Aktualizacje oprogramowania

Program rozliczenie płac RP

Dlaczego aktualizacja oprogramowania jest tak ważna?

Zarządzaj swoim biznesem zgodnie z aktualnym prawem

Dobre oprogramowanie to aktualne oprogramowanie. Skuteczne zarządzanie firmą wymaga aktualizacji używanych programów. Poprawa funkcjonalności oraz zmiana pod kątem prawnym to ważne elementy pracy z oprogramowaniem do obsługi sprzedaży oraz księgowości.
Home-5-Banner-Main-Image
Skorzystaj z oferty Varico

Aktualizacje programów z Licencją 4 Inclusive

Aktualizacje programów są dostępne dla użytkowników posiadających aktywną Licencję 4 Inclusive, która uprawnia do korzystania z szeregu korzyści. Pamiętaj o tym aby Twój program był zawsze aktualny, dzięki temu możesz pracować szybciej i sprawniej. Sprawdź jakie nowe funkcjonalności, zmiany prawne oraz poprawki wprowadziliśmy do naszych programów.

Jan Tozrobi
Program Rozliczenie Płac RP

RP 23.04.A (20.03.2023)

Co Jan zrobił w nowej wersji?

Wersja 23.04.A jest wersją umożliwiającą aktualizację roku 2022 oraz otwarcie nowego roku 2023. Sprawdź jak to zrobić:

Instalacja i otwarcie nowego roku dla programu Rozliczenie Płac RP

 1. Dostosowałem eksport danych do deklaracji PIT-36/36L/37 do programu VPF za 2022 rok.
 2. Dodałem do instalatora najnowszą wersję VPF.
 3. Umożliwiłem eksport druku NIP-2(14) do programu VPF.
 4. Uzupełniłem raport wyliczania podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników o informacje wynikające z deklaracji PIT-2.
 5. Zaktualizowałem bazę kodów ZUS.
 6. Zaktualizowałem wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w II kwartale 2023 r.
 7. Zaktualizowałem listę kodów państw przy ustalaniu obywatelstwa dla właściciela lub pracownika.
Pełna obsługa kadr i płac zgodna z aktualnym prawem

Rozliczenie Płac RP

Oprogramowanie do rozliczeń kadrowo-płacowych RP jest na bieżąco aktualizowane. Uzupełniamy je o nowe opcje i dostosowujemy do zmieniających się warunków prawnych. Dbamy o rozwój naszych programów wraz z rozwojem Twojego biznesu. Zobacz jakie zmiany wprowadziliśmy w ostatnich wersjach Rozliczenia Płac RP oraz w Varico Bezpieczny Start.

Łatka 23.03.C (08.03.2023)

Co Jan zrobił w nowym RP:

Łatka 23.03.C jest wersją umożliwiającą aktualizację roku 2022 oraz otwarcie nowego roku 2023. Sprawdź jak to zrobić:

Instalacja i otwarcie nowego roku dla programu Rozliczenie Płac RP

 1. Usunąłem przyczynę braku naliczania KUP dla pracowników, występującą po aktualizacji do wersji 23.03.B. Aby prawidłowo wyliczyć wynagrodzenia należy wejść w Parametry-> Obniżenia i odliczenia i zatwierdzić dialog.

Łatka 23.03.B (28.02.2023)

Co Jan zrobił w nowym RP:

Łatka 23.03.B jest wersją umożliwiającą aktualizację roku 2022 oraz otwarcie nowego roku 2023. Sprawdź jak to zrobić:

Instalacja i otwarcie nowego roku dla programu Rozliczenie Płac RP

 1. Wprowadziłem nieuwzględnianie naliczania składki na Fundusz Pracy dla właścicieli korzystających z preferencyjnych składek ZUS, “Mały ZUS Plus” oraz po przekroczeniu wieku 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn.
 2. Umożliwiłem seryjny eksport danych IFT-1R do VPF.
 3. Zaktualizowałem przeciętne wynagrodzenie w IV kwartale 2022 r.
 4. Zaktualizowałem wynagrodzenie uczniowskie obowiązujące od 01.03.2023 r.
 5. Poprawiłem mechanizm przepisywania danych uzupełniających niezbędnego do prawidłowego naliczania podstawy składki zdrowotnej za styczeń 2023 r.
 6. Poprawiłem działanie parametru w PIT-2 dotyczącego niepobierania zaliczek do wysokości 30 tys w rachunkach do umów cywilno – prawnych dla wszystkich źródeł dochodów.
 7. Poprawiłem prezentację ograniczania kosztów uzyskania przychodów do wysokości przychodów pracowników na dialogu wynagrodzeń.
 8. Poprawiłem błąd prezentacji kosztów uzyskania przychodów w sytuacji nie osiągania przychodów ze stosunku pracy.
 9. Poprawiłem prezentację opcji odliczania zaliczek na dialogu “Obniżenia i odliczenia” w wynagrodzeniach pracowników, zgodną z ustawieniami poprzedniego roku.

