Aktualizacje oprogramowania

Program księgowy KPiR

Dlaczego aktualizacja oprogramowania jest tak ważna?

Zarządzaj swoim biznesem zgodnie z aktualnym prawem

Dobre oprogramowanie to aktualne oprogramowanie. Skuteczne zarządzanie firmą wymaga aktualizacji używanych programów. Poprawa funkcjonalności oraz zmiana pod kątem prawnym to ważne elementy pracy z oprogramowaniem do obsługi sprzedaży oraz księgowości.
Home-5-Banner-Main-Image
Skorzystaj z oferty Varico

Aktualizacje programów z Licencją 4 Inclusive

Aktualizacje programów są dostępne dla użytkowników posiadających aktywną Licencję 4 Inclusive, która uprawnia do korzystania z szeregu korzyści. Pamiętaj o tym aby Twój program był zawsze aktualny, dzięki temu możesz pracować szybciej i sprawniej. Sprawdź jakie nowe funkcjonalności, zmiany prawne oraz poprawki wprowadziliśmy do naszych programów.

jan-to-zrobi
Księga Przychodów i Rozchodów KPiR

KPiR 20.02.A (05.12.2019)

Pamiętaj! Wersja programów 20.02.A przeznaczona jest do rozliczenia roku 2019 i otwarcia pracy na roku podatkowym 2020. W przypadku aktualizacji programu na rok 2019 należy podczas instalacji wskazać odpowiedni folder!

 

Co Jan zrobił w nowym KPiR:

 

 1. Wprowadziłem możliwość importu faktur z pliku JPK_FA(3)
 2. Dodałem nowy wzór deklaracji oraz e-deklaracji VAT-7 (20) i VAT-7K (14)
 3. Dodałem możliwość ustawiania nagłówka strony na wydrukach ECP.
 4. Dodałem możliwość wysyłki wydruków PDF bezpośrednio  z domyślnego klienta poczty.
 5. Dodałem wydruk statusów VAT dla ewidencji zakupów.
 6. Dodałem do instalatora najnowszą wersję aplikacji VPF z możliwością generowania pliku JPK-SF w wersji 1-2
 7. Dodałem sortowanie listy pracowników po imieniu przy wyborze sortowania po nazwisku (i odwrotnie)
 8. Przyspieszyłem proces przepisywania danych z poprzedniego roku.
 9. Uaktualniłem bazę adresową oddziałów ZUS.
 10. Uaktualniłem parametry podatkowe.
 11. Poprawiłem wydruki VAT-UE, VAT-UEK i VAT-27.
 12. Poprawiłem błąd eksportu do Płatnika dla umów zleceń z ubezpieczeniem zdrowotnym.
 13. Poprawiłem wyliczanie podatku dochodowego dla pracowników poniżej 26 lat przy opodatkowaniu ryczałtem
 14. Poprawiłem sposób wyświetlania raportu z procesu “wylicz miesiąc”.
 15. Poprawiłem mechanizm wyliczania stawki dziennej zasiłku po długim okresie trwania zasiłku wychowawczego.
 16. Zmieniłem sposób naliczania podatku dochodowego od wynagrodzeń, zgodnie ze zmianami wchodzącymi od 01.01.2020 r.
Księgowość zgodna z aktualnym prawem

Księga Przychodów i Rozchodów KPiR

Oprogramowanie księgowe KPiR jest na bieżąco aktualizowane. Uzupełniamy je o nowe opcje i dostosowujemy do zmieniających się warunków prawnych. Dbamy o rozwój naszych programów wraz z rozwojem Twojego biznesu. Zobacz jakie zmiany wprowadziliśmy w ostatnich wersjach Księgi Przychodów i Rozchodów KPiR oraz w Varico Bezpieczny Start.

Wersja 20.01.A (20.11.2019)

Pamiętaj! Wersja programów 20.01.A przeznaczona jest do rozliczenia roku 2019 i otwarcia pracy na roku podatkowym 2020. W przypadku aktualizacji programu na rok 2019 należy podczas instalacji wskazać odpowiedni folder!

 

Co Jan zrobił w nowym KPiR:

 

 1. Wersja na rok 2019 i nowy rok 2020, umożliwia otwarcie nowego roku oraz pracę w aktualnym.
 2. Dodałem podsumowanie wszystkich stron na liście płac od umów zleceń.
 3. Przyspieszyłem generowanie rejestru sprzedaży.
 4. Zaktualizowałem mechanizm przepisywania danych z roku poprzedniego.
 5. Poprawiłem kolejność wyświetlania przypomnień w panelu oraz dodałem sygnalizowanie nieustawionej daty ważności badań lekarskich i szkolenia BHP
 6. Usunąłem przyczynę uniemożliwiającą określenie należności przeterminowanych przy tworzeniu VAT-ZD.
 7. Usunąłem przyczynę asynchronicznego zamykania programu.

