Aktualizacje oprogramowania

Program księgowy KPiR

Dlaczego aktualizacja oprogramowania jest tak ważna?

Zarządzaj swoim biznesem zgodnie z aktualnym prawem

Dobre oprogramowanie to aktualne oprogramowanie. Skuteczne zarządzanie firmą wymaga aktualizacji używanych programów. Poprawa funkcjonalności oraz zmiana pod kątem prawnym to ważne elementy pracy z oprogramowaniem do obsługi sprzedaży oraz księgowości.
Home-5-Banner-Main-Image
Skorzystaj z oferty Varico

Aktualizacje programów z Licencją 4 Inclusive

Aktualizacje programów są dostępne dla użytkowników posiadających aktywną Licencję 4 Inclusive, która uprawnia do korzystania z szeregu korzyści. Pamiętaj o tym aby Twój program był zawsze aktualny, dzięki temu możesz pracować szybciej i sprawniej. Sprawdź jakie nowe funkcjonalności, zmiany prawne oraz poprawki wprowadziliśmy do naszych programów.

jan-to-zrobi
Księga Przychodów i Rozchodów KPiR

KPiR 20.09.B (13.10.2020)

 1. W dialogach rejestrów faktur i ewidencji VAT dodałem kolumny zawierające znaczniki do faktur.
 2. Dostosowałem program do wymagań specyfikacji nowej bramki JPK.
 3. Dodałem import plików JPK_V7M i JPK_V7K w opcji Import Faktur.
 4. Umożliwiłem dodanie znaczników przy imporcie faktur w “Jak to zaksięgujemy” 
 5. Dodałem możliwość eksportu do PUE ZUS zaświadczeń Z-3.
 6. Dodałem mechanizm zapamiętywania znacznika MK dla danych kontrahentów występujących w rejestrach zakupów.
 7. Dodałem nową wersję importu uniwersalnego uzupełnionego o import znaczników faktur min. z programu ObSp
 8. Dodałem możliwość usuwania wcześniej wstawionych korekt podatku VAT z tytułu niezapłaconych faktur sprzedaży.
 9. Dodałem mechanizm blokady wpisywania danych po wygaśnięciu Licencji 4Inclusive.
 10. Zaktualizowałem dialog do wprowadzania danych dotyczących Pracowniczych Planów kapitałowych.
 11. Poprawiłem mechanizm wyliczania dodatkowych składek PPK
 12. Uzupełniłem moduł PPK o możliwość raportowania zdarzeń dot PPK w wskazanym okresie od do..
 13. Uzupełniłem mechanizmy raportujące zdarzenia dotyczące PPK o dodatkowe operacje weryfikujące.
 14. Uaktualniłem parametry podatkowe – ograniczenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego/świadczenia rehabilitacyjnego.
 15. Dodałem znacznik IMP import towarów rozliczany zgodnie z art. 33a ustawy o VAT i TT_WNT w transakcjach trójstronnych w deklaracji VAT.
 16. Uzupełniłem informacje o dacie sprzedaży dla faktur zakupu wykazywanych również w ewidencji sprzedaży VAT.
 17. Uzupełniłem mechanizm księgowania kosztów samochodu o stawkę 100%.
 18. Przywróciłem odświeżanie identyfikatorów VAT kontrahentów przy przeglądaniu wierszy.
 19. Poprawiłem podsumowanie kontrolne w deklaracji VAT.
 20. Poprawiłem mechanizm importu uniwersalnego w zakresie kolejności importowanych dokumentów.
 21. Poprawiłem zachowanie programu przy przejściu z wersji Expert na wersję Pojedynczą.
 22. Poprawiłem błąd braku imienia i nazwiska pracownika przy deklaracji PIT-11 na liście UPO.
 23. Poprawiłem wyliczanie ostatniego odpisu amortyzacyjnego.
Księgowość zgodna z aktualnym prawem

Księga Przychodów i Rozchodów KPiR

Oprogramowanie księgowe KPiR jest na bieżąco aktualizowane. Uzupełniamy je o nowe opcje i dostosowujemy do zmieniających się warunków prawnych. Dbamy o rozwój naszych programów wraz z rozwojem Twojego biznesu. Zobacz jakie zmiany wprowadziliśmy w ostatnich wersjach Księgi Przychodów i Rozchodów KPiR oraz w Varico Bezpieczny Start.

KPiR 20.08.A (15.09.2020)

Co Jan zrobił w nowym KPiR?

