Jak zmienić nazwę firmy?

zmiana nazwy firmy jak to zrobić

Zdecydowanie nazwa firmy jest niezbędnym elementem do jej funkcjonowania. Konkretne rodzaje działalności mogą mieć specjalne wymagania co do nazw. Przykładem jest jednoosobowa działalność gospodarcza, która musi mieć w nazwie imię i nazwisko właściciela. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzi rejestr wszystkich nazw oraz weryfikuje poprawność rejestrowanych informacji. To właśnie tam należy się zgłosić również w sprawie zmiany nazwy. Zmiana nazwy firmy jest czasami konieczna, mimo że niesie za sobą wiele formalności. Co należy wiedzieć o zmianie nazwy firmy? Dowiedz się w dalszej części artykułu. 

Dlaczego firmy zmieniają nazwy? 

Zmiana nazwy firmy zawsze może okazać się dużym ryzykiem. Czasem jednak zmiana nazwy jest nieunikniona z powodów formalnych lub złych skojarzeń. Powodów może być wiele. Zmiana nazwy firmy może być konieczna w sytuacji zmiany profilu działalności, słabych wyników sprzedażowych lub po prostu złych skojarzeń. Nie zawsze jednak powodem są negatywne czynniki. Powodem dla zmiany nazwy firmy może fuzja lub przejęcie firmy. Racjonalnym rozwiązaniem jest wtedy zmiana nazwy firmy – kiedy przestaje pasować, należy ją zmienić. 

Zmiana nazwy firmy a CEIDG

Zmianę należy zacząć od złożenia wniosku do urzędu gminy osobiście, przez pocztę lub internetowo. Należy zalogować się na stronie CEIDG w ciągu 7 dni od zaistnienia zmiany w urzędzie gminy lub miasta. Zgodnie z ustawą o Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy zgłoszenie na wniosku CEIDG-1 jest również zgłoszeniem do urzędu skarbowego, Urzędu Statystycznego, ZUS-u oraz KRUS-u, CEIDG przesyła bowiem dane do tych instytucji najpóźniej w dniu roboczym następującym po dniu dokonania wpisu.

Bezpieczeństwo przy zmianie nazwy firmy 

Podczas zmiany nazwy firmy należy przede wszystkim zadbać o jej bezpieczeństwo prawne. Jako pierwsze trzeba sprawdzić, czy w danej branży nie istnieje już taka sama lub łudząco podobna nazwa. Należy również upewnić się, że planowana nazwa nie jest zarejestrowana jako znak towarowy, ponieważ wykorzystywanie znaku towarowego jest niezgodne z prawem. Jeżeli nie upewnisz się co do tych kwestii Urząd Patentowy może zablokować możliwość wybrania zaplanowanej nazwy. 

Jeśli nazwa spełnia wymagania, jest oryginalna i nie jest zastrzeżona, sam możesz zgłosić ją do Urzędu Patentowego aby nikt w przyszłości jej nie wykorzystał. Staniesz się wtedy pełnoprawnym właścicielem nazwy oraz otrzymasz możliwość blokowania konkurencji.

Zmiana nazwy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Aby dokonać decyzji o zmianie nazwy, potrzebne jest najpierw podjęcie uchwały przez wspólników. Musi mieć ona formę aktu notarialnego złożonego do KRS. Należy wypełnić formularz KRS-Z3, który mówi o zmianie nazwy. Należy go złożyć do 7 dni po podjęciu uchwały. Następnie konieczne jest dostarczenie do Urzędu Skarbowego odpowiednich formularzy aktualizacyjnych. Nazwa spółki musi zawierać swój rodzaj spółki.

Zmiana nazwy spółki komandytowej

W tym rodzaju spółki nazwa musi zawierać imię i nazwisko przynajmniej jednego komplementariusza. Należy pamiętać również o dodaniu do nazwy rodzaju prowadzonej działalności (w tym przypadku “sp. k.”). Uchwałę o zmianie nazwy podejmuje zgromadzenie wspólników i następnie procedura wygląda tak, jak w przypadku innych rodzajów działalności.

Zmiana nazwy spółki akcyjnej

Ten rodzaj firmy również wymaga zaznaczenia rodzaju działalności w nazwie. Najczęściej jest to skrót S.A., jego rozwinięcie nie jest konieczne. Rejestracja zmiany nazwy firmy wygląda tak samo jak w poprzednich przypadkach, jednak inny jest sposób podejmowania uchwały. Zgromadzenie członków spółki przegłosowuje statut spółki. Inne elementy zostają takie same i pamiętać należy przede wszystkim o terminowym wypełnieniu wszystkich wniosków jak również w innych przypadkach.

Zmiana nazwy spółki a Urząd Skarbowy 

Zmiana nazwy nie podlega opłatom do Urzędu Skarbowego ani innego podmiotu. Należy ją jedynie zarejestrować w odpowiednich miejscach, nie przekroczyć terminu poinformowania ZUSu oraz US (7 dni od zmiany danych). Wymianie oczywiście muszą podlec wszelkie faktury oraz pieczątki. Informacja powinna również zostać przekazana do banku, który prowadzi i rozlicza daną działalność.