Aktualizacje KPiR - Varico

Aktualizacje oprogramowania

Program księgowy KPiR

Dlaczego aktualizacja oprogramowania jest tak ważna?

Zarządzaj swoim biznesem zgodnie z aktualnym prawem

Dobre oprogramowanie to aktualne oprogramowanie. Skuteczne zarządzanie firmą wymaga aktualizacji używanych programów. Poprawa funkcjonalności oraz zmiana pod kątem prawnym to ważne elementy pracy z oprogramowaniem do obsługi sprzedaży oraz księgowości.
Home-5-Banner-Main-Image
Skorzystaj z oferty Varico

Aktualizacje programów z Licencją 4 Inclusive

Aktualizacje programów są dostępne dla użytkowników posiadających aktywną Licencję 4 Inclusive, która uprawnia do korzystania z szeregu korzyści. Pamiętaj o tym aby Twój program był zawsze aktualny, dzięki temu możesz pracować szybciej i sprawniej. Sprawdź jakie nowe funkcjonalności, zmiany prawne oraz poprawki wprowadziliśmy do naszych programów.

Jan Tozrobi
Księga Przychodów i Rozchodów KPiR

KPiR 21.06.B (06.10.2021)

Co Jan zrobił w nowej wersji?

 1. Dodałem obsługę procedury VAT OSS dla operacji wewnątrzwspólnotowych.
 2. Dodałem kod kraju “XI” dla Irlandii Północnej, którym powinny być oznaczane wszystkie transakcje z podatnikami z Irlandii Północnej na deklaracji VAT-UE. Do czasu zakończenia prac przez Ministerstwo Finansów, które umożliwią stosowanie w strukturach JPK_V7M, JPK_V7K i JPK_FA(3) kodu kraju “XI” dla Irlandii Północnej, wszystkie transakcje towarowe z podatnikami z Irlandii Północnej będą oznaczane kodem “GB”.
 3. Import uniwersalny w wersji 4 umożliwiający import dokumentów procedury VAT OSS m. in. z programu ObSp. Pracujemy nad obsługą faktur WSTO.
 4. Dodałem automatyczne uzupełnianie rozszerzenia nazwy pliku przy wykonywaniu archiwum dla zmienionej ścieżki.
 5. Dodałem opcję umożliwiającą włączenie Kontroli płatności dla nowych kontrahentów w rejestrze Vat sprzedaży i w rejestrze Vat zakupu w menu Funkcje -> Lista firm -> Modyfikuj -> Parametry
 6. Zmieniłem termin na skorzystanie z “ulgi na złe długi” z 2 do 3 lat od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność.
 7. Zaktualizowałem wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w IV kwartale 2021 r.
 8. Poprawiłem wykazywanie kwot związanych z fakturami VAT marża dotyczącymi eksportu w deklaracji JPK_VAT(3).
 9. Poprawiłem błąd wyświetlania pliku JPK_V7. W niektórych przypadkach plik JPK_V7 wystawiony  dla firmy A pojawiał się do wysłania w firmie B.
 10. Przywróciłem klawisz F10 GUS wyszukiwania firm w GUS dla firm nie będących płatnikami VAT.
 11. Poprawiłem błąd powodujący użycie błędnych stawek VAT na dialogu dodawania faktury do ewidencji sprzedaży.
Księgowość zgodna z aktualnym prawem

Księga Przychodów i Rozchodów KPiR

Oprogramowanie księgowe KPiR jest na bieżąco aktualizowane. Uzupełniamy je o nowe opcje i dostosowujemy do zmieniających się warunków prawnych. Dbamy o rozwój naszych programów wraz z rozwojem Twojego biznesu. Zobacz jakie zmiany wprowadziliśmy w ostatnich wersjach Księgi Przychodów i Rozchodów KPiR oraz w Varico Bezpieczny Start.

Wersja 21.05.C (09.08.2021)

Co Jan zrobił w nowym KPiR:

 1. Poprawiłem błąd 217 oraz access violation przy zmianie kontrahenta podczas modyfikacji i dodawania faktur na dialogu ewidencji VAT zakup.

