Aktualizacje oprogramowania

Program księgowy KPiR

Dlaczego aktualizacja oprogramowania jest tak ważna?

Zarządzaj swoim biznesem zgodnie z aktualnym prawem

Dobre oprogramowanie to aktualne oprogramowanie. Skuteczne zarządzanie firmą wymaga aktualizacji używanych programów. Poprawa funkcjonalności oraz zmiana pod kątem prawnym to ważne elementy pracy z oprogramowaniem do obsługi sprzedaży oraz księgowości.
Home-5-Banner-Main-Image
Skorzystaj z oferty Varico

Aktualizacje programów z Licencją 4 Inclusive

Aktualizacje programów są dostępne dla użytkowników posiadających aktywną Licencję 4 Inclusive, która uprawnia do korzystania z szeregu korzyści. Pamiętaj o tym aby Twój program był zawsze aktualny, dzięki temu możesz pracować szybciej i sprawniej. Sprawdź jakie nowe funkcjonalności, zmiany prawne oraz poprawki wprowadziliśmy do naszych programów.

Jan Tozrobi
Księga Przychodów i Rozchodów KPiR

Łatka KPiR 23.09.B (02.10.2023)

Co Jan zrobił w nowej wersji?

 

 1. Zaktualizowałem stawki odsetek ustawowych obowiązujące od 07.09.2023 r.
 2. Zaktualizowałem stawkę odsetek od zaległości podatkowych obowiązującą od 07.09.2023 r.
 3. Przyspieszyłem przetwarzanie faktur w ewidencji sprzedaży kwalifikujących się do korekty z tytułu niezapłaconych faktur
 4. Zmieniłem opis pozycji menu z “Zapisy do ewidencji” na “Zapisy do ewidencji przychodów” w imporcie faktur dla ryczałtu.
 5. Usunąłem błąd 217 pojawiający się przy próbie wejścia do faktur i dostaw VAT.
 6. Poprawiłem naliczanie podstawy składki PPK w przypadku przekroczenia limitu 30-krotności kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. 
 7. Poprawiłem naliczanie podstawy składki PPK w przypadku korzystania z tzw. diety wirtualnej.
 8. Poprawiłem naliczanie podstawy opodatkowania dla umów zleceń objętych podatkiem zryczałtowanym (do 200 zł).
 9. Poprawiłem eksport do DRA danych dotyczących składki zdrowotnej dla właścicieli spółek.
 10. Poprawiłem wpisywanie korekt podatku VAT z tytułu niezapłaconych sprzedaży do ewidencji sprzedaży w przypadku, gdy w nazwie dłużnika znajdował się apostrof.
 11. Poprawiłem uzupełnianą informację o wypłaconych świadczeniach w Z-3 i Z-3a uwzględniając okres z poprzedniego roku tylko wtedy, gdy wliczany jest do jednego okresu zasiłkowego.
 12. Poprawiłem błąd w działaniu dialogu Rejestru Czasu Pracy w przypadku dwukliku na etykiecie urlopu macierzyńskiego i opiekuńczego.
Księgowość zgodna z aktualnym prawem

Księga Przychodów i Rozchodów KPiR

Oprogramowanie księgowe KPiR jest na bieżąco aktualizowane. Uzupełniamy je o nowe opcje i dostosowujemy do zmieniających się warunków prawnych. Dbamy o rozwój naszych programów wraz z rozwojem Twojego biznesu. Zobacz jakie zmiany wprowadziliśmy w ostatnich wersjach Księgi Przychodów i Rozchodów KPiR oraz w Varico Bezpieczny Start.

Wersja 23.09.A (30.08.2023)

Co Jan zrobił w nowym KPiR:

 1. Dodałem import plików JPK_FA, JPK_V7,JPK_VAT i księgowanie faktur za pomocą szablonów w ewidencji przychodów w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Użytkownicy, którzy będa importować lub księgować faktury poprzez dialog Księguj Faktury / Import faktur powinni zwrócić uwagę czy włączona jest opcja Zapisy do księgi (TAK) w górnej części okna na dialogu.
 2. Dodałem możliwość wprowadzania w nieobecnościach nowych kodów przerw (ZUS).
 3. Dodałem procedurę naprawiającą nieprawidłowe wyświetlanie informacji o podatkach w niektórych rachunkach do umów cywilno-prawnych.
 4. Usprawniłem i przyspieszyłem działanie filtrów na listach faktur i dostaw sprzedaży VAT oraz faktur i dostaw zakupu VAT.
 5. Zaktualizowałem wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w IV kwartale 2023 r. 
 6. Poprawiłem zachowanie się dialogu nieobecności dla urlopów rodzicielskich.
 7. Poprawiłem walidowanie znaczników VAT (WSTO_EE i IED) w dialogu “Jak to zaksięgujemy”.

Wersja 23.08.A (17.08.2023)

Co Jan zrobił w nowym KPiR:

 1. Wprowadziłem zmiany dotyczące “Pakietu mobilności”, obowiązujące od 21.08.2023 r. wynikające z ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym.
 2. Zaktualizowałem wynagrodzenie uczniowskie obowiązujące od 01.09.2023 r.
 3. Zaktualizowałem przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2023 r.

Łatka 23.07.B (09.08.2023)

Co Jan zrobił w nowym KPiR:

 1. Zaktualizowałem kody ZUS, obowiązujące od 05.08.2023.
 2. Zaktualizowałem e-deklarację PIT-11(29) do wersji 2-0E.
 3. Zaktualizowałem adres serwera kursów walut EBC.
 4. Zmieniłem mechanizm i sposób pobierania kursów walut NBP.
 5. Dostosowałem mechanizm importu uniwersalnego tak, aby plik wejściowy zawierający zdublowane dane o kontrahencie był prawidłowo wczytywany i nie powodował tworzenia w takich sytuacjach zdublowanych dokumentów.
 6. Poprawiłem sposób zliczania dni nieobecności chorobowych dla limitu 182 dni nieobecności płatnych.
 7. Poprawiłem zaznaczanie wybranego pełnomocnika po ponownym wejściu na listę.

