Co się zmieni w JPK_V7 od 2023? 

Zmiany w JPK_V7

Każda osoba prowadząca działalność, przynajmniej raz w życiu miała okazję przekonać się, czym jest kontrola skarbowa i jak wygląda jej przebieg. Niestety kontrole skarbowe nie kojarzą się z niczym przyjemnym. By ich uniknąć i zaoszczędzić czas przedsiębiorcom oraz organom skarbowym, wprowadzono JPK_V7, czyli Jednolity Plik Kontrolny.

To podstawowy dokument, który każdy podatnik od towarów i usług, co miesiąc lub kwartał musi przekazać do urzędu skarbowego. Chociaż w obrocie jest już od kilku lat, nad JPK_V7 trwają kolejne prace. Mają one charakter upraszczający oraz doprecyzowujący. Te wejdą już od stycznia 2023 roku. Co się zmieni w JPK_V7 od 2023 i jak się do tego przygotować? 

Co się zmieni w JPK_V7 od 2023? 

Opublikowany przez Ministerstwo Finansów projekt rozporządzenia, dotyczący szczegółowego zakresu danych, znajdujących się w deklaracjach podatkowych oraz w zakresie podatku od towaru i usług proponuje kilka znaczących zmian. Ich celem jest uproszczenie oraz doprecyzowanie zasad prowadzenia ewidencji VAT. Zmiany dotyczą m.in. zasad stosowania kodu GTU_08 i WSTO_EE, zasad ewidencjonowania faktur oraz dokumentów kasowych i wewnętrznych. 

Ewidencjonowanie faktur

W projekcie doprecyzowano, że niezależnie od wystawiania, bądź żądania o wystawienie przez kupującego, należy ewidencjonować wszystkie faktury odrębnie. Tym samym podatnik w ewidencji musi wykazać wszystkie wystawione faktury. Wyjątkiem są te ujęte w pkt 8 i pkt 9 lit. a rozporządzenia w sprawie JPK. Do nich możemy zaliczyć np. paragony fiskalne uznane za faktury uproszczone, a także bilety. Do tej pory sposób ewidencjonowania wynikał z interpretacji Ministerstwa Finansów. Od stycznia 2023 będzie wynikał z przepisów rozporządzenia. 

Zdarzenia w ewidencji 

Wszelkie zdarzenia wykazywane na podstawie dokumentów zbiorczych w ewidencji od stycznia 2023 należy ujmować według daty ostatniego zdarzenia. Podatnicy rozliczający się kwartalnie, w ewidencji za każdy miesiąc kwartału muszą ujmować zdarzenia zgodne z datą powstania obowiązku podatkowego. 

GTU_08Co się zmieni w JPK_V7 od 2023? 

Kodem GTU_08 od 2023 muszą być oznaczone wszelkie towary sklasyfikowane według CN 8549, jako odpady oraz złom elektryczny i elektroniczny. W tym z udziałem metali szlachetnych. Towary te muszą znajdować się w poz. 1a załącznika nr 12 do ustawy o VAT

WSTO_EE

Sprzedaż oznaczona kodem WSTO_EE, do tej pory ujęta w ewidencji zapisem zbiorczym, będzie musiała wykazywana być odrębnie na podstawie dowodu wewnętrznego. 

Zmiana ta daje możliwość sprawowania i nadzorowania limitu 42 tysięcy, po którego przekroczeniu musiałaby nastąpić zmiana miejsca opodatkowania transakcji, na którym obowiązywał dany limit. Sprzedaż WSTO_EE to przede wszystkim:

  • wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość, które w momencie  wysyłki lub przewozu znajdują się na terytorium kraju,
  • świadczenie usług elektronicznych, telekomunikacyjnych oraz nadawczych, o których mówi art. 28k ustawy o VAT, na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, które posiadają siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu na innym terytorium państwa członkowskiego. 

Dokumenty Kasowe 

Jest to zmiana doprecyzowująca, która polega na zastąpieniu całego sformułowania; ,,ze zbiorczych informacji z ewidencji sprzedaży, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy” sformułowaniem ,,z dokumentów zbiorczych zawierających sprzedaż z kas rejestrujących”. Również doprecyzowano zapis RO, czyli oznaczenie dotyczące dokumentu zbiorczego, który zawiera sprzedaż z kas rejestrujących. 

Nazewnictwo dokumentów wewnętrznych 

By ujednolicić nazewnictwo z przepisami podatkowymi m.in. z przepisami o podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz ewidencji przychodów i rozchodów, zmieniona zostanie nazwa dokumentów wewnętrznych na dowody wewnętrzne

Jak przygotować się do zmian w JPK_V7 od 2023?

Zmiany wejdą w życie od 1 stycznia 2023 roku. Nie spowodują one jednak zmian w obecnej wersji JPK_V7. Aktualizacja dotychczas używanego oprogramowania nie będzie konieczna. Ważne, aby dokładnie zapoznać się z nowymi zasadami ewidencjonowania.