Aktualizacje oprogramowania

Program księgowy KPiR

Dlaczego aktualizacja oprogramowania jest tak ważna?

Zarządzaj swoim biznesem zgodnie z aktualnym prawem

Dobre oprogramowanie to aktualne oprogramowanie. Skuteczne zarządzanie firmą wymaga aktualizacji używanych programów. Poprawa funkcjonalności oraz zmiana pod kątem prawnym to ważne elementy pracy z oprogramowaniem do obsługi sprzedaży oraz księgowości.
Home-5-Banner-Main-Image
Skorzystaj z oferty Varico

Aktualizacje programów z Licencją 4 Inclusive

Aktualizacje programów są dostępne dla użytkowników posiadających aktywną Licencję 4 Inclusive, która uprawnia do korzystania z szeregu korzyści. Pamiętaj o tym aby Twój program był zawsze aktualny, dzięki temu możesz pracować szybciej i sprawniej. Sprawdź jakie nowe funkcjonalności, zmiany prawne oraz poprawki wprowadziliśmy do naszych programów.

Jan Tozrobi
Księga Przychodów i Rozchodów KPiR

KPiR 23.02.C (26.01.2023)

Co Jan zrobił w nowej wersji?

Łatka 23.02.C jest wersją umożliwiającą aktualizację roku 2022 oraz otwarcie nowego roku 2023. Sprawdź jak to zrobić:

Instalacja i otwarcie nowego roku dla programu Książka Przychodów i Rozchodów KPiR

 1. Dodałem komunikat w dialogu zbiorczego wysyłania PIT-11 informujący o wyświetlanych kwotach.
 2. Poprawiłem błąd generowania PIT-11(29) dotyczący zasiłków macierzyńskich, rodzicielskich i ojcowskich wypłacanych przez ZUS.
 3. Poprawiłem sposób generowania zbiorczego deklaracji PIT-11(29) dla dochodów z umów zleceń wykazywanych w wierszu 8.
 4. Poprawiłem błąd związany z użyciem NIP pracownika przy wysyłce PIT-11.
 5. Umożliwiłem dodawanie umowy o pracę dla roku 2023 w danych roku 2022.
 6. Zmieniłem sposób przepisywania do nowego roku umów oraz rachunków dla umów cywilnoprawnych. Proces uwzględnia przypisanie pracownika do PPK.
 7. Zmieniłem domyślne zaznaczenie deklaracji JPK_VAT w Eksporcie JPK.
 8. Usunąłem komunikat o braku  możliwości składania kwartalnej informacji VAT-UE, pojawiającego się w specyficznych warunkach.
 9. Poprawiłem błędnie wyświetlaną kwotę pensji podstawowej brutto przy aneksie w dokumentach pracownika.
 10. Poprawiłem sposób zliczania podatników do deklaracji PIT-4R.
 11. Poprawiłem sposób obliczania zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodów nierezydentów z umów cywilno-prawnych.
 12. Poprawiłem filtrowanie niezapłaconych faktur dla korekty kosztów podczas sporządzania remanentu.
 13. Poprawiłem ujmowanie faktur ze znacznikiem FP w ewidencji sprzedaży VAT w miesiącu wg daty wystawienia faktury, a nie wg daty powstania obowiązku podatkowego.
Księgowość zgodna z aktualnym prawem

Księga Przychodów i Rozchodów KPiR

Oprogramowanie księgowe KPiR jest na bieżąco aktualizowane. Uzupełniamy je o nowe opcje i dostosowujemy do zmieniających się warunków prawnych. Dbamy o rozwój naszych programów wraz z rozwojem Twojego biznesu. Zobacz jakie zmiany wprowadziliśmy w ostatnich wersjach Księgi Przychodów i Rozchodów KPiR oraz w Varico Bezpieczny Start.

Łatka 23.02.B (09.01.2023)

Co Jan zrobił w nowym KPiR:

Łatka 23.02.B jest wersją umożliwiającą aktualizację roku 2022 oraz otwarcie nowego roku 2023. Sprawdź jak to zrobić:

Instalacja i otwarcie nowego roku dla programu Książka Przychodów i Rozchodów KPiR

 1. Poprawiłem błędne wyliczanie wynagrodzenia pracownika z uwzględnieniem diety wirtualnej, gdy wypłata następuje w kolejnym roku (wypłata w styczniu za grudzień).
 2. Poprawiłem proces restrukturyzacji bazy, wpływający na prawidłowość wyliczania podstawy składek zdrowotnych dla właścicieli.

