Podwyższone koszty pit, a praca zdalna

Koronawirus zapoczątkował silny trend, w którym pracodawcy decydują się przenieść swój biznes w tryb pracy zdalnej. W związku z tym nasuwa się pytanie: Czy przy pracy “home office” można zastosować podwyższone koszty pracownicze podczas rozliczenia PIT za 2020 rok? 

Praca zdalna, a wyższe koszty pracownicze

Rozliczenie PIT dotyczącego roku 2020 jest nie lada wyzwaniem dla niejednego księgowego. Wiedza o tym jakie koszty uzyskania przychodów można ująć w formularzu PIT 2020 rok nie jest jeszcze tak powszechna. Przed wybuchem epidemii i mniejszym zainteresowaniem pracą zdalną sytuacja była dość oczywista. Dotychczas, gdy miejsce zamieszkania pracownika było inne niż lokalizacja firmy, w której pracuje. Nie było przeciwwskazań do tego, aby korzystać z podwyższonych kosztów uzyskania przychodu PIT. Niestety 2020 rok przewrócił wszystko do góry nogami, a praca zdalna stała się wyższą koniecznością. Co w takim razie z prawem do zastosowania wyższych kosztów? Warto zwrócić uwagę na to, co na ten temat uważa Ministerstwo Finansów. Gdy Twoje miejsce zamieszkania jest poza miejscowością zakładu pracy, a praca w trybie home office. Musi być zlecona przez pracodawcę ze względu na COVI. Przysługują ci wtedy podwyższone koszty uzyskania przychodów. Daje to zielone światło do tego, aby zastosować podwyższone koszty PIT za 2020 rok. Taki scenariusz jest zawsze wtedy, gdy pracujesz zdalnie.

Jak wygląda sprawa kosztów w PIT za 2020 rok?

Nowe wysokości kosztów pracowniczych zaczęły mieć moc prawną przez cały 2020 rok. Zmiany zostały wprowadzone w roku 2019. Ministerstwo Finansów podaje, że obecnie zryczałtowane koszty kwotowe wynoszą w obecnym czasie nie więcej niż podane poniżej kwoty. 

  1. 250 zł miesięcznie czyli 3000 zł łącznie, występują gdy podatnik uzyskał przychody z jednego stosunku pracy, stosunku służbowego, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy.
  2. 4 500 zł łącznie, w momencie uzyskania przychodów w tym samym czasie z więcej niż jednego stosunku pracy, stosunku służbowego, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy.
  3. 300 zł miesięcznie, czyli 3600 zł łącznie, w momencie gdy miejsce zamieszkania podatnika w danym roku podatkowym było poza miejscowością, w które znajduje się firmie go zatrudniająca. Ponadto nie może on uzyskiwać dodatku na rozłąkę lub zwrotu kosztów dojazdu. 
  4. 5 400 zł łącznie, gdy podatnik otrzymywał przychody w tym samym czasie z więcej niż jednego stosunku pracy, stosunku służbowego, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy. A jego miejsce zamieszkania w danym roku podatkowym było poza miejscowością, w które znajduje się firmie go zatrudniająca. Ponadto nie może one uzyskiwać dodatku na rozłąkę lub zwrotu kosztów dojazdu.