Aktualizacje RP - Varico

Aktualizacje oprogramowania

Program rozliczenie płac RP

Dlaczego aktualizacja oprogramowania jest tak ważna?

Zarządzaj swoim biznesem zgodnie z aktualnym prawem

Dobre oprogramowanie to aktualne oprogramowanie. Skuteczne zarządzanie firmą wymaga aktualizacji używanych programów. Poprawa funkcjonalności oraz zmiana pod kątem prawnym to ważne elementy pracy z oprogramowaniem do obsługi sprzedaży oraz księgowości.
Home-5-Banner-Main-Image
Skorzystaj z oferty Varico

Aktualizacje programów z Licencją 4 Inclusive

Aktualizacje programów są dostępne dla użytkowników posiadających aktywną Licencję 4 Inclusive, która uprawnia do korzystania z szeregu korzyści. Pamiętaj o tym aby Twój program był zawsze aktualny, dzięki temu możesz pracować szybciej i sprawniej. Sprawdź jakie nowe funkcjonalności, zmiany prawne oraz poprawki wprowadziliśmy do naszych programów.

Jan Tozrobi
Program Rozliczenie Płac RP

RP 21.02.C (25.02.2021)

Co Jan zrobił w nowym RP?

 1. Zapewniłem możliwość generowania plików PDF z numerem referencyjnym UPO na liście zbiorczego wystawiania PIT-11.
 2. Uniemożliwiłem dodawanie tych samych zdarzeń tego samego dnia jednemu pracownikowi oraz usunąłem już istniejące duplikaty tego rodzaju.
 3. Poprawiłem filtrowanie pracowników na liście zbiorczego wystawiania PIT-11.
 4. Umożliwiłem aktualizowanie programu instalatorem bez sygnatury do 14 dni po upłynięciu daty końca Licencji 4Inclusive od daty wydania instalatora.
 5. Zabezpieczyłem numer licencji przed znakami kontrolnymi powodującymi błędy w procesie walidacji.
Pełna obsługa kadr i płac zgodna z aktualnym prawem

Rozliczenie Płac RP

Oprogramowanie do rozliczeń kadrowo-płacowych RP jest na bieżąco aktualizowane. Uzupełniamy je o nowe opcje i dostosowujemy do zmieniających się warunków prawnych. Dbamy o rozwój naszych programów wraz z rozwojem Twojego biznesu. Zobacz jakie zmiany wprowadziliśmy w ostatnich wersjach Rozliczenia Płac RP oraz w Varico Bezpieczny Start.

Wersja 21.02.A (15.02.2021)

Co Jan zrobił w nowym RP?

 1. Dostarczyłem z wraz z programem najnowszą wersję VPF (5.28.1)
 2. Poprawiłem eksport pliku xml z zaświadczeniem Z-3 z programu do PUE ZUS
 3. Dodałem nową listę w opcji “Pomoc -> Wczytane poprawki” na której wyświetlane będą przygotowane przez Varico automatyczne poprawki wgrywane do programu.
 4. Przyspieszyłem wyliczanie wynagrodzeń.
 5. Zmieniłem zachowanie programu w przypadku wystąpienia błędów min. EZSQL. Rozszerzyłem możliwość komunikowania i wysyłania archiwów do serwisu.
 6. Zaktualizowałem parametry podatkowe.
 7. Zabezpieczyłem proces generowania PIT-11 przed błędnymi ustawieniami składników wynagrodzeń.
 8. Poprawiłem wyliczanie ilości zatrudnionych pracowników raportowanych w deklaracji PIT-4
 9. Poprawiłem obliczanie składek PPK dla przypadku dwóch identycznych wypłat w tym samym miesiącu.

