Regulacja zawodu księgowego i zmiany w ustawie o doradztwie podatkowym

Każdy zawód, każda branża zawsze dąży do tego, aby obowiązki jakie są związane z daną dziedziną były uregulowane prawnie. Tak samo jest z zawodem księgowego, który powinien być doprecyzowany, szczególnie jeżeli chodzi o zapisy ustawy w doradztwie podatkowym. Jest to sygnał dla Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, że czas działać w tym temacie. Jak wygląda to w praktyce?

Doradztwo podatkowe, a uprawnienia 

Według prawa osoby, które chcą być doradcą podatkowym, a w dalszym etapie reprezentować swoich klientów w US, muszą mieć określone przepisami uprawnienia. Inne działania są niezgodne z prawem i kieruje się je do prokuratury. Taki krok podjęło KIDP przeciwko biurom rachunkowym i księgowym. Uprawianie doradztwa podatkowego bez odpowiedniego kształcenia w tym kierunków jest przestępstwem i grozi karą pieniężna do 50 tysięcy złotych. Krajowa Izba Doradców Podatkowych robiąc research i sprawdzając w Internecie oferty biur rachunkowych zauważyła liczne nieprawidłowości. Wiele z nich ma w ofercie doradztwo podatkowe, pomimo braku potrzebnych uprawnień. KIDP, aby walczyć z takimi niezgodnymi z prawem praktykami, założyła specjalnych zespół fachowców. Mają oni za zadanie znaleźć księgowych i biura rachunkowe, które łamią przyjęte odgórne zasady. W 2020 roku ponad 500 zgłoszeń o popełnieniu przestępstwa trafiło do prokuratury. Jest to prawidłowe działanie, ponieważ na tego typu oszustwa jest narażonych wielu klientów, którzy nie zdają sobie sprawy z obsługi przez osobę bez odpowiedniej wiedzy i uprawnień. Im szerzej nagłaśniany będzie ten problem, tym szybciej wyłapie się dużą liczbę miejsc działających bezprawnie. Osoby korzystające z usług księgowych i biur rachunkowych będą czujniejsze. Obszerna wiedza na temat podatków u świadczących usługi doradztwa podatkowego jest bardzo istotna w tym zawodzie. 

Co w tej sprawie uważa Stowarzyszenie Księgowych w Polsce?

Stowarzyszenie nie do końca zgadza się z tym, co w tej sprawie robi KIDP i uważa takie działania za krzywdzące wiele rzetelnych księgowych i biur rachunkowych. Do niedawna umiejętności księgowe potwierdzał egzamin odbywający się przed Ministerstwem Finansów. Również inne formy potwierdzające wiedzę związaną z rachunkowością i księgowością. Ponadto wg. Stowarzyszenia Księgowych bardzo ważna jest praktyka oraz świadomość, że większość biur funkcjonuje od lat. Dzięki temu ich wiedza jest bardzo szeroka i obszerna, a żaden klient nie ma powodu bać się usług doradztwa podatkowego w takich miejscach. Według opinii Stowarzyszenia Księgowych w Polsce biura księgowe są prowadzone przez odpowiednie osoby, przez specjalistów z wieloletnim doświadczeniem. Ponadto wiele firm należy do Stowarzyszenia Księgowych, a tam mają możliwość korzystania z konferencji i szkoleń zakończonym certyfikatem. 

Co warto pamiętać?

Należy jednak pamiętać żę doradca podatkowy musi mić odpowiednie kompetencje, które będą potwierdzone egzaminami. Zawód doradcy podatkowego przeszedł deregulację, a więc niektóre czynności związane z tą specjalnością mogą wykonywać zawody prawnicze, czy firmy audytorskie. Co najważniejsze są też takie świadczenia, które mogą być realizowane przez każdy zawód, niezależnie od posiadanej wiedzy w tym temacie. Co też mogą wykonywać księgowi i biura rachunkowe?

  1. W imieniu podatników, inkasentów i płatników sporządzać zeznania i deklarację podatkowe, a także udzielać wsparcia w tym zakresie. 
  2. W imieniu inkasentów, podatników i płatników prowadzić księgi rachunkowe, podatkowe, a także inne ewidencje w celach podatkowych oraz wspierać ich w tym zakresie.