Aktualizacje oprogramowania

Varico Przyjazne Formularze

Dlaczego aktualizacja oprogramowania jest tak ważna?

Zarządzaj swoim biznesem zgodnie z aktualnym prawem

Dobre oprogramowanie to aktualne oprogramowanie. Skuteczne zarządzanie firmą wymaga aktualizacji używanych programów. Poprawa funkcjonalności oraz zmiana pod kątem prawnym to ważne elementy pracy z oprogramowaniem do obsługi sprzedaży oraz księgowości.
Home-5-Banner-Main-Image
Skorzystaj z oferty Varico

Aktualizacje programów z Licencją 4 Inclusive

Aktualizacje programów są dostępne dla użytkowników posiadających aktywną Licencję 4 Inclusive, która uprawnia do korzystania z szeregu korzyści. Pamiętaj o tym aby Twój program był zawsze aktualny, dzięki temu możesz pracować szybciej i sprawniej. Sprawdź jakie nowe funkcjonalności, zmiany prawne oraz poprawki wprowadziliśmy do naszych programów.

jan-to-zrobi

Nowy moduł e-Sprawozdania finansowe w Varico Przyjazne Formularze w wersji xml JPK_SF (1-2) są już dostępne. To kompleksowe narzędzie zapewniające wygodne i sprawne spełnienie obowiązku elektronicznego wypełnienia, podpisania i dostarczenia Sprawozdania Finansowego w pliku xml JPK_SF do systemu eKRS lub do Szefa KAS.

Moduł został przygotowany zgodnie z wszystkimi wymaganiami Ministerstwa Finansów i zawiera komplet niezbędnych dokumentów, aktualizowany na bieżąco przez zespół naszych specjalistów. Aplikacja została zbudowana tak, aby czuwać nad poprawnością wypełniania poszczególnych druków, w przypadku popełnienia błędu natychmiast go wskaże.

Na każdym etapie możemy też dokonać podglądu i wydruku dokumentów lub wygenerować format PDF. Aplikacja umożliwia również import danych z gotowych plików XML JPK_SF i sprawdzenie przygotowanego sprawozdania oraz złożonych pod nim elektronicznych podpisów poprzez e-podpis kwalifikowany lub Profil Zaufany. Możliwa jest również konwersja plików sprawozdań ze starszej wersji xml JPK_SF (1-0) do najnowszej wersji xml JPK_SF (1-2).

Więcej o module e-Sprawozdanie Finansowe poczytasz TUTAJ.

Wszystkie formularze, których potrzebujesz

Varico Przyjazne Formularze 5.20.0 (19.02.2020)

 1. KPiR – rocznie (już nie generujemy osobnego KPiR dla każdego miesiąca tylko jak już mamy zapisany w bazie to z kreatora i z JPK dopisujemy do niego nowe pozycje)
 2. Na KPiR dodaliśmy opcję ‘podsumuj miesiąc’, która zlicza wszystkie pozycje z danego miesiąca i je podlicza
 3. Dodaliśmy możliwość kopiuj/wklej dla załączników deklaracji
 4. Poprawa podpisywania Profilem Zaufanym po zmianie w MF
 5. Przywrócenie pliku z województwami
 6. Poprawa wysyłania przez ePUAP (zatrzymywał się na jednorazowym oknie podawania telefonu)
 7. Poprawa błędu mogącego powodować zapętlenie wysyłania się analitycs
 8. Poprawa pola “Kodowanie znaków plików CSV” w ustawieniach importu
 9. Aktualizacja skrzynek podawczych i automatyczny mechanizm aktualizacji na podstawie pliku CSV ze skrzynkami z Ministerstwa
 10. Dla PIT-28 jest przychód a nie dochód w podsumowaniu
 11. Wysyłka statusu 200 do oppstat jak dostanie info
 12. Wczytywanie PIT-11 poprawne do PITów rocznych
 13. Wysyłka dobre1/zle1 do Analitycs tylko jak kwota < 3000 zł i status 200
 14. Partner może mieć teraz wzorzec np. test-009
 15. Lista OPP z 14.01.2020
 16. Możliwość opłacenia z BlueMedia
 17. Obsługa kont Urzędów Skarbowych PCC-3 oraz inne
 18. Aktualizacja składek PIT-5
 19. Dodany status 122(przetwarzanie) dla JPK SF(wysyłka do KAS)
 20. Poprawa porównywania XML przy importowaniu XML podpisanego zew(SF)
 21. Poprawa porównywania XML przy importowaniu XML podpisanego zew(w oknie wysyłania do KAS – ustawienia wysyłki)
Pełne zarządzanie z Varico Przyjazne Formularze

