Działalność nierejestrowana. Ile wynosi limit przychodów?

dzialalnosc nierejestrowana

Przedsiębiorcy mogą prowadzić działalność gospodarczą bez konieczności rejestrowania w CEIDG i w Urzędzie Skarbowym. To tak zwana działalność nierejestrowana, która przeznaczona jest głównie dla osób prowadzących drobną aktywność. Od 1 lipca 2023 roku zwiększono miesięczny próg przychodów dla działalności nierejestrowanej. Ile wynosi aktualny limit? Jakie korzyści wynikają z prowadzenia działalności nierejestrowanej?   

Czym jest działalność nierejestrowana? 

Działalność nierejestrowana bądź nieewidencjonowana to drobna działalność zarobkowa, pozwalająca na przetestowanie prowadzenia biznesu osobom, które w przyszłości planują prowadzenie działalności gospodarczej. Ze względu na niski poziom przychodów działalność nierejestrowana nie jest uznawana za działalność gospodarczą. Nie wymaga zatem wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Pozwala zatem prowadzić własny biznes na niewielką skalę w bardzo prosty sposób. 

Kto może prowadzić działalność nierejestrowaną? 

Działalność nierejestrowaną mogą prowadzić podatnicy, których miesięczne przychody z działalności nie przekraczają 75% minimalnego wynagrodzenia, obowiązującego w danym roku. Do 30 czerwca 2023 przychody z tytułu działalności nierejestrowanej nie mogły przekraczać 50% minimalnego wynagrodzenia.

Dodatkowo założyć działalność nierejestrowaną mogą tylko osoby fizyczne, które w ciągu ostatnich 5 lat (60 miesięcy) nie wykonywały działalności gospodarczej. Mogą być to zatem osoby, które mają zarejestrowaną firmę, ale z zawieszoną działalnością przez ostatnie 60 miesięcy. 

Należy również pamiętać, że działalności nierejestrowana nie obejmuje aktywności, do których wymagana jest koncesja lub inne dodatkowe zezwolenie. 

Limit działalności nierejestrowanej 

Od lipca 2023 roku podniesiono limit dla działalności nierejestrowanej. Wynika to ze wzrostu płacy minimalnej. Aktualnie limit wynosi 75% minimalnego wynagrodzenia, do czerwca wynosił 50%. Płaca minimalna od lipca 2023 roku wzrosła do kwoty 3600 zł brutto. Oznacza to, że miesięczny przychód z działalności nierejestrowanej nie może przekroczyć kwoty 2700 zł brutto. 

W przypadku przekroczenia danego limitu, przedsiębiorca w ciągu 7 dni musi obowiązkowo zarejestrować taką działalność, jako działalność gospodarczą. 

Korzyści 

Prowadzenie działalności nierejestrowanej przynosi sporo korzyści. Oprócz tego, że jest to dodatkowa możliwość przetestowania prowadzenia biznesu, to również podczas jej prowadzenia:

  • nie trzeba płacić składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne, 
  • nie trzeba płacić podatku VAT, ponieważ przychody z działalności nierejestrowanej nie przekroczą kwoty 200 tysięcy złotych w ciągu roku,
  • nie obowiązują zaliczki na podatek (miesięczne lub kwartalne). Podatek z działalności nierejestrowanej należy rozliczyć raz w roku w deklaracji podatkowej. 
  • nie trzeba prowadzić skomplikowanej księgowości, wystarczy uproszczona ewidencja sprzedaży. 
  • nie są wymagane numery identyfikacyjne, jak NIP czy REGON. 

Kasa fiskalna a działalność nierejestrowana

Decydując się na prowadzenie działalności nierejestrowanej, należy pamiętać, że również działalność nierejestrowana musi być prowadzona zgodnie z przepisami o VAT. To oznacza, że także w tym przypadku należy stosować przepisy dotyczące kas fiskalnych. Z racji jednak, że działalność nierejestrowana jest ograniczona limitem, można skorzystać ze zwolnienia podmiotowego określonego w art. 113 ustawy o VAT. 

W niektórych przypadkach należy stosować kasy fiskalne. Osoby, które w ramach działalności nierejestrowanej zdecydują się na świadczenie usług np. kosmetycznych, kosmetologicznych, bądź fryzjerskich, a także usług w zakresie naprawy pojazdów silnikowych, muszą wystąpić o nadanie numeru NIP. Osoby świadczące takie usługi będą musiały posiadać kasę fiskalną, a także wydawać paragony