Opłacalność finansowa firmie. Jak ją skalkulować?

Płynność finansowa szczególnie w dobie koronawirusa jest aktualnie jednym z najważniejszych celów i priorytetów przedsiębiorstw. W tym wypadku odpowiednia struktura finansowa jest kluczowa w podejmowaniu odpowiednich kroków, które utrzymają finanse firmy w ryzach. Istotna jest świadomość, że do własnych celów oraz dla potrzeb rozwojowych firmy można przeznaczyć tylko zysk netto. Płynność finansowa jest ważnym elementem, który decyduje o opłacalności finansowej firmy. 

Co należy uwzględnić określając zysk netto?

Pierwszą z najbardziej istotnych informacji jakie musimy określić to ewentualne spłaty kredytu, potrzeby własne oraz dotychczasowe potrzeby firmy. Ze względu na podatki dochodowe cały zysk netto musi zostać powiększony o wielkość podatku. Wtedy otrzymujemy zysk brutto. Aby dotrzeć do zakładanego zysku, warto obliczyć ile produktu należy sprzedać aby pokryć wszystkie koszty stałe. Można wykorzystać do tego poniższy wzór:

PO=Kst+zysk(brutto)/Cj-jKz

  • PO-punkt opłacalności
  • Kst-koszty stałe
  • Cj-cena jednostkowa
  • jKz – koszty zmienne na jednostkę produkcji

Analiza rentowności a opłacalność finansowa

Analiza rentowności jest potrzebna do przeprowadzenia analizy finansowej firmy. W momencie gdy zostanie ona obliczona można określić czy jest możliwy zysk. Co ma na celu analiza rentowności? Dzięki niej można zdefiniować współzależność pomiędzy stratą, która została zainwestowana w firmę, a zyskiem. Im wyższe wskaźniki tym lepsza rentowność firmy. W związku z powyższym opłacalność finansowa przedsiębiorstwa to wzrost wartości firmy. 

Finansowanie firmy

Gdy firma decyduje się na wybór odpowiedniego finansowania musi najpierw przeanalizować wady i zalety oraz wszystkie koszty. Firmy MŚP powinny korzystać z kredytu rachunków bieżących. Przy udzielaniu takiego kredytu bierze się pod uwagę historię działalności, a także uwzględnia się ilość wpływów na rachunek bankowy. Oprocentowanie to zazwyczaj 3-6%. Inną ważną kwestią podczas finansowania firmy oprócz oprocentowania jest też prowizja i wiele innych opłat np. koszty zabezpieczeń. Bank Gospodarstwa Krajowego udziela zabezpieczenia nieodpłatnie. Warto zwrócić uwagę również na to, że przez Covid-19 kryteria udzielania kredytu ciągle się zmieniają. 

Rodzaje finansowania

  1. Finansowanie środków trwałych

W tym przypadku warto pokusić się o leasing. To rozwiązanie wybiera się najczęściej wtedy, gdy posiada się pojazdy firmowe. Jeśli problem dotyczy zwlekania z płatnościami warto wybrać faktoring. Koszty leasingu to zazwyczaj przedział od 4 do 7%. Faktoring jest bardzo różnorodny, a jego koszty mogą sięgać nawet kilkunastu procent. 

  1. Preferencyjne pożyczki

Dofinansowanie unijne i preferencyjne pożyczki mogą dostać nawet świeże firmy. Nie trzeba mieć rozległej historii firmy, aby starać się o wsparcie finansowe. Potrzebne są jednak zabezpieczenia pożyczki np. hipoteka lub poręczenie przez osobę fizyczną. 

Opłacalność finansowania

Przedsiębiorstwa różnią się między sobą grupą odbiorców, specyfiką pracy, ale również źródłem finansowania. Nie ważne jakiej wielkości jest firma, jaka to branża oraz w jakim okresie czasu już działa na rynku. Zawsze jest możliwość zbadania jakie finansowanie będzie dla niej najlepsze. Warto jedynie uwzględnić cele długoterminowe oraz przewidzieć środki na niezależne od przedsiębiorstwa zdarzenia. Źródła finansowania powinny być zróżnicowane, przy optymalnym koszcie, biorąc pod uwagę bieżącą sytuację firmy.