 1. Zaktualizowałem e-deklarację PIT-4R(9).
 2. Zapewniłem możliwość dokonywania odliczeń darowizn przy wyliczaniu podatku dochodowego liniowego.
 3. Zaktualizowałem i uporządkowałem dialog “Podatnik VAT” i umożliwiłem zmianę metody rozliczania w dowolnym miesiącu kwartału.
 4. Dostarczyłem nowe dialogi do wykonywania i odtwarzania archiwów.
 5. Zmieniłem sposób ustalania daty księgowania we wierszach księgi dla faktur sprzedaży importowanych lub wprowadzanych metodą “Księguj faktury”.
 6. Dodałem skrypt naprawiający zapisy w dokumentach pracownika w przypadku nieprawidłowego usunięcia umowy o pracę.
 7. Dostosowałem kreator operacji pozwalających na zamknięcie miesiąca do nowej wersji deklaracji VAT (V7).
 8. Zaktualizowałem plik umożliwiający walidację treści plików przy imporcie uniwersalnym i wprowadziłem jego wersjonowanie.
 9. Przywróciłem możliwość odpytywania o status VIES poprzez stronę ec.europa.eu
 10. Poprawiłem operację księgowania kosztów użytkowania samochodu ze względu na błędy zaokrągleń.
 11. Poprawiłem błąd programu uniemożliwiający pracę z programem przy braku Internetu.
 12. Poprawiłem działanie dialogu “Deklaracji VAT” dla wcześniejszych (18, 19, 20) wersji tej deklaracji.
 13. Poprawiłem działanie mechanizmu naliczania składek ZUS współwłaściciela przedsiębiorstwa.
 14. Poprawiłem mechanizm tworzący listę aktualnie zatrudnionych pracowników.

KPiR 20.08.A (15.09.2020)

Co Jan zrobił w nowym KPiR:

  1. Zaktualizowałem e-deklarację PIT-4R(9).
  2. Zapewniłem możliwość dokonywania odliczeń darowizn przy wyliczaniu podatku dochodowego liniowego.
  3. Zaktualizowałem i uporządkowałem dialog “Podatnik VAT” i umożliwiłem zmianę metody rozliczania w dowolnym miesiącu kwartału.
  4. Dostarczyłem nowe dialogi do wykonywania i odtwarzania archiwów.
  5. Zmieniłem sposób ustalania daty księgowania we wierszach księgi dla faktur sprzedaży importowanych lub wprowadzanych metodą “Księguj faktury”.
  6. Dodałem skrypt naprawiający zapisy w dokumentach pracownika w przypadku nieprawidłowego usunięcia umowy o pracę.
  7. Dostosowałem kreator operacji pozwalających na zamknięcie miesiąca do nowej wersji deklaracji VAT (V7).
  8. Zaktualizowałem plik umożliwiający walidację treści plików przy imporcie uniwersalnym i wprowadziłem jego wersjonowanie.
  9. Przywróciłem możliwość odpytywania o status VIES poprzez stronę ec.europa.eu
  10. Poprawiłem operację księgowania kosztów użytkowania samochodu ze względu na błędy zaokrągleń.
  11. Poprawiłem błąd programu uniemożliwiający pracę z programem przy braku Internetu.
  12. Poprawiłem działanie dialogu “Deklaracji VAT” dla wcześniejszych (18, 19, 20) wersji tej deklaracji.
  13. Poprawiłem działanie mechanizmu naliczania składek ZUS współwłaściciela przedsiębiorstwa.
  14. Poprawiłem mechanizm tworzący listę aktualnie zatrudnionych pracowników.

Wersja 20.07.B (22.07.2020)

Co Jan zrobił w nowym KPiR:

 1. Zaktualizowałem e-deklarację PIT-11(25) do wersji 1-1E.
 2. Umożliwiłem poprawny wydruk listy pojazdów oraz listy zdarzeń PPK.
 3. Poprawiłem rozliczanie podatku VAT w metodzie kasowej przy rozliczaniu faktur zakupu dotyczących samochodów płaconych cząstkowo.
 4. Poprawiłem import uniwersalny dokumentów z programu ObSp.

Wersja 20.07.A (14.07.2020)

Co Jan zrobił w nowym KPiR:

 1. Zapewniłem wsparcie dla deklaracji VAT-UE(5) i VAT-UEK(5).
 2. Poprawiłem błąd przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy, jeżeli firma została zwolniona z obowiązku opłacania składek.

