Jak prowadzić biuro rachunkowe?

jak prwadzic biuro rachunkowe

Prowadzenie własnej działalności zawsze ma mocne i słabsze strony. Zdecydowanie wiąże się to z niezależnością, więc także z poczuciem wolności i dowolności. Z drugiej strony jest to ryzyko. Niektóre branże są szczególnie trudne. Księgowość i przepisy z nią związane bywają skomplikowane. Jak prowadzić biuro rachunkowe? Poznaj najważniejsze informacje!

Jak założyć biuro rachunkowe?

Próg wejścia do założenia biura rachunkowego jest dość niski. Taką działalność możemy prowadzić jeśli:

  1. mamy pełną zdolność do czynności prawnych,
  2. nie byliśmy skazani za przestępstwo skarbowe, lub przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi,
  3. nie skazano nas za przestępstwa określone w rozdziale 9 ustawy o rachunkowości prawomocnym wyrokiem sądu.

Przedsiębiorca, który posiada biuro rachunkowe prowadzi działalność zgodnie z Ustawą z dnia 6 marca 2018 roku – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 roku poz. 1292 i 1495 oraz z 2020 roku poz. 424 i 1086). Ustawa o rachunkowości określa, czym jest usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. Dokładnie jest to działalność, która polega na świadczeniu usług z zakresu:

  • ustalania wyniku finansowego,
  • wyceny aktywów i pasywów i sprawdzania ich rzeczywistego stanu,
  • prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie dowodów księgowych,
  • sprawozdań finansowych,
  • przechowywania dokumentacji i dowodów księgowych.

Biuro rachunkowe jako działalność gospodarcza

Aby założyć działalność biura rachunkowego, należy złożyć wniosek do CEiDG, lub dokonać wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS. Właściciel biura musi także zadbać o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody związane z usługowym prowadzeniem ksiąg. Obowiązek zawarcia umowy o ubezpieczenie OC powstaje nie później niż dzień poprzedzający dzień, w którym biuro rozpoczęło działalność. Każde biuro rachunkowe otrzymuje numer NIP, którym musi się posługiwać. Oprócz spraw formalnych trzeba mieć na uwadze jeszcze kilka kwestii.

Przede wszystkim branża księgowa wymaga pewnych umiejętności. Pracując w biurze rachunkowym, powinniśmy mieć odpowiednie wykształcenie. Sam właściciel biura powinien być wykwalifikowany w tym kierunku, aby przynajmniej wiedzieć, jak pozyskiwać klientów i zapewnić im odpowiednią obsługę. Oczywiście zatrudnienie doświadczonych i wykształconych księgowych to podstawa.

Jak prowadzić biuro rachunkowe?

Zdecydowanie warto skupić się na wiedzy i umiejętnościach. Klientami biura rachunkowego mogą być zarówno małe firmy, jak i duże korporacje. Wymaga to więc dopasowania odpowiednich rozwiązań dla odpowiednich klientów. Przede wszystkim polskie prawo ostatnio szybko się zmienia i bardzo ważna jest znajomość aktualnych przepisów. Przedsiębiorca musi na bieżąco dbać o możliwości doskonalenia i rozