Aktualizacje oprogramowania

Program księgowy KPiR

Dlaczego aktualizacja oprogramowania jest tak ważna?

Zarządzaj swoim biznesem zgodnie z aktualnym prawem

Dobre oprogramowanie to aktualne oprogramowanie. Skuteczne zarządzanie firmą wymaga aktualizacji używanych programów. Poprawa funkcjonalności oraz zmiana pod kątem prawnym to ważne elementy pracy z oprogramowaniem do obsługi sprzedaży oraz księgowości.
Home-5-Banner-Main-Image
Skorzystaj z oferty Varico

Aktualizacje programów z Licencją 4 Inclusive

Aktualizacje programów są dostępne dla użytkowników posiadających aktywną Licencję 4 Inclusive, która uprawnia do korzystania z szeregu korzyści. Pamiętaj o tym aby Twój program był zawsze aktualny, dzięki temu możesz pracować szybciej i sprawniej. Sprawdź jakie nowe funkcjonalności, zmiany prawne oraz poprawki wprowadziliśmy do naszych programów.

Jan Tozrobi
Księga Przychodów i Rozchodów KPiR

KPiR 22.10.A (13.09.2022)

Co Jan zrobił w nowej wersji?

 1. Dodałem obsługę PIT-11 w wersji 29.
 2. Dodałem raport wyjaśniający sposób obliczenia dochodów właściciela stanowiących podstawę do wyliczenia ubezpieczenia zdrowotnego w przypadku wystąpienia sprzedaży środków trwałych w roku rozliczeniowym w menu Właściciele -> Dochody -> ZUS -> Składki -> F4 Zdrowotne – Skala/Liniowo 
 3. W dialogu składek ZUS dla właścicieli dodałem nowe pola związane z kwotą dochodów będącą bazą do ustalenia podstawy składki zdrowotnej (kolumna “Dochód bazowy”), co umożliwia także wskazanie tej wartości ręcznie i prawidłowe wyeksportowanie do programu płatnika wszystkich niezbędnych wartości.
 4. Zaktualizowałem wynagrodzenie uczniowskie obowiązujące od 01.09.2022 r. 
 5. Zaktualizowałem przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2022 r. 
 6. Zaktualizowałem wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w IV kwartale 2022 r.
 7. Zaktualizowałem treść druków formularzy ZUS Z-3, Z-3a, Z-3b obowiązujących od 29.07.2022 oraz dostosowałem postać elektroniczną Z-3 do wymagań platformy ZUS PUE.
 8. Ujednoliciłem dialogi związane z obsługą wysyłki danych serwisowych do Varico, zgłoszenia nieprawidłowego działania programu oraz zgłoszenia propozycji zmian lub rozszerzenia.
 9. Nadałem nowe brzmienie opisom kodów ZUS: 05 43; 22 50; 427; 428. 
 10. Poprawiłem sposób obliczania podatku dochodowego dla osób posiadających prawa do 0% podatku, dla dochodów uzyskiwanych z umów o dzieło.
Księgowość zgodna z aktualnym prawem

Księga Przychodów i Rozchodów KPiR

Oprogramowanie księgowe KPiR jest na bieżąco aktualizowane. Uzupełniamy je o nowe opcje i dostosowujemy do zmieniających się warunków prawnych. Dbamy o rozwój naszych programów wraz z rozwojem Twojego biznesu. Zobacz jakie zmiany wprowadziliśmy w ostatnich wersjach Księgi Przychodów i Rozchodów KPiR oraz w Varico Bezpieczny Start.

Wersja 22.09.E (29.08.2022)

Co Jan zrobił w nowym KPiR:

 1. Poprawiłem błąd, który mógł wystąpić w niektórych przypadkach przy uruchamianiu programu: Błąd: EZSQLException Status: 22003 SQL Error: BŁĄD: wartość jest poza zakresem dla typu integer.