Wersja 20.06.B (07.07.2020)

Co Jan zrobił w nowym KPiR:

 1. Dodałem możliwość wygenerowania, podglądu oraz wysyłki nowego pliku JPK_V7M i JPK_V7K od miesiąca października.
 2. Dodałem listę znaczników przy księgowaniu faktur do rejestrów. Znaczniki wymagane są w nowym pliku JPK_V7M/V7K.
 3. Zapewniłem wsparcie dla formatu KEDU 5.2 przy eksporcie do programu Płatnik.
 4. Zmieniłem nazwę menu “Deklaracje” na “Podatek dochodowy” oraz “Vat” na “Podatek VAT”. Wystawianie deklaracji VAT+JPK będzie możliwe tylko z menu “Podatek Vat”.
 5. Dodałem w menu Podatek Vat -> Ewidencja sprzedaży funkcję “Korekty z tyt. nie zapłaconych sprzedaży”.
 6. Umożliwiłem usuwanie praw administratora.
 7. Umożliwiłem wyszukiwanie kontrahenta wg fragmentu NIP bez względu na kreski (F8 w klasycznych dialogach ewidencji VAT).
 8. Wprowadziłem modyfikację zapobiegającą niezamierzonej zmianie roku księgowania przy wycofaniu z przepisywania danych.
 9. Zaktualizowałem stawki odsetek ustawowych obowiązujące od 01.07.2020 r.
 10. Poprawiłem mechanizm wyliczania składek społecznych dla właściciela po przywróceniu opłacania pełnego ZUS.
 11. Poprawiłem błąd 217 przy zamykaniu miesiąca i wystawianiu deklaracji VAT-7.
 12. Poprawiłem mechanizm wysyłki e-deklaracji na bramkę MF w celu zmniejszenia liczby błędów połączenia.
 13. Poprawiłem komunikat o braku miejsca na dysku w czasie tworzenia archiwum.

Wersja 20.05.D (21.05.2020)

Co Jan zrobił w nowym KPiR:

 1. Poprawiłem błąd, który uniemożliwiał masowe wysyłanie plików JPK_VAT.

Wersja 20.05.C (19.05.2020)

Co Jan zrobił w nowym KPiR:

 1. Poprawiłem sposób obliczania podatku dochodowego właścicieli, dla przypadków zastosowania całkowitego lub częściowego zwolnienia od zapłaty składek ZUS.

Wersja 20.02.A (05.12.2019)

Pamiętaj! Wersja programów 20.02.A przeznaczona jest do rozliczenia roku 2019 i otwarcia pracy na roku podatkowym 2020. W przypadku aktualizacji programu na rok 2019 należy podczas instalacji wskazać odpowiedni folder!

 

Co Jan zrobił w nowym KPiR?

 1. Wprowadziłem możliwość importu faktur z pliku JPK_FA(3)
 2. Dodałem nowy wzór deklaracji oraz e-deklaracji VAT-7 (20) i VAT-7K (14)
 3. Dodałem możliwość ustawiania nagłówka strony na wydrukach ECP.
 4. Dodałem możliwość wysyłki wydruków PDF bezpośrednio  z domyślnego klienta poczty.
 5. Dodałem wydruk statusów VAT dla ewidencji zakupów.
 6. Dodałem do instalatora najnowszą wersję aplikacji VPF z możliwością generowania pliku JPK-SF w wersji 1-2
 7. Dodałem sortowanie listy pracowników po imieniu przy wyborze sortowania po nazwisku (i odwrotnie)
 8. Przyspieszyłem proces przepisywania danych z poprzedniego roku.
 9. Uaktualniłem bazę adresową oddziałów ZUS.
 10. Uaktualniłem parametry podatkowe.
 11. Poprawiłem wydruki VAT-UE, VAT-UEK i VAT-27.
 12. Poprawiłem błąd eksportu do Płatnika dla umów zleceń z ubezpieczeniem zdrowotnym.
 13. Poprawiłem wyliczanie podatku dochodowego dla pracowników poniżej 26 lat przy opodatkowaniu ryczałtem
 14. Poprawiłem sposób wyświetlania raportu z procesu “wylicz miesiąc”.
 15. Poprawiłem mechanizm wyliczania stawki dziennej zasiłku po długim okresie trwania zasiłku wychowawczego.
 16. Zmieniłem sposób naliczania podatku dochodowego od wynagrodzeń, zgodnie ze zmianami wchodzącymi od 01.01.2020 r.

Wersja 20.07.B (22.07.2020)

Co Jan zrobił w nowym KPiR:

 1. Zaktualizowałem e-deklarację PIT-11(25) do wersji 1-1E.
 2. Umożliwiłem poprawny wydruk listy pojazdów oraz listy zdarzeń PPK.
 3. Poprawiłem rozliczanie podatku VAT w metodzie kasowej przy rozliczaniu faktur zakupu dotyczących samochodów płaconych cząstkowo.
 4. Poprawiłem import uniwersalny dokumentów z programu ObSp.

Wersja 20.07.A (14.07.2020)

Co Jan zrobił w nowym KPiR:

 1. Zapewniłem wsparcie dla deklaracji VAT-UE(5) i VAT-UEK(5).
 2. Poprawiłem błąd przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy, jeżeli firma została zwolniona z obowiązku opłacania składek.

Wersja 20.06.B (07.07.2020)

Co Jan zrobił w nowym KPiR:

 1. Dodałem możliwość wygenerowania, podglądu oraz wysyłki nowego pliku JPK_V7M i JPK_V7K od miesiąca października.
 2. Dodałem listę znaczników przy księgowaniu faktur do rejestrów. Znaczniki wymagane są w nowym pliku JPK_V7M/V7K.
 3. Zapewniłem wsparcie dla formatu KEDU 5.2 przy eksporcie do programu Płatnik.
 4. Zmieniłem nazwę menu “Deklaracje” na “Podatek dochodowy” oraz “Vat” na “Podatek VAT”. Wystawianie deklaracji VAT+JPK będzie możliwe tylko z menu “Podatek Vat”.
 5. Dodałem w menu Podatek Vat -> Ewidencja sprzedaży funkcję “Korekty z tyt. nie zapłaconych sprzedaży”.
 6. Umożliwiłem usuwanie praw administratora.
 7. Umożliwiłem wyszukiwanie kontrahenta wg fragmentu NIP bez względu na kreski (F8 w klasycznych dialogach ewidencji VAT).
 8. Wprowadziłem modyfikację zapobiegającą niezamierzonej zmianie roku księgowania przy wycofaniu z przepisywania danych.
 9. Zaktualizowałem stawki odsetek ustawowych obowiązujące od 01.07.2020 r.
 10. Poprawiłem mechanizm wyliczania składek społecznych dla właściciela po przywróceniu opłacania pełnego ZUS.
 11. Poprawiłem błąd 217 przy zamykaniu miesiąca i wystawianiu deklaracji VAT-7.
 12. Poprawiłem mechanizm wysyłki e-deklaracji na bramkę MF w celu zmniejszenia liczby błędów połączenia.
 13. Poprawiłem komunikat o braku miejsca na dysku w czasie tworzenia archiwum.

Wersja 20.05.D (21.05.2020)

Co Jan zrobił w nowym KPiR:

 1. Poprawiłem błąd, który uniemożliwiał masowe wysyłanie plików JPK_VAT.

Wersja 20.05.C (19.05.2020)

Co Jan zrobił w nowym KPiR:

 1. Poprawiłem sposób obliczania podatku dochodowego właścicieli, dla przypadków zastosowania całkowitego lub częściowego zwolnienia od zapłaty składek ZUS.

Wersja 20.02.A (05.12.2019)

Pamiętaj! Wersja programów 20.02.A przeznaczona jest do rozliczenia roku 2019 i otwarcia pracy na roku podatkowym 2020. W przypadku aktualizacji programu na rok 2019 należy podczas instalacji wskazać odpowiedni folder!

 

Co Jan zrobił w nowym KPiR?

 1. Wprowadziłem możliwość importu faktur z pliku JPK_FA(3)
 2. Dodałem nowy wzór deklaracji oraz e-deklaracji VAT-7 (20) i VAT-7K (14)
 3. Dodałem możliwość ustawiania nagłówka strony na wydrukach ECP.
 4. Dodałem możliwość wysyłki wydruków PDF bezpośrednio  z domyślnego klienta poczty.
 5. Dodałem wydruk statusów VAT dla ewidencji zakupów.
 6. Dodałem do instalatora najnowszą wersję aplikacji VPF z możliwością generowania pliku JPK-SF w wersji 1-2
 7. Dodałem sortowanie listy pracowników po imieniu przy wyborze sortowania po nazwisku (i odwrotnie)
 8. Przyspieszyłem proces przepisywania danych z poprzedniego roku.
 9. Uaktualniłem bazę adresową oddziałów ZUS.
 10. Uaktualniłem parametry podatkowe.
 11. Poprawiłem wydruki VAT-UE, VAT-UEK i VAT-27.
 12. Poprawiłem błąd eksportu do Płatnika dla umów zleceń z ubezpieczeniem zdrowotnym.
 13. Poprawiłem wyliczanie podatku dochodowego dla pracowników poniżej 26 lat przy opodatkowaniu ryczałtem
 14. Poprawiłem sposób wyświetlania raportu z procesu “wylicz miesiąc”.
 15. Poprawiłem mechanizm wyliczania stawki dziennej zasiłku po długim okresie trwania zasiłku wychowawczego.
 16. Zmieniłem sposób naliczania podatku dochodowego od wynagrodzeń, zgodnie ze zmianami wchodzącymi od 01.01.2020 r.

Wersja 20.09.A KPiR

Co Jan zrobił w nowej wersji Bezpłatnego Startu KPiR?

 1. Możliwość eksportu do PUE ZUS zaświadczeń Z-3.
 2. Eksport danych PPK do instytucji finansowych.
 3. Nowe pliki JPK_V7 obowiązujące od października 2020r.

Zalecany system operacyjny to Windows 8.1. oraz Windows 10.