Aktualizacje oprogramowania

Program rozliczenie płac RP

Dlaczego aktualizacja oprogramowania jest tak ważna?

Zarządzaj swoim biznesem zgodnie z aktualnym prawem

Dobre oprogramowanie to aktualne oprogramowanie. Skuteczne zarządzanie firmą wymaga aktualizacji używanych programów. Poprawa funkcjonalności oraz zmiana pod kątem prawnym to ważne elementy pracy z oprogramowaniem do obsługi sprzedaży oraz księgowości.
Home-5-Banner-Main-Image
Skorzystaj z oferty Varico

Aktualizacje programów z Licencją 4 Inclusive

Aktualizacje programów są dostępne dla użytkowników posiadających aktywną Licencję 4 Inclusive, która uprawnia do korzystania z szeregu korzyści. Pamiętaj o tym aby Twój program był zawsze aktualny, dzięki temu możesz pracować szybciej i sprawniej. Sprawdź jakie nowe funkcjonalności, zmiany prawne oraz poprawki wprowadziliśmy do naszych programów.

jan-to-zrobi
Program Rozliczenie Płac RP

RP 20.02.A (05.12.2019)

Pamiętaj! Wersja programów 20.02.A przeznaczona jest do rozliczenia roku 2019 i otwarcia pracy na roku podatkowym 2020. W przypadku aktualizacji programu na rok 2019 należy podczas instalacji wskazać odpowiedni folder.

 

Co Jan zrobił w nowym RP:

 

 1. Uaktualniłem bazę adresową oddziałów ZUS.
 2. Uaktualniłem parametry podatkowe.
 3. Dodałem możliwość ustawiania nagłówka strony na wydrukach ECP.
 4. Dodałem możliwość wysyłki wydruków PDF bezpośrednio  z domyślnego klienta poczty.
 5. Dodałem do instalatora najnowszą wersję aplikacji VPF z możliwością generowania pliku JPK-SF w wersji 1-2
 6. Dodałem sortowanie listy pracowników po imieniu przy wyborze sortowania po nazwisku (i odwrotnie).
 7. Przyspieszyłem proces przepisywania danych z poprzedniego roku.
 8. Poprawiłem błąd eksportu do Płatnika dla umów zleceń z ubezpieczeniem zdrowotnym.
 9. Poprawiłem wyliczanie podatku dochodowego dla pracowników poniżej 26 lat przy opodatkowaniu ryczałtem.
 10. Poprawiłem sposób wyświetlania raportu z procesu “wylicz miesiąc”.
 11. Poprawiłem mechanizm wyliczania stawki dziennej zasiłku po długim okresie trwania zasiłku wychowawczego.
 12. Zmieniłem sposób naliczania podatku dochodowego od wynagrodzeń, zgodnie ze zmianami wchodzącymi od 01.01.2020 r.
Pełna obsługa kadr i płac zgodna z aktualnym prawem

Rozliczenie Płac RP

Oprogramowanie do rozliczeń kadrowo-płacowych RP jest na bieżąco aktualizowane. Uzupełniamy je o nowe opcje i dostosowujemy do zmieniających się warunków prawnych. Dbamy o rozwój naszych programów wraz z rozwojem Twojego biznesu. Zobacz jakie zmiany wprowadziliśmy w ostatnich wersjach Rozliczenia Płac RP oraz w Varico Bezpieczny Start.

Wersja 20.01.A (20.11.2019)

Pamiętaj! Wersja programów 20.01 przeznaczona jest do rozliczenia roku 2019 i otwarcia pracy na roku podatkowym 2020. W przypadku aktualizacji programu na rok 2019 należy podczas instalacji wskazać odpowiedni folder.

 

Co Jan zrobił w nowym RP:

 

 1. Wersja na rok 2019 i nowy rok 2020, umożliwia otwarcie nowego roku oraz pracę w aktualnym.
 2. Dodałem podsumowanie wszystkich stron na liście płac od umów zleceń.
 3. Zaktualizowałem mechanizm przepisywania danych z roku poprzedniego.
 4. Usunąłem przyczynę asynchronicznego zamykania programu.
 5. Poprawiłem kolejność wyświetlania przypomnień w panelu oraz dodałem sygnalizowanie nieustawionej daty ważności badań lekarskich i szkolenia BHP.
 6. Poprawiłem błąd wyliczania podatku od zasiłków dla pracowników młodocianych – do 26 lat – dla przypadków, gdy płatnikiem zasiłku jest ZUS.

Wersja 19.09.C (17.10.2019)

Co Jan zrobił w nowym RP:

 1. Umożliwiłem wyliczanie stawek godzinowych dla dopłat i wynagrodzeń za pracę w godzinach nadliczbowych dla składników wynagrodzeń nieproporcjonalnych do czasu pracy – np. akord.

Wersja 19.09.B (08.10.2019)

Co Jan zrobił w nowym RP:

 1. Zapewniłem automatyczną aktualizację parametrów podatkowych na koniec roku 2019.
 2. Zapewniłem możliwość uruchomienia programu bez rozszerzenia dla języka Python ze względu na problemy serwera bazy danych Postgresql na Linux’ie.

Wersja 19.09.A (01.10.2019)

Co Jan zrobił w nowym RP ?

 1. Dostosowałem program do zmian obowiązujących od 01.10.2019 w obliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych  (ustawa obniża PIT z 18 proc. do 17 proc. oraz podnosi koszty uzyskania przychodów )
 2. Uaktualniłem wydruki list płac w związku z PPK
 3. Uaktualniłem wzór świadectwa pracy zgodnie z wymaganiami ustawy.
 4. Zmieniłem sposób wyliczania stawki godzinowej przy wyliczaniu wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.

Wersja 19.08.B (22.08.2019)

Co Jan zrobił w nowym RP ?

 1. Poprawiłem drukowanie nowej listy wynagrodzeń na umowy cywilno-prawne z podziałem na grupy i przywróciłem możliwość druku starej listy
 2. Zaktualizowałem formularze ZUS Z-3, Z-3a, Z-3b obowiązujące od lipca 2019 r.
 3. Uaktualniłem przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2019.
 4. Uaktualniłem wynagrodzenie młodocianych pracowników za okres 01.09.2019 do 30.11.2019.
 5. Wyeliminowałem zwłokę czasową występującą przy zatwierdzaniu rejestru czasu pracy pracownika.
 6. Zmodyfikowałem wydruk listy wynagrodzeń na umowy cywilno-prawne, zachowując kolejność wg nazwisk
 7. Zmieniłem w starych raportach RCP sposób wyświetlania minut z ułamkowego na godziny i minuty

Wersja 19.08.A (06.08.2019)

Co Jan zrobił w nowym RP:

 1. Dodałem możliwość opodatkowania dochodów podatkiem 0% dla młodych pracowników.
 2. Skróciłem listę danych dotyczących umów zleceń i umów agencyjnych nie mieszczących się na formularzu Z-3.

Wersja 19.09.C RP (22.10.2019)