Wersja 22.09.D (10.08.2022)

Co Jan zrobił w nowym KPiR:

 1. Dodałem sugerowanie pola Identyfikatora uzupełniającego na przelewie dla zapłaty podatku w przypadku wybrania typu identyfikatora PESEL.
 2. Dodałem sygnalizowanie próby powtórnego zaksięgowania faktury w dialogu “Księguj faktury” przez podatnika niebędącego płatnikiem VAT.
 3. Dodałem mechanizmy zabezpieczające przed przedwczesnym zaprzestaniem pobierania kursów walut z NBP w przypadku przeciążenia serwera.
 4. Zaktualizowałem dane adresowe i kontaktowe firmy znajdujące się na dialogu “Pomoc -> O Varico”.
 5. Poprawiłem błąd zmiany sposobu opodatkowania dla celów obliczania składki zdrowotnej ZUS w przypadku obliczania kwartalnego podatku liniowego.
 6. Poprawiłem raport z wyliczania podatku i składek ubezpieczeń społecznych w przypadku stosowania tzw. diet wirtualnych w Pakiecie Mobilności. Dostosowałem też wydruki list płac dla tego przypadku.
 7. Poprawiłem błąd powodujący ignorowanie ręcznie wprowadzonej kwoty odliczenia od dochodu z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne przy obliczaniu podatku dochodowego liniowego metodą kwartalną.
 8. Poprawiłem błąd powodujący brak wypełnienia pola nr 32 (wpłacono) na raporcie obliczenia podatku liniowego (PIT-5L).

Wersja 22.09.C (14.07.2022)

Co Jan zrobił w nowym KPiR:

 1. Poprawiłem procedurę naliczania podatku liniowego dla właścicieli.
 2. Poprawiłem procedurę naliczania podatku dla ryczałtu z uwzględnieniem ujemnych przychodów. 
 3. Poprawiłem procedurę naliczania podatku dla ryczałtu kwartalnie.
 4. Poprawiłem prezentację sumy składek zdrowotnych do odliczenia w dialogu “Odliczenia od dochodu” w miesiącu czerwcu podczas obliczania podatku liniowego.
 5. Dostosowałem procedurę pobierania kursów walut do wprowadzonych zmian w NBP.
 6. Zaktualizowałem stawkę odsetek od zaległości podatkowych obowiązującą od 08.07.2022 r.
 7. Zaktualizowałem stawki odsetek ustawowych obowiązujące od 08.07.2022 r.
 8. Zaktualizowałem stawki odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych obowiązujące w 2022 r. 
 9. Poprawiłem błąd powodujący blokowanie pracy wielostanowiskowej podczas dodawania wynagrodzeń.
 10. Poprawiłem seryjne przeliczanie wynagrodzeń z uwzględnieniem prawa do 0% podatku. Należy ponownie wejść w Parametry -> Parametry podatkowe -> Wybrany miesiąc -> Modyfikuj -> Pobierz dane -> OK i na pytaniu “Czy przeliczyć wynagrodzenia” kliknąć TAK. 
 11. Poprawiłem zaokrąglanie do pełnych groszy dodatku za pracę w porze nocnej.
 12. Poprawiłem błędnie wyliczaną zaliczkę na podatek dochodowy w przypadku osoby, która w ciągu roku utraciła prawo do ulgi dla młodych.
 13. Poprawiłem wyświetlanie kosztów uzyskania przychodu w oknie wynagrodzeń w przypadku osób do 26 r. ż. z uwzględnieniem daty wniosku o niestosowanie zwolnienia.

Wersja 22.09.B (30.06.2022)

Co Jan zrobił w nowym KPiR:

 1. Poprawiłem techniczny błąd 217 pojawiający się sporadycznie po uruchomieniu programu. 

Wersja 22.09.A (28.06.2022)

Co Jan zrobił w nowym KPiR:

UWAGA! W związku z istotnymi zmianami dotyczącymi Polskiego Ładu 2.0 w wersji 22.09.A po aktualizacji programu pojawi się informacja o konieczności wykonania archiwum bazy danych.