Wersja 19.09.C (17.11.2019)

Co Jan zrobił w nowym KPiR:

  1. Umożliwiłem wyliczanie stawek godzinowych dla dopłat i wynagrodzeń za pracę w godzinach nadliczbowych dla składników wynagrodzeń nieproporcjonalnych do czasu pracy – np. akord. 
  2. Przywróciłem możliwość pobierania statusów VAT w rejestrze zakupów VAT. 
  3. Poprawiłem funkcję generującą deklarację VAT.
  4. Wyeliminowałem utrudnienia występujące przy wprowadzaniu danych do ewidencji VAT.

Wersja 19.09.B (08.10.2019)

Co Jan zrobił w nowym KPiR:

 1. Zapewniłem automatyczną aktualizację parametrów podatkowych na koniec roku 2019.
 2. Zapewniłem możliwość uruchomienia programu bez rozszerzenia dla języka Python ze względu na problemy serwera bazy danych Postgresql na Linux’ie.
 3. Przywróciłem stary wydruk księgi.
 4. Poprawiłem błąd składni SQL przy sporządzaniu VAT-7.

Wersja 19.09.A (01.10.2019)

Co Jan zrobił w nowym KPiR:

 1. Dostosowałem program do zmian obowiązujących od 01.10.2019 w obliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych (ustawa obniża PIT z 18 proc. do 17 proc. oraz podnosi koszty uzyskania przychodów )
 2. Dodałem funkcję “Importu uniwersalnego” dokumentów księgowych z programu ObSp.
 3. Dodałem kolumnę “Status VAT” do rejestru VAT zakupów i sprawdzanie statusów według daty faktury.
 4. Uaktualniłem wzór świadectwa pracy zgodnie z wymaganiami ustawy.
 5. Uaktualniłem wydruki list płac w związku z PPK
 6. Zmieniłem sposób wyliczania stawki godzinowej przy wyliczaniu wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. 
 7. Przywróciłem podgląd raportu “Jak to zaksięgujemy”.
 8. Usunąłem niedogodność przy wczytywaniu faktur sprzedaży z płatnościami z programu ObSp.
 9. Poprawiłem sposób obliczania korekt VAT z tytułu niezapłaconych faktur w sytuacji częściowego podlegania opodatkowaniu.
 10. Poprawiłem mechanizm sygnalizowania przypadku przekroczenia kwoty 15 000 zł w fakturach zakupu.

Wersja 19.08.C (27.08.2019)

Co Jan zrobił w nowym KPiR:

 1. Dodałem do programu obsługę nowego certyfikatu klucza publicznego do wysyłania plików JPK_VAT.

Wersja 19.08.B (22.08.2019)

Co Jan zrobił w nowym KPiR®?

 1. Umożliwiłem ustawienie domyślnego sposobu rozliczenia kosztów samochodu w przypadku gdy do programu nie wprowadzono danych samochodu.
 2. Poprawiłem drukowanie nowej listy wynagrodzeń na umowy cywilno-prawne z podziałem na grupy i przywróciłem możliwość druku starej listy.
 3. Uaktualniłem zestaw funkcji importu danych księgowych
 4. Zaktualizowałem formularze ZUS Z-3, Z-3a, Z-3b obowiązujące od lipca 2019 r.
 5. Poprawiłem błąd generowania e-deklaracji VAT-26(1) występujący gdy liczba samochodów była wielokrotnością liczby 9.
 6. Uaktualniłem przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2019
 7. Uaktualniłem wynagrodzenie młodocianych pracowników za okres 01.09.2019 do 30.11.2019.
 8. Wyeliminowałem zwłokę czasową występującą przy zatwierdzaniu rejestru czasu pracy pracownika.
 9. Umożliwiłem drukowanie własnych nazw rejestrów zakupu, gdy podawany zakres jest większy od “1”.
 10. Zmodyfikowałem wydruk listy wynagrodzeń na umowy cywilno-prawne, zachowując kolejność wg nazwisk.
 11. Zmieniłem w starych raportach RCP sposób wyświetlania minut z ułamkowego na godziny i minuty.
 12. Usunąłem niedogodność przy wczytywaniu faktur sprzedaży z płatnościami z programu ObSp.

Wersja 19.09.C KPiR (22.10.2019)