5 zmian prawnych dla firm w 2024 roku

zmiany prawne dla firm

Z roku na rok przedsiębiorcy muszą dostosowywać się do coraz szybciej zmieniających się przepisów. Zeszłoroczna zmiana rządu przyniesie nam wiele nowości w najbliższym czasie. W 2024 r. dotkną nas jeszcze przepisy ustalone przed październikiem 2023 r., a także te, które wprowadzi nowa władza. W artykule przedstawimy 5 najważniejszych zmian prawnych dla firm w 2024 roku.

1. Wysokość składek ZUS

Jedna z najważniejszych zmian prawnych dotyczy ZUS. Najważniejszym kryterium do obliczenia wysokości składek ZUS, które opłaca przedsiębiorca, jest prognozowane przeciętne wynagrodzenie w danym roku. Dla 2024 r. jest to kwota 7824 zł brutto. Według przepisów podstawę wymiaru składek stanowi 60% takiej sumy, czyli w tym roku 4694,40 zł. Wysokość składek ZUS w 2024 wynosi 1600,27 zł.

Dla przedsiębiorców, którzy korzystają z małego ZUS-u podstawą wymiaru składek, jest 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. W związku z tym wysokość składki ZUS wyniesie dla nich 402,65 zł przy podstawie 1272,60 zł od stycznia do końca czerwca oraz 408,16 zł przy podstawie 1290 zł od lipca do końca 2024 roku.

Co więcej, wzrasta limit miesięcznej podstawy składek na ZUS dla każdego przedsiębiorcy. Górna podstawa opodatkowania nie może przekroczyć kwoty 19 560 zł. Jest to 250% wysokości prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 2024 r.

2. Zmiany prawne dotyczące minimalnego wynagrodzenia

Możemy już zauważyć skutki tegorocznego znaczącego podwyższenia kwoty najniższej krajowej. Ta zmiana prawna dotyczy wszystkich przedsiębiorców, którzy zatrudniają pracowników na umowę o pracę, lub korzystają z usług zleceniobiorców. Od 1 stycznia 2024 r. minimalne wynagrodzenie to 4242 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa 27,70 zł brutto. Już od lipca 2024 r. kwoty wzrosną. Najniższa pensja będzie równa 4300 zł brutto, a najniższa stawka za godzinę 28,10 zł.

Więcej o tym, jak obliczyć wynagrodzenie według zmian prawnych w 2024 r. przeczytasz w poprzednim artykule dotyczącym minimalnej płacy.

Warto pamiętać, że w tym przypadku sama kwota do wypłaty to nie jedyna zmiana prawna. Wzrasta także:

 • maksymalna kwota odprawy dla pracownika, w szczególnych sytuacjach rozwiązania umowy, lub zwolnienia grupowego,
 • kwoty wynagrodzenia, które są wolne od potrąceń,
 • wynagrodzenie za czas przestoju, niezawinionego przez pracownika,
 • dodatek do pensji za godzinę pracy w porze nocnej,
 • kwota odszkodowania, w sytuacji naruszeń pracodawcy w związku z równym traktowaniem.

3. Krajowy System e-Faktur – zmiany od 2024 r.

Od lipca 2024 r. KSeF miał być obowiązkowy dla wszystkich przedsiębiorców. W styczniu ogłoszono zmiany w tym zakresie. Ministerstwo Finansów poinformowało, że przedsiębiorcy nie będą zobligowani do korzystania z KSeF w 2024 roku. Nowy termin wejścia w życie tej zmiany prawnej zostanie wkrótce ogłoszony. Fakturowanie za pośrednictwem KSeF jest w tym momencie dobrowolne, jeśli posiadamy zintegrowane z KSeF oprogramowanie. Warto wypróbować takie rozwiązanie wcześniej i być gotowym jak najszybciej.

W Varico pracujemy nad dwoma takimi rozwiązaniami. Przede wszystkim integracja z KSeF będzie dostępna w cenie naszych programów księgowych i do obsługi sprzedaży. Co więcej, proponujemy system Varico Obieg Faktur, który będzie łączyć komunikację między biurem rachunkowym i klientem. Zachęcamy do zapisów na dostępną w tym roku wersję próbną VOF.

4. Minimalny CIT

W tym roku wchodzi w życie zmiana prawna dotycząca przedsiębiorców, którzy w danym roku ponieśli stratę, lub nie przekroczyli progu rentowności. Przepisy w tym przypadku umożliwiają na zapłatę minimalnego podatku CIT. Dotyczy to:

 • podatkowych grup kapitałowych,
 • przedsiębiorców z siedzibą lub zarządem na terytorium Polski – obowiązek podatkowy dotyczy całości ich dochodów, bez względu na miejsce, w którym je osiągają,
 • osób prowadzących działalność przez zakład zagraniczny na terenie Polski, czyli tych, które nie mają siedziby ani zarządu w Polsce i dlatego podlegają opodatkowaniu tylko dochodami osiągniętymi na terytorium Polski.

Przepisy z art. 24ca ust. 1 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych mówią o tym, że podatek od tych podmiotów wynosi 10% podstawy opodatkowania. Ten minimalny podatek dochodowy CIT dotyczy wyłącznie przypadków:

 • poniesienia straty z innych źródeł dochodów niż zyski kapitałowe, 
 • lub uzyskały dochody z innych źródeł dochodów niż zyski kapitałowe, których udział w ogólnych przychodach z innych źródeł niż zyski kapitałowe nie przekracza 2%.

5. Stawki VAT od 1 kwietnia 2024

Od 1 kwietnia 2024 r. zaczną obowiązywać zmiany prawne dotyczące VAT, a dokładniej wysokości stawek VAT. Wchodzi w życie rozporządzenie MF z 14 marca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług, wydane na podstawie art. 146ej ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Od 1 kwietnia 2024 r. dla niektórych towarów i usług stawkę podatku VAT obniża się do 8 %. Dotyczy to:

 • produktów pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienionych ani niewłączonych – nasienia zwierząt objętych poz. 7 załącznika nr 3 do ustawy oraz poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy, CN ex 0511;
 • maszyn do pisania dla niewidomych, CN ex 8472 90 80;
 • urządzeń komputerowych do pisma Braille’a (dla ociemniałych), CN ex 8471;
 • maszyn poligraficznych do pisma Braille’a, CN ex 8442 30 00;
 • urządzeń do zapisywania i odczytywania tekstów w alfabecie Braille’a bez względu na CN.

Zmiana obniżenia VAT ma także zastosowanie do usług kosmetycznych manicure i pedicure o PKWiU 96.02.13.0, usług kosmetycznych manicure i pedicure świadczonych w domu (PKWiU ex 96.02.14.0), a także pozostałych usług kosmetycznych (PKWiU 96.02.19.0).

Zmiany prawne dla firm w 2024 r.

Jak widać, przedsiębiorcy muszą być na bieżąco z najnowszymi przepisami. Zmiany prawne w 2024 r. nie obejmują tylko 5 wyżej wymienionych. Warto zorientować się także m.in. w zakresie skrócenia okresu amortyzacji budynków na terenach z wysokim bezrobociem. Co więcej, w usłudze e-Urząd Skarbowy i na portalu PUESC pojawiły się nowe funkcje. Już od stycznia można drogą elektroniczną złożyć wniosek o wydanie wiążących informacji stawkowych (WIS), akcyzowych (WIA), czy też informacji o pochodzeniu (WIP).