Aktualizacje RP - Varico

Aktualizacje oprogramowania

Program rozliczenie płac RP

Dlaczego aktualizacja oprogramowania jest tak ważna?

Zarządzaj swoim biznesem zgodnie z aktualnym prawem

Dobre oprogramowanie to aktualne oprogramowanie. Skuteczne zarządzanie firmą wymaga aktualizacji używanych programów. Poprawa funkcjonalności oraz zmiana pod kątem prawnym to ważne elementy pracy z oprogramowaniem do obsługi sprzedaży oraz księgowości.
Home-5-Banner-Main-Image
Skorzystaj z oferty Varico

Aktualizacje programów z Licencją 4 Inclusive

Aktualizacje programów są dostępne dla użytkowników posiadających aktywną Licencję 4 Inclusive, która uprawnia do korzystania z szeregu korzyści. Pamiętaj o tym aby Twój program był zawsze aktualny, dzięki temu możesz pracować szybciej i sprawniej. Sprawdź jakie nowe funkcjonalności, zmiany prawne oraz poprawki wprowadziliśmy do naszych programów.

Jan Tozrobi
Program Rozliczenie Płac RP

RP 21.06.A (06.10.2021)

Co Jan zrobił w nowej wersji?

 1. Dodałem automatyczne uzupełnianie rozszerzenia nazwy pliku przy wykonywaniu archiwum dla zmienionej ścieżki.
 2. Zaktualizowałem wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w IV kwartale 2021 r.
 3. Poprawiłem Błąd wyświetlania wartości składnika w wynagrodzenia po zmianie wartości składnika w oknie Pracownicy.
Pełna obsługa kadr i płac zgodna z aktualnym prawem

Rozliczenie Płac RP

Oprogramowanie do rozliczeń kadrowo-płacowych RP jest na bieżąco aktualizowane. Uzupełniamy je o nowe opcje i dostosowujemy do zmieniających się warunków prawnych. Dbamy o rozwój naszych programów wraz z rozwojem Twojego biznesu. Zobacz jakie zmiany wprowadziliśmy w ostatnich wersjach Rozliczenia Płac RP oraz w Varico Bezpieczny Start.

Wersja 21.05.A (13.07.2021)

Co Jan zrobił w nowej wersji?

 1. Dodałem możliwość ręcznego wpisywania kwot w polu z dzienną stawką za zasiłek macierzyński/rodzicielski.
 2. Dodałem ankietę dla użytkowników wyświetlaną po upływie okresu licencjonowania.
 3. W opcji Pomoc “Zgłoszenie nieprawidłowego działania programu” dodałem możliwość wyboru wysyłanych danych do Varico – dane serwisowe lub archiwum z programu
 4. Umożliwiłem wyłączenie Chatbota z poziomu programu w opcji Konfiguracja -> Parametry programu.
 5. Zaktualizowałem listę instytucji finansowych wpisanych PRZEZ PFR do Ewidencji PPK.
 6. Poprawiłem sposób wyliczenia składki PPK dla wynagrodzeń z kilkoma składnikami.
 7. Poprawiłem mechanizm wysyłki wiadomości email w module TAXInfo.

Wersja 21.04.B (27.05.2021)

Co Jan zrobił w nowej wersji?

 1. Zapewniłem wsparcie dla nowej wersji pliku  KEDU 5.3 przy eksporcie do programu Płatnik. Zaktualizowałem deklaracje zgłoszeniowe ZUS ZUA oraz ZUS ZZA do nowych wzorów obowiązujących od 16 maja 2021 roku.
 2. Zapobiegłem pojawianiu się błędów w module “Księguj faktury” w przypadku posiadania znaków cudzysłów w nazwie firmy
 3. Poprawiłem sortowanie po nazwisku na wydruku Ewidencji Czasu Pracy.
 4. Poprawiłem nazwę okna dodawania kodu Państwa członkowskiego UE na “Dodawanie państwa członkowskiego UE”.

Przypominamy, że moduł Eksport PPK nie jest darmowy. Aby uzyskać dostęp do modułu i obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych należy go wykupić

->w sklepie internetowym

->kontaktując się z Centrum Klienta Biznesowego

 

Czy wiesz że z programów Varico możesz wyeksportować druk ZUS Z-3 i wczytać w platformie PUE ZUS?

