Ubezpieczenie chorobowe a zdrowotne – różnice

Ubezpieczenia chorobowe i zdrowotne dotyczą tego samego obszaru życia. Nie możemy jednak mylić tych pojęć, ponieważ są to różne ubezpieczenia, z inną formą ochrony. Każdy przedsiębiorca ma obowiązek opłacania składek chorobowych i zdrowotnych za pracowników. Jakie są podstawowe różnice między tymi ubezpieczeniami? Dowiesz się w tym artykule.

Ubezpieczenie zdrowotne

Najprościej mówiąc odprowadzanie składki zdrowotnej umożliwia nam korzystanie z bezpłatnej opieki medycznej. Dotyczy to zarówno opieki szpitalnej, uzdrowiskowej jak i konsultacji u lekarza, który ma podpisaną umowę z NFZ. Każda osoba zatrudniona na umowę o pracę i zlecenie, prowadząca działalność gospodarczą, będąca emerytem, a nawet osoba bezrobotna zarejestrowana w urzędzie pracy, jest obowiązkowo objęta ubezpieczeniem zdrowotnym. W przypadku, gdy ktoś nie posiada tytułu do tego ubezpieczenia, powinien być do niego zgłoszony jako członek rodziny. Do ubezpieczenia zdrowotnego można także przystąpić dobrowolnie. Jeśli nie będziemy objęci takim ubezpieczeniem, to w razie wypadku za całe leczenie płacimy z własnej kieszeni. Wysokość składki zdrowotnej w tym momencie wynosi 9%. Ubezpieczenie zdrowotne można także wykupić prywatnie.

Ubezpieczenie chorobowe

Aby zapewnić sobie środki na czas ewentualnego leczenia warto opłacać składki chorobowe. Ubezpieczenie chorobowe nie jest obowiązkowe dla wszystkich, więc nie każdy się na nie decyduje. Jedynie pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę muszą odprowadzać składkę chorobową obligatoryjnie. Rezygnacja z tego ubezpieczenia przez osoby pracujące na zlecenie, bądź prowadzące własną działalność, wiąże się z tym, że w razie choroby nie należą się im świadczenia przysługujące z tytułu ubezpieczenia chorobowego. Składka chorobowa wynosi jedynie 2,45%.

W uproszczeniu ubezpieczenie chorobowe zapewnia nam możliwość płatnego zwolnienia. Mimo nieobecności zawsze otrzymamy wynagrodzenie chorobowe. Często będzie ono jednak mniejsze. W przypadku opieki nad dzieckiem otrzymamy także zasiłek opiekuńczy, a w razie choroby będzie to zasiłek chorobowy. Ubezpieczenie chorobowe daje prawo także prawo do zasiłku macierzyńskiego.

Ubezpieczenie chorobowe a zdrowotne – różnice

Podsumowując, ubezpieczenie zdrowotne różni się od ubezpieczenia chorobowego tym, co umożliwia.

Składka zdrowotna:

  • jest obowiązkowa,
  • umożliwia opiekę zdrowotną NFZ,
  • jest odprowadzana od podatku w wysokości 7,75% podstawy wymiaru składki pomniejsza wartość wyliczonej zaliczki,
  • jej wysokość to 9%.

Składka chorobowa:

  • nie jest obowiązkowa dla wszystkich,
  • umożliwia wypłatę zasiłku chorobowego, opiekuńczego, rehabilitacyjnego, czy macierzyńskiego,
  • może być odjęta od dochodu lub zaliczona do kosztów,
  • ma zmienną wysokość w zależności od opłaconej podstawy składki społecznej.