Kody GTU – co musisz wiedzieć?

Wszyscy czynni podatnicy od 1 października br. mają obowiązek składania nowego pliku JPK_V7, składającego się z części deklaracyjnej i ewidencyjnej. W nowej strukturze JPK_VAT pojawiła się konieczność stosowania dodatkowych oznaczeń dla pewnych kategorii dostaw i usług w ewidencji VAT. Które towary trzeba oznaczać kodami GTU?

Kody GTU nowym obowiązkiem

Przedsiębiorcy muszą zapoznać się z grupami towarów i usług (GTU). Wypełniając jednolity plik kontrolny podatnik musi oznaczyć specjalnymi kodami sprzedaż 10 rodzajów towarów oraz trzech rodzajów usług zaliczanych do szczególnie narażonych na nadużycia. Plik JPK_V7 przedsiębiorcy teoretycznie wyślą dopiero w przyszłym miesiącu (do 25 listopada) w przypadku rozliczeń miesięcznych, jednak już teraz powinni zacząć zbierać pewne dane. Każda sprzedaż towarów lub usług dokonana po 1 października 2020 r., która wymaga oznaczenia, musi zostać oznaczona w JPK_V7 i JPK_V7K. Zgodnie z nowymi przepisami nie ma potrzeby oznaczania faktur – kod GTU musi pojawić się w ewidencji VAT.

Lista kodów GTU

Obowiązek stosowania dodatkowych oznaczeń dla niektórych kategorii dostaw i usług wynika z rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.

KOD GTU_01 – napoje alkoholowe

Alkohol etylowy

 • wszelkie wyroby o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% objętości, objęte pozycjami CN 2207 i 2208, nawet jeżeli są to wyroby stanowiące część wyrobu należącego do innego działu Nomenklatury Scalonej;
 • wyroby objęte pozycjami CN 2204, 2205 i 2206 00, o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 22% objętości;
 • napoje zawierające rozcieńczony lub nierozcieńczony alkohol etylowy.


Piwo

 • wszelkie wyroby objęte pozycją CN 2203 00 oraz
 • wszelkie wyroby zawierające mieszaninę piwa z napojami bezalkoholowymi, objęte pozycją CN 2206 00, jeżeli rzeczywista objętościowa moc alkoholu w tych wyrobach przekracza 0,5% objętości.

Wino

 • wino niemusujące – wszelkie wyroby objęte pozycjami CN 2204 i 2205, z wyjątkiem wina musującego określonego w pkt 2:
  • o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% objętości, lecz nieprzekraczającej 15% objętości, pod warunkiem że cały alkohol etylowy zawarty w gotowym wyrobie pochodzi wyłącznie z procesu fermentacji, albo
  • o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 15% objętości, lecz nieprzekraczającej 18% objętości, pod warunkiem że nie zawierają żadnych dodatków wzbogacających oraz że cały alkohol etylowy zawarty w gotowym wyrobie pochodzi wyłącznie z procesu fermentacji;
 • wino musujące – wszelkie wyroby oznaczone kodami CN 2204 10, 2204 21, 2204 29 10 oraz objęte pozycją 2205, które łącznie spełniają następujące warunki:
  • znajdują się w butelkach zaopatrzonych w korek w kształcie grzybka, umocowany za pomocą węzłów lub spinek, albo cechują się ciśnieniem wynoszącym co najmniej 3 bary, spowodowanym obecnością dwutlenku węgla w roztworze,
  • mają rzeczywistą objętościową moc alkoholu przekraczającą 1,2% objętości, lecz nieprzekraczającą 15% objętości,
  • cały alkohol etylowy zawarty w gotowym wyrobie pochodzi wyłącznie z procesu fermentacji.

