REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ “PROMOCJA WIOSENNA”

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w ramach promocji „Promocja Wiosenna”.

2. Organizatorem promocji jest firma Varico: w biznesie warto na nas liczyć, pl. Andersa 1/133, 61-894  Poznań, NIP 783 000 99 27.

3. Promocja obowiązuje dla zamówień złożonych w dniach od 25.03.2024 do 28.03.2024.

§2 WARUNKI UCZESTNICTWA

Zasady promocji w ramach akcji promocyjnej:

1. Przedmiotem promocji są rabaty.

2. W ramach Promocji Wiosennej przewidziano rabaty dla stałych oraz nowych klientów.

3. Rabaty określamy następująco:

a. -20% przy zakupie nowego programu,

b. dodatkowy rabat -20% przy zakupie nowego stanowiska.

4. Promocja dotyczy tylko i wyłącznie zakupu wymienionych w niniejszym regulaminie programów firmy Varico: KPiR, KsH, RP, ObSp. Promocja nie dotyczy innych programów i usług.

5. Z promocji klient może skorzystać jednorazowo, jednakże ma możliwość zamówienia dowolnego zestawu programów i stanowisk objętych promocją, dokonując płatności za całość zamówienia.

6. Niniejsza promocja nie obejmuje odnowienia licencji w ramach wykupionej już licencji 4Inclusive wymienionych programów Varico.

7. Promocja obowiązuje również dla zamówień złożonych mailowo oraz zakupionych przez e-sklep www.sklep.varico.pl od 25.03.2024 do 28.03.2024 do 23:59. 

8. Rabat naliczany jest tylko w ramach jednego okresu trwania promocji. Rabaty nie łączą się ze sobą.

9. Promocja jest przeznaczona dla osób pełnoletnich.

§3 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia promocji Uczestnicy winni zgłaszać mailowo:

  1. sprzedaz@varico.pl

2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania.

4. Uczestnik promocji zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji w preferowany przez niego sposób, w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia reklamacji.

§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady promocji.

2. Uczestnictwo w promocji oznacza akceptację zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw już nabytych przez dotychczasowych Uczestników.