Zawieszenie działalności – co musisz wiedzieć?

zawieszenie działalności

W życiu przedsiębiorcy może pojawić się wiele sytuacji, które zmuszają do zamknięcia własnego biznesu. Czasem efekty prowadzenia biznesu nie są zadowalające lub z przyczyn osobistych takich jak choroba lub wyjazd, przedsiębiorcy decydują się na zawieszenie działalności. W wielu przypadkach są to jednak niewystarczające środki na pokrycie podatków, składek i kosztów stałych. Sezonowość biznesu oraz niewystarczająca ilość klientów również się do tego przyczynia. Na czym polega zawieszenia działalności i co trzeba wiedzieć? Dowiedz się w artykule. 

Kiedy można zawiesić działalność gospodarczą

Zawieszenie działalności gospodarczej jak sama nazwa wskazuje, oznacza przerwę w jej prowadzeniu. Działalność gospodarczą, która jest wpisana do CEIDG można zawiesić pod warunkiem, że nie zatrudniasz już pracowników. Data zawieszenia działalności oznacza przede wszystkim zaprzestanie opłacania składek ZUS oraz podatków. Deklaracje ZUS oraz VAT dłużej nie dotyczą zawieszonej działalności. Oczywistym wydaje się, że od momentu zawieszenia działalności nie ma możliwości jej prowadzenia i osiągania przychodów.
Działalność można zawiesić: 

  • z dowolnego powodu (np. przejściowe problemy, niewystarczające dochody, wybór pracy na etacie, zbyt mało czasu i wiele innych) ;
  • na dowolnie długi okres – nie krótszy niż 30 dni, również bezterminowo;
  • wiele razy – dowolna ilość

Dzień zawieszenia działalności może pokryć się z dniem złożenia wniosku do CEIDG, ale można również wskazać wcześniejszą lub późniejszą datę niż złożenie wniosku.  Jeżeli taki przedsiębiorca zdecyduje się jednak na wznowienie działalności, można ją powtórnie zawiesić również w dowolnym momencie. Zasady kolejnych zawieszeń nie ulegają zmianom.

Gdzie i jak zawiesić działalność?

Aby dokonać zawieszenia działalności, należy złożyć wniosek CEIDG-1 o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej. Jeżeli działalność należy do spółki, należy również wypełnić załącznik CEIDG-SC. Wniosek powinien być wypełniony maszynowo lub ręcznie wielkimi literami, bez żadnych poprawek i przekreśleń. 

Istnieją różne możliwości złożenia wniosku: 

  • osobiście w Urzędzie Gminy;
  • elektronicznie – przy użyciu podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP, podpisem osobistym, o którym mowa w przepisach o dowodach osobistych albo w inny sposób akceptowany przez system CEIDG umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby składającej wniosek oraz czas jego złożenia;
  • poprzez pełnomocnika – opłata za pełnomocnictwo wynosi 17 zł; 
  • listownie – podpis notarialny i dokument dołączony do wniosku. 

Jak w każdym przypadku mogą pojawić się błędy w wypełnianiu papierów – wnioskodawca zostanie wtedy poproszony o skorygowanie ich. Jeżeli dokument jest wystawiony prawidłowo organ ewidencyjny wydaje kopię wniosku z informacją o zawieszeniu działalności gospodarczej. 

Co z pracownikami podczas zawieszenia działalności? 

Jak już wcześniej wspominaliśmy, warunkiem zawieszenia działalności jest niezatrudnianie pracowników. Nie można więc zatrudniać pracowników, którzy pracują w oparciu na umowę o pracę, na zasadzie powołania lub na spółdzielczą umowę o pracę. Oznacza to zatem, że aby złożyć wniosek o zawieszenie firmy, należy najpierw rozwiązać wszystkie umowy z pracownikami. Nie dotyczy to umów zleceń lub umów o dzieło

Jeżeli pracownicy przebywają na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym, również jest możliwość zwolnienia ich w przypadku zawieszania działalności. Zwolnieni pracownicy powinni zostać wyrejestrowani z ubezpieczeń w ciągu 7 dni od daty ustania stosunku pracy.

Księgowość podczas zawieszenia działalności

Zawieszenie działalności nie zwalnia z obowiązku prowadzenia księgowości. Obowiązki uzależnione są od tego, czy prowadzisz księgowość uproszczoną (podatkową księgę przychodów i rozchodów), pełną księgowość czy rozliczasz się ryczałtem. Jeśli rozliczasz się w formie karty podatkowej, nie masz obowiązku prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (PKPiR) ani ewidencji przychodów. Jeżeli jednak wykorzystujesz możliwość zwolnienia z VAT albo prowadzisz ewidencję na kasie fiskalnej, masz obowiązek prowadzić ewidencję sprzedaży. 

Możliwość zawieszenia działalności gospodarczej może okazać się w wielu przypadkach ratunkiem dla przedsiębiorców. Zwolnienie z wielu płatności przewyższa ilość obowiązków, o których musi pamiętać przedsiębiorca.