Wersja 23.02.A (04.01.2023)

Co Jan zrobił w nowym KPiR:

Wersja 23.02.A jest wersją umożliwiającą aktualizację roku 2022 oraz otwarcie nowego roku 2023. Sprawdź jak to zrobić:

Instalacja i otwarcie nowego roku dla programu Książka Przychodów i Rozchodów KPiR

 1. Dodałem obsługę deklaracji PIT-2 (9) dla przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2023 r.
 2. Na liście wyszukiwanych wierszy umożliwiłem modyfikację tych, które należą do otwartych miesięcy.
 3. Dostosowałem sposób wyliczania podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników do zmian wynikających z wprowadzanego od 01.01.2023 formularza PIT-2.
 4. Dostosowałem dialogi parametrów ZUS i parametrów podatkowych do wymogów roku 2023.
 5. Przyspieszyłem proces tworzenia i wyświetlania listy wyszukiwanych wierszy.
 6. Zaktualizowałem e-deklarację PIT-4R(12) do wersji wymaganej od 26.12.2022.
 7. Zaktualizowałem parametry wykorzystywane w I kwartale 2023. 
 8. Wprowadziłem zmiany związane z likwidacją od 2023 roku możliwości rozliczania najmu prywatnego na zasadach ogólnych.
 9. Usunąłem dla roku 2023 tzw. ulgę dla klasy średniej z dialogów i wydruków.
 10. W dialogu księgi z menu “Podatek dochodowy” wyłączyłem opcje związane z VAT, dostępne w menu “Podatek VAT”.
 11. Poprawiłem deklarację JPK_V7 dla szczególnego przypadku korekt podatku z tytułu niezapłaconych faktur.
 12. Poprawiłem sposób prezentacji tzw. “podstawy do wynagrodzeń chorobowych” dla poszczególnych miesięcy w przypadku stosowania diet wirtualnych.
 13. Poprawiłem usterkę powodującą przy ustalaniu podstawy zdrowotnego dla właścicieli, pomijanie dochodów firm dodatkowych, których księgi prowadzone są poza KPiR/KsH.
 14. Usunąłem usterkę powodującą wyświetlenie zerowej kwoty przychodu dla ryczałtu w dialogu dochodów właściciela.

Wersja 23.01.A (06.12.2022)

Co Jan zrobił w nowym KPiR:

Wersja 23.01.A jest pierwszą wersją umożliwiającą aktualizację roku 2022 oraz otwarcie nowego roku 2023. Sprawdź jak to zrobić:

Instalacja i otwarcie nowego roku dla programu Książka Przychodów i Rozchodów KPiR

 1. Dodałem możliwość ręcznego ustalenia wartości dochodu wpływającego na podstawę ubezpieczenia zdrowotnego.
 2. Umożliwiłem wprowadzanie okresów zawieszenia działalności, które wpływają na obliczanie podstawy ubezpieczenia zdrowotnego dla właścicieli.
 3. Umożliwiłem obliczenie zaliczki i wykonanie przelewu za grudzień/IV kwartał 2022 dla ryczałtowców w związku z wydłużeniem terminu składania zeznań rocznych PIT-28. Zmieniony został również termin płatności ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za grudzień oraz ostatni kwartał roku podatkowego. Oznacza to, że ryczałt za grudzień/ostatni kwartał 2022 r. powinien zostać zapłacony do końca lutego 2023 r. Art. 21 ust. 1 i 1a ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
 4. Przyspieszyłem proces przygotowania i generowania deklaracji VAT-7 + JPK.
 5. Uaktualniłem e-deklarację PIT-11(29) do wymaganej przez bramkę Ministerstwa Finansów wersji 1-1E.
 6. Zaktualizowałem przeciętne wynagrodzenie w III kwartale 2022 r.
 7. Zaktualizowałem wynagrodzenie uczniowskie obowiązujące od 01.12.2022 r.
 8. Poprawiłem błąd importu faktur zakupowych w formie plików JPK_V7, które są opodatkowane stawką 0%.
 9. Poprawiłem sposób wyliczania podstawy do obliczania wynagrodzenia za czas choroby przy występowaniu tzw. “diet wirtualnych”, stosowanych wg “pakietu mobilności”.
 10. Poprawiłem sposób wyliczania ubezpieczeń zdrowotnych wykazywanych w PIT-11 dla przypadków, gdy ubezpieczenia te przekraczały kwotę hipotetycznej zaliczki podatku (obliczanej wg zasad roku 2021).
 11. Poprawiłem obsługę pola “Identyfikator uzupełniający” na dialogu przelewu w TAX Info.