Wersja 21.04.A (25.05.2021)

Co Jan zrobił w nowym RP:

 1. Dodałem czat w programie – usługa Varico Chatbot umożliwiająca zadawanie pytań Doradcom Technicznym bezpośrednio z programu
 2. Dodałem mechanizm umieszczania plików współdzielonych JPK_V7 w bazie danych.
 3. Uzupełniłem dialog przywracania archiwum o opcję wykonywania kopii zapasowej bazy danych.
 4. Rozszerzyłem sekcję urlopów bezpłatnych i okresów bez składkowych na świadectwie pracy.
 5. Zmieniłem domyślna nazwa generowanych plików archiwów z programu o nr wersji oraz rok podatkowy.
 6. W module Eksport PPK w zakładce zwolnieni nie będą wyświetlani pracownicy pomimo aktywnej umowy.
 7. Poprawiłem sposób wyliczania stawki dziennej zasiłków dla nieobecności wypadających w początkowym okresie zatrudnienia.
 8. Poprawiłem sposób wyliczania kosztów uzyskania przychodu pracowników, dla przypadków przychodów niższych niż wartość naliczanych kosztów jak i dla przychodów innych niż wynikających z wynagrodzeń.

Przypominamy, że moduł Eksport PPK nie jest darmowy. Aby uzyskać dostęp do modułu i obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych należy go wykupić

->w sklepie internetowym

->kontaktując się z Centrum Klienta Biznesowego

Wersja 21.03.B (20.04.2021)

Co Jan zrobił w nowym RP:

 1. Dostarczyłem e-deklarację PIT-4R(12).
 2. Dostarczyłem e-deklarację PIT-8AR(11).
 3. Dodałem do instalatora najnowszą wersję VPF.
 4. Uzupełniłem stopy procentowe składki na ubezpieczenie wypadkowe.
 5. Poprawiłem wyliczanie stawek dziennych do zasiłków w niektórych szczególnych przypadkach występowania nieobecności w krótkim okresie po zatrudnieniu pracownika.
 6. Poprawiłem dialog uzupełniania kwoty przychodu za rok poprzedni.

Wersja 21.03.A (24.03.2021)

Co Jan zrobił w nowym RP:

 1. Zapewniłem obsługę deklaracji PIT-4R(12) dla przychodów osiągniętych w roku 2021
 2. Zapewniłem obsługę deklaracji PIT-8AR(11) dla przychodów osiągniętych w roku 2021
 3. Zapewniłem obsługę deklaracji PIT-8AR(11) dla przychodów osiągniętych w roku 2021
 4. Dodałem opcję domyślnego akceptowania przepisywania uzupełniającego Uzupełniłem proces przepisywania danych z poprzedniego roku o większą ilość komunikatów raportujących proces. 
 5.  Dodałem kontrolę naliczonych wynagrodzeń przy próbach zmiany okresu zatrudnienia pracownika
 6. Poprawiłem mechanizm podsumowywania kolumn karty dla kilku pozycji. Do karty wynagrodzeń dla umów cywilnoprawnych dodałem kolumnę “ubezpieczenia zdrowotnego naliczonego od podatku hipotetycznie”
 7. Poprawiłem mechanizm dopisywania do plików XML KEDU
 8. Poprawiłem mechanizm nowej archiwizacji. 
 9. Poprawiłem uzupełnianie kolumny “Data podpisu” na liście UPO dla e-deklaracji
 10. Poprawiłem wyświetlanie etykiety “dni” lub “godziny” urlopu wypoczynkowego w RCP
 11. Poprawiłem algorytm oznaczania świąt Wielkiej Nocy i Bożego Ciała w kalendarzu
 12. Usunąłem zabezpieczenie wymuszające podanie właścicieli przy wskazaniu płatnika niebędącego osobą fizyczną

Wersja 21.01.A (16.12.2020)

Co Jan zrobił w nowym RP:

Wersja 21.01 A umożliwia otwarcie nowego roku 2021 jak również aktualizację programu na rok 2020.

 1. Dodałem obsługę deklaracji  i e-deklaracji PIT-4R(10).
 2. Dodałem obsługę deklaracji  i e-deklaracji PIT-8AR(9).
 3. Dodałem obsługę deklaracji  i e-deklaracji PIT-11(26).
 4. Dodałem funkcję zbiorczego rejestrowania i wyrejestrowania z PPK.
 5. Uaktualniłem parametry podatkowe.
 6. Poprawiłem błąd uniemożliwiający wysyłkę archiwum do firmy Varico.
 7. Poprawiłem wydruki płacowe ze względu na brak podsumowań w kolumnach składek na PPK.
 8. Poprawiłem błąd 1 gr wynikający z niewłaściwego zaokrąglania procentowych części kwot składek PPK.
 9. Poprawiłem sposób raportowania składek PPK. Uzależniłem go od daty wypłaty.

Wersja 21.04.C RP (aktualna)

Wersja 21.03.B RP

Co Jan zrobił w nowej wersji Bezpłatnego Startu RP?

 1. Przycisk KUP TERAZ z możliwością przejścia do sklepu internetowego Varico bezpośrednio z programu.

Wersja 21.02.C RP

Wersja 21.01.C RP

Wersja 21.01.A RP

Wersja 21.01 A umożliwia otwarcie nowego roku 2021 jak również aktualizację programu na rok 2020.

Zalecany system operacyjny to Windows 8.1. oraz Windows 10.