Wersja 21.01.C (21.01.2021)

Co Jan zrobił w nowym RP:

 1. Dodałem do programu obsługę deklaracji i e-deklaracji PIT-4R(11).
 2. Dodałem do programu obsługę deklaracji i e-deklaracji PIT-8AR(10).
 3. Dodałem do programu obsługę deklaracji IFT-1/IFT-1R(16).
 4. Dodałem do programu obsługę deklaracji PIT-11(27) – dotyczy wynagrodzeń od stycznia 2021.
 5. Dodałem obsługę deklaracji PIT-11 w wersji 27 dla rozliczania podatków dochodowych pracowników za rok 2021, w tym dodałem możliwość odrębnego rozliczania praktyk absolwenckich i staży uczniowskich.
 6. Poprawiłem nowy moduł archiwizacji ze względu na aktualizację daty ostatniej archiwizacji.
 7. Poprawiłem błąd nie naliczania składek PPK przy przekroczeniu limit podstawy składek do ZUS.

Wersja 21.01.B (07.01.2021)

Co Jan zrobił w nowym RP:

 1. Dodałem obsługę podatku dochodowego pracowników od składek PPK pracodawcy w procesie generowania PIT-11.
 2. Dodałem brakującą kolumnę PPK do listy płac.
 3. Zaktualizowałem pomoc do procesu przepisywania danych z poprzedniego roku.
 4. Uaktualniłem bazę kodów ZUS.
 5. Uaktualniłem parametry podatkowe.

Zobacz w jaki sposób otworzyć nowy rok podatkowy 2021 w programie RP

Wersja 21.01.A (16.12.2020)

Co Jan zrobił w nowym RP:

Wersja 21.01 A umożliwia otwarcie nowego roku 2021 jak również aktualizację programu na rok 2020.

 1. Dodałem obsługę deklaracji  i e-deklaracji PIT-4R(10).
 2. Dodałem obsługę deklaracji  i e-deklaracji PIT-8AR(9).
 3. Dodałem obsługę deklaracji  i e-deklaracji PIT-11(26).
 4. Dodałem funkcję zbiorczego rejestrowania i wyrejestrowania z PPK.
 5. Uaktualniłem parametry podatkowe.
 6. Poprawiłem błąd uniemożliwiający wysyłkę archiwum do firmy Varico.
 7. Poprawiłem wydruki płacowe ze względu na brak podsumowań w kolumnach składek na PPK.
 8. Poprawiłem błąd 1 gr wynikający z niewłaściwego zaokrąglania procentowych części kwot składek PPK.
 9. Poprawiłem sposób raportowania składek PPK. Uzależniłem go od daty wypłaty.

Wersja 20.08.A (15.09.2020)

Co Jan zrobił w nowym RP:

 1. Zaktualizowałem e-deklarację PIT-4R(9).
 2. Dodałem skrypt naprawiający zapisy w dokumentach pracownika w przypadku nieprawidłowego usunięcia umowy o pracę.
 3. Dostarczyłem nowe dialogi do wykonywania i odtwarzania archiwów.
 4. Poprawiłem błąd programu uniemożliwiający pracę z programem przy braku Internetu.
 5. Poprawiłem działanie mechanizmu naliczania składek ZUS współwłaściciela przedsiębiorstwa.
 6. Poprawiłem mechanizm tworzący listę aktualnie zatrudnionych pracowników.

Wersja 21.02.C RP (aktualna)

Wersja 21.01.C RP

Wersja 21.01.A RP

Wersja 21.01 A umożliwia otwarcie nowego roku 2021 jak również aktualizację programu na rok 2020.

Zalecany system operacyjny to Windows 8.1. oraz Windows 10.

Wersja 20.09.A RP

Co Jan zrobił w nowej wersji Bezpłatnego Startu RP?

 1. Możliwość eksportu do PUE ZUS zaświadczeń Z-3.
 2. Eksport danych PPK do instytucji finansowych.
 3. Nowe pliki JPK_V7 obowiązujące od października 2020r.

Zalecany system operacyjny to Windows 8.1. oraz Windows 10.