Mały ZUS Plus wydłużony dla przedsiębiorców

Mały ZUS Plus

Program Mały ZUS Plus przedłużony dla przedsiębiorców. Zmiany obowiązują od 1 sierpnia 2023 roku. Nowe rozwiązanie skierowane jest do przedsiębiorców, których przychody nie przekraczają 120 tysięcy w ciągu roku. Czym dokładnie jest Mały ZUS Plus i kto nie może z niego skorzystać? 

Mały ZUS Plus 

Mały ZUS Plus to program, z którego mogą skorzystać przedsiębiorcy przez okres 36 miesięcy, w ciągu kolejnych 60 miesięcy prowadzenia działalności. To tzw. ulga w składkach na ubezpieczenia społeczne dla mniejszych przedsiębiorców, która zaczęła obowiązywać od 2019 roku włącznie. Warunkiem skorzystania z ulgi MZ+ jest osiągnięcie przez przedsiębiorców przychodów nieprzekraczających 120 tysięcy w ciągu roku.  

Rząd tłumaczy, że dzięki wydłużeniu programu Mały ZUS Plus o 12 dodatkowych miesięcy, przedsiębiorcy mogą zaoszczędzić nawet kilkaset złotych miesięcznie, w zależności od wysokości ubiegłorocznego dochodu. To rozwiązanie, które zdaniem Ministerstwa ma wesprzeć przedsiębiorców przy kryzysie gospodarczym i rosnącej inflacji.  

Program MZ+ wydłużony 

Minister Rozwoju i Technologii Waldemar Buda poinformował, że od 1 sierpnia 2023 roku przedsiębiorcy mogą opłacać niższe składki o rok dłużej niż dotychczas. Wydłużenie dotyczy przedsiębiorców, którzy w 2023 roku korzystali z Małego ZUS Plus. To oznacza, że jeżeli przedsiębiorcy minęło 36 miesięcy korzystania z ZUS Plus w 2023 roku, ale nadal spełnia ustawowe warunki, wciąż może skorzystać z przedłużenia MZ+.

Według danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z grudnia 2022 roku, z MZ+ korzystało ok. 236 tysięcy osób. Rząd szacuje, że z wydłużonej ulgi skorzysta 66% przedsiębiorców. 

Mały ZUS Plus, a Mały ZUS

Program Mały ZUS Plus w porównaniu do programu Mały ZUS to jeszcze niższe składki na ubezpieczenia społeczne. Mały ZUS polega na zwolnieniu z opłacania składek przez 6 miesięcy. Natomiast w kolejnych 24 miesiącach na opłaceniu ich na warunkach preferencyjnych. W przypadku MZ+ składki liczone są od dochodu za ubiegły rok. 

Chociaż wysokość składek Małego ZUS Plus jest różna to podstawa wymiaru składek, nie może przekroczyć 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego z danego roku. Ponadto nie może być również niższa niż 30% kwoty obowiązującego, minimalnego wynagrodzenia

Kto nie może skorzystać z MZ+

Nie wszyscy przedsiębiorcy mają możliwość skorzystania z programu Mały ZUS Plus. Do takich grup w szczególności należą osoby, które w poprzednim roku prowadziły działalność jako artyści, twórcy, osoby wykonujące wolny zawód, wspólnicy spółek jawnych, komandytowych, partnerskich, bądź jednoosobowych spółek z o.o. oraz osoby prowadzące publiczną lub niepubliczną szkołę, czy placówkę. Prawa do ulgi nie mają również osoby, które prowadzą działalność nieewidencjonowaną. 

Zgłoszenie do Małego ZUS Plus

Przedsiębiorcy, którzy chcą przystąpić do Małego ZUS Plus, zobowiązani są dostarczyć do ZUS informacje o: 

  • rocznym przychodzie oraz dochodzie, 
  • formach opodatkowania, 
  • podstawie wymiaru składek. 

Informacje dotyczące przychodu i dochodu można złożyć do ZUS w deklaracji rozliczeniowej, bądź innym raporcie miesięcznym składanym za styczeń, lub za pierwszy miesiąc rozpoczęcia prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej lub za pierwszy miesiąc wznowienia prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Wszystko tyczy się danego roku kalendarzowego.