Aktualizacje VPF - Varico

Aktualizacje oprogramowania

Varico Przyjazne Formularze

Dlaczego aktualizacja oprogramowania jest tak ważna?

Zarządzaj swoim biznesem zgodnie z aktualnym prawem

Dobre oprogramowanie to aktualne oprogramowanie. Skuteczne zarządzanie firmą wymaga aktualizacji używanych programów. Poprawa funkcjonalności oraz zmiana pod kątem prawnym to ważne elementy pracy z oprogramowaniem do obsługi sprzedaży oraz księgowości.
Home-5-Banner-Main-Image
Skorzystaj z oferty Varico

Aktualizacje programów z Licencją 4 Inclusive

Aktualizacje programów są dostępne dla użytkowników posiadających aktywną Licencję 4 Inclusive, która uprawnia do korzystania z szeregu korzyści. Pamiętaj o tym aby Twój program był zawsze aktualny, dzięki temu możesz pracować szybciej i sprawniej. Sprawdź jakie nowe funkcjonalności, zmiany prawne oraz poprawki wprowadziliśmy do naszych programów.

Jan Tozrobi
Wszystkie formularze, których potrzebujesz

Varico Przyjazne Formularze wersja 5.29.2 (17.02.2021)

 1. Dodana obsługa programu e-file [ID]: autoryzacja Profilem Zaufanym i podpisem elektronicznym, wysyłka formularzy do e-ZUS i ePUAP, import danych z usługi Twój e-pit i innych programów kadrowych i księgowych 
  • – nowa aplikacja e-file [ID] zamiast signxml.exe – z osobną licencją i stroną
  • – autoaktualizacje e-file [ID]
  • – obsługa po nowemu przez przeglądarki Edge/Chrome (opcja: Użyj wysyłki ePUAP/podpisu PZ/TEP poprzez nowy system (poprzez przeglądarkę), lecz domyślnie nadal w IE podpisanie PZ i ePUAP
  • – wysyłka e-ZUS
  • – usunięcie opcji [X] Uruchamiaj signxml.exe z katalogu Moje Dokumenty
  • – potwierdzenie UPO możliwe do wpisania przez usera (dla np. e-ZUS i innych)
  • – nowa ścieżka uruchomienia dla Sigillium / PWPW
  • – lepsze logowanie błędów z e-file [ID]
  • – obsługa wersji zainstalowanych sieciowo – program e-file [ID] może być zainstalowany również sieciowo w katalogu programu fillup\efileID\
 2. Poprawiony podgląd obrazka dodanego jako załącznika
 3. Obsługa Windows Vista tak jak XP
 4. Poprawa błędu powodującego możliwość wysyłania do e-ZUS/ePUAP wielokrotnie bez opłaty (dla nowej instalacji programu)
 5. Walidacja że nie można wpisać na PIT/ZG Polski jako kraju w kreatorze
 6. Kwota dochodu zagranicznego dla PIT-36L musi być wyższa niż 0 (walidacja)
 7. Poprawione obliczanie ulgi abolicyjnej dla dochodów z działalności gospodarczej, innych i najmu
 8. Poprawione wypełnianie PIT/ZG dla małżonka z działalnością gospodarczą zagraniczną
 9. Zmiana wysyłania statystyk dobry%/zły% (na status 301)
 10. Blokowanie wczytywania PITów rocznych z formatu e-deklaracji (tylko wczytuje aktówkę), ale z możliwością włączenia tego importu w ustawieniach importu (ostrzeżenie że dane mogą nie być kompletne)
 11. Poprawa wczytywania danych z XML (lepsza obsługa schematów z CRD)
 12. Nie wpisujemy na formularz Polska jeśli konto do zwrotu jest w Polsce i lepsza walidacja SWIFT w kreatorze
 13. Poprawa kasowania kwot do e-wysyłki za poprzedni rok
 14. Poprawa błędu powodującego czasem crash programu przy uruchamianiu formularza z polami repeat
 15. Poprawa błędu w e-pity kreatorze powodująca czasem drukowanie pustych pól przy zaznaczonej opcji [X] Nie wczytuj od razu załączników formularza
 16. Import z Excela w CUK-1
 17. Błąd instalacji który powodował konieczność wyłączenia i włączenia programu żeby zadziałało https://app.asana.com/0/1199885280544563/1199937124892182
 18. Obsługa efileid w Windows XP (bez podpisu exe) https://app.asana.com/0/1199885280544563/1199937355943195
 19. Poprawa błędu zapisu do bazy https://app.asana.com/0/1199885280544563/1199937355943238
 20. Poprawa wyświetlania opcji KDR w kreatorze
Pełne zarządzanie z Varico Przyjazne Formularze

