Aktualizacje oprogramowania

Program księgowy KPiR

Dlaczego aktualizacja oprogramowania jest tak ważna?

Zarządzaj swoim biznesem zgodnie z aktualnym prawem

Dobre oprogramowanie to aktualne oprogramowanie. Skuteczne zarządzanie firmą wymaga aktualizacji używanych programów. Poprawa funkcjonalności oraz zmiana pod kątem prawnym to ważne elementy pracy z oprogramowaniem do obsługi sprzedaży oraz księgowości.
Home-5-Banner-Main-Image
Skorzystaj z oferty Varico

Aktualizacje programów z Licencją 4 Inclusive

Aktualizacje programów są dostępne dla użytkowników posiadających aktywną Licencję 4 Inclusive, która uprawnia do korzystania z szeregu korzyści. Pamiętaj o tym aby Twój program był zawsze aktualny, dzięki temu możesz pracować szybciej i sprawniej. Sprawdź jakie nowe funkcjonalności, zmiany prawne oraz poprawki wprowadziliśmy do naszych programów.

Jan Tozrobi
Księga Przychodów i Rozchodów KPiR

KPiR 23.06.C (31.05.2023)

Co Jan zrobił w nowej wersji?

 1. Przywróciłem możliwość instalowania programu na komputerach z 32-bitowym systemem Windows.
 2. Przywróciłem możliwość zgłaszania błędów i propozycji rozszerzeń.

Sprawdź, jakie zmiany wprowadziliśmy w ostatniej łatce 23.06.B!

Księgowość zgodna z aktualnym prawem

Księga Przychodów i Rozchodów KPiR

Oprogramowanie księgowe KPiR jest na bieżąco aktualizowane. Uzupełniamy je o nowe opcje i dostosowujemy do zmieniających się warunków prawnych. Dbamy o rozwój naszych programów wraz z rozwojem Twojego biznesu. Zobacz jakie zmiany wprowadziliśmy w ostatnich wersjach Księgi Przychodów i Rozchodów KPiR oraz w Varico Bezpieczny Start.

Łatka 23.06.B (29.05.2023)

Co Jan zrobił w nowym KPiR:

 1. Zaktualizowałem wzór Świadectwa pracy, uzupełniając go o nowe rodzaje nieobecności: z tytułu działania siły wyższej oraz urlopu opiekuńczego nad osobą dorosłą.
 2. Zaktualizowałem przeciętne wynagrodzenie w I kwartale 2023 r.
 3. Zaktualizowałem wynagrodzenie uczniowskie obowiązujące od 01.06.2023 r.
 4. Usunąłem opcję “Amortyzacja w I roku: dla fabrycznie nowych” na dialogu sposobu amortyzacji środków trwałych.
 5. Przywróciłem dla wzorca dokumentu Rachunku do umowy cywilnoprawnej poprawne generowanie nazwy firmy.
 6. Poprawiłem sposób wyliczania podatku dochodowego z tytułu umów cywilnoprawnych, w przypadku występowania składki PPK.
 7. Poprawiłem proces wyliczania wynagrodzenia w przypadku ręcznej zmiany pola z datą wypłaty na dialogu parametrów wynagrodzenia.
 8. Poprawiłem potrójne naliczanie korekty VAT w deklaracji kwartalnej za I kwartał 2023 r. po przepisaniu danych z roku poprzedniego. Poprawa wykona się automatycznie bez konieczności ponownego przeliczania miesięcy.
 9. Poprawiłem numerowanie wierszy księgi przy użyciu opcji sum miesięcznych.
 10. Poprawiłem błąd 213 podczas generowania eksportu deklaracji ZUS-RCA/DRA właściciela wraz z rozliczeniem rocznej składki zdrowotnej.
 11. Poprawiłem możliwość naliczania wynagrodzenia dla pracownika poprzez opcję “Wylicz miesiąc”.
 12. Poprawiłem naliczanie rocznej podstawy i rocznej składki zdrowotnej dla właścicieli opodatkowanych podatkiem liniowym, z uwzględnieniem minimalnej rocznej składki. Dla roku 2022, przy 12-miesięcznym podleganiu, oraz przy dochodach rocznych mniejszych niż 66342,76 zł, roczna podstawa wynosi 36120 zł, a roczna składka 3250 zł.

Wersja 23.06.A (16.05.2023)

Co Jan zrobił w nowym KPiR:

Wersja 23.06.A jest wersją umożliwiającą aktualizację roku 2022 oraz otwarcie nowego roku 2023. Sprawdź jak to zrobić:

Instalacja i otwarcie nowego roku dla programu Książka Przychodów i Rozchodów KPiR

 1. Utworzyłem moduł rozliczenia rocznego składki zdrowotnej właścicieli wraz z eksportem deklaracji DRA i RCA obowiązującej od 01.05.2023. Należy wejść tutaj: Właściciele -> Dochody -> Kwiecień -> ZUS -> Rozliczenie roczne składki zdrowotnej.
 2. Poprawiłem ustalenie współczynnika VAT w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu jest niższa niż limit (500 zł). Dodałem nowy parametr “Współczynnik proporcji VAT,  Limit kwoty podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu” w Parametry -> Parametry podatkowe -> VAT (PTU) 
 3. Dodałem możliwość wyświetlania stopki z konfiguracji parametrów wydruków w wydrukach nowoczesnych.
 4. Dodałem komunikat informujący o przekroczeniu limitu 182/270 dni nieobecności chorobowej.
 5. Dodałem komunikat informujący o zmianie danych po wysyłce deklaracji PIT-11
 6. Przywróciłem możliwość podpisania i wysyłki VAT-UE danymi autoryzującymi.
 7. Umożliwiłem wysłanie zgłoszenia z programu bez uwzględniania wielkości liter wpisanych w adresie mailowym. 
 8. Zablokowałem możliwość zmiany typu bazy na starszy typ w Konfiguracja -> Połączenia bazodanowe.

Wersja 23.05.A (19.04.2023)

Co Jan zrobił w nowym KPiR:

Wersja 23.05.A jest wersją umożliwiającą aktualizację roku 2022 oraz otwarcie nowego roku 2023. Sprawdź jak to zrobić:

Instalacja i otwarcie nowego roku dla programu Książka Przychodów i Rozchodów KPiR

 1. Zaktualizowałem treść druków formularzy ZUS Z-3, Z-3a, Z-3b obowiązujących od stycznia 2023 r. oraz dostosowałem postać elektroniczną Z-3 do wymagań platformy PUE ZUS.
 2. W dialogu głównym księgi uporządkowałem kolumny związane ze statusem deklaracji VAT oraz jej wysyłki do Urzędu Skarbowego (JPK).
 3. Przywróciłem możliwość korzystania z usługi Tax Info.
 4. Dodałem nowe grafiki: oczekiwania dla kursora myszy, podczas generowania wydruków w FRViewer.

Sprawdź w jaki sposób możesz wyeksportować w programie zaświadczenie Z-3 do importu w PUE ZUS.

PRZYPOMINAMY, że zmiany w związku z nowelizacją Kodeksu pracy będą dostępne od 1.05.2023 r.

Łatka 23.04.B (05.04.2023)

Co Jan zrobił w nowym KPiR:

Łatka 23.04.B jest wersją umożliwiającą aktualizację roku 2022 oraz otwarcie nowego roku 2023. Sprawdź jak to zrobić:

Instalacja i otwarcie nowego roku dla programu Książka Przychodów i Rozchodów KPiR

 1. Umożliwiłem wysyłkę e-deklaracji PIT-28 za rok 2022 podpisaną danymi autoryzującymi.
 2. Zmieniłem sposób prezentacji identyfikatora firmy (nazwa skrócona) z małych liter na wielkie na druku miesięcznego obliczenia podatku zryczałtowanego.
 3. Umożliwiłem ręczną modyfikację udziału właściciela w przychodach i kosztach firmy z poziomu obliczania podatku.
 4. Umożliwiłem zamknięcie miesiąca dla firmy ryczałtowej.
 5. Umożliwiłem dodawanie deklaracji PIT-2 bez konieczności uprzedniego dodania dokumentu umowy o pracę.
 6. Umożliwiłem prawidłowe wyświetlanie zestawień poprzez podwojenie limitu maksymalnej liczby składników wynagrodzenia zdefiniowanych w jednej firmie.
 7. Poprawiłem sposób zaokrąglania podstawy opodatkowania podczas wystawiania rachunków dla umów cywilno-prawnych.
 8. Poprawiłem proces przepisywania uzupełniającego dla pojedynczej firmy, tak aby przepisywane były dochody właścicieli wyłącznie przepisywanej firmy.
 9. Zmiany w związku z nowelizacją Kodeksu pracy: zmiany w urlopach macierzyńskich i rodzicielskich, nowe rodzaje nieobecności i zmiana treści umowy o pracę. Zmiany będą dostępne od 1.05.2023.

