Aktualizacje oprogramowania

Program rozliczenie płac RP

Dlaczego aktualizacja oprogramowania jest tak ważna?

Zarządzaj swoim biznesem zgodnie z aktualnym prawem

Dobre oprogramowanie to aktualne oprogramowanie. Skuteczne zarządzanie firmą wymaga aktualizacji używanych programów. Poprawa funkcjonalności oraz zmiana pod kątem prawnym to ważne elementy pracy z oprogramowaniem do obsługi sprzedaży oraz księgowości.
Home-5-Banner-Main-Image
Skorzystaj z oferty Varico

Aktualizacje programów z Licencją 4 Inclusive

Aktualizacje programów są dostępne dla użytkowników posiadających aktywną Licencję 4 Inclusive, która uprawnia do korzystania z szeregu korzyści. Pamiętaj o tym aby Twój program był zawsze aktualny, dzięki temu możesz pracować szybciej i sprawniej. Sprawdź jakie nowe funkcjonalności, zmiany prawne oraz poprawki wprowadziliśmy do naszych programów.

Jan Tozrobi
Program Rozliczenie Płac RP

RP 22.07.A (18.05.2022)

Co Jan zrobił w nowej wersji?

 1. Udostępniłem możliwość wystawiania deklaracji i wysłania e-deklaracji PIT-11(28) dla dochodów roku 2022
 2. Dostosowałem program do zmian przepisów dotyczących wyliczania wynagrodzeń kierowców wykonujących przewozy międzynarodowe – tzw. pakiet mobilności
 3. Poprawiłem mechanizm przedłużania poboru zaliczki na podatek dochodowy dla przychodów przekraczających limit 12 800 zł.
 4. Poprawiłem mechanizm wyliczania ulgi dla klasy średniej dla przychodów uzyskiwanych z ryczałtu za samochód. 
 5. Poprawiłem limit przychodów tzw. Małego ZUS dla właścicieli.
 6. Zaktualizowałem stawki odsetek ustawowych obowiązujące od 06.05.2022 r. 
 7. Zaktualizowałem stawkę odsetek od zaległości podatkowych obowiązującą od 06.05.2022 r.
Pełna obsługa kadr i płac zgodna z aktualnym prawem

Rozliczenie Płac RP

Oprogramowanie do rozliczeń kadrowo-płacowych RP jest na bieżąco aktualizowane. Uzupełniamy je o nowe opcje i dostosowujemy do zmieniających się warunków prawnych. Dbamy o rozwój naszych programów wraz z rozwojem Twojego biznesu. Zobacz jakie zmiany wprowadziliśmy w ostatnich wersjach Rozliczenia Płac RP oraz w Varico Bezpieczny Start.

Wersja 22.06.A (07.04.2022)

Co Jan zrobił w nowym RP:

 1. Poprawiłem funkcję seryjnego przeliczania wynagrodzeń w wyniku zmiany parametrów ZUS.
 2. Zaktualizowałem stawki odsetek ustawowych obowiązujące od 09.03.2022 r.
 3. Zaktualizowałem stawkę odsetek od zaległości podatkowych obowiązującą od 09.03.2022 r.

Wersja 22.05.D (08.03.2022)

Co Jan zrobił w nowym RP:

 1. Podstawę przychodów do wyliczania ulgi dla klasy średniej uzupełniłem o przychody z tytułu składki PPK opłacanej przez pracodawcę.
 2. Zmodyfikowałem wskaźnik waloryzacji w II kwartale 2022 r.
 3. Zaktualizowałem stawki odsetek ustawowych obowiązujące od 09.02.2022 r.
 4. Zaktualizowałem stawkę odsetek od zaległości podatkowych obowiązującą od 09.02.2022 r.
 5. Zaktualizowałem wynagrodzenie uczniowskie obowiązujące od 01.03.2022 r.
 6. Zaktualizowałem przeciętne wynagrodzenie w IV kwartale 2021 r.
 7. Poprawiłem sposób wyliczania składki zdrowotnej dla pracowników posiadających prawo do podatku 0%, zatrudnionych na umowie o pracę.
 8. Poprawiłem sposób wyliczania składki zdrowotnej dla pracowników posiadających prawo do podatku 0%, zatrudnionych na umowie cywilnoprawnej.
 9. Poprawiłem działanie programu w przypadku wystąpienia bardzo dużych kwot wynagrodzeń.
 10. Poprawiłem komunikat pojawiający się w przypadku zmiany daty zatrudnienia pracownika, gdy ten posiada już wyliczone wynagrodzenie spoza dat umowy o pracę.

