Spółka z o.o. – wady i zalety

spółka-zoo-wady-i-zalety

Spółka z o.o. to najpopularniejszy rodzaj form prowadzenia działalności wybieranych przez przedsiębiorców w Polsce. Fakt ten uzasadniony jest względami prawnymi oraz ekonomicznymi. Mimo wielu zalet, posiada również wady nad którymi warto się zastanowić. 

Na czym polega spółka z o.o.?

Spółka z o.o. posiada zdolność prawną oraz czynność prawną, ponieważ ma osobowość prawną. Oznacza, to że działa niezależnie od wspólników i zarządu, tylko osobno. Jest również spółką kapitałową, zatem może być utworzona w każdym celu, nie tylko dla zysku. Jej minimalny kapitał zakładowy wynosi co najmniej 5000 zł. 

Jak sama nazwa wskazuje, posiada ona wspólników, którzy biorą udział w zyskach oraz posiedzeniach, zdobywają udziały oraz mają prawo do kontroli. Spółka ta może posiadać jednego lub kilku wspólników. Wspólnikami mogą być osoby fizyczne lub osoby prawne.  Aby spółka działała prawidłowo, powinien zostać wybrany Zarząd, który składa się z osób fizycznych. Zarząd reprezentuje spółkę oraz jest odpowiedzialny za bieżące sprawy. Członkowie zarządu są obarczeni odpowiedzialnością karną i cywilną. Zazwyczaj członkami zarządu są wspólnicy, ale nie jest to konieczność. 

Umowę spółki z o.o. stanowi akt notarialny. Alternatywnym sposobem jest zarejestrowanie spółki z o.o. przez internet. Warunkiem uznania zgłoszenia przez sąd rejestrowy są elektroniczne podpisy potwierdzone przez profil zaufany ePUAP. Wymagany jest oczywiście podpis każdego wspólnika. 

Zalety spółki z o.o. 

  • Kapitał zakładowy – niski minimalny kapitał, który wynosi 5000 zł. Kwota ta odpowiada później udziałom dla osoby, która dokonała wpłaty. 
  • Koszty założenia – niskie koszty, ponieważ uzależnione są od wysokości kapitału zakładowego. Gdy spółka jest założona przez wniosek internetowy, nie ponosi się kosztów notarialnych. 
  • Osobowość prawna – dzięki niej można nabywac prawa, takie jak własność nieruchomości oraz inne prawa rzeczowe. 
  • Brak opłat składek ZUS – wspólnicy i zarząd są z nich zwolnieni z powodu tytułu powołania. Aby nie płacić składek ZUS, spółka musi mieć co najmniej dwóch wspólników. 
  • Bezpieczny majątek osobisty – w sytuacji bankructwa spółki, osoby tracą tylko to co do niej wniosły. 

To tylko kilka z głównych zalet spółki z o.o. Do zalet można zaliczyć także m.in prestiż, który pozwoli na dotarcie do innych przedsiębiorców. Plusem jest też możliwość kupowania potrzebnych rzeczy do pracy i wrzucania cen w koszta. Spółka z o.o. może również ubiegać się o różnorodne dofinansowania z UE.

Wady spółki z o.o.

  • Opodatkowanie – podwójne, ponieważ na poziomie spółki dochód podlega opodatkowaniu CIT. Natomiast zysk wypłacony wspólnikom podlega 19% PIT.
  • Sprawozdanie finansowe – obowiązek przygotowania corocznego sprawozdania widocznego dla wszystkich. 
  • Proces założenia – czasochłonny, skomplikowany i długi. Czasem trwa zaledwie kilka dni, czasem jednak może wydłużyć się nawet do kilku miesięcy. 
  • Pełna księgowość – obowiązek prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych, co wiąże się z dodatkowymi kosztami, z powodu opłaty dla biura rachunkowego.

Wady te jednak nie są tak znaczące, ponieważ w dużej mierze przeważają zalety. Jak w przypadku każdej poważnej decyzji (nie tylko biznesowej) należy wziąć pod uwagę wszystkie aspekty, które mogą okazać się kluczowe. To co dla jednych jest wadą, dla innych może być zaletą, tak jak np. pełna księgowość, która generuje koszty. Może okazać się zaletą dzięki prawidłowemu przebiegowi dokumentów i profesjonalnemu zarządzaniu kosztami firmy.