Aktualizacje oprogramowania

Program rozliczenie płac RP

Dlaczego aktualizacja oprogramowania jest tak ważna?

Zarządzaj swoim biznesem zgodnie z aktualnym prawem

Dobre oprogramowanie to aktualne oprogramowanie. Skuteczne zarządzanie firmą wymaga aktualizacji używanych programów. Poprawa funkcjonalności oraz zmiana pod kątem prawnym to ważne elementy pracy z oprogramowaniem do obsługi sprzedaży oraz księgowości.
Home-5-Banner-Main-Image
Skorzystaj z oferty Varico

Aktualizacje programów z Licencją 4 Inclusive

Aktualizacje programów są dostępne dla użytkowników posiadających aktywną Licencję 4 Inclusive, która uprawnia do korzystania z szeregu korzyści. Pamiętaj o tym aby Twój program był zawsze aktualny, dzięki temu możesz pracować szybciej i sprawniej. Sprawdź jakie nowe funkcjonalności, zmiany prawne oraz poprawki wprowadziliśmy do naszych programów.

jan-to-zrobi
Program Rozliczenie Płac RP

RP 20.04.D (09.03.2020)

Co Jan zrobił w nowym RP:

 1. Dodałem do instalatora nową wersję Varico Przyjaznych Formularzy
 2. Dostosowałem dokumenty KEDU do nowej wersji Płatnika.
Pełna obsługa kadr i płac zgodna z aktualnym prawem

Rozliczenie Płac RP

Oprogramowanie do rozliczeń kadrowo-płacowych RP jest na bieżąco aktualizowane. Uzupełniamy je o nowe opcje i dostosowujemy do zmieniających się warunków prawnych. Dbamy o rozwój naszych programów wraz z rozwojem Twojego biznesu. Zobacz jakie zmiany wprowadziliśmy w ostatnich wersjach Rozliczenia Płac RP oraz w Varico Bezpieczny Start.

Wersja 20.04.C (18.02.2020)

Co Jan zrobił w nowym RP:

 1. Dodałem możliwość ręcznego modyfikowania przychodów zwolnionych z art. 21.
 2. Zapewniłem uaktualnianie danych pełnomocnika przy zbiorczym wystawianiu PIT-11.
 3. Zmodyfikowałem sortowanie listy płac po nazwisku i imieniu.
 4. Poprawiłem mechanizm generowania PIT-11 dla osób korzystających z prawa do podatku 0% i jednocześnie osiągających przychody z pracy twórczej.
 5. Poprawiłem wyliczanie podatku dochodowego od umów zleceń dla osób niebędących rezydentami.
 6. Poprawiłem mechanizm podliczania wykorzystanych urlopów wypoczynkowych.
 7. Poprawiłem wyliczanie godzin pracy w porze nocnej.

Wersja 20.04.A (04.02.2020)

Co Jan zrobił w nowym RP:

 1. Dodałem na dialogu właściciela opcję składki ZUS od dochodu
 2. Usprawniłem działanie listy zbiorczego wystawiania PIT-11.

Wersja 20.03.B (24.01.2020)

Co Jan zrobił w nowym RP?

 1. Dostosowałem proces generowania PIT-11 do aktualnych wytycznych administracji skarbowej.
 2. Poprawiłem naliczanie podatku dochodowego pracowników przy rozliczeniach innych niż wg skali podatkowej.

Wersja 20.03.A (07.01.2020)

Co Jan zrobił w nowym RP?

 1. Dodałem funkcję generowania PIT-11 w wersji 25, przeznaczonej do rozliczeń podatku dochodowego za rok 2019.
 2. Dodałem obsługę deklaracji PIT-4R w wersji 9.
 3. Dodałem obsługę deklaracji PIT-8AR w wersji 8.
 4. Dodałem obsługę deklaracji PIT-2 w wersji 6.
 5. Dodałem obsługę deklaracji IFT-1 i IFT-1R w wersji 15.
 6. Wprowadziłem numery rachunków bankowych dla przelewów/wpłat dotyczących podatków na podstawie NIP zleceniodawcy (indywidualny rachunek podatkowy, mikrorachunek).
 7. Dodałem komunikat o zakończeniu wsparcia dla Windows 7. 
 8. Uaktualniłem parametry podatkowe i zus na rok 2020
 9. Dodałem mechanizm uruchamiania wyłączonej usługi PostgreSQL.
 10. Dodałem nowe ikony.
 11. Poprawiłem podawanie właściwego numeru licencji w statystykach wykorzystywania ułatwień.
 12. Usunąłem dublujący prefiks PL w identyfikatorze VAT, gdy niepoprawnie  wpisano ten prefiks w NIP.

Wersja 20.02.A (05.12.2019)

Pamiętaj! Wersja programów 20.02.A przeznaczona jest do rozliczenia roku 2019 i otwarcia pracy na roku podatkowym 2020. W przypadku aktualizacji programu na rok 2019 należy podczas instalacji wskazać odpowiedni folder.

Co Jan zrobił w nowym RP?

 1. Uaktualniłem bazę adresową oddziałów ZUS.
 2. Uaktualniłem parametry podatkowe.
 3. Dodałem możliwość ustawiania nagłówka strony na wydrukach ECP.
 4. Dodałem możliwość wysyłki wydruków PDF bezpośrednio  z domyślnego klienta poczty.
 5. Dodałem do instalatora najnowszą wersję aplikacji VPF z możliwością generowania pliku JPK-SF w wersji 1-2
 6. Dodałem sortowanie listy pracowników po imieniu przy wyborze sortowania po nazwisku (i odwrotnie).
 7. Przyspieszyłem proces przepisywania danych z poprzedniego roku.
 8. Poprawiłem błąd eksportu do Płatnika dla umów zleceń z ubezpieczeniem zdrowotnym.
 9. Poprawiłem wyliczanie podatku dochodowego dla pracowników poniżej 26 lat przy opodatkowaniu ryczałtem.
 10. Poprawiłem sposób wyświetlania raportu z procesu “wylicz miesiąc”.
 11. Poprawiłem mechanizm wyliczania stawki dziennej zasiłku po długim okresie trwania zasiłku wychowawczego.
 12. Zmieniłem sposób naliczania podatku dochodowego od wynagrodzeń, zgodnie ze zmianami wchodzącymi od 01.01.2020 r.

Wersja 20.01.A (20.11.2019)

Pamiętaj! Wersja programów 20.01 przeznaczona jest do rozliczenia roku 2019 i otwarcia pracy na roku podatkowym 2020. W przypadku aktualizacji programu na rok 2019 należy podczas instalacji wskazać odpowiedni folder.

Co Jan zrobił w nowym RP?

 1. Wersja na rok 2019 i nowy rok 2020, umożliwia otwarcie nowego roku oraz pracę w aktualnym.
 2. Dodałem podsumowanie wszystkich stron na liście płac od umów zleceń.
 3. Zaktualizowałem mechanizm przepisywania danych z roku poprzedniego.
 4. Usunąłem przyczynę asynchronicznego zamykania programu.
 5. Poprawiłem kolejność wyświetlania przypomnień w panelu oraz dodałem sygnalizowanie nieustawionej daty ważności badań lekarskich i szkolenia BHP.
 6. Poprawiłem błąd wyliczania podatku od zasiłków dla pracowników młodocianych – do 26 lat – dla przypadków, gdy płatnikiem zasiłku jest ZUS.

Wersja 20.04.C RP


praca-zdalna-z-wwb