Aktualizacje oprogramowania

Program księgowy KPiR

Dlaczego aktualizacja oprogramowania jest tak ważna?

Zarządzaj swoim biznesem zgodnie z aktualnym prawem

Dobre oprogramowanie to aktualne oprogramowanie. Skuteczne zarządzanie firmą wymaga aktualizacji używanych programów. Poprawa funkcjonalności oraz zmiana pod kątem prawnym to ważne elementy pracy z oprogramowaniem do obsługi sprzedaży oraz księgowości.
Home-5-Banner-Main-Image
Skorzystaj z oferty Varico

Aktualizacje programów z Licencją 4 Inclusive

Aktualizacje programów są dostępne dla użytkowników posiadających aktywną Licencję 4 Inclusive, która uprawnia do korzystania z szeregu korzyści. Pamiętaj o tym aby Twój program był zawsze aktualny, dzięki temu możesz pracować szybciej i sprawniej. Sprawdź jakie nowe funkcjonalności, zmiany prawne oraz poprawki wprowadziliśmy do naszych programów.

Jan Tozrobi
Księga Przychodów i Rozchodów KPiR

KPiR 24.01.E (18.03.2024)

Co Jan zrobił w nowej wersji?

Łatka 24.01.E umożliwia aktualizację roku 2023 oraz otwarcie nowego roku 2024. Sprawdź jak to zrobić:

Instalacja i otwarcie nowego roku dla programu Książka Przychodów i Rozchodów KPiR

 1. Zaktualizowałem tablicę unijnych stawek VAT
 2. Zaktualizowałem e-deklarację PIT-11(29) do wersji 3-0E.
 3. Ułatwiłem pobieranie kursów walut NBP pobieranych z dokładnością do 6 miejsc po przecinku.
 4. Uzupełniłem uwarunkowania zwalniające ze składek na Fundusz Pracy wynikający z zastosowania Małego ZUS Plus o sprawdzanie wysokości osiągniętej podstawy składek społecznych.
 5. Poprawiłem poprawność filtrowania faktur i dostaw zakupu VAT.
 6. Poprawiłem wyliczanie wynagrodzeń za jeden dzień pracy w miesiącu lutym w roku przestępnym.
 7. Poprawiłem sposób wyliczania ubezpieczeń zdrowotnych dla szczególnych przypadków rozliczeń w ramach “pakietu mobilności”.
 8. Poprawiłem wypełnianie druku PIT-28 i e-deklaracji w przypadku, gdy dane sekcji E są zmodyfikowane ręcznie.
Księgowość zgodna z aktualnym prawem

Księga Przychodów i Rozchodów KPiR

Oprogramowanie księgowe KPiR jest na bieżąco aktualizowane. Uzupełniamy je o nowe opcje i dostosowujemy do zmieniających się warunków prawnych. Dbamy o rozwój naszych programów wraz z rozwojem Twojego biznesu. Zobacz jakie zmiany wprowadziliśmy w ostatnich wersjach Księgi Przychodów i Rozchodów KPiR oraz w Varico Bezpieczny Start.

Łatka 24.01.D (29.02.2024)

Co Jan zrobił w nowym KPiR:

Łatka 24.01.D umożliwia aktualizację roku 2023 oraz otwarcie nowego roku 2024. Sprawdź jak to zrobić:

Instalacja i otwarcie nowego roku dla programu Książka Przychodów i Rozchodów KPiR

 1. Przyspieszyłem proces “Jak to zaksięgujemy” w Księguj faktury.
 2. Dodałem kontrolę zliczania przychodów pracownika wg okresów jego zatrudnienia.
 3. Dodałem nowy szablon wydruku – Wykorzystanie urlopów wypoczynkowych.
 4. Zaktualizowałem przeciętne wynagrodzenie w IV kwartale 2023 r.
 5. Zaktualizowałem wynagrodzenie uczniowskie obowiązujące od 01.03.2024 r.
 6. Zaktualizowałem wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego obowiązujący w II kwartale 2024 r.
 7. Zdjąłem blokadę wpisu do rejestru VAT przy księgowaniu zaimportowanych plików JPK zawierających faktury z datą sprzedaży i datą dostawy na przełomie roku.
 8. Uporządkowałem dane dotyczące składników wynagrodzeń pracowników.
 9. Poprawiłem sposób zaliczania świadczeń ZUS do przychodów w PIT-11 w przypadku gdy firma przechodzi z grupy do 20 pracowników do powyżej 20-tu lub odwrotnie.
 10. Naprawiłem sposób obliczania kosztów uzyskania przychodu w przypadku urlopów w całym miesiącu.
 11. Poprawiłem błąd seryjnego przeliczania wynagrodzeń w przypadku zmiany parametrów.
 12. Poprawiłem błąd 217 uniemożliwiający przejście do płatności w księdze.
 13. Poprawiłem udostępnianie treści raportu technicznego w przypadku nieudanego wystawienia zbiorczego PIT-11.
 14. Poprawiłem wartość współczynnika wykorzystywanego przy obliczaniu podstawy składek dla Małego ZUS Plus.