Wersja 22.11.A (19.10.2022)

Co Jan zrobił w nowym KPiR:

 1. Dodałem obsługę deklaracji i e-deklaracji PIT-4R(12) dla przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2022 r.
 2. Dodałem obsługę deklaracji i e-deklaracji PIT-8AR(12) dla przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2022 r.
 3. Dodałem komunikat informujący o sprawdzeniu zgodności danych identyfikacyjnych w programie i na platformie PUE ZUS przed eksportem danych do xml.
 4. Dodałem komunikat o konieczności sporządzenia deklaracji PIT-28 przy próbie wyliczenia podatku od przychodów za grudzień dla ryczałtu.
 5. Zmieniłem sposób wykazywania korekt podatku VAT w ewidencjach JPK za pierwsze dwa miesiące – dotyczy podatników korzystających z kwartalnego opodatkowania VAT. Korekty VAT w części ewidencyjnej pliku JPK wykazywane będą w miesiącu w którym nastąpiła korekta.
 6. Zaktualizowałem stawki odsetek ustawowych obowiązujące od 08.09.2022 r.
 7. Zaktualizowałem stawkę odsetek od zaległości podatkowych obowiązującą od 08.09.2022 r.
 8. Przyspieszyłem działanie programu podczas otwierania dialogu deklaracja VAT-7 + JPK.
 9. Poprawiłem błąd naliczania korekty amortyzacyjnej dla podstawy ubezpieczenia zdrowotnego właścicieli. Zmiana polega na ograniczeniu wartości korekty podstawy ubezpieczenia zdrowotnego do wartości sprzedaży środka trwałego.
  UWAGA! W przypadku, gdy w roku 2022 został sprzedany środek trwały, nabyty i nie w pełni zamortyzowany w latach wcześniejszych, należy ponownie przeliczyć składkę zdrowotną w miesiącu, w którym nastąpiła sprzedaż.
 10. Poprawiłem błąd nie uwzględniania składek społecznych przy wystawianiu PIT-11 zbiorczo.
 11. Poprawiłem wartość zaliczki na podatek dochodowy po przekroczeniu limitu ulgi dla osób młodych zatrudnionych na umowę zlecenie.

CZY WIESZ, ŻE z programu możesz wyeksportować plik xml z zaświadczeniem Z-3 i zaimportować go oraz wysłać do ZUS przez platformę PUE ZUS!

Wersja 22.10.A (13.09.2022)

Co Jan zrobił w nowym KPiR:

 1. Dodałem obsługę PIT-11 w wersji 29.
 2. Dodałem raport wyjaśniający sposób obliczenia dochodów właściciela stanowiących podstawę do wyliczenia ubezpieczenia zdrowotnego w przypadku wystąpienia sprzedaży środków trwałych w roku rozliczeniowym w menu Właściciele -> Dochody -> ZUS -> Składki -> F4 Zdrowotne – Skala/Liniowo 
 3. W dialogu składek ZUS dla właścicieli dodałem nowe pola związane z kwotą dochodów będącą bazą do ustalenia podstawy składki zdrowotnej (kolumna “Dochód bazowy”), co umożliwia także wskazanie tej wartości ręcznie i prawidłowe wyeksportowanie do programu płatnika wszystkich niezbędnych wartości.
 4. Zaktualizowałem wynagrodzenie uczniowskie obowiązujące od 01.09.2022 r. 
 5. Zaktualizowałem przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2022 r. 
 6. Zaktualizowałem wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w IV kwartale 2022 r.
 7. Zaktualizowałem treść druków formularzy ZUS Z-3, Z-3a, Z-3b obowiązujących od 29.07.2022 oraz dostosowałem postać elektroniczną Z-3 do wymagań platformy ZUS PUE.
 8. Ujednoliciłem dialogi związane z obsługą wysyłki danych serwisowych do Varico, zgłoszenia nieprawidłowego działania programu oraz zgłoszenia propozycji zmian lub rozszerzenia.
 9. Nadałem nowe brzmienie opisom kodów ZUS: 05 43; 22 50; 427; 428. 
 10. Poprawiłem sposób obliczania podatku dochodowego dla osób posiadających prawa do 0% podatku, dla dochodów uzyskiwanych z umów o dzieło.

Wersja 22.11.A KPiR (aktualna)

Wersja 22.08.A KPiR

Wersja 22.05.C KPiR

Co Jan zrobił w nowej wersji Bezpłatnego Startu KPiR?

 1. Zmiany dotyczące przepisów Polskiego Ładu

Wersja 21.06.C KPiR

Wersja 21.04.C KPiR