Aktualizacje oprogramowania

Program księgowy KPiR

Dlaczego aktualizacja oprogramowania jest tak ważna?

Zarządzaj swoim biznesem zgodnie z aktualnym prawem

Dobre oprogramowanie to aktualne oprogramowanie. Skuteczne zarządzanie firmą wymaga aktualizacji używanych programów. Poprawa funkcjonalności oraz zmiana pod kątem prawnym to ważne elementy pracy z oprogramowaniem do obsługi sprzedaży oraz księgowości.
Home-5-Banner-Main-Image
Skorzystaj z oferty Varico

Aktualizacje programów z Licencją 4 Inclusive

Aktualizacje programów są dostępne dla użytkowników posiadających aktywną Licencję 4 Inclusive, która uprawnia do korzystania z szeregu korzyści. Pamiętaj o tym aby Twój program był zawsze aktualny, dzięki temu możesz pracować szybciej i sprawniej. Sprawdź jakie nowe funkcjonalności, zmiany prawne oraz poprawki wprowadziliśmy do naszych programów.

jan-to-zrobi
Księga Przychodów i Rozchodów KPiR

KPiR 20.04.D (09.03.2020)

Co Jan zrobił w nowym KPiR?

 1. Dodałem do instalatora nową wersję Varico Przyjaznych Formularzy.
 2. Umożliwiłem wystawianie danych pracowników do PIT-37 w Varico Przyjaznych Formularzach. 
 3. Dostosowałem dokumenty KEDU do nowej wersji Płatnika.
Księgowość zgodna z aktualnym prawem

Księga Przychodów i Rozchodów KPiR

Oprogramowanie księgowe KPiR jest na bieżąco aktualizowane. Uzupełniamy je o nowe opcje i dostosowujemy do zmieniających się warunków prawnych. Dbamy o rozwój naszych programów wraz z rozwojem Twojego biznesu. Zobacz jakie zmiany wprowadziliśmy w ostatnich wersjach Księgi Przychodów i Rozchodów KPiR oraz w Varico Bezpieczny Start.

Wersja 20.04.C (18.02.2020)

Co Jan zrobił w nowym KPiR?

 1. Dodałem możliwość eksportu do VPF danych do PIT-36/36L z poziomu listy właścicieli.
 2. Dodałem możliwość ręcznego modyfikowania przychodów zwolnionych z art. 21.
 3. Umożliwiłem import uniwersalny plików o bardzo długich nazwach.
 4. Uaktualniłem tła deklaracji VAT-7(20) i VAT-7K(14).
 5. Zmodyfikowałem sortowanie listy płac po nazwisku i imieniu.
 6. Poprawiłem mechanizm generowania PIT-11 dla osób korzystających z prawa do podatku 0% i jednocześnie osiągających przychody z pracy twórczej.
 7. Zapewniłem uaktualnianie danych pełnomocnika przy zbiorczym wystawianiu PIT-11.
 8. Poprawiłem wyliczanie podatku dochodowego od umów zleceń dla osób niebędących rezydentami.
 9. Poprawiłem mechanizm podliczania wykorzystanych urlopów wypoczynkowych.
 10. Poprawiłem wyliczanie godzin pracy w porze nocnej.

Wersja 20.04.B (11.02.2020)

Co Jan zrobił w nowym KPiR?

 1. Poprawiłem błąd dotyczący wprowadzania “ręcznej” kwoty zwrotu podatku VAT na deklaracji VAT-7

Wersja 20.04.A (04.02.2020)

Co Jan zrobił w nowym KPiR?

 1. Dodałem informację  PIT-28 wer. 22 z załącznikiem PIT-28/B.
 2. Dodałem na dialogu właściciela opcję składki ZUS od dochodu
 3. Dodałem zbiorcze usuwanie kontrahentów.
 4. Usprawniłem działanie listy zbiorczego wystawiania PIT-11
 5. Umożliwiłem prawidłowe odliczanie kwot wydanych na zakup kas rejestrujących w deklaracji VAT-7/VAT-7K.

Wersja 20.03.B (24.01.2020)

Co Jan zrobił w nowym KPiR?

 1. Dostosowałem proces generowania PIT-11 do aktualnych wytycznych administracji skarbowej.
 2. Uzupełniłem przelewy dotyczące podatków o możliwość wygenerowania indywidualnego rachunku podatkowego na podstawie PESEL.
 3. Poprawiłem naliczanie podatku dochodowego pracowników przy rozliczeniach innych niż wg skali podatkowej.

Wersja 20.03.A (07.01.2020)

Co Jan zrobił w nowym KPiR?

 1. Dodałem funkcję generowania PIT-11 w wersji 25, przeznaczonej do rozliczeń podatku dochodowego za rok 2019.
 2. Dodałem obsługę deklaracji PIT-4R w wersji 9.
 3. Dodałem obsługę deklaracji PIT-8AR w wersji 8.
 4. Dodałem obsługę deklaracji PIT-2 w wersji 6.
 5. Dodałem obsługę deklaracji IFT-1 i IFT-1R w wersji 15.
 6. Dodałem obsługę deklaracji VAT-9M w wersji 9. 
 7. Dodałem możliwość wprowadzania terminu płatności i kontroli płatności w module “Księguj faktury”. Te informacje będą przydatne przy monitorowaniu “złych długów” wynikających z przekroczenia terminu płatności o 90 dni.
 8. Wprowadziłem numery rachunków bankowych dla przelewów/wpłat dotyczących podatków na podstawie NIP zleceniodawcy (indywidualny rachunek podatkowy, mikrorachunek).
 9. Dodałem komunikat o zakończeniu wsparcia dla Windows 7. 
 10. Dodałem kolumnę “ID zapytania” do raportu statusów VAT dla ewidencji zakupów 
 11. Uaktualniłem parametry podatkowe i zus na rok 2020. 
 12. Dodałem mechanizm uruchamiania wyłączonej usługi PostgreSQL. 
 13. Dodałem nowe ikony.
 14. Zmodyfikowałem proces aktualizacji programu, aby domyślnie podpowiadał katalog programu, z którego został uruchomiony.
 15. Poprawiłem błąd związany z zapisem do pliku przy podpisywaniu JPK_VAT profilem zaufanym EPUAP.
 16. Poprawiłem podawanie właściwego numeru licencji w statystykach wykorzystywania ułatwień.
 17. Poprawiłem działanie modułu “Import uniwersalny”.
 18. Poprawiłem czytelność wyświetlanie kwot z separatorami tysięcy w panelu informacyjnym Księguj faktury.
 19. Usunąłem dublujący prefiks PL w identyfikatorze VAT, gdy niepoprawnie  wpisano ten prefiks w NIP.

Wersja 20.02.A (05.12.2019)

Pamiętaj! Wersja programów 20.02.A przeznaczona jest do rozliczenia roku 2019 i otwarcia pracy na roku podatkowym 2020. W przypadku aktualizacji programu na rok 2019 należy podczas instalacji wskazać odpowiedni folder!

 

Co Jan zrobił w nowym KPiR?

 1. Wprowadziłem możliwość importu faktur z pliku JPK_FA(3)
 2. Dodałem nowy wzór deklaracji oraz e-deklaracji VAT-7 (20) i VAT-7K (14)
 3. Dodałem możliwość ustawiania nagłówka strony na wydrukach ECP.
 4. Dodałem możliwość wysyłki wydruków PDF bezpośrednio  z domyślnego klienta poczty.
 5. Dodałem wydruk statusów VAT dla ewidencji zakupów.
 6. Dodałem do instalatora najnowszą wersję aplikacji VPF z możliwością generowania pliku JPK-SF w wersji 1-2
 7. Dodałem sortowanie listy pracowników po imieniu przy wyborze sortowania po nazwisku (i odwrotnie)
 8. Przyspieszyłem proces przepisywania danych z poprzedniego roku.
 9. Uaktualniłem bazę adresową oddziałów ZUS.
 10. Uaktualniłem parametry podatkowe.
 11. Poprawiłem wydruki VAT-UE, VAT-UEK i VAT-27.
 12. Poprawiłem błąd eksportu do Płatnika dla umów zleceń z ubezpieczeniem zdrowotnym.
 13. Poprawiłem wyliczanie podatku dochodowego dla pracowników poniżej 26 lat przy opodatkowaniu ryczałtem
 14. Poprawiłem sposób wyświetlania raportu z procesu “wylicz miesiąc”.
 15. Poprawiłem mechanizm wyliczania stawki dziennej zasiłku po długim okresie trwania zasiłku wychowawczego.
 16. Zmieniłem sposób naliczania podatku dochodowego od wynagrodzeń, zgodnie ze zmianami wchodzącymi od 01.01.2020 r.

Wersja 20.04.C KPiR


praca-zdalna-z-wwb