Łatka 24.01.C (01.02.2024)

Co Jan zrobił w nowym KPiR:

Łatka 24.01.C umożliwia aktualizację roku 2023 oraz otwarcie nowego roku 2024. Sprawdź jak to zrobić:

Instalacja i otwarcie nowego roku dla programu Książka Przychodów i Rozchodów KPiR

 1. Przeniosłem numer UPO do pola „Nr dokumentu” na drukach: PIT-28, PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR.
 2. Uwzględniłem warunek ograniczający obowiązywanie „oświadczenia PIT-2” do okresu zatrudnienia pracownika.
 3. Zaktualizowałem przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2023 r. 
 4. Zaktualizowałem wysokość składki zdrowotnej zgodnie z progami w ryczałcie ewidencjonowanym obowiązującą od 01.01.2024 r.
 5. Zaktualizowałem minimalną składkę zdrowotną dla właścicieli obowiązującą w styczniu 2024 r. Prosimy o ponowne pobranie parametrów ZUS w menu Parametry -> ZUS -> Składki i stawki -> Styczeń 2024 -> Modyfikuj -> Pobierz dane.
 6. Wykluczyłem uwzględnianie faktur z oznaczeniem FP w obliczaniu obrotu całkowitego i obniżeniu VAT należnego z całego roku.
 7. Poprawiłem sugerowanie znaczników VAT na podstawie ostatniej operacji przy księgowaniu do ewidencji sprzedaży VAT. 
 8. Poprawiłem błąd występujący przy ustalaniu kursu waluty używając szablonu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów w Księguj faktury. 
 9. Poprawiłem sposób obliczania dodatku nocnego i wynagrodzeń za pracę w godzinach nadliczbowych dla przypadku gdy w miesiącu występuje święto w sobotę.
 10. Poprawiłem wykazywaną wartość w poz. 29 PIT-11 (29) dotyczącą przychodów naliczanych zgodnie z Pakietem Mobilności. Szczegóły dostępne są w raporcie do PIT-11.

Łatka 24.01.B (22.01.2024)

Co Jan zrobił w nowym KPiR:

Łatka 24.01.B jest wersją umożliwiającą aktualizację roku 2023 oraz otwarcie nowego roku 2024. Sprawdź jak to zrobić:

Instalacja i otwarcie nowego roku dla programu Książka Przychodów i Rozchodów KPiR

  1. Umożliwiłem eksport danych do programu Varico Przyjazne Formularze potrzebnych do wystawiania PIT-37, PIT-36 oraz PIT-36L za rok 2023. 
  2. Zaktualizowałem treść druków formularzy ZUS Z-3, Z-3a, Z-3b obowiązujących od listopada 2023 r. oraz dostosowałem postać elektroniczną Z-3 do eksportu do platformy PUE ZUS. 
  3. Zaktualizowałem w parametrach ZUS limit odliczeń składki zdrowotnej dla podatku liniowego od 01.01.2024 r.
  4. Zaktualizowałem stawkę odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, obowiązującą od 01.01.2024 r.
  5. Zaktualizowałem kody ZUS obowiązujące od 01.01.2024 r. 
  6. Zaktualizowałem w parametrach procent wynagrodzenia za terminowe wpłaty podatku od 01.01.2024 r.
  7. Umożliwiłem wprowadzenie i księgowanie dowolnej kwoty przy ręcznej jednokrotnej amortyzacji środków trwałych.
  8. Poprawiłem naliczanie podatku ryczałtowego w przypadku wystąpienia ujemnych przychodów spowodowanych korektą sprzedaży z miesięcy wcześniejszych.
  9. Poprawiłem działanie klawisza F1 na głównym ekranie programu – zamiast menu kontekstowego, wyświetla się strona pomoc.varico.pl
  10. Poprawiłem błąd, który w przypadku zmiany typu podpisu cyfrowego dla jednej firmy w parametrach deklaracji,  powodował zmianę typu podpisu cyfrowego dla innych firm w oknie generowania Jednolitych plików kontrolnych.
  11. Poprawiłem wpływ zmiany statusu ewidencji VAT w danych firmy na listę szablonów w „Księguj faktury”.
  12. Poprawiłem wyświetlanie znacznika obliczonego podatku dochodowego na ryczałcie w miesięcznym wyglądzie księgi.
  13. Poprawiłem błąd w wyświetlanej wartości w poz. 29 PIT-11 (29) dotyczycącej przychodów naliczanych zgodnie z Pakietem Mobilności. Szczegóły dostępne są w raporcie do PIT-11.
  14. Wyłączyłem możliwość uzupełnienia ręcznie pola z kwotą podatku przy wystawianiu rachunku dla umowy zlecenia.
  15. Dodałem do instalatora najnowszą wersję VPF 7.5.1.