Wersja 21.05.B (02.08.2021)

Co Jan zrobił w nowym KPiR:

 1. Dostosowałem proces generowania plików JPK_V7 do zmian przepisów wchodzących od 1 lipca 2021.
 2. Dodałem informację dotyczącą zasad stosowania znacznika MPP od 1 lipca 2021.
 3. Dodałem informację dotyczącą zasad stosowania znacznika SW od 1 lipca 2021.
 4. Dodałem informację dotyczącą zasad stosowania kodów GTU i znaczników procedur dla dokumentów typu RO i WEW od 1 lipca 2021.
 5. Zaktualizowałem objaśnienia znaczników GTU.
 6. Ujednoliciłem traktowanie pustego tekstu i terminu “BRAK” w identyfikatorze VAT przy filtrowaniu ewidencji sprzedaży VAT i rejestrze faktur i dostaw sprzedaży.

UWAGA! Podczas generowania pliku JPK_V7M I JPK_V7K od miesiąca LIPCA:

 • Usuwamy z automatu znaczniki MPP po stronie zakupu i sprzedaży.
 • Dla faktur typu RO usuwamy z automatu znaczniki GTU oraz symbole procedur.
 • Dla faktur typu WEW usuwamy z automatu znaczniki GTU.
 • Dla faktur, w których zastosowano procedurą SW zmieniamy z automatu na procedurę EE.

Wersja 21.05.A (13.07.2021)

Co Jan zrobił w nowym KPiR:

 1. Dodałem możliwość ręcznego wpisywania kwot w polu z dzienną stawką za zasiłek macierzyński/rodzicielski.
 2. Dodałem mechanizm uwzględniania ujemnej marży dla faktur VAT marża opatrzonych znacznikami MR_UZ i MR_T.
 3. Dodałem ankietę dla użytkowników wyświetlaną po upływie okresu licencjonowania.
 4. W opcji Pomoc “Zgłoszenie nieprawidłowego działania programu” dodałem możliwość wyboru wysyłanych danych do Varico – dane serwisowe lub archiwum z programu
 5. Umożliwiłem wyłączenie Chatbota z poziomu programu w opcji Konfiguracja -> Parametry programu.
 6. Zaktualizowałem listę instytucji finansowych wpisanych PRZEZ PFR do Ewidencji PPK.
 7. Dodałem obsługę pliku JPK_EWP w wersji obowiązującej dla roku 2021
 8. Zapobiegłem usuwaniu się faktur po wczytaniu importem uniwersalnym.
 9. Umożliwiłem rozliczanie faktur paliwowych w imporcie uniwersalnym. Program księguje automatycznie takie faktury uwzględniając odpowiedni koszt na podstawie numeru rejestracyjnego pojazdu.  
 10. Poprawiłem sposób wyliczenia składki PPK dla wynagrodzeń z kilkoma składnikami.
 11. Poprawiłem mechanizm wysyłki wiadomości email w module TAXInfo.
 12. Poprawiłem mechanizm masowego pobierania statusów VAT.

Wersja 21.04.C (10.06.2021)

Co Jan zrobił w nowym KPiR:

 1. Przywróciłem funkcję księgowania i importu faktur dla ryczałtowców.

Wersja 21.04.B (27.05.2021)

Co Jan zrobił w nowym KPiR:

 1. Zapewniłem wsparcie dla nowej wersji pliku  KEDU 5.3 przy eksporcie do programu Płatnik. Zaktualizowałem deklaracje zgłoszeniowe ZUS ZUA oraz ZUS ZZA do nowych wzorów obowiązujących od 16 maja 2021 roku.
 2. Uprościłem wprowadzanie jednodniowych okresów w dialogach związanych z ZUS Z-3.
 3. Zapobiegłem pojawianiu się błędów w module “Księguj faktury” w przypadku posiadania znaków cudzysłów w nazwie firmy
 4. Poprawiłem sortowanie po nazwisku na wydruku Ewidencji Czasu Pracy.
 5. Poprawiłem nazwę okna dodawania kodu Państwa członkowskiego UE na “Dodawanie państwa członkowskiego UE”.

Przypominamy, że moduł Eksport PPK nie jest darmowy. Aby uzyskać dostęp do modułu i obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych należy go wykupić

->w sklepie internetowym

->kontaktując się z Centrum Klienta Biznesowego

 

Czy wiesz że z programów Varico możesz wyeksportować druk ZUS Z-3 i wczytać w platformie PUE ZUS?

Wersja 21.01.A (16.12.2020)

Co Jan zrobił w nowym KPiR:

Wersja 21.01 A umożliwia otwarcie nowego roku 2021 jak również aktualizację programu na rok 2020.