Wersja 23.07.A (11.07.2023)

Co Jan zrobił w nowym KPiR:

 1. Umożliwiłem eksport druku NIP-2(15) w najnowszej wersji do programu VPF.
 2. Poprawiłem datę kursów walut podczas księgowania eksportu z użyciem szablonów w dialogu “Księguj faktury”.
 3. Zgodnie z nową interpretacją ZUS, umożliwiłem naliczanie korekty amortyzacyjnej na potrzeby składki zdrowotnej właścicieli, bez ograniczania tej korekty do wartości sprzedawanego środka trwałego.
 4. Umożliwiłem zmianę rodzaju płatnika w dialogu “Parametrów deklaracji” w danych firmy.

Łatka 23.06.D (07.06.2023)

Co Jan zrobił w nowym KPiR:

 1. Uwzględniłem dopłatę rocznej składki zdrowotnej właściciela przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy.
 2. Zaktualizowałem parametry wykorzystywane w III kwartale 2023: minimalne wynagrodzenie, minimalna stawka godzinowa, społeczne obniżone, wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.
 3. Przywróciłem komunikat umożliwiający wybór sposobu rozliczania VAT dla podatników stosujących deklarację kwartalną.
 4. Przywróciłem poprawne wyliczanie zasiłku z tytułu ubezpieczenia wypadkowego i choroby zawodowej. W celu poprawnego obliczania zasiłku wypadkowego niezbędne jest podanie powodu nieobecności. 
 5. Zaktualizowałem wzór umowy o pracę o punkty dotyczące umowy na okres próbny. Dziennik Ustaw – Kodeks Pracy – Art. 1 pkt 3 ppkt b § 22

Wersja 23.01.A (06.12.2022)

Co Jan zrobił w nowym KPiR:

Wersja 23.01.A jest pierwszą wersją umożliwiającą aktualizację roku 2022 oraz otwarcie nowego roku 2023. Sprawdź jak to zrobić:

Instalacja i otwarcie nowego roku dla programu Książka Przychodów i Rozchodów KPiR

 1. Dodałem możliwość ręcznego ustalenia wartości dochodu wpływającego na podstawę ubezpieczenia zdrowotnego.
 2. Umożliwiłem wprowadzanie okresów zawieszenia działalności, które wpływają na obliczanie podstawy ubezpieczenia zdrowotnego dla właścicieli.
 3. Umożliwiłem obliczenie zaliczki i wykonanie przelewu za grudzień/IV kwartał 2022 dla ryczałtowców w związku z wydłużeniem terminu składania zeznań rocznych PIT-28. Zmieniony został również termin płatności ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za grudzień oraz ostatni kwartał roku podatkowego. Oznacza to, że ryczałt za grudzień/ostatni kwartał 2022 r. powinien zostać zapłacony do końca lutego 2023 r. Art. 21 ust. 1 i 1a ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
 4. Przyspieszyłem proces przygotowania i generowania deklaracji VAT-7 + JPK.
 5. Uaktualniłem e-deklarację PIT-11(29) do wymaganej przez bramkę Ministerstwa Finansów wersji 1-1E.
 6. Zaktualizowałem przeciętne wynagrodzenie w III kwartale 2022 r.
 7. Zaktualizowałem wynagrodzenie uczniowskie obowiązujące od 01.12.2022 r.
 8. Poprawiłem błąd importu faktur zakupowych w formie plików JPK_V7, które są opodatkowane stawką 0%.
 9. Poprawiłem sposób wyliczania podstawy do obliczania wynagrodzenia za czas choroby przy występowaniu tzw. “diet wirtualnych”, stosowanych wg “pakietu mobilności”.
 10. Poprawiłem sposób wyliczania ubezpieczeń zdrowotnych wykazywanych w PIT-11 dla przypadków, gdy ubezpieczenia te przekraczały kwotę hipotetycznej zaliczki podatku (obliczanej wg zasad roku 2021).
 11. Poprawiłem obsługę pola “Identyfikator uzupełniający” na dialogu przelewu w TAX Info.

Wersja 23.09.A KPiR (aktualna)

Wersja 23.05.A KPiR

Co Jan zrobił w nowej wersji Bezpłatnego Startu KPiR?

 1. Dodałem obsługę deklaracji PIT-2 (9) dla przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2023.
 2. Umożliwiłem wprowadzanie okresów zawieszenia działalności, które wpływają na obliczanie podstawy ubezpieczenia zdrowotnego dla właścicieli.
 3. Zaktualizowałem treść druków formularzy ZUS Z-3, Z-3a, Z-3b obowiązujących od stycznia 2023 r. oraz dostosowałem postać elektroniczną Z-3 do wymagań platformy PUE ZUS.
 4. Zmiany w związku z nowelizacją Kodeksu pracy: zmiany w urlopach macierzyńskich i rodzicielskich, nowe rodzaje nieobecności i zmiana treści umowy o pracę. Zmiany są dostępne od 1.05.2023.

Wersja 22.11.A KPiR

Wersja 22.08.A KPiR

Wersja 22.05.C KPiR

Co Jan zrobił w nowej wersji Bezpłatnego Startu KPiR?

 1. Zmiany dotyczące przepisów Polskiego Ładu