 1. Umożliwiłem obsługę zwolnienia podatkowego dla przedsiębiorców korzystających z ulg: rodzina 4+, senior, powracający z zagranicy, którzy prowadzą firmę ryczałtową. (zmiana prawna)
 2. Dodałem w parametrach ZUS limit odliczeń składki zdrowotnej dla podatku liniowego od 01.07.2022.
 3. Dostosowałem program do odliczenia składki zdrowotnej przy stosowaniu opodatkowania w formie podatku liniowego i przychodów ewidencjonowanych (ryczałt) wg przepisów określanych mianem “Polskiego Ładu 2.0”. (zmiana prawna)
 4. Dostosowałem program do wyliczania wynagrodzeń pracowników wg przepisów określanych mianem “Polskiego Ładu 2.0”. (zmiana prawna)
 5. Dostosowałem wyliczanie składki zdrowotnej właściciela w przypadku sprzedaży środków trwałych. (zmiana prawna)
 6. Dostosowałem ustalanie podstawy wyliczania zasiłków chorobowych dla pracowników zatrudnionych na umowie zleceniu do zmian przepisów dla roku 2022.
 7. Zaktualizowałem w parametrach podatkowych wartość kwoty wolnej od podatku i stawkę dla progów podatkowych od 01.07.2022.
 8. Zaktualizowałem w parametrach podatkowych stawkę podatkową przy umowie zlecenie od 01.07.2022.
 9. Zaktualizowałem stawki odsetek ustawowych obowiązujące od 09.06.2022 r.
 10. Zaktualizowałem stawkę odsetek od zaległości podatkowych obowiązującą od 09.06.2022 r.
 11. Zaktualizowałem Varico Przyjazne Formularze do wersji 6.18.19.
 12. Uzupełniłem dokument “Karta pracy” o możliwość prezentacji obniżenia podstawy wyliczania składek społecznych jak też o wysokość składek społecznych naliczanych od nieopodatkowanej części wynagrodzenia – dotyczy Pakietu Mobilności.
 13. Uzupełniłem raport z generowania PIT-11 o informację na temat wyliczania składek społecznych podlegających odliczeniu od dochodu – dotyczy Pakietu Mobilności.
 14. Poprawiłem wyliczanie składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w przypadku stosowania tzw. Pakietu Mobilności.
 15. Poprawiłem błąd wyliczania zaliczki na podatek dochodowy, występujący przy stosowaniu tzw. diet wirtualnych i jednocześnie dla podstawy ubezpieczeń społecznych poniżej limitu 5922 zł.
 16. Poprawiłem niewłaściwe wyświetlanie kwoty kosztów uzyskania przychodu w oknie wynagrodzeń dla pracowników do 26 roku życia.
 17. Poprawiłem zaokrąglanie do pełnych groszy dodatku za pracę w porze nocnej.

Wersja 22.02.A (29.12.2021)

Co Jan zrobił w nowym KPiR:

Wersja 22.02.A umożliwia otwarcie nowego roku 2022 jak również aktualizację programu na rok 2021.

 1. Dostosowałem mechanizmy wyliczania i opodatkowania wynagrodzeń pracowników do przepisów Polskiego Ładu. 
 2. Dodałem parametr “minimalna składka na ubezpieczenie zdrowotne” dla 2022 r.
 3. Dodałem parametr “przeciętne wynagrodzenie w 4 kwartale poprzedniego roku” dla 2022 r.
 4. Wprowadziłem możliwość wprowadzania kwot dla stawek 12% i 14% ryczałtu ewidencjonowanego wraz z możliwością wydruku miesięcznej ewidencji przychodów i rocznego zestawienia ewidencji przychodów i zakupów.
 5. Wprowadziłem możliwość aktualizacji stawek odsetek ustawowych.
 6. Zaktualizowałem roczny limit kosztów uzyskania przychodu dla pracy twórczej (50%) w 2022 r.
 7. Zaktualizowałem stawki odsetek ustawowych obowiązujące od 09.12.2021 r.
 8. Wyzerowałem parametr “Procent składki na ubezpieczenie zdrowotne odliczane” dla 2022 r.
 9. Poprawiłem komunikowanie ograniczenia ubezpieczenia zdrowotnego do wysokości podatku w przypadku stosowaniu prawa do podatku 0%.
 10. Poprawiłem zachowanie się dialogu Księguj Faktury przy wpisywaniu większych kwot.
 11. Poprawiłem wyliczanie sumy przychodów w JPK_EWP.

Wersja 22.08.A KPiR (aktualna)

Wersja 22.05.C KPiR

Co Jan zrobił w nowej wersji Bezpłatnego Startu KPiR?

 1. Zmiany dotyczące przepisów Polskiego Ładu

Wersja 21.06.C KPiR

Wersja 21.04.C KPiR

Wersja 21.03.B KPiR

Co Jan zrobił w nowej wersji Bezpłatnego Startu KPiR?

 1. Przycisk KUP TERAZ z możliwością przejścia do sklepu internetowego Varico bezpośrednio z programu.

Promocja Saldeo + Varico