 1. Dodałem obsługę deklaracji i e-deklaracji PIT-4R(10).
 2. Dodałem obsługę deklaracji i e-deklaracji PIT-8AR(9).
 3. Dodałem obsługę deklaracji i e-deklaracji PIT-11(26).
 4. Dodałem obsługę deklaracji JPK-V7M i JPK-V7K w module TaxInfo.
 5. Dodałem pobieranie opcjonalnego numeru telefonu osoby reprezentującej podatnika w pliku JPK_V7 na zasadach zgodnych z obowiązkowym adresem e-mail.
 6. Dodałem skrót klawiszowy i zmieniłem “Inne zobowiązania” na “Przyszłe zobowiązania”.
 7. Dodałem funkcję zbiorczego rejestrowania i wyrejestrowania z PPK.
 8. Dodałem możliwość używania znacznika “Transakcji powiązanych” (TP) w transakcjach trójstronnych.
 9. Dodałem wsparcie dla operacji walutowych w imporcie uniwersalnym (dokumenty handlowe i finansowe).
 10. Dodałem możliwość używania znacznika “Transakcji powiązanych” (TP) w operacjach eksportu w dialogu “Księguj faktury”.
 11. Zaktualizowałem listę dopuszczalnych kodów krajów przy generowaniu JPK_V7.
 12. Uaktualniłem parametry podatkowe.
 13. Wprowadziłem zabezpieczenia przed wysyłką JPK_V7, gdy płatnikiem jest osoba fizyczna.
 14. Funkcję importu uniwersalnego uzupełniłem o możliwość importowania dokumentów finansowych.
 15. Rozszerzyłem komunikat pojawiający się przy próbie generowania  JPK_VAT(3) dla miesięcy, w których obowiązuje już JPK_V7.
 16. Wyłączyłem blokadę pustego adresu kontrahenta w dialogu “Księguj faktury”.
 17. Zrezygnowałem z uzupełniania kodu kraju “PL” dla numerów nie poprzedzonych dwiema literami przy generowaniu JPK_V7.
 18. Wyłączyłem blokadę pustego adresu kontrahenta w dialogu “Księguj faktury”.
 19. Poprawiłem moduł podpisu plików JPK na podpis profilem zaufanym EPUAP.
 20. Poprawiłem błąd uniemożliwiający wysyłkę archiwum do firmy Varico.
 21. Poprawiłem wydruki płacowe ze względu na brak podsumowań w kolumnach składek na PPK.
 22. Poprawiłem problem współbieżnego wystawiania deklaracji VAT-UE i VAT-UEK po uruchomieniu kilku instancji programu.
 23. Poprawiłem przenoszenie kwoty podatku naliczonego do kolejnych miesięcy JPK_V7.
 24. Poprawiłem przenoszenie kwoty zwrotu podatku do kolejnych miesięcy JPK_V7.
 25. Poprawiłem nieuzasadnione przenoszenie kwoty innych zobowiązań do innych miesięcy niż miesiąc wystawianej deklaracji JPK_V7.
 26. Poprawiłem wskazywanie właściwego szablonu przy imporcie JPK_FA dla faktur wskazujących na świadczenie usług nieopodatkowanych w kraju.
 27. Poprawiłem błąd 1 gr wynikający z niewłaściwego zaokrąglania procentowych części kwot. 
 28. Poprawiłem sposób raportowania składek PPK. Uzależniłem go od daty wypłaty. składek PPK.
 29. Poprawiłem sortowanie w części ewidencyjnej pliku JPK.
 30. Poprawiłem dodawanie znacznika TT_WNT.
 31. Poprawiłem sortowanie dokumentów księgowanych za pomocą “Importu uniwersalnego”.
 32. Poprawiłem sortowanie w części ewidencyjnej pliku JPK.
 33. Poprawiłem sortowanie dokumentów księgowanych za pomocą “Importu uniwersalnego”.
 34. Poprawiłem działanie w JPK_V7M/V7K w przypadku wpisu słowa “BRAK” w polu identyfikatora VAT faktury.

Wersja 21.04.C KPiR (aktualna)

Wersja 21.03.B KPiR

Co Jan zrobił w nowej wersji Bezpłatnego Startu KPiR?

 1. Przycisk KUP TERAZ z możliwością przejścia do sklepu internetowego Varico bezpośrednio z programu.

Wersja 21.02.C KPiR

Wersja 21.01.C KPiR

Wersja 21.01.A KPiR

Wersja 21.01 A umożliwia otwarcie nowego roku 2021 jak również aktualizację programu na rok 2020.

Zalecany system operacyjny to Windows 8.1. oraz Windows 10.