Wersja 23.04.A (20.03.2023)

Co Jan zrobił w nowym KPiR:

Wersja 23.04.A jest wersją umożliwiającą aktualizację roku 2022 oraz otwarcie nowego roku 2023. Sprawdź jak to zrobić:

Instalacja i otwarcie nowego roku dla programu Książka Przychodów i Rozchodów KPiR

 1. Dostosowałem eksport danych do deklaracji PIT-36/36L/37 do programu VPF za 2022 rok
 2. Dodałem do instalatora najnowszą wersję VPF.
 3. Umożliwiłem eksport druku NIP-2(14) do programu VPF.
 4. Uzupełniłem raport wyliczania podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników o informacje wynikające z deklaracji PIT-2.
 5. Zaktualizowałem bazę kodów ZUS.
 6. Zaktualizowałem wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w II kwartale 2023 r.
 7. Zaktualizowałem listę kodów państw przy ustalaniu obywatelstwa dla właściciela lub pracownika.
 8. Uaktualniłem opis znacznika VAT GTU_08, obowiązujący od roku 2023.
 9. Przywróciłem możliwość automatycznego pobierania kursów NBP.

Wersja 23.01.A (06.12.2022)

Co Jan zrobił w nowym KPiR:

Wersja 23.01.A jest pierwszą wersją umożliwiającą aktualizację roku 2022 oraz otwarcie nowego roku 2023. Sprawdź jak to zrobić:

Instalacja i otwarcie nowego roku dla programu Książka Przychodów i Rozchodów KPiR

 1. Dodałem możliwość ręcznego ustalenia wartości dochodu wpływającego na podstawę ubezpieczenia zdrowotnego.
 2. Umożliwiłem wprowadzanie okresów zawieszenia działalności, które wpływają na obliczanie podstawy ubezpieczenia zdrowotnego dla właścicieli.
 3. Umożliwiłem obliczenie zaliczki i wykonanie przelewu za grudzień/IV kwartał 2022 dla ryczałtowców w związku z wydłużeniem terminu składania zeznań rocznych PIT-28. Zmieniony został również termin płatności ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za grudzień oraz ostatni kwartał roku podatkowego. Oznacza to, że ryczałt za grudzień/ostatni kwartał 2022 r. powinien zostać zapłacony do końca lutego 2023 r. Art. 21 ust. 1 i 1a ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
 4. Przyspieszyłem proces przygotowania i generowania deklaracji VAT-7 + JPK.
 5. Uaktualniłem e-deklarację PIT-11(29) do wymaganej przez bramkę Ministerstwa Finansów wersji 1-1E.
 6. Zaktualizowałem przeciętne wynagrodzenie w III kwartale 2022 r.
 7. Zaktualizowałem wynagrodzenie uczniowskie obowiązujące od 01.12.2022 r.
 8. Poprawiłem błąd importu faktur zakupowych w formie plików JPK_V7, które są opodatkowane stawką 0%.
 9. Poprawiłem sposób wyliczania podstawy do obliczania wynagrodzenia za czas choroby przy występowaniu tzw. “diet wirtualnych”, stosowanych wg “pakietu mobilności”.
 10. Poprawiłem sposób wyliczania ubezpieczeń zdrowotnych wykazywanych w PIT-11 dla przypadków, gdy ubezpieczenia te przekraczały kwotę hipotetycznej zaliczki podatku (obliczanej wg zasad roku 2021).
 11. Poprawiłem obsługę pola “Identyfikator uzupełniający” na dialogu przelewu w TAX Info.

Wersja 23.05.A KPiR (aktualna)

Co Jan zrobił w nowej wersji Bezpłatnego Startu KPiR?

 1. Dodałem obsługę deklaracji PIT-2 (9) dla przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2023.
 2. Umożliwiłem wprowadzanie okresów zawieszenia działalności, które wpływają na obliczanie podstawy ubezpieczenia zdrowotnego dla właścicieli.
 3. Zaktualizowałem treść druków formularzy ZUS Z-3, Z-3a, Z-3b obowiązujących od stycznia 2023 r. oraz dostosowałem postać elektroniczną Z-3 do wymagań platformy PUE ZUS.
 4. Zmiany w związku z nowelizacją Kodeksu pracy: zmiany w urlopach macierzyńskich i rodzicielskich, nowe rodzaje nieobecności i zmiana treści umowy o pracę. Zmiany są dostępne od 1.05.2023.

Wersja 22.11.A KPiR

Wersja 22.08.A KPiR

Wersja 22.05.C KPiR

Co Jan zrobił w nowej wersji Bezpłatnego Startu KPiR?

 1. Zmiany dotyczące przepisów Polskiego Ładu

Wersja 21.06.C KPiR