Jednolity Plik Kontrolny – istotne informacje w jednym miejscu

Chociaż obowiązek stosowania Jednolitego Pliku Kontrolnego będzie dotyczył w najbliższym czasie tylko dużych przedsiębiorstw, od 2018 roku obejmie on wszystkie firmy. Przygotowaliśmy infografikę, która w przystępny sposób przedstawi wszystkie najważniejsze informacje.

Najważniejsze informacje na temat Jednolitego Pliku Kontrolnego

Jednolity Plik Kontrolny jest standardem narzuconym przez Ministerstwo Finansów i obejmuje 7 plików w języku XML, na podstawie których przedsiębiorstwa mają dostarczać dane do kontroli organom podatkowym. Dzięki temu rozwiązaniu urzędy skarbowe będą mogły sprawnie przeprowadzać kontrole drogą elektroniczną i dużo łatwiej stosować narzędzia takie jak kontrole krzyżowe. Celem wszystkich tych działań jest poprawa szczelności systemu podatkowego, redukowanie szarej strefy i zwiększanie wpływów do budżetu.

Wprowadzenie JPK we własnej firmie sprowadza się w praktyce do aktualizacji wykorzystywanego oprogramowania księgowego. Dostawcy systemów informatycznych muszą zmodyfikować programy tak, aby mogły generować pliki XML w standardzie JPK. Duzi przedsiębiorcy (ponad 250 pracowników i 50 milionów euro obrotu) powinni dokonać zmian już na początku lipca. Średnie i małe firmy mogą ze zmianami poczekać do 1 lipca 2018 roku.

Obowiązkiem przedsiębiorców jest dostarczenie stosownych plików w przypadku wezwania do e-kontroli. Ministerstwo Finansów nie będzie prowadziło oficjalniej weryfikacji wdrożenia JPK we wszystkich firmach. Brak możliwości dostarczenia dokumentów, po określonych przez ustawodawcę terminach, będzie wiązał się z nałożeniem odpowiednich kar.

Mniejsze przedsiębiorstwa mogą skorzystać na wcześniejszym wprowadzeniu standardu JPK. Elektroniczne kontrole skarbowe są na ogół szybsze i mniej uciążliwe dla pracowników. Prowadzenie dokumentacji w tej formie pomoże również podczas wewnętrznych i zewnętrznych audytów.

jednolity_plik_kontrolny_infografika