Minimalne wynagrodzenie 2024 r. Jak obliczać wypłatę?

minimalne wynagrodzenie 2024 rok

W ostatnich latach wzrost najniższej krajowej był znaczący. Pracownicy, którzy w 2023 r. zarabiają minimalną płacę, otrzymali podwyżkę dwukrotnie, w styczniu i w lipcu. W 2024 r. planowane jest podniesienie tej kwoty również dwa razy. Warto jednak zwrócić uwagę na wszystkie aspekty takich zmian. Jakie będzie minimalne wynagrodzenie w 2024 r.? Jak obliczać koszty pracodawcy i płacę pracownika? Czytaj w artykule.

Minimalne wynagrodzenie 2024 r.

15 września 2023 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie najniższej krajowej. Minimalne wynagrodzenie to inaczej najniższa miesięczna płaca dla pracownika na pełnym etacie gwarantowana przez prawo. W rozporządzeniu określono oprócz tego kwotę najniższej stawki godzinowej na umowach cywilnoprawnych. Jak wspomniano we wstępie minimalne wynagrodzenie w 2024 r., wzrośnie dwa razy – 1 stycznia i 1 lipca, podobnie jak w 2023 roku. 

Minimalne wynagrodzenie w 2024 roku to kwota:

 • 4242 zł brutto od 1 stycznia,
 • 4300 zł brutto od 1 lipca.

Minimalna stawka godzinowa w 2024 roku to:

 • 27,70 zł brutto od 1 stycznia,
 • 28,10 zł brutto od 1 lipca.

Ze strony pracowników taka zmiana jest opłacalna wyłącznie dla zarabiających najniższą krajową, ponieważ otrzymają podwyżkę w okolicach 800 zł brutto. Z drugiej strony każdemu pracodawcy znacznie wzrosną koszty utrzymania takich pracowników. Od razu nasuwa się pytanie, czy znajdą fundusze na podwyżki dla reszty pracowników w najbliższym roku. 

Kwota netto i koszt pracodawcy

Warto na początek obliczyć koszt pracodawcy oraz kwotę netto dla najniższej krajowej w 2024 r. Zgodnie z aktualnymi przepisami, poziomem opodatkowania i wysokością składek wygląda to następująco:

 • 4242 zł brutto to koszt dla pracodawcy w kwocie 5 110,76 zł, a wynagrodzenie netto na rękę dla pracownika 3 221,98 zł;
 • 4300 zł brutto to natomiast 5 180,64 zł kosztów pracodawcy, a 3 261,53 zł netto na rękę dla pracownika.

Przy tym obliczeniu nie uwzględniamy składki na PPK, a kwoty dotyczą pracownika, który ukończył 26 rok życia.

Jak obliczyć płacę pracownika z wynagrodzeniem minimalnym?

Obliczając minimalne wynagrodzenia dla pracownika w 2024 roku, nie bierzemy pod uwagę niektórych składników wynagrodzenia. To, które z nich musimy uwzględnić, określa art. 6-8 Ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Obliczając pensję dla pracownika zatrudnionego na pełen etat (umowa o pracę) w kontekście najniższej krajowej, bierzemy pod uwagę składniki wynagrodzenia oraz inne świadczenia, które wynikają ze stosunku pracy i są zaliczone zgodnie z przepisami statystycznymi Głównego Urzędu Statystycznego do kategorii wynagrodzeń osobowych.

Do obliczenia minimalnego wynagrodzenia nie bierzemy pod uwagę tych składników:

 • dodatek stażowy,
 • nagroda jubileuszowa,
 • wynagrodzenie za nadgodziny,
 • odprawa za przejście na emeryturę, lub rentę przy niezdolności do pracy,
 • dodatek za pracę w nocy.

Jeżeli zatrudniamy pracowników na niepełny wymiar czasu pracy, to wysokość minimalnej pensji obliczamy proporcjonalnie. Uwzględniamy liczbę godzin pracy, które pracownik przepracuje w danym miesiącu i bierzemy pod uwagę wysokość minimalnego wynagrodzenia. 

Wyrównanie pensji do najniższej krajowej

Nie wszystkie składniki wynagrodzenia są wypłacane w jednym terminie. Czasem zmienia się rozkład czasu pracy w danym okresie. Może się więc zdarzyć, że obliczona pensja w danym miesiącu jest mniejsza niż minimalna gwarantowana kwota. W tym przypadku musimy uzupełnić wynagrodzenie w postaci wyrównania do najniższej krajowej.

Dotyczy to również osób, których pensję liczymy według stawki godzinowej. Wtedy wypłacamy wyrównanie za każdą godzinę pracy. Wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia 2024 r. dotyczy też pracowników, których wynagradzamy według stawki miesięcznej, ale którym nie przysługuje w miesiącu pensja za pełny wymiar czasu pracy. Wtedy także wyrównujemy wynagrodzenie za każdą godzinę.