Napoje fermentowane

 • musujące napoje fermentowane – wszelkie wyroby objęte pozycją CN 2206 00 oraz wyroby oznaczone kodami CN 2204 10, 2204 21, 2204 29 10 i objęte pozycją 2205, niewymienione w art. 95, które znajdują się w butelkach zaopatrzonych w korek w kształcie grzybka, umocowany za pomocą węzłów lub spinek, albo cechują się ciśnieniem wynoszącym co najmniej 3 bary, spowodowanym obecnością dwutlenku węgla w roztworze, oraz:
  • mają rzeczywistą objętościową moc alkoholu przekraczającą 1,2% objętości, lecz nieprzekraczającą 13% objętości, albo
  • mają rzeczywistą objętościową moc alkoholu przekraczającą 13% objętości, lecz nieprzekraczającą 15% objętości 
  • pod warunkiem że cały alkohol etylowy zawarty w gotowym wyrobie pochodzi wyłącznie z procesu fermentacji;
 • niemusujące napoje fermentowane – niebędące musującymi napojami fermentowanymi określonymi w pkt 1 – wszelkie wyroby objęte pozycjami CN 2204 i 2205, z wyjątkiem wyrobów określonych w art. 95 ust. 1, oraz wyroby objęte pozycją CN 2206 00, z wyjątkiem wszelkich wyrobów określonych w art. 94 ust. 1:
  • o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% objętości, lecz nieprzekraczającej 10% objętości, albo
  • o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 10% objętości, lecz nieprzekraczającej 15% objętości
  • pod warunkiem że cały alkohol etylowy zawarty w gotowym wyrobie pochodzi wyłącznie z procesu fermentacji

Wyroby pośrednie

 • wszelkie wyroby o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% objętości, lecz nieprzekraczającej 22% objętości, objęte pozycjami CN 2204, 2205 i 2206 00, z wyjątkiem alkoholu etylowego, piwa, wina, napoje fermentowane

KOD GTU_02 – dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy o VAT (m.in. paliw i olejów napędowych)

Benzyna oraz paliwa silnikowe

 • benzyna lotnicza (CN 2710 12 31);
 • benzyna silnikowa (CN 2710 12 25 – z wyłączeniem benzyn lakowych i przemysłowych, CN 2710 12 41, CN 2710 12 45, CN 2710 12 49, CN 2710 12 51, CN 2710 12 59, CN 2710 12 90, CN 2207 20 00);
 • benzyna do silników odrzutowych (CN 2710 12 70);
 • paliwa silnikowe wymienione w załączniku nr 1 do ustawy o podatku akcyzowym, bez względu na kod CN;
 • paliwa typu nafty do silników odrzutowych (CN 2710 19 21)

Gaz

 • gaz płynny (LPG) – (CN 2711 12, CN 2711 13, CN 2711 14 00, CN 2711 19 00)

Olej

 • olej napędowy (CN 2710 19 43, CN 2710 20 11);
 • olej opałowy (CN 2710 19 62, CN 2710 19 64, CN 2710 19 68, CN 2710 20 31, CN 2710 20 35, CN 2710 20 39, CN 2710 20 90);
 • pozostały olej napędowy (CN 2710 19 46, CN 2710 19 47, CN 2710 19 48, CN 2710 20 15, CN 2710 20 17, CN 2710 20 19).

Paliwa ciekłe

 • benzyny silnikowe, które mogą zawierać biowęglowodory ciekłe lub do 10,0% objętościowo innych biokomponentów lub do 22,0% objętościowo eteru etylo-tert-butylowego lub eteru etylo-tert-amylowego, o których mowa w ustawie z 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1344 ze zm.), stosowane w szczególności w pojazdach oraz rekreacyjnych jednostkach pływających, wyposażonych w silniki z zapłonem iskrowym,
 • olej napędowy, który może zawierać biowęglowodory ciekłe lub do 7,0% objętościowo innych biokomponentów, o których mowa w ustawie z 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, stosowany w szczególności w pojazdach, w tym ciągnikach rolniczych, maszynach nieporuszających się po drogach, a także rekreacyjnych jednostkach pływających, wyposażonych w silniki z zapłonem samoczynnym.

Biopaliwa ciekłe

 • benzyny silnikowe zawierające powyżej 10,0% objętościowo biokomponentów lub powyżej 22,0% objętościowo eterów, o których mowa w pkt 4, z wyłączeniem benzyn silnikowych zawierających biowęglowodory ciekłe,
 • olej napędowy zawierający powyżej 7% objętościowo biokomponentów, z wyłączeniem oleju napędowego zawierającego biowęglowodory ciekłe,
 • bioetanol, biometanol, biobutanol, ester, bioeter dimetylowy, czysty olej roślinny, biowęglowodory ciekłe, bio propan-butan, skroplony biometan, sprężony biometan oraz biowodór – stanowiące samoistne paliwa.

KOD GTU_03 – oleje napędowe oraz oleje opałowe, jak również oleje reduktorowe, przekładniowe czy hydrauliczne

Dostawa oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99, olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90, preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją.

KOD GTU_04 – tytoń

 • Papierosy;
 • tytoń do palenia;
 • cygara;
 • susz tytoniowy;
 • płyny i roztwory do papierosów elektronicznych.

