Podejmowanie decyzji w firmie turkusowej

Firma turkusowa to nie tylko model pracy organizacji, ale też umiejętność pracy zespołowej i ciągłe doszkalanie się w temacie. Non stop uczymy się nowych metod pracy, a w tym sposobów podejmowania decyzji.

Decyzyjność w klasycznej literaturze 

 Klasyczna literatura wyróżnia między innymi trzy sposoby:

  • decyzyjność z nadania – ktoś np. szef ma prawo podjąć decyzję i ją podejmuje, nie musi z nikim rozmawiać ani konsultować,
  • głosowanie – decyduje większość,
  • konsensus – czyli wszyscy muszą się zgodzić, nikt nie może być przeciwny (przywodzi na myśl liberum veto). 

Wszystkie trzy klasyczne sposoby mają niestety wiele wad. Gdy decyduje jedna osoba, taka decyzja, szczególnie bez konsultacji, obarczona jest dużym błędem poznawczym. Skutkuje to brakiem alternatyw, narzuconym często zdaniem, niezgodnością zespołu etc. Głosowanie byłoby czasami dobre gdyby założyć, że głosujący wiedzą tyle ile powinni o sprawie, a tak często nie jest. Konsensus z pozoru najlepszy z tych trzech ale proces jest często długotrwały i “wypracowana” decyzja jest wszystkich – czyli niczyja. Do wad konsensusu należy także to, że łatwo można zablokować jakąkolwiek decyzję, a co za tym idzie dalej mamy sprawę nierozwiązaną. 

Decyzyjność w firmie turkusowej

W firmach turkusowych decyzje podejmuje każdy, ale ma w związku z tym dwa obowiązki. Powinien:

  • skonsultować tę decyzję przed jej podjęciem ze wszystkimi, których ta decyzja dotyczy (wykluczamy osoby przebywające na urlopie),
  • skonsultować  decyzję z ekspertami (jeśli nie ma ich wewnątrz to z zewnętrznymi) – dotyczy decyzji np. technicznych, programistycznych, narzędziowych, procesowych etc.

Zespół lub osoba wyposażona w taką wiedzę i opinie wszystkich może podjąć lepsze działania i przede wszystkim może to zrobić sprawnie. Owszem podejmuje ryzyko, że komuś podjęta decyzja się nie spodoba, ale i tak jest to proces najlepszy uwzględniający możliwie szerokie opiniowanie.

Przykład artykułu o decyzyjności w firmie turkusowej

Wiedzę o organizacji turkusowej powinno się cały czas pogłębiać. Softwarehouse SoftwareMill napisał bardzo ciekawy artykuł o wdrażaniu turkusu w ich firmie. Cytat na zachętę: “zasada: dobra rada = zaangażowanie. Efektem jest mniejsza ilość doradców, którzy chcą “tylko coś dodać” bez udziału w pracach nad rozwiązaniem problemów. Pracownicy zauważyli, że większym zagrożeniem dla firmy jest wydłużający się proces decyzyjny, uwzględniający opinie wszystkich “wujków dobra rada” niż szybkie podjęcie decyzji w mniejszym gronie zaangażowanych osób.”. Pamiętajmy, że decyzyjność w firmie jest bardzo ważna, ponieważ często wiąże się ona z nadrzędnymi sprawami przedsiębiorstwa. W związku w powyższym, temat decyzyjności powinno się bardzo dobrze omówić z całym zespołem. W ten sposób uniknie się pochopnych, nieprzemyślanych i konfliktowych decyzji.