Ryczałt ewidencjonowany – co warto wiedzieć?

ryczał ewidencjonowany

Ryczałt ewidencjonowany jest uproszczoną formą opodatkowania działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy z niego korzystający płacą podatek od przychodu, ale nie mają możliwości pomniejszania podatku o koszty jego uzyskania. Kto może korzystać z takiej formy opodatkowania? Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą. Jakie są limity? Gdzie zgłosić? Kto nie może korzystać? Dowiesz się w dalszej części artykułu. 

Ryczałt ewidencjonowany – gdzie zgłosić? 

Aby rozliczać się na zasadach ryczałtu od początku istnienia firmy, należy zgłosić pisemne oświadczenie do naczelnika urzędu skarbowego. Do kiedy należy dokonać zgłoszenia? W terminie do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności – nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Można również złożyć wniosek rejestracyjny CEIDG-1. Jeżeli podatnik posiada przychody z najmu lub dzierżawy – nie musi składać oświadczenia. Od 2022 roku najem prywatny można opodatkować tylko za pomocą ryczałtu. 

Czy można jednak przejść na ryczałt ewidencjonowany już w trakcie prowadzenia działalności? Tak, jest to możliwe. Wniosek należy złożyć również do naczelnika urzędu skarbowego, ale do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, kiedy został osiągnięty pierwszy przychód w grudniu tego roku podatkowego. Jeżeli firma jest spółką, oświadczenie muszą złożyć wszyscy wspólnicy. Każdy z nich w swoim urzędzie skarbowym (zgodnie z miejscem zamieszkania). 

Ryczałt ewidencjonowany – kto nie może korzystać? 

Warto wiedzieć, że nie każdy przedsiębiorca ma możliwość rozliczania się na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego. Kogo wyklucza ustawa? Tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie: 

  • działalności aptek,
  • handlu wartością dewizową,
  • handlu częściami do pojazdów mechanicznych,
  • wytwarzania wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. 

Ryczałt nie dotyczy również podatników, którzy podejmują wykonywanie działalność w roku podatkowym po zmianie wykonywanej działalności:

  • samodzielnie na na rzecz spółki z małżonkiem,
  • spółki z małżonkiem na działalność. która prowadzona będzie samodzielnie,
  • samodzielnie przez małżonka na działalność która będzie prowadzona samodzielnie przez drugiego małżonka.

Ryczałt ewidencjonowany – limity 

Przedsiębiorcy mają możliwość płatności podatku w zryczałtowanej formie, jeżeli w roku poprzednim: 

  • ich przychody z działalności prowadzonej samodzielnie nie przekroczyły 2 mln euro,
  • ich przychodzi ze spółki nie przekraczają 2 mln euro. 

Jeżeli przedsiębiorca nie korzysta z karty podatkowej, może opodatkować działalność ryczałtem wyjątkowo nie biorąc pod uwagę limitu osiąganych obrotów. Co to oznacza? Że początkujący przedsiębiorca, który w pierwszym roku działalności przekroczył limit, nie traci prawa do rozliczania się za pomocą ryczałtu ewidencjonowanego. Limit będzie go obowiązywał od kolejnych lat. 

Więcej na temat limitów podatkowych w 2023 znajdziesz w naszym poprzednim artykule