Aktualizacje oprogramowania

Program księgowy KPiR

Dlaczego aktualizacja oprogramowania jest tak ważna?

Zarządzaj swoim biznesem zgodnie z aktualnym prawem

Dobre oprogramowanie to aktualne oprogramowanie. Skuteczne zarządzanie firmą wymaga aktualizacji używanych programów. Poprawa funkcjonalności oraz zmiana pod kątem prawnym to ważne elementy pracy z oprogramowaniem do obsługi sprzedaży oraz księgowości.
Home-5-Banner-Main-Image
Skorzystaj z oferty Varico

Aktualizacje programów z Licencją 4 Inclusive

Aktualizacje programów są dostępne dla użytkowników posiadających aktywną Licencję 4 Inclusive, która uprawnia do korzystania z szeregu korzyści. Pamiętaj o tym aby Twój program był zawsze aktualny, dzięki temu możesz pracować szybciej i sprawniej. Sprawdź jakie nowe funkcjonalności, zmiany prawne oraz poprawki wprowadziliśmy do naszych programów.

Jan Tozrobi
Księga Przychodów i Rozchodów KPiR

KPiR 22.07.A (18.05.2022)

Co Jan zrobił w nowej wersji?

 1. Umożliwiłem obsługę zwolnienia podatkowego dla przedsiębiorców korzystających z ulg: rodzina 4+, senior, powracający z zagranicy, którzy opodatkowują swoje dochody według skali podatkowej lub liniowo
 2. Umożliwiłem umniejszanie podstawy zdrowotnego dla właścicieli o kwoty kosztów dodatkowych (np. składki na FP i FGŚP). 
 3. Dostosowałem program do zmian przepisów dotyczących wyliczania wynagrodzeń kierowców wykonujących przewozy międzynarodowe – tzw. pakiet mobilności
 4. Udostępniłem możliwość wystawiania deklaracji i wysłania e-deklaracji PIT-11(28) dla dochodów roku 2022
 5. Poprawiłem proces wyliczania podstawy składki zdrowotnej dla właścicieli w przypadku wystąpienia dochodu w styczniu, straty w lutym i dochodu w marcu.
 6. Przyspieszyłem działanie programu podczas wyliczania składek zdrowotnych właścicieli.
 7. Dodałem opcję zapamiętania wyboru w komunikacie dotyczącym ewidencjonowania sprzedaży do celów VAT w przypadku dodawania wpisu do księgi dla firmy na  ryczałcie.
 8. Zaktualizowałem stawki odsetek ustawowych obowiązujące od 06.05.2022 r. 
 9. Zaktualizowałem stawkę odsetek od zaległości podatkowych obowiązującą od 06.05.2022 r. 
 10. Zabezpieczyłem dialog “Księguj faktury” przed problemami wynikającym z równoczesnego księgowania zaimportowanych faktur dla jednej firmy na wielu stanowiskach.
 11. Uniemożliwiłem pojawianie się dialogu dodawania kolejnego wpisu po zatwierdzeniu modyfikacji wpisu do księgi dla firmy na ryczałcie.
 12. Poprawiłem mechanizm wyliczania ulgi dla klasy średniej dla przychodów uzyskiwanych z ryczałtu za samochód. 
 13. Poprawiłem mechanizm przedłużania poboru zaliczki na podatek dochodowy dla przychodów przekraczających limit 12 800 zł.
 14. Poprawiłem limit przychodów tzw. Małego ZUS dla właścicieli.
Księgowość zgodna z aktualnym prawem

Księga Przychodów i Rozchodów KPiR

Oprogramowanie księgowe KPiR jest na bieżąco aktualizowane. Uzupełniamy je o nowe opcje i dostosowujemy do zmieniających się warunków prawnych. Dbamy o rozwój naszych programów wraz z rozwojem Twojego biznesu. Zobacz jakie zmiany wprowadziliśmy w ostatnich wersjach Księgi Przychodów i Rozchodów KPiR oraz w Varico Bezpieczny Start.

Wersja 22.06.A (07.04.2022)

Co Jan zrobił w nowym KPiR:

 1. Dodałem obsługę pliku JPK_EWP (3) w wersji obowiązującej od 01.04.2022 r.
 2. Wprowadziłem możliwość importu faktur z pliku JPK_FA(4) z uwzględnieniem eksportu WSTO
 3. Przebudowałem proces naliczania podstawy ubezpieczenia zdrowotnego dla właścicieli oraz dodałem dialog prezentujący ten proces. Program oblicza podstawę zdrowotnego dla właścicieli w następujący sposób: dochód narastająco od początku roku z uwzględnieniem składek społecznych zapłaconych od początku roku.
 4. Dodałem domyślną nazwę i tytuł dla nowoczesnego wydruku księgi przy eksporcie do pliku PDF.
 5. Umożliwiłem obsługę kontrahenta z Portugalii identyfikującego się prefiksem PT w module księgowania faktur WSTO.
 6. Zoptymalizowałem wygląd wydruku nowoczesnego ksiąg. Dodałem możliwość wyboru rodzaju wydruku nowoczesnego (kolorowy, czarno-biały) w konfiguracji parametrów wydruków. 
 7. Zaktualizowałem stawki odsetek ustawowych obowiązujące od 09.03.2022 r.
 8. Zaktualizowałem stawkę odsetek od zaległości podatkowych obowiązującą od 09.03.2022 r. 
 9. Funkcje “Księguj faktury” i “Import faktur” dostosowałem do księgowania faktur zakupu, dotyczących samochodów do rozliczania dowolnych stawek podatku VAT.
 10. Odświeżyłem wygląd rocznego zestawienia ewidencji dla podatku zryczałtowanego dla roku 2022.
 11. Usunąłem automat proponujący dla właścicieli firm ryczałtowych zapisanie składek na FP i FGŚP do kosztów prowadzenia działalności.
 12. Poprawiłem funkcję seryjnego przeliczania wynagrodzeń w wyniku zmiany parametrów ZUS.

Wersja 22.05.D (08.03.2022)

Co Jan zrobił w nowym KPiR:

 1. Dodałem obsługę ulgi dla klasy średniej dla właścicieli firm.
 2. Podstawę przychodów do wyliczania ulgi dla klasy średniej uzupełniłem o przychody z tytułu składki PPK opłacanej przez pracodawcę.
 3. Przywróciłem możliwość zbiorczej zmiany znaczników VAT w dialogu “Jak to zaksięgujemy” przy imporcie faktur z plików JPK.
 4. Zmodyfikowałem wskaźnik waloryzacji w II kwartale 2022 r.
 5. Zaktualizowałem informacje o aktualnie obowiązujących terminach płatności składek ZUS w module TAXInfo.
 6. Zaktualizowałem stawki odsetek ustawowych obowiązujące od 09.02.2022 r.
 7. Zaktualizowałem stawkę odsetek od zaległości podatkowych obowiązującą od 09.02.2022 r.
 8. Zaktualizowałem wynagrodzenie uczniowskie obowiązujące od 01.03.2022 r.
 9. Zaktualizowałem przeciętne wynagrodzenie w IV kwartale 2021 r.
 10. Poprawiłem sposób wyliczania składki zdrowotnej dla pracowników posiadających prawo do podatku 0%, zatrudnionych na umowie o pracę.
 11. Poprawiłem sposób wyliczania składki zdrowotnej dla pracowników posiadających prawo do podatku 0%, zatrudnionych na umowie cywilnoprawnej.
 12. Poprawiłem działanie programu w przypadku wystąpienia bardzo dużych kwot wynagrodzeń.
 13. Poprawiłem błąd występujący przy imporcie faktur z pliku JPK dla przypadku faktur z korektą.
 14. Poprawiłem komunikat pojawiający się w przypadku zmiany daty zatrudnienia pracownika na umowie o pracę, gdy ten posiada już wyliczone wynagrodzenie spoza dat umowy o pracę.
 15. Poprawiłem usterkę powodującą, że jeśli dla firmy ryczałtowej były wprowadzone księgowania i wyliczone dochody dla właściciela, to przy zmianie formy opodatkowania z ryczałtu na księgę, nie są automatycznie przeliczane miesięczne sumy dochodów i kosztów.
 16. Poprawiłem błąd powodujący w niektórych okolicznościach błędne przenoszenie kwoty składki zdrowotnej do dialogu generowania formularza zapłaty składek ZUS.
 17. Poprawiłem naliczanie podstawy składki zdrowotnej dla właściciela, w przypadku prowadzenia kilku działalności gospodarczych, gdzie jedne wykazują dochód, a drugie stratę.
 18. Poprawiłem błąd wyliczania podstawy składki zdrowotnej dla właściciela za miesiąc luty 2022 z właściwym uwzględnieniem opłaconych składek ubezpieczenia społecznego.

Wersja 22.05.C (24.02.2022)

Co Jan zrobił w nowym KPiR:

 1. Przywróciłem dialog “Opcje e-Deklaracji”, który umożliwia podpisywanie PIT-28 kwotą przychodu z poprzedniego roku dla współwłaścicieli spółek
 2. Przywróciłem podpisywanie e-deklaracji PIT-28 danymi autoryzującymi z użyciem numeru PESEL 

Wersja 22.05.B (22.02.2022)

Co Jan zrobił w nowym KPiR:

 1. Odblokowałem w danych do formularza PIT-28 pole “Użyj numeru NIP”. Odznaczenie tej opcji umożliwi wykorzystanie numeru PESEL na PIT-28 za rok 2021 dla podatników rozliczających się wyłącznie z ryczałtu z tytułu najmu prywatnego.
 2. Dodałem domyślne dołączanie tła deklaracji PIT-28 przy eksporcie do pliku PDF i wysyłce e-mailem przed wysłaniem e-deklaracji.

Wersja 22.05.A (21.02.2022)

Co Jan zrobił w nowym KPiR:

 1. Zaktualizowałem deklarację i e-deklarację PIT-28(24) i PIT-28/B(18) za rok 2021.

Wersja 22.05 A przeznaczona jest na rok 2021 oraz 2022.

Wersja 22.02.A (29.12.2021)

Co Jan zrobił w nowym KPiR:

Wersja 22.02.A umożliwia otwarcie nowego roku 2022 jak również aktualizację programu na rok 2021.

 1. Dostosowałem mechanizmy wyliczania i opodatkowania wynagrodzeń pracowników do przepisów Polskiego Ładu
 2. Dodałem parametr “minimalna składka na ubezpieczenie zdrowotne” dla 2022 r.
 3. Dodałem parametr “przeciętne wynagrodzenie w 4 kwartale poprzedniego roku” dla 2022 r.
 4. Wprowadziłem możliwość wprowadzania kwot dla stawek 12% i 14% ryczałtu ewidencjonowanego wraz z możliwością wydruku miesięcznej ewidencji przychodów i rocznego zestawienia ewidencji przychodów i zakupów.
 5. Wprowadziłem możliwość aktualizacji stawek odsetek ustawowych.
 6. Zaktualizowałem roczny limit kosztów uzyskania przychodu dla pracy twórczej (50%) w 2022 r.
 7. Zaktualizowałem stawki odsetek ustawowych obowiązujące od 09.12.2021 r.
 8. Wyzerowałem parametr “Procent składki na ubezpieczenie zdrowotne odliczane” dla 2022 r.
 9. Poprawiłem komunikowanie ograniczenia ubezpieczenia zdrowotnego do wysokości podatku w przypadku stosowaniu prawa do podatku 0%.
 10. Poprawiłem zachowanie się dialogu Księguj Faktury przy wpisywaniu większych kwot.
 11. Poprawiłem wyliczanie sumy przychodów w JPK_EWP.

Wersja 22.05.C KPiR (aktualna)

Co Jan zrobił w nowej wersji Bezpłatnego Startu KPiR?

 1. Zmiany dotyczące przepisów Polskiego Ładu

Wersja 21.06.C KPiR

Wersja 21.04.C KPiR

Wersja 21.03.B KPiR

Co Jan zrobił w nowej wersji Bezpłatnego Startu KPiR?

 1. Przycisk KUP TERAZ z możliwością przejścia do sklepu internetowego Varico bezpośrednio z programu.

Wersja 21.02.C KPiR