Aktualizacje KPiR - Varico

Aktualizacje oprogramowania

Program księgowy KPiR

Dlaczego aktualizacja oprogramowania jest tak ważna?

Zarządzaj swoim biznesem zgodnie z aktualnym prawem

Dobre oprogramowanie to aktualne oprogramowanie. Skuteczne zarządzanie firmą wymaga aktualizacji używanych programów. Poprawa funkcjonalności oraz zmiana pod kątem prawnym to ważne elementy pracy z oprogramowaniem do obsługi sprzedaży oraz księgowości.
Home-5-Banner-Main-Image
Skorzystaj z oferty Varico

Aktualizacje programów z Licencją 4 Inclusive

Aktualizacje programów są dostępne dla użytkowników posiadających aktywną Licencję 4 Inclusive, która uprawnia do korzystania z szeregu korzyści. Pamiętaj o tym aby Twój program był zawsze aktualny, dzięki temu możesz pracować szybciej i sprawniej. Sprawdź jakie nowe funkcjonalności, zmiany prawne oraz poprawki wprowadziliśmy do naszych programów.

Jan Tozrobi
Księga Przychodów i Rozchodów KPiR

KPiR 21.02.C (25.02.2021)

Co Jan zrobił w nowej wersji?

 1. Dodałem wydruk UPO w wersji 7 dla plików JPK w której jest podział na część ewidencyjną i deklaracyjną wysłanych plików JPK_V7M i JPK_V7K.
 2. Zmodyfikowałem wygląd druków deklaracji VAT-7 i VAT-7K przez możliwie najwierniejsze przeniesienie sformułowań użytych w e-deklaracjach W JPK_V7M i JPK_V7K.
 3. Rozszerzyłem komunikat informujący o sposobie rozliczenia w VAT faktur zakupu oznaczonych znacznikiem MK.
 4. Zapewniłem możliwość generowania plików PDF z numerem referencyjnym UPO na liście zbiorczego wystawiania PIT-11.
 5. W procesie importu plików JPK wykorzystałem szczególne dane dotyczące eksportu i importu poza wspólnotowego do lepszego sugerowania szablonu księgowania w VAT
 6. Dodałem nowy artykuł pomocy do zagadnienia korekty VAT z tytułu niezapłaconych faktur sprzedaży.
 7. Uniemożliwiłem dodawanie tych samych zdarzeń tego samego dnia jednemu pracownikowi oraz usunąłem już istniejące duplikaty tego rodzaju.
 8. Umożliwiłem aktualizowanie programu instalatorem bez sygnatury do 14 dni po upłynięciu daty końca Licencji 4Inclusive.
 9. W dialogu importu faktur w “Jak to zaksięgujemy” zmieniłem sposób modyfikowania znaczników, rodzaju dokumentu i MPP w taki sposób, że istnieje możliwość ich rozdzielnego modyfikowania.
 10. Zabezpieczyłem numer licencji przed znakami kontrolnymi powodującymi błędy w procesie walidacji.
 11. Poprawiłem kontrolę okresu zatrudnienia w dialogu dot. umów o pracę, aneksów i zwolnień. Dodałem funkcję sprawdzającą poprawność okresów zatrudnienia.
 12. Poprawiłem filtrowanie pracowników na liście zbiorczego wystawiania PIT-11.
 13. Poprawiłem estetykę wydruku “Rocznego zestawienia przychodów i kosztów” przy konwersji do formatu PDF.
 14. Poprawiłem czytelność komunikatów wyświetlanych przy imporcie uniwersalnym.
Księgowość zgodna z aktualnym prawem

Księga Przychodów i Rozchodów KPiR

Oprogramowanie księgowe KPiR jest na bieżąco aktualizowane. Uzupełniamy je o nowe opcje i dostosowujemy do zmieniających się warunków prawnych. Dbamy o rozwój naszych programów wraz z rozwojem Twojego biznesu. Zobacz jakie zmiany wprowadziliśmy w ostatnich wersjach Księgi Przychodów i Rozchodów KPiR oraz w Varico Bezpieczny Start.

Wersja 21.02.B (15.02.2021)

Co Jan zrobił w nowym KPiR?

 1. Usunąłem niezgodność powstającą przy generowaniu części G2, G.4 i H podczas przygotowywania PIT-28.
 2. Dodałem możliwość korygowania i rozliczania korekt faktur niezapłaconych dla okresu 5 lat poprzedzających rok bieżący.
 3. Zaktualizowałem e-deklarację VAT-UEK(5) do najnowszej wersji
 4. Dostarczyłem z wraz z programem najnowszą wersję VPF (5.28.1)
 5. Poprawiłem eksport pliku xml z zaświadczeniem Z-3 z programu do PUE ZUS 
 6. Dodałem Podgląd/wydruk listy pojazdów.
 7. Dodałem nową listę w opcji “Pomoc -> Wczytane poprawki” na której wyświetlane będą przygotowane przez Varico automatyczne poprawki wgrywane do programu.
 8. Przyspieszyłem wyliczanie wynagrodzeń.
 9. Zmieniłem sposób prezentowania daty sprzedaży w pliku JPK_VAT dla faktur wystawianych do paragonów.
 10. Zmieniłem zachowanie programu w przypadku wystąpienia błędów min. EZSQL. Rozszerzyłem możliwość komunikowania i wysyłania archiwów do serwisu.
 11. Zaktualizowałem parametry podatkowe.
 12. Zabezpieczyłem proces generowania PIT-11 przed błędnymi ustawieniami składników wynagrodzeń.
 13. Zabezpieczyłem program przed błędem przy próbie importu faktur z nieobowiązującym od dłuższego czasu odwrotnym obciążeniem.
 14. Poprawiłem wyliczanie ilości zatrudnionych pracowników raportowanych w deklaracji PIT-4
 15. Poprawiłem obliczanie składek PPK dla przypadku dwóch identycznych wypłat w tym samym miesiącu.
 16. Poprawiłem działanie dialogu “Import faktur” przy szybkim księgowaniu z wykorzystaniem skrótu klawiszowego.

Wersja 21.01.C (21.01.2021)

Co Jan zrobił w nowym KPiR?

 1. Dodałem do programu obsługę deklaracji i e-deklaracji PIT-4R(11).
 2. Dodałem do programu obsługę deklaracji i e-deklaracji PIT-8AR(10).
 3. Dodałem do programu obsługę deklaracji IFT-1/IFT-1R(16).
 4. Dodałem do programu obsługę deklaracji PIT-11(27) – dotyczy wynagrodzeń od stycznia 2021.
 5. Zaktualizowałem deklarację i e-deklarację PIT-28 i PIT-28/B za rok 2020
 6. Dodałem obsługę deklaracji PIT-11 w wersji 27 dla rozliczania podatków  dochodowych pracowników za rok 2021, w tym dodałem możliwość odrębnego rozliczania praktyk absolwenckich i staży uczniowskich.
 7. Zaktualizowałem e-deklarację VAT-UE(5) i VAT-UEK(5) do najnowszej wersji.
 8. Dodałem obsługę pliku JPK_EWP w wersji obowiązującej dla roku 2021.
 9. Dodałem wydruki “Ewidencji przychodu” obowiązujące w roku 2021.
 10. Zmieniłem działanie dialogu rejestru faktur dla importu towarów.
 11. Poprawiłem działanie mechanizmu ostrzegającego o konieczności stosowania mechanizmu podzielonej płatności.
 12. Poprawiłem nadruk UPO na deklaracji JPK_V7M i JPK_V7K.
 13. Poprawiłem błąd ucinania pola ORDZU na deklaracjach JPK_V7M i JPK_V7K.
 14. Poprawiłem nowy moduł archiwizacji ze względu na aktualizację daty ostatniej archiwizacji.
 15. Poprawiłem błąd nie naliczania składek PPK przy przekroczeniu limit podstawy składek do ZUS.
 16. Poprawiłem uzupełnianie identyfikatorów VAT o kod kraju nadanie w przypadku importu plików JPK_V7K/JPK_V7M.

Wersja 21.01.B (07.01.2021)

Co Jan zrobił w nowym KPiR:

 1. Zapewniłem podgląd wysłanej deklaracji JPK-V7M i JPK-V7K z nadrukiem UPO.
 2. Dodałem obsługę podatku dochodowego pracowników od składek PPK pracodawcy w procesie generowania PIT-11.
 3. Umożliwiłem zatwierdzenie znacznika VAT przez użycie dwukliku na liście znaczników.
 4. Dodałem brakującą kolumnę PPK do listy płac.
 5. Zaktualizowałem pomoc do procesu przepisywania danych z poprzedniego roku.
 6. Uaktualniłem bazę kodów ZUS.
 7. Uaktualniłem parametry podatkowe.
 8. Przygotowałem dialogi i strukturę programu do uwzględniania kwot pochodzących z najmu z tytułu działalności gospodarczej, wprowadzonego od 2021 r. 
 9. Ograniczyłem możliwość przekroczenia kwoty do zwrotu przy wpisywaniu kwoty na poczet przyszłych zobowiązań podczas przygotowywania deklaracji JPK_V7.
 10. Poprawiłem kolejność zbiorczego księgowania faktur importowanych w module “Import Faktur”.
 11. Poprawiłem mechanizm walidacji plików JPK-V7M i JPK-V7K (możliwa walidacja offline).

Zobacz w jaki sposób otworzyć nowy rok podatkowy 2021 w programie KPiR

Wersja 21.01.A (16.12.2020)

Co Jan zrobił w nowym KPiR:

Wersja 21.01 A umożliwia otwarcie nowego roku 2021 jak również aktualizację programu na rok 2020.

 1. Dodałem obsługę deklaracji i e-deklaracji PIT-4R(10).
 2. Dodałem obsługę deklaracji i e-deklaracji PIT-8AR(9).
 3. Dodałem obsługę deklaracji i e-deklaracji PIT-11(26).
 4. Dodałem obsługę deklaracji JPK-V7M i JPK-V7K w module TaxInfo.
 5. Dodałem pobieranie opcjonalnego numeru telefonu osoby reprezentującej podatnika w pliku JPK_V7 na zasadach zgodnych z obowiązkowym adresem e-mail.
 6. Dodałem skrót klawiszowy i zmieniłem “Inne zobowiązania” na “Przyszłe zobowiązania”.
 7. Dodałem funkcję zbiorczego rejestrowania i wyrejestrowania z PPK.
 8. Dodałem możliwość używania znacznika “Transakcji powiązanych” (TP) w transakcjach trójstronnych.
 9. Dodałem wsparcie dla operacji walutowych w imporcie uniwersalnym (dokumenty handlowe i finansowe).
 10. Dodałem możliwość używania znacznika “Transakcji powiązanych” (TP) w operacjach eksportu w dialogu “Księguj faktury”.
 11. Zaktualizowałem listę dopuszczalnych kodów krajów przy generowaniu JPK_V7.
 12. Uaktualniłem parametry podatkowe.
 13. Wprowadziłem zabezpieczenia przed wysyłką JPK_V7, gdy płatnikiem jest osoba fizyczna.
 14. Funkcję importu uniwersalnego uzupełniłem o możliwość importowania dokumentów finansowych.
 15. Rozszerzyłem komunikat pojawiający się przy próbie generowania  JPK_VAT(3) dla miesięcy, w których obowiązuje już JPK_V7.
 16. Wyłączyłem blokadę pustego adresu kontrahenta w dialogu “Księguj faktury”.
 17. Zrezygnowałem z uzupełniania kodu kraju “PL” dla numerów nie poprzedzonych dwiema literami przy generowaniu JPK_V7.
 18. Wyłączyłem blokadę pustego adresu kontrahenta w dialogu “Księguj faktury”.
 19. Poprawiłem moduł podpisu plików JPK na podpis profilem zaufanym EPUAP.
 20. Poprawiłem błąd uniemożliwiający wysyłkę archiwum do firmy Varico.
 21. Poprawiłem wydruki płacowe ze względu na brak podsumowań w kolumnach składek na PPK.
 22. Poprawiłem problem współbieżnego wystawiania deklaracji VAT-UE i VAT-UEK po uruchomieniu kilku instancji programu.
 23. Poprawiłem przenoszenie kwoty podatku naliczonego do kolejnych miesięcy JPK_V7.
 24. Poprawiłem przenoszenie kwoty zwrotu podatku do kolejnych miesięcy JPK_V7.
 25. Poprawiłem nieuzasadnione przenoszenie kwoty innych zobowiązań do innych miesięcy niż miesiąc wystawianej deklaracji JPK_V7.
 26. Poprawiłem wskazywanie właściwego szablonu przy imporcie JPK_FA dla faktur wskazujących na świadczenie usług nieopodatkowanych w kraju.
 27. Poprawiłem błąd 1 gr wynikający z niewłaściwego zaokrąglania procentowych części kwot. 
 28. Poprawiłem sposób raportowania składek PPK. Uzależniłem go od daty wypłaty. składek PPK.
 29. Poprawiłem sortowanie w części ewidencyjnej pliku JPK.
 30. Poprawiłem dodawanie znacznika TT_WNT.
 31. Poprawiłem sortowanie dokumentów księgowanych za pomocą “Importu uniwersalnego”.
 32. Poprawiłem sortowanie w części ewidencyjnej pliku JPK.
 33. Poprawiłem sortowanie dokumentów księgowanych za pomocą “Importu uniwersalnego”.
 34. Poprawiłem działanie w JPK_V7M/V7K w przypadku wpisu słowa “BRAK” w polu identyfikatora VAT faktury.

Wersja 20.09.B (13.10.2020)

Co Jan zrobił w nowym KPiR:

 1. W dialogach rejestrów faktur i ewidencji VAT dodałem kolumny zawierające znaczniki do faktur.
 2. Dostosowałem program do wymagań specyfikacji nowej bramki JPK.
 3. Dodałem import plików JPK_V7M i JPK_V7K w opcji Import Faktur.
 4. Umożliwiłem dodanie znaczników przy imporcie faktur w “Jak to zaksięgujemy” 
 5. Dodałem możliwość eksportu do PUE ZUS zaświadczeń Z-3.
 6. Dodałem mechanizm zapamiętywania znacznika MK dla danych kontrahentów występujących w rejestrach zakupów.
 7. Dodałem nową wersję importu uniwersalnego uzupełnionego o import znaczników faktur min. z programu ObSp
 8. Dodałem możliwość usuwania wcześniej wstawionych korekt podatku VAT z tytułu niezapłaconych faktur sprzedaży.
 9. Dodałem mechanizm blokady wpisywania danych po wygaśnięciu Licencji 4Inclusive.
 10. Zaktualizowałem dialog do wprowadzania danych dotyczących Pracowniczych Planów kapitałowych.
 11. Poprawiłem mechanizm wyliczania dodatkowych składek PPK
 12. Uzupełniłem moduł PPK o możliwość raportowania zdarzeń dot PPK w wskazanym okresie od do..
 13. Uzupełniłem mechanizmy raportujące zdarzenia dotyczące PPK o dodatkowe operacje weryfikujące.
 14. Uaktualniłem parametry podatkowe – ograniczenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego/świadczenia rehabilitacyjnego.
 15. Dodałem znacznik IMP import towarów rozliczany zgodnie z art. 33a ustawy o VAT i TT_WNT w transakcjach trójstronnych w deklaracji VAT.
 16. Uzupełniłem informacje o dacie sprzedaży dla faktur zakupu wykazywanych również w ewidencji sprzedaży VAT.
 17. Uzupełniłem mechanizm księgowania kosztów samochodu o stawkę 100%.
 18. Przywróciłem odświeżanie identyfikatorów VAT kontrahentów przy przeglądaniu wierszy.
 19. Poprawiłem podsumowanie kontrolne w deklaracji VAT.
 20. Poprawiłem mechanizm importu uniwersalnego w zakresie kolejności importowanych dokumentów.
 21. Poprawiłem zachowanie programu przy przejściu z wersji Expert na wersję Pojedynczą.
 22. Poprawiłem błąd braku imienia i nazwiska pracownika przy deklaracji PIT-11 na liście UPO.
 23. Poprawiłem wyliczanie ostatniego odpisu amortyzacyjnego.

Wersja 21.02.C KPiR (aktualna)

Wersja 21.01.C KPiR

Wersja 21.01.A KPiR

Wersja 21.01 A umożliwia otwarcie nowego roku 2021 jak również aktualizację programu na rok 2020.

Zalecany system operacyjny to Windows 8.1. oraz Windows 10.

Wersja 20.09.D KPiR

Zalecany system operacyjny to Windows 8.1. oraz Windows 10.

Wersja 20.09.A KPiR

Co Jan zrobił w nowej wersji Bezpłatnego Startu KPiR?

 1. Możliwość eksportu do PUE ZUS zaświadczeń Z-3.
 2. Eksport danych PPK do instytucji finansowych.
 3. Nowe pliki JPK_V7 obowiązujące od października 2020r.

Zalecany system operacyjny to Windows 8.1. oraz Windows 10.