Wersja 24.01.A (27.12.2023)

Co Jan zrobił w nowym KPiR:

 1. Przygotowałem mechanizm przepisywania bazy danych roku 2023 do bazy danych roku 2024.
 2. Dodałem obsługę e-deklaracji PIT-4R(13) dla przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2023 r.
 3. Dodałem e-deklarację PIT-28 i PIT-28/B umożliwiającą rozliczenie za rok 2023.
 4. Wprowadziłem automatyczne ustalanie przychodu zeszłorocznego do celów składki zdrowotnej dla właścicieli firm ryczałtowych.
 5. Dodałem do instalatora najnowszą wersję VPF.
 6. Uaktualniłem e-deklarację PIT-8AR(13) do wymaganej przez bramkę Ministerstwa Finansów wersji 1-0E.
 7. Dodałem informację o konieczności aktualizacji PIT-2 w przypadku, gdy w poprzednim roku stosowane były wnioski o preferencyjne opodatkowanie lub niepobieranie zaliczek.
 8. Zaktualizowałem przeciętne wynagrodzenie w III kwartale 2023 r.
 9. Zaktualizowałem wynagrodzenie uczniowskie obowiązujące od 01.12.2023 r.
 10. Zaktualizowałem parametry obowiązujące w I kwartale 2024:
  • minimalne wynagrodzenie,
  • minimalna stawka godzinowa,
  • obniżone składki społeczne,
  • minimalna składka zdrowotna,
  • kwota prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i jej 30-krotność,
  • wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego,
  • minimalna podstawa wymiaru składek do ubezpieczeń dla właściciela,
  • limit amortyzacji dla małego podatnika,
  • limit kwoty proporcji VAT.
 11. Wyodrębniłem na druku obliczeń podatku zryczałtowanego za miesiąc pozycję dotyczącą dochodów ze zryczałtowanych rachunków od umów cywilno-prawnych.
 12. Poprawiłem wyliczanie kosztów pracodawcy z tytułu wynagradzania pracowników dla przypadku z tzw. „dietą wirtualną” w pakiecie mobilności.
 13. Poprawiłem błąd wyliczania podatku dla szczególnego przypadku wielu list pracownika w jednym miesiącu. Poprawiłem wyliczanie ubezpieczeń zdrowotnych dla pakietu mobilności i wielu list w miesiącu.
 14. Zredukowałem wykorzystanie pamięci operacyjnej komputera, przy próbie wykonania dużego archiwum z programu wyświetlany był błąd braku pamięci.

Wersja 23.10.A (07.11.2023)

Co Jan zrobił w nowym KPiR:

 1. Udostępniłem druk PIT-4R(13) za rok 2023 i dostosowałem do niego druk zaliczek miesięcznych.
 2. Udostępniłem druk PIT-8AR(13) za rok 2023 i dostosowałem do niego druk zaliczek miesięcznych.
 3. Zaktualizowałem stawki odsetek ustawowych obowiązujące od 05.10.2023 r.
 4. Zaktualizowałem stawkę odsetek od zaległości podatkowych obowiązującą od 05.10.2023 r.
 5. Usunąłem przyczynę nieuzasadnionego pojawiania się komunikatu o niezgodności kwoty podatku VAT dostarczonej z fakturą z obliczoną dla faktur walutowych przy imporcie plików w formacie JPK-FA.
 6. Poprawiłem filtrowanie w dialogu listy składników odliczeń od wynagrodzeń.
 7. Poprawiłem wyliczanie składek PPK dla przypadku wielu list płac w danym miesiącu.
 8. Poprawiłem wyświetlanie właściwej kwoty ubezpieczenia zdrowotnego i netto dla osób poniżej 26 r.ż. przy odświeżaniu dialogu.
 9. Poprawiłem błąd braku kwoty zaliczki na podatek dochodowy na liście płac dla nierezydentów zatrudnionych na umowy cywilno-prawne.

Wersja 24.01.C KPiR (aktualna)

Wersja 23.09.A KPiR

Wersja 23.05.A KPiR

Co Jan zrobił w nowej wersji Bezpłatnego Startu KPiR?

 1. Dodałem obsługę deklaracji PIT-2 (9) dla przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2023.
 2. Umożliwiłem wprowadzanie okresów zawieszenia działalności, które wpływają na obliczanie podstawy ubezpieczenia zdrowotnego dla właścicieli.
 3. Zaktualizowałem treść druków formularzy ZUS Z-3, Z-3a, Z-3b obowiązujących od stycznia 2023 r. oraz dostosowałem postać elektroniczną Z-3 do wymagań platformy PUE ZUS.
 4. Zmiany w związku z nowelizacją Kodeksu pracy: zmiany w urlopach macierzyńskich i rodzicielskich, nowe rodzaje nieobecności i zmiana treści umowy o pracę. Zmiany są dostępne od 1.05.2023.

Wersja 22.11.A KPiR

Wersja 22.08.A KPiR