Aktualizacje oprogramowania

Program do obsługi sprzedaży ObSp

Dlaczego aktualizacja oprogramowania jest tak ważna?

Zarządzaj swoim biznesem zgodnie z aktualnym prawem

Dobre oprogramowanie to aktualne oprogramowanie. Skuteczne zarządzanie firmą wymaga aktualizacji używanych programów. Poprawa funkcjonalności oraz zmiana pod kątem prawnym to ważne elementy pracy z oprogramowaniem do obsługi sprzedaży oraz księgowości.
Home-5-Banner-Main-Image
Skorzystaj z oferty Varico

Aktualizacje programów z Licencją 4 Inclusive

Aktualizacje programów są dostępne dla użytkowników posiadających aktywną Licencję 4 Inclusive, która uprawnia do korzystania z szeregu korzyści. Pamiętaj o tym aby Twój program był zawsze aktualny, dzięki temu możesz pracować szybciej i sprawniej. Sprawdź jakie nowe funkcjonalności, zmiany prawne oraz poprawki wprowadziliśmy do naszych programów.

Jan Tozrobi
Program do obsługi sprzedaży ObSp

Wersja ObSp 23.02.A (20.03.2023)

Co Jan zrobił w nowym ObSp®?

 1. Dodałem obsługę protokołu TCP/IP dla Kasy Elzab Jota Online
 2. Udoskonaliłem mechanizm wczytywania archiwum przy pierwszym uruchomieniu programu
 3. Udoskonaliłem mechanizm wykonania archiwum GOD przy wyjściu z programu
 4. Udoskonaliłem eksport uniwersalny zawierający kwoty wypłaty z banku i z kasy ze znakiem – “minus” i inne
 5. Udoskonaliłem szablon Faktura korygująca zbiorcza – zły zakres dat
 6. Poprawiłem komunikację ze stroną NBP w celu pobierania kursów walut
Pełna obsługa sprzedaży zgodna z aktualnym prawem

Obsługa sprzedaży ObSp

Oprogramowanie do obsługi sprzedaży ObSp jest na bieżąco aktualizowane. Uzupełniamy je o nowe opcje i dostosowujemy do zmieniających się warunków prawnych. Dbamy o rozwój naszych programów wraz z rozwojem Twojego biznesu. Zobacz jakie zmiany wprowadziliśmy w ostatnich wersjach ObSp oraz w Varico Bezpieczny Start.

Łatka 23.01.E (01.03.2023)

Co Jan zrobił w nowym ObSp®:

 1. Udoskonaliłem sortowanie FV na korekcie zbiorczej.
 2. Przywróciłem dostęp do platformy pobierania kursów walut

Łatka 23.01.C (01.02.2023)

Co Jan zrobił w nowym ObSp®:

 1. Udoskonaliłem JPK-FA(4).
 2. Udoskonaliłem instalator, pozbywając się komunikatu o zagrożeniu w programach antywirusowych.
 3. Przywróciłem pobieranie kursów walut dla FV sprzedaży według daty dostawy.

Wersja 23.01.A (28.12.2022)

Co Jan zrobił w nowym ObSp®:

 1. Dodałem wyświetlanie korekt na wydruku zestawień po zaznaczeniu tylko faktur krajowych w typach dokumentów.
 2. Dodałem poprawiony bugreportelib.dll do katalogu z programem.
 3. Udoskonaliłem wczytywanie archiwum (nowe).
 4. Udoskonaliłem pobierania kursów walut dla FV sprzedaży.
 5. Udoskonaliłem JPK-V7M, JPK-FA(4).
 6. Zaktualizowałem struktury banków przy imporcie wyciągów bankowych.
 7. Zaktualizowałem aplikację Intrastat 2023.
 8. Poprawiłem błąd SQL występujący przy zmianie cen w cenniku.

Łatka 22.06.B (23.09.2022)

Co Jan zrobił w nowym ObSp®:

 1. Poprawiłem mechanizm aktualizacji cen w cenniku.

UWAGA! Łatka obowiązkowa do wersji 22.06.A!

Wersja 22.06.A (22.09.2022)

Co Jan zrobił w nowym ObSp®:

 1. Umożliwiłem wystawienie FV zakupowych na podstawie wielu PZ.
 2. Dodałem numer tabeli pobieranego kursu w oknie Tabela kursów.
 3. Dodałem możliwość segregowania przypomnień od najmłodszych.
 4. Umożliwiłem wyświetlanie w magazynie tylko pozycji, które mają stan magazynowy >0.
 5. Zaktualizowałem moduł Intrastat.
 6. Umożliwiłem automatyczne zaznaczanie faktura do paragonu dla odbiorców, którzy są osobami fizycznymi.
 7. Umożliwiłem sprawdzenie ostatniej ceny w momencie dodawania towaru do FV sprzedaży pod przyciskiem Zestawienie cen.
 8. Dodałem opcję Sprzedaż zaliczkowa krajowa walutowa.

Wersja 23.01.B ObSp (aktualna)

Wersja 23.01.A ObSp

Wersja 22.01.A ObSp

Wersja 21.02.A ObSp

Co Jan zrobił w nowej wersji Bezpłatnego Startu ObSp?

 1. Przycisk KUP TERAZ z możliwością przejścia do sklepu internetowego Varico bezpośrednio z programu.

Wersja 21.01.A ObSp

Co Jan zrobił w nowej wersji Bezpłatnego Startu ObSp?

 1. Możliwość generowania plik JPK-V7M do celów wymiany danych z programami księgowymi.
 2. Możliwość przypisywania kodów CN do towarów.
 3. Integracja z Platformą Elektronicznego Fakturowania (PEF).
 4. Obsługa wyrobów węglowych.

Miesiąc opieki informatycznej gratis.