KOD GTU_05 – odpady

Wraki

 • wraki przeznaczone do złomowania inne niż statki i pozostałe konstrukcje pływające (PKWiU 2008 38.11.49.0)

Odpady

 • odpady szklane (PKWiU 2008 38.11.51.0),
 • odpady z papieru i tektury (PKWiU 2008 38.11.52.0),
 • pozostałe odpady gumowe (PKWiU 2008 38.11.54.0),
 • odpady z tworzyw sztucznych (PKWiU 2008 38.11.55.0),
 • odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal (PKWiU 2008 38.11.58.0),
 • niebezpieczne odpady zawierające metal (PKWiU 2008 38.12.26.0),
 • odpady i braki ogniw i akumulatorów elektrycznych; zużyte ogniwa i baterie galwaniczne oraz akumulatory elektryczne (PKWiU 2008 38.12.27)

Surowce wtórne

 • surowce wtórne metalowe (PKWiU 2008 38.32.2),
 • surowce wtórne ze szkła (PKWiU 2008 38.32.31.0),
 • surowce wtórne z papieru i tektury (PKWiU 2008 38.32.32.0)
 • surowce wtórne z tworzyw sztucznych (PKWiU 2008 38.32.33.0),
 • surowce wtórne z gumy (PKWiU 2008 38.32.34.0)

KOD GTU_06 – elektronika

 • Tonery bez głowicy drukującej do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych (PKWiU ex 20.59.12.0),
 • kasety z tuszem bez głowicy do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych (PKWiU 2008 ex 20.59.30.0),
 • kasety z tuszem i głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych, tonery z głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych (PKWiU 2008 ex 28.23.26.0),
 • folia typu stretch (PKWiU 2008 ex 22.21.30.0),
 • procesory (PKWiU ex 26.11.30.0),
 • komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych (PKWiU 2008 26.20.1),
 • dyski twarde (HDD) (PKWiU 2008 ex 26.20.21.0),
 • dyski SSD (PKWiU 2008 ex 26.20.22.0, ex 58.29.11.0, ex 58.29.29.0, ex 59.11.23.0)
 • telefony komórkowe, w tym smartfony (PKWiU 2008 ex 26.30.22.0),
 • konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem – z wyłączeniem części i akcesoriów (PKWiU 2008 ex 26.40.60.0),
 • aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe (PKWiU 2008 26.70.13.0).

KOD GTU_07 – pojazdy

Pojazdy silnikowe

 • ciągniki inne niż ciągniki objęte pozycją 8709 (CN 8701),
 • pojazdy silnikowe do przewozu dziesięciu lub więcej osób razem z kierowcą (CN 8702),
 • samochody i pozostałe pojazdy silnikowe przeznaczone zasadniczo do przewozu osób inne niż te objęte pozycją 8702, włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi (CN 8703),
 • pojazdy silnikowe do transportu towarów (CN 8704),
 • pojazdy silnikowe specjalnego przeznaczenia, inne niż te zasadniczo przeznaczone do przewozu osób lub towarów na przykład pojazdy pogotowia technicznego, dźwigi samochodowe, pojazdy strażackie, betoniarki samochodowe, zamiatarki, polewaczki, przewoźne warsztaty, ruchome stacje radiologiczne (CN 8705)

Części i wyposażenie pojazdów

 • podwozia wyposażone w silniki, do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705 (CN 8706),
 • nadwozia (włączając kabiny), do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705 (CN 8707),
 • części i akcesoria do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705 (CN 8708),
 • zderzaki i ich części (CN 8708 10)

KOD GTU_08 – metale szlachetne

Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych – wyłącznie określonych w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy o VAT oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy o VAT.

KOD GTU_09 – leki i wyroby medyczne

Dostawa leków oraz wyrobów medycznych – produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.).

KOD GTU_10 – budynki

Dostawa budynków, budowli i gruntów. Nie dotyczy co istotne, części budynków lub budowli. Zatem wyłączone będzie kodowanie lokali mieszkalnych, użytkowych oraz miejsc postojowych.

KOD GTU_11

Świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1201 i 2538 oraz z 2019 r. poz. 730, 1501 i 1532).

KOD GTU_12

Świadczenie usług o charakterze niematerialnym – wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych.

KOD GTU_13

Świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej – Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1, tj.

 • transport drogowy towarów (PKWiU 2015 49.41.1),
 • wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą (PKWiU 2015 49.41.2),
 • usługi związane z przeprowadzkami (PKWiU 2015 49.42.1),
 • magazynowanie i przechowywanie towarów (PKWiU 2015 52.10.1).