VPF Varico Przyjazne Formularze

Program Varico Przyjazne Formularze jest na bieżąco aktualizowany. Uzupełniamy go o nowe opcje i dostosowujemy do zmieniających się warunków prawnych. Dbamy o rozwój naszych programów wraz z rozwojem Twojego biznesu. Zobacz jakie zmiany wprowadziliśmy w poprzednich wersjach VPF Varico Przyjazne Formularze.

Wersja 5.28.1 (27.01.2021)

 1. Nowe e-pity za 2020.
 2. Poprawa pierwszego uruchomienia kreatora JPK_V7 (zawsze się źle uruchamiał i trzeba było ponowić).
 3. Umożliwienie wpisania numer NIP z EU na ew.sprz/zak.
 4. Dodanie komunikatu że numer 99999999999 może być traktowany jako błąd przez US.
 5. Lepszy opis składek w kreatorze PIT-11.
 6. Po wybraniu kodu pocztowego jeśli był inny US wpisany to program o tym informuje (żeby nie podmienić przypadkowo na inny).
 7. Poprawione pobieranie kwoty do JPK_V7K w 12.2020 za poprzednie miesiące:
  a. Pobierana kwota nie jest zaokrąglana
  b. pobiera również z deklaracji miesięcznych
 8. Poprawione sprawdzanie abonamentu w Infor (inna funkcja API).
 9. Poprawiona obsługa NIP z EU (walidacja i biała lista).
 10. Nowe OPP z listy z 14.01.2021.
 11. Na aktywnych deklaracjach można na druku zaznaczyć wyrażenie zgody na przekazanie danych do OPP.
 12. Kawałek Nieba – możliwość zmiany celu.
 13. Poprawiona obsługa PIT/WZ (może być tylko kwota uregulowana w danym roku podatkowym lub następnym).
 14. Urząd skarbowy tylko dla firm – zmiana nazwy na WUS (Wyspecjalizowany Urząd Skarbowy).
 15. Wyłączony MegaTax.
 16. Usunięte reklamy do u24.pl
 17. Poprawiona nazwa opcji automatycznego wypełnienia posiadacza rachunku (zwrot z PIT).
 18. Poprawiony zapis do aktówki REGON na EW_JPK_V7.

Wersja 5.23.2 (17.08.2020)

1. Zapewniona wysyłka formularzy eZUS i CRBR (COVID wymaga wysyłki elektronicznej)

2. Zaktualizowany VAT_UE (5)

3. Umożliwiony import CRBR z XML

4. Umożliwiona lepsza obsługa zer na JPK_SF, które pokazują się po wpisaniu ich przez użytkowników w XML

5. Poprawa błędu wynikającego z braku abonamentu dla Varico, w momencie posiadania abonamentu eSF z załączonym ORD-ZU

6. Poprawa w JPK_VAT wysyłki z poziomu Moje Formularze

Wersja 5.20.0 (19.02.2020)

 1. KPiR – rocznie (już nie generujemy osobnego KPiR dla każdego miesiąca tylko jak już mamy zapisany w bazie to z kreatora i z JPK dopisujemy do niego nowe pozycje)
 2. Na KPiR dodaliśmy opcję ‘podsumuj miesiąc’, która zlicza wszystkie pozycje z danego miesiąca i je podlicza
 3. Dodaliśmy możliwość kopiuj/wklej dla załączników deklaracji
 4. Poprawa podpisywania Profilem Zaufanym po zmianie w MF
 5. Przywrócenie pliku z województwami
 6. Poprawa wysyłania przez ePUAP (zatrzymywał się na jednorazowym oknie podawania telefonu)
 7. Poprawa błędu mogącego powodować zapętlenie wysyłania się analitycs
 8. Poprawa pola “Kodowanie znaków plików CSV” w ustawieniach importu
 9. Aktualizacja skrzynek podawczych i automatyczny mechanizm aktualizacji na podstawie pliku CSV ze skrzynkami z Ministerstwa
 10. Dla PIT-28 jest przychód a nie dochód w podsumowaniu
 11. Wysyłka statusu 200 do oppstat jak dostanie info
 12. Wczytywanie PIT-11 poprawne do PITów rocznych
 13. Wysyłka dobre1/zle1 do Analitycs tylko jak kwota < 3000 zł i status 200
 14. Partner może mieć teraz wzorzec np. test-009
 15. Lista OPP z 14.01.2020
 16. Możliwość opłacenia z BlueMedia
 17. Obsługa kont Urzędów Skarbowych PCC-3 oraz inne
 18. Aktualizacja składek PIT-5
 19. Dodany status 122(przetwarzanie) dla JPK SF(wysyłka do KAS)
 20. Poprawa porównywania XML przy importowaniu XML podpisanego zew(SF)
 21. Poprawa porównywania XML przy importowaniu XML podpisanego zew(w oknie wysyłania do KAS – ustawienia wysyłki)

Wersja 5.16.5 (03.12.2019)

W nowej wersji Varico Przyjazne Formularze udostępniliśmy formularze:

 • e-Sprawozdania Finansowe:

  • e-Sprawozdanie finansowe JPK_SF dla jednostek mikro w złotych
  • e-Sprawozdanie finansowe JPK_SF dla jednostek małych w złotych
  • e-Sprawozdanie finansowe JPK_SF dla jednostek innych w złotych
  • Skonsolidowane e-Sprawozdanie finansowe JPK_SF dla jednostek innych – grup kapitałowych w złotych

  Urząd Skarbowy:

  • VAT-7 (20) (2019) Deklaracja dla podatku od towarów i usług
  • VAT-7K (14) Deklaracja dla podatku od towarów i usług
  • AKC-R (7) Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku akcyzowego
  • Wniosek o sprostowanie/usunięcie danych wskazanych w wykazie podmiotów
  • WIS-W (1) Wniosek o wydanie wiążącej informacji stawkowej
  • WIS-W/A (1) Załącznik do wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej
  • Wniosek o zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej
  • Zawiadomienie o płatności na rachunek inny niż wskazany w wykazie podmiotów

  Pracownicze:

  • Oświadczenie opiekuna stażu uczniowskiego o niekaralności
  • Rachunek do umowy zlecenia dla osób poniżej 26 r.ż.
  • Umowa o staż uczniowski
  • Zaświadczenie o odbyciu stażu uczniowskiego

  Pozostałe:

  • ARR FPZ_f1 3.0 Deklaracja wpłaty na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych
  • PP 11 (od 2019) Potwierdzenie nadania przesyłki poleconej
  • Zawiadomienie o zbyciu pojazdu
  • Wniosek o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym w Narodowym Funduszu Zdrowi

Wersja 5.15.5 (08.11.2019)

W nowej wersji Varico Przyjazne Formularze udostępniliśmy formularze:

 1. Poprawiono podpisywanie plików pdf
 2. Dodano mechanizm podzielonej płatności na fakturach
 3. Dodano obsługę chorwackich numerów nip podczas generowania VAT_UE
 4. Dodano informację, że w programie JPK_SF jest w przygotowaniu
 5. Nowy instalator MacOS
 6. Nowy kreator PIT-5 i nowy formularz (zmieniły się stawki na 17.75%)
 7. Poprawka okna weryfikacji statusu VAT (pobieramy z pola odpowiedni identyfikator – wcześniej zawsze było brane jako NIP)