Ulga na start w 2024 roku

ulga na start

Ulga na start daje chwilową możliwość prowadzenia firmy bez konieczności opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Skierowana jest do przedsiębiorców, którzy po raz pierwszy prowadzą działalność gospodarczą lub rozpoczynają ją po raz kolejny, ale po 5 latach, od zawieszenia lub zamknięcia poprzedniej działalności. Celem ulgi jest wsparcie nowo powstałych przedsiębiorstw w ich wczesnym etapie rozwoju. Sprawdź, kto dokładnie może skorzystać z ulgi na start? Z jakich składek zwalnia? Jak długo można z niej korzystać i jakie są późniejsze konsekwencje korzystania z ulgi na start.

Ulga na start – dla kogo? 

Z ułatwienia w postaci ulgi na start mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy: 

  1. osobami fizycznymi tzn. prowadzą działalność jednoosobową albo są wspólnikami spółek cywilnych,
  2. po raz pierwszy podejmują działalność gospodarczą. Albo ponownie, ale po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia,
  3. nie wykonują działalności na rzecz byłego pracodawcy, u którego w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym pracowali na etacie. I ponadto wykonywali czynności wchodzące w zakres obecnie prowadzonej działalności.

Osoby prowadzące gospodarstwo rolne mogą również skorzystać z ulgi na start spełniając pewne warunki. 

Z czego zwalnia ulga na start? 

Przedsiębiorcy, którzy korzystają z ulgi na start, nie podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Przez 6 miesięcy od rozpoczęcia działalności przedsiębiorcy nie muszą opłacać: 

  • składek na ubezpieczenia społeczne,
  • na Fundusz Pracy, 
  • na Fundusz Solidarnościowy.

Należy pamiętać, że ulga nie obowiązuje w przypadku ubezpieczenia zdrowotnego. Korzystając z ulgi na start, przedsiębiorca musi opłacić tylko i wyłącznie składkę zdrowotną. Co ważne, w okresie korzystania z ulgi na start masz także prawo zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS członków swojej rodziny.

Składka zdrowotna w 2024 roku

Wysokość składki zdrowotnej zależy od formy opodatkowania oraz dochodów danego przedsiębiorcy. Składka w przypadku opodatkowania w formie podatku dochodowego na zasadach ogólnych stanowi 9% podstawy wymiaru składki. Kiedy jednak mówimy o rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych w formie podatku liniowego, składka stanowi 4,9% podstawy wymiaru składki.

Ponadto, przedsiębiorca, który rozlicza podatki dochodowe na zasadach ogólnych tj. według skali podatkowej lub liniowo, a jego dochód w danym miesiącu będzie niższy niż minimalne wynagrodzenie obowiązujące w danym roku, to wysokość składki zdrowotnej w tym miesiącu wyniesie 9% minimalnego wynagrodzenia.

Przypominamy, że w 2024 roku minimalne wynagrodzenie od stycznia wynosi 4242 zł brutto, natomiast od lipca 4300 zł brutto. To oznacza, że przy skali podatkowej i podatku liniowym składka zdrowotna za każdy miesiąc roku składkowego od 1 lutego 2024 roku do 31 stycznia 2025 roku, wyniesie minimum 381,78 zł brutto. 

Jeżeli podatki dochodowe rozliczane są ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, to miesięczna składka zdrowotna wynosi 9% zryczałtowanej podstawy. Kwoty na 2024 rok nie zostały jeszcze podane. 

W przypadku, kiedy przedsiębiorca rozlicza podatki kartą podatkową, to podstawą wymiaru powyższej składki będzie wynagrodzenie minimalne, które obowiązuje w danym roku. Oznacza to, że składka zdrowotna w 2024 roku miesięcznie wyniesie 381,78 zł

Konsekwencje Ulgi na start

Korzystanie z ulgi na start ma również swoje konsekwencje. W okresie korzystania z ulgi przedsiębiorca nie otrzyma świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, czyli: 

Ponadto należy pamiętać, że okres korzystania z ulgi na start nie wlicza się do okresu składkowego przy ustalaniu prawa do emerytury i nie podwyższy wysokości otrzymywanego w przyszłości świadczenia emerytalnego.

Szukasz prostych programów księgowych, kadrowo-płacowych lub sprzedażowych na start? Sprawdź naszą ofertę!