Wersja 22.04.A (16.02.2022)

Co Jan zrobił w nowym RP:

 1. Zaktualizowałem eksport do programu Płatnik (KEDU v.5.4) w związku ze zmianami dotyczącymi tzw. “Polskiego Ładu”.
 2. Dodałem obsługę deklaracji PIT-2 (7) dla przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2022 r.
 3. W dialogu modyfikacji pracownika dodałem możliwość nie naliczania zaliczki na podatek dochodowy dla umów zleceń których rachunki nie przekroczą w roku 30 000 zł.
 4. Zaimplementowałem zmiany wynikające z rozporządzenia z 07.01.2022, dotyczące wyliczania zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowie o pracę. Dodałem raport objaśniający sposób wyliczenia tych zaliczek.
 5. Zaimplementowałem zmiany wynikające z rozporządzenia z 07.01.2022, dotyczące wyliczania zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowach cywilno prawnych. Dodałem informację objaśniającą sposób wyliczenia tych zaliczek.
 6. Zaktualizowałem artykuł pomocy “Obliczanie wynagrodzeń pracowników po zmianach tzw. Polskiego Ładu”.
 7. Naprawiłem błąd związany z brakiem możliwości rozdzielenia nagłówka dla każdego pracownika osobno w liście płac dla roku 2022.
 8. Poprawiłem funkcję obliczającą ulgę dla klasy średniej, w której uwzględniłem tylko przychody uzyskiwane ze stosunku pracy.
 9. Poprawiłem sposób obliczania ubezpieczeń zdrowotnych przy bardzo małych wynagrodzeniach.
 10. Poprawiłem zachowanie się okna “wynagrodzenie” zapewniając automatyczne odświeżanie treści pól dialogu.
 11. Poprawiłem mechanizm rezygnacji z ulgi dla klasy średniej w przypadku wypłat wynagrodzeń w następnym miesiącu.

PIT-28(24) oraz PIT-28/B(18) zostanie udostępniony w kolejnej wersji programu.

Wersja 22.03.A (27.01.2022)

Co Jan zrobił w nowym RP:

 1. Dostosowałem program do zmian w wynagrodzeniach chorobowych i zasiłkach ZUS obowiązujących od 01.01.2022. 
 2. Zaktualizowałem listę zawodów i ich kodów wg klasyfikacji zawodów i specjalności obowiązujących od roku 2022.
 3. Zaktualizowałem przeciętne miesięczne wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2021 r.
 4. Zaktualizowałem stawki odsetek ustawowych obowiązujące od 05.01.2022 r.
 5. Uzależniłem miejsce wstawiania na druku PIT-11 danych osoby upoważnionej od faktu bycia lub nie bycia płatnikiem.
 6. Poprawiłem wygląd dialogu dla rachunków do umów cywilno – prawnych, dla przypadków zastosowania zerowej stawki podatku.
 7. Poprawiłem dialog ustawień dotyczących przekazywania składek PPK do instytucji finansowych.
 8. Poprawiłem dialog ubezpieczeń pracownika dla przypadków ograniczenia ubezpieczenia zdrowotnego do “hipotetycznego podatku”.
 9. Poprawiłem raport z wyliczenia PIT-11. Raport uzupełniłem o informację o sposobie obliczenia przychodów wynikających ze składki PPK pracodawcy.
 10. Poprawiłem mechanizm generowania PIT-11 dla uczniów. Poprawiłem też sposób opodatkowania uczniów.
 11. Poprawiłem sposób wyliczania podatku od rachunków do umów cywilno – prawnych dla osób do 26 lat, dla przypadków stosowania rozliczenia podatku na deklaracji PIT8A.

Wersja 22.02.A (29.12.2021)

Co Jan zrobił w nowym RP:

Wersja 22.02.A umożliwia otwarcie nowego roku 2022 jak również aktualizację programu na rok 2021.

 1. Dostosowałem mechanizmy wyliczania i opodatkowania wynagrodzeń pracowników do przepisów Polskiego Ładu
 2. Dodałem parametr “minimalna składka na ubezpieczenie zdrowotne” dla 2022 r.
 3. Dodałem parametr “przeciętne wynagrodzenie w 4 kwartale poprzedniego roku” dla 2022 r.
 4. Wprowadziłem możliwość aktualizacji stawek odsetek ustawowych.
 5. Zaktualizowałem roczny limit kosztów uzyskania przychodu dla pracy twórczej (50%) w 2022 r.
 6. Zaktualizowałem stawki odsetek ustawowych obowiązujące od 09.12.2021 r.
 7. Wyzerowałem parametr “Procent składki na ubezpieczenie zdrowotne odliczane” dla 2022 r.
 8. Poprawiłem komunikowanie ograniczenia ubezpieczenia zdrowotnego do wysokości podatku w przypadku stosowaniu prawa do podatku 0%.

Wersja 21.06.C (03.11.2021)

Co Jan zrobił w nowym RP:

 1. Zaktualizowałem stawki odsetek ustawowych obowiązujące od 07.10.2021 r.
 2. Poprawiłem błąd uniemożliwiający utworzenie archiwum o bardzo dużym rozmiarze, przekraczającym 1GB.

Wersja 22.05.C RP (aktualna)

Co Jan zrobił w nowej wersji Bezpłatnego Startu RP?

 1. Zmiany dotyczące przepisów Polskiego Ładu

Wersja 21.06.C RP

Wersja 21.04.C RP

Wersja 21.03.B RP

Co Jan zrobił w nowej wersji Bezpłatnego Startu RP?

 1. Przycisk KUP TERAZ z możliwością przejścia do sklepu internetowego Varico bezpośrednio z programu.

Wersja 21.02.C RP