarczenie jej do kontrahenta. Papierowa wersja faktury  zawsze może ulec zniszczeniu, wyblaknięciu, czy innemu uszkodzeniu. Elektroniczna wersja daje możliwość wglądu w jej treść o każdym możliwym czasie bez stresu o jej zagubienie. KSeF ma pozwolić na proste i przejrzyste odczytywanie e-Faktur. Pierwszymi z państw, w których użyto e-Faktur jest Portugalia, Włochy i Hiszpania, a więc system zanim wejdzie na Polski rynek został bardzo dobrze sprawdzony. Faktury może wystawiać sam podatnik lub osoba upoważniona. Osobą upoważnioną może być np. biuro rachunkowe lub inna wybrana osoba prywatna.  

Jakich obowiązków nie będzie musiała spełniać firma dzięki KSeF?

Przechowywanie ustrukturyzowanych faktur nie będzie dotyczyć już przedsiębiorców, ale platformy KSeF. Czas ich akumulacji to 10 lat, od dnia wystawienia, do upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Struktura Jednolitego Pliku Kontrolnego dla Faktur JPK_FA nie będzie już wymagana, nie będzie też obowiązku jej wysyłki w każdym momencie, w którym zażąda tego organ podatkowy. Obejmie to faktury ustrukturyzowane, które zostały wystawione przez podatnika lub podmiot mający upoważnienie do wglądu w KSeF. Administracja podatkowa w każdej chwili będzie sama mogła sprawdzić faktury, ponieważ uzyska do nich całodobowo wgląd. 

Krajowy System e-Faktur (KSeF)

Faktury ustrukturyzowane będą wystawiane przez system teleinformatyczny. Jest to system Ministerstwa Finansów pod nazwą Krajowy System e-Faktury, czyli KSeF. Uporządkowane faktury znajdą się w obrocie obok faktur papierowych i elektronicznych. System pozwoli na wystawienie e-Faktury w systemie finansowo-księgowym i wysłanie na platformę Ministerstwa. Kontrahent, który miał otrzymać fakturę, w łatwy i bezpieczny sposób pobierze ją z KSeF. Wszystko będzie dostępne przez specjalne konto przygotowane przez e-Urząd Skarbowy. Plusem jest to, że fakturę da się wtedy wystawić przez każde urządzenie: niezależnie, czy jest to komputer, tablet, czy telefon. W systemie KSeF faktury zostaną przechowywane i ponumerowane, aby można było zweryfikować numer z obowiązującym wzorem. Ponadto platforma będzie analizować i kontrolować dane na fakturach ustrukturyzowanych i wysyłać niezbędne komunikaty o nieprawidłowościach w wystawionych e-Fakturach. 

Jednolity Plik Kontrolny, a faktury ustrukturyzowane

Przyszłościowo faktury ustrukturyzowane nie powinny zostać wycofane przez Jednolity Plik Kontrolny, ale się uzupełniać. JPK musi być raportowane, ponieważ bez tego administracja skarbowa nie wie, które z faktur są wykorzystane w deklaracji VAT. Usunięcie JPK nie pozwoliłoby na automatyczną analizę poprawności deklaracji, oraz wstępne i zgodnie z planem wypełnienie deklaracji VAT przez administrację.