Pełna księgowość. Kiedy jest obowiązkowa?

KsH pełna księgowość

Obowiązkiem każdego przedsiębiorcy jest ewidencjonowanie operacji gospodarczych prowadzonej firmy. Sposób, w jaki będą one rejestrowane, zależy od formy działalności oraz osiąganego rocznego przychodu. Podatnicy mają możliwość prowadzenia działalności za pomocą księgowości uproszczonej lub pełnej. Kluczowe jest jednak pytanie, kiedy firma jest zobowiązana do przejścia z uproszczonej na pełną księgowość i czym pełna księgowość różni się od uproszczonej? Odpowiedzi znajdziesz w naszym artykule. 

Pełna księgowość – czym jest? 

Pełna księgowość to rozbudowany i najdokładniejszy system ewidencji. Wymaga dużej skrupulatności, dokładności i nierzadko również wiedzy rachunkowo-podatkowej. W ramach księgowości pełnej firma ma obowiązek rejestrować i analizować wszystkie operacje finansowe oraz gospodarcze. Musi to robić dokładnie, przestrzegając zasad rachunkowości oraz spełniając wymogi podatkowe.

Na prowadzenie pełnej księgowości składa się kilka elementów. Wyróżniamy: 

  • dziennik – zestawienie z informacjami dotyczącymi wszystkich zdarzeń gospodarczych z danego okresu sprawozdawczego,
  • księgę główną – zapisy z kont syntetycznych bilansu oraz rachunku zysków i strat,
  • księgę pomocniczą – konta analityczne, które „uszczegóławiają” zapisy kont syntetycznych,
  • zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych,
  • wykaz składników pasywów i aktywów (inwentarz).

Dzięki temu pełna księgowość pomaga w dokładniejszym udokumentowaniu finansów firmy. Co wiąże się również z możliwością skuteczniejszego planowania i podejmowania działań biznesowych.

Pełna księgowość a księgowość uproszczona 

Główna różnica w stosunku do księgowości uproszczonej to przede wszystkim obszerność dokumentacji i rozbudowana struktura księgowa. Uproszczona księgowość, jak sama nazwa wskazuje, to łatwiejsza formą rozliczenia. Decydują się na nią zazwyczaj nowi przedsiębiorcy, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z prowadzeniem biznesu. Dodatkowo to również dobre rozwiązanie dla osób, które samodzielnie chcą prowadzić rachunkowość w swojej firmie. Różni się zatem tym, że wymaga prowadzenia mniej szczegółowej ewidencji, niż jak to jest w przypadku księgowości pełnej. 

Obowiązek przejścia z prostej księgowości na pełną 

Obowiązek prowadzenia pełnej księgowości mają spółki kapitałowe prawa handlowego (spółki akcyjne i z ograniczoną odpowiedzialnością) oraz spółki osobowe prawa handlowego (spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne). Przedsiębiorcy, którzy prowadzili księgowość uproszczoną i zdecydowali się na przekształcenie swojej działalności w którąś z wymienionych spółek, będą musieli przejść na pełne księgi. 

Dodatkowo do prowadzenia pełnej księgowości zobowiązani są przedsiębiorcy, których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych przekroczyły 2 mln euro w przeliczeniu na złotówki. Dla porównania limit w 2023 roku wynosił 9 654 400 zł, natomiast w 2024 roku 9 218 200 zł. 

Podsumowując, przedsiębiorcy, którzy prowadzili księgowość uproszczoną, ale przekroczyli powyższy limit w roku poprzednim lub przekształcili działalność w wyżej wymienioną spółkę, są zobligowani do prowadzenia pełnej księgowości. 

Księga Handlowa KsH

Pełną księgowość możesz prowadzić w programie KsH Księga Handlowa. To program, który znacznie ułatwia rozliczanie zaawansowanych operacji księgowych. W KsH użytkownik ma dostęp do funkcji, które zapewniają mu szybkie, prawidłowe i terminowe rozliczenia. Dodatkowo program jest na bieżąco aktualizowany, więc użytkownicy mają pewność, że zawsze odpowiada wymaganiom ustawodawcy. Jeżeli chcesz poznać więcej szczegółów, umów się na bezpłatną i niezobowiązującą prezentację programu. Możesz również przetestować program za darmo przez 30 dni. Sprawdź TUTAJ.