Wersja 23.03.A (14.02.2023)

Co Jan zrobił w nowym RP:

Wersja 23.03.A jest wersją umożliwiającą aktualizację roku 2022 oraz otwarcie nowego roku 2023. Sprawdź jak to zrobić:

Instalacja i otwarcie nowego roku dla programu Rozliczenie Płac RP

 1. Uaktualniłem e-deklarację PIT-8AR(12) do wymaganej przez bramkę Ministerstwa Finansów wersji 2-0E.

Łatka 23.02.D (03.02.2023)

Co Jan zrobił w nowym RP:

Łatka 23.02.D jest wersją umożliwiającą aktualizację roku 2022 oraz otwarcie nowego roku 2023. Sprawdź jak to zrobić:

Instalacja i otwarcie nowego roku dla programu Rozliczenie Płac RP

 1. Poprawiłem w e-deklaracji PIT-11(29) wykazywanie kwot przychodu i kosztów z tytułu praw autorskich.
 2. Zaktualizowałem przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2022 r.
 3. Zaktualizowałem wysokość składki zdrowotnej zgodnie z progami w ryczałcie ewidencjonowanym obowiązującą od 01.01.2023.
 4. Zaktualizowałem w parametrach ZUS limit odliczeń składki zdrowotnej dla podatku liniowego od 01.01.2023.
 5. Zaktualizowałem stawki odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych obowiązujące od 01.01.2023.
 6. Zaktualizowałem stawki za kilometr przebiegu samochodów osobowych, motocykli i motorowerów obowiązujące od 17.01.2023.

Łatka 23.02.C (26.01.2023)

Co Jan zrobił w nowym RP:

Łatka 23.02.C jest wersją umożliwiającą aktualizację roku 2022 oraz otwarcie nowego roku 2023. Sprawdź jak to zrobić:

Instalacja i otwarcie nowego roku dla programu Rozliczenie Płac RP

 1. Dodałem komunikat w dialogu zbiorczego wysyłania PIT-11 informujący o wyświetlanych kwotach.
 2. Poprawiłem błąd generowania PIT-11(29) dotyczący zasiłków macierzyńskich, rodzicielskich i ojcowskich wypłacanych przez ZUS.
 3. Poprawiłem sposób generowania zbiorczego deklaracji PIT-11(29) dla dochodów z umów zleceń wykazywanych w wierszu 8.
 4. Poprawiłem błąd związany z użyciem NIP pracownika przy wysyłce PIT-11.
 5. Umożliwiłem dodawanie umowy o pracę dla roku 2023 w danych roku 2022.
 6. Zmieniłem sposób przepisywania do nowego roku umów oraz rachunków dla umów cywilnoprawnych. Proces uwzględnia przypisanie pracownika do PPK.
 7. Poprawiłem błędnie wyświetlaną kwotę pensji podstawowej brutto przy aneksie w dokumentach pracownika.
 8. Poprawiłem sposób zliczania podatników do deklaracji PIT-4R.
 9. Poprawiłem sposób obliczania zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodów nierezydentów z umów cywilno-prawnych.

Wersja 23.01.A (06.12.2022)

Co Jan zrobił w nowym RP:

Wersja 23.01.A jest pierwszą wersją umożliwiającą aktualizację roku 2022 oraz otwarcie nowego roku 2023. Sprawdź jak to zrobić:

Instalacja i otwarcie nowego roku dla programu Rozliczenie Płac RP

 1. Uaktualniłem e-deklarację PIT-11(29) do wymaganej przez bramkę Ministerstwa Finansów wersji 1-1E.
 2. Zaktualizowałem przeciętne wynagrodzenie w III kwartale 2022 r.
 3. Zaktualizowałem wynagrodzenie uczniowskie obowiązujące od 01.12.2022 r.
 4. Poprawiłem sposób wyliczania podstawy do obliczania wynagrodzenia za czas choroby przy występowaniu tzw. “diet wirtualnych”, stosowanych wg “pakietu mobilności”.
 5. Poprawiłem sposób wyliczania ubezpieczeń zdrowotnych wykazywanych w PIT-11 dla przypadków, gdy ubezpieczenia te przekraczały kwotę hipotetycznej zaliczki podatku (obliczanej wg zasad roku 2021).

Wersja 22.11.A RP (aktualna)

Wersja 22.08.A RP

Wersja 22.05.C RP

Co Jan zrobił w nowej wersji Bezpłatnego Startu RP?

 1. Zmiany dotyczące przepisów Polskiego Ładu

Wersja 21.06.C RP

Wersja 21.04.C RP