VPF Varico Przyjazne Formularze

Program Varico Przyjazne Formularze jest na bieżąco aktualizowany. Uzupełniamy go o nowe opcje i dostosowujemy do zmieniających się warunków prawnych. Dbamy o rozwój naszych programów wraz z rozwojem Twojego biznesu. Zobacz jakie zmiany wprowadziliśmy w poprzednich wersjach VPF Varico Przyjazne Formularze.

Wersja 5.16.5 (03.12.2019)

W nowej wersji Varico Przyjazne Formularze udostępniliśmy formularze:

 • e-Sprawozdania Finansowe:

  • e-Sprawozdanie finansowe JPK_SF dla jednostek mikro w złotych
  • e-Sprawozdanie finansowe JPK_SF dla jednostek małych w złotych
  • e-Sprawozdanie finansowe JPK_SF dla jednostek innych w złotych
  • Skonsolidowane e-Sprawozdanie finansowe JPK_SF dla jednostek innych – grup kapitałowych w złotych

  Urząd Skarbowy:

  • VAT-7 (20) (2019) Deklaracja dla podatku od towarów i usług
  • VAT-7K (14) Deklaracja dla podatku od towarów i usług
  • AKC-R (7) Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku akcyzowego
  • Wniosek o sprostowanie/usunięcie danych wskazanych w wykazie podmiotów
  • WIS-W (1) Wniosek o wydanie wiążącej informacji stawkowej
  • WIS-W/A (1) Załącznik do wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej
  • Wniosek o zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej
  • Zawiadomienie o płatności na rachunek inny niż wskazany w wykazie podmiotów

  Pracownicze:

  • Oświadczenie opiekuna stażu uczniowskiego o niekaralności
  • Rachunek do umowy zlecenia dla osób poniżej 26 r.ż.
  • Umowa o staż uczniowski
  • Zaświadczenie o odbyciu stażu uczniowskiego

  Pozostałe:

  • ARR FPZ_f1 3.0 Deklaracja wpłaty na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych
  • PP 11 (od 2019) Potwierdzenie nadania przesyłki poleconej
  • Zawiadomienie o zbyciu pojazdu
  • Wniosek o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym w Narodowym Funduszu Zdrowi

Wersja 5.15.5 (08.11.2019)

W nowej wersji Varico Przyjazne Formularze udostępniliśmy formularze:

 1. Poprawiono podpisywanie plików pdf
 2. Dodano mechanizm podzielonej płatności na fakturach
 3. Dodano obsługę chorwackich numerów nip podczas generowania VAT_UE
 4. Dodano informację, że w programie JPK_SF jest w przygotowaniu
 5. Nowy instalator MacOS
 6. Nowy kreator PIT-5 i nowy formularz (zmieniły się stawki na 17.75%)
 7. Poprawka okna weryfikacji statusu VAT (pobieramy z pola odpowiedni identyfikator – wcześniej zawsze było brane jako NIP)

Wersja 5.14.1 (05.09.2019)

W nowej wersji Varico Przyjazne Formularze udostępniliśmy formularze:

 1. Dodany nowy certyfikat do podpisu w JPK
 2. Poprawa logowania do wersji eDGP
 3. Dodany klawisz zapłaty przez Blue Media i podłączone konto produkcyjne Blue Media dla faktur
 4. Poprawa kopiowania plików XML dla opcji [X] Uruchamiaj signxml.exe z katalogu “Moje dokumenty”
 5. Korekty faktur (Rach, Rach 1poz, FDP, FMK, FWNT, FWZ, F zakupowa)
 6. Poprawa numeracji faktury netto po wygenerowaniu z FP-1poz
 7. Poprawa wyglądu tabel w podsumowaniu
 8. Pola wystawcy/nabywcy przy korektach będą teraz edytowalne
 9. Poprawa pola nabywca przy ustawianiu rodzaju firma/osoba a zapis w aktówce
 10. Automatyczny zapis FP przy generowaniu faktury
 11. Poprawa błędu krytycznego #2004 przy zapisaniu widoku utworzonego z zakupowe/sprzedażowe i usunięciu nabywcy
 12. Wysyłka maili poprzez plik EML (po wybraniu wysyłki przez klienta pocztowego) w desktop i online
 13. Dodano opcję ‘pokaż przeglądarkę’ w signxml (działa tak samo jak Ctrl+Y ale teraz jest łatwiej bo wystarczy kliknąć prawym na pasek u góry i wybrać opcję)
 14. Dodano możliwość wyboru kontekstu firmy przy podpisywaniu PZ pisma ogólnego
 15. Dodano komunikat, że nie można wysyłać pisma ogólnego jako pdf mailem (wcześniej zawieszał się program)
 16. Dodano opcję oznacz jako wysłane przy piśmie ogólnym (jak ktoś podpisuje w przeglądarce ręcznie to może sobie z tego skorzystać)
 17. Poprawa odczytu godziny przy UTC
 18. Poprawa – brak możliwości otwierania z menu non stop zakładki z e-pity
 19. Przywrócenie zmian z wersji 5.12.2 i 5.12.3 bo nie były uwzględnione
 20. Obsługa v_lex_edgp – nowego produktów Infor
 21. Dodane dokładne sprawdzenie czy miał płatne czy nie i jest do tego dodatkowe pole w rejestracji w secure
 22. KPIR zestawienie roczne
 23. Nowa biblioteka podpisywania w signxml.exe
 24. JPK_FA (2) import i eksport
 25. ePUAP po nowemu (wysyłanie Pisma Ogólnego przez signxml)
 26. Nowe eventy analytics do rozmiaru bazy
 27. Blokada Google Drive dla sieciowej i MSSQL
 28. Nowe miejsce katalogu back-up
 29. Nowe kreatory faktur korygujących:
  1. Uproszczona
  2. Procedure marży
  3. Odwrotne obciążenie

Wersja 5.10.3 (28.03.2019)

Urząd skarbowy:

 1. VAT-7 (19) Deklaracja dla podatku od towarów i usług
 2. VAT-7K (13) Deklaracja dla podatku od towarów i usług
 3. OEG-1 Informacja w sprawie opłaty egzekucyjnej stanowiącej dochód budżetu państwa
 4. AKC-4/H (8) Podatek akcyzowy od energii elektrycznej
 5. AKC-EN (8) Deklaracja podatkowa od nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej

GUS:

 1. GUS F-01/o (2018) Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym szkół i innych placówek oświatowych za rok 2018
 2. GUS F-01/s (2018) Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym szkół wyższych za rok 2018
 3. GUS PNT-01 (2018) Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej za 2018 r.
 4. GUS H-01w (2018) Sprawozdanie o sieci handlowej według stanu w dniu 31 XII 2018 r.

ZUS:

 1. ZUS EWYP Zawiadomienie o wypadku
 2. ZUS PEL Pełnomocnictwo/odwołanie pełnomocnictwa
 3. ZUS PEL-K Upoważnienie do reprezentowania płatnika składek podczas kontroli ZUS
 4. ZUS PEL-Z Załącznik do pełnomocnictwa
 5. ZUS RD-2 Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej de minimis, de minimis w rolnictwie, de minimis w rybołówstwie
 6. ZUS RD-3 Wniosek o informację o stanie konta płatnika składek
 7. ZUS RKR Wniosek o rozłożenie na raty należności z tytułu kosztów egzekucyjnych
 8. ZUS RON Oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej
 9. ZUS ROP Oświadczenie o stanie majątkowym osoby prawnej
 10. ZUS RPD Oświadczenie przedsiębiorcy o wielkości otrzymanej pomocy publicznej de minimis, de minimis w rolnictwie, de minimis w rybołówstwie)
 11. ZUS RSR Wniosek o rozłożenie na raty należności z tytułu składek
 12. ZUS US-14 Wniosek o wydanie decyzji z zakresu ubezpieczeń i składek
 13. ZUS US-2 Wniosek o wydanie zaświadczenia A1 dla osoby wykonującej pracę na własny rachunek w dwóch lub więcej państwach członkowskich UE, EOG lub Szwajcarii
 14. ZUS US-3 Wniosek o wydanie zaświadczenia A1 dla pracownika delegowanego do wykonywania pracy w innym państwie członkowskim UE, EOG lub w Szwajcarii
 15. ZUS US-4 Wniosek o wydanie zaświadczenia A1 dla osoby wykonującej pracę najemną w dwóch lub więcej państwach członkowskich UE, EOG lub Szwajcarii (art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004
 16. ZUS US-9 Wniosek o wyrażenie zgody na opłacenie składek po terminie na ubezpieczenie emerytalne i rentowe/chorobowe
 17. ZUS Z-3 Zaświadczenie płatnika składek
 18. ZUS Z-3a Zaświadczenie płatnika składek

Pracownicze:

 1. Zawiadomienie emeryta o wysokości przychodu
 2. Zawiadomienie pracodawcy/zleceniodawcy o wysokości przychodu emeryta/rencisty
 3. Wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych
 4. Wniosek o wypłatę wynagrodzenia na rachunek bankowy

Pozostałe:

 1. DPR Dokument potwierdzający recykling
 2. DPO Dokument potwierdzający odzysk
 3. CEIDG-ZS (1.8.8) Zarządca sukcesyjny

Wersja 5.8.1 (07.02.2019)

 1. W nowej wersji Varico Przyjazne Formularze zwarte zostały nowe pliki:
  – e-Sprawozdanie Finansowe dla jednostek mikro,
  – e-Sprawozdanie Finansowe dla jednostek małych,
  – e-Sprawozdanie Finansowe dla jednostek innych wraz z załącznikami wymaganymi dla powyższych sprawozdań.
 2. W najnowszej wersji udostępniliśmy również formularze:
  Urząd Skarbowy:
  – ZAP-3 (5) Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem,
  – NIP-2 (12) Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem,
  – NIP-8 (3) Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne w zakresie danych uzupełniających,
  – NIP-7 (5) Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem lub płatnikiem,
  – SD-ZP (1) Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych Informacja o pozostałych składnikach przedsiębiorstwa,
  – PIT-11 (24) Informacja o dochodach, pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, wypłaconym stypendium oraz przychodach z innych źródeł (PIT-11 / PIT-11Z),
  – PIT-4R (8) Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy,
  – PIT-8C (9) Informacja o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych (PIT-8C / PIT-8CZ),
  – PIT-28/PIT-28S (21) Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2018,
  – PIT-36/PIT-36S (26) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty),
  – PIT-36L/PIT-36LS (15) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty),
  – PIT-37 (25) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (lub poniesionej straty),
  – PIT-38 (13) (2018) LEG Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty),
  – PIT-39 (9) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty),
  – PIT-6 (13) Deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej ustalonych przy zastosowaniu norm szacunkowych,
  – PIT-16A (9) Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego,
  – PIT-19A (8) (2018) Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego.
 3. Akcyzowe:
  – AKC-PR (6) Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku akcyzowego,
  – AKC-R (7) Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku akcyzowego,
  – AKC-Z (6) Zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie lub o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej.
 4. ZUS:
  – ZUS DRA Deklaracja rozliczeniowa,
  – ZUS DRA cz.II Deklaracja rozliczeniowa cz. II,
  – ZUS RCA cz.II Imienny raport,
  – ZUS RPA Imienny raport miesięczny o przychodach ubezpieczonego/okresach pracy nauczycielskiej,
  – Informacja roczna dla osoby ubezpieczonej,
  – Informacja miesięczna dla osoby ubezpieczonej,
  – ZUS RSO Wniosek o odroczenie terminu płatności składek,
  – ZUS RSU Wniosek o umorzenie należności z tytułu składek.
 5. GUS:
  – GUS F-01/I-01 (2019) Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe,
  – GUS Z-10 (2018) Sprawozdanie o warunkach pracy za 2018 rok,
  – GUS Z-06 (2018) Sprawozdanie o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy za 2018 rok,
  – GUS RF-01 (2019) Kwartalne statystyczne sprawozdanie o aktywach i pasywach finansowych,
  – GUS DNU-R (2018) Sprawozdanie o międzynarodowej wymianie usług za rok 2018,
  – GUS P-01 (2018) Sprawozdanie o produkcji za 2018 rok,
  – GUS DG-1 (2019) Meldunek o działalności gospodarczej,
  – GUS Z-03 (2019) Sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach.
 6. Inne:
  – DT-1 (6) Deklaracja na podatek od środków transportowych,
  – Ewidencja sprzedaży przeznaczona dla działalności nierejestrowanej (2019),
  – Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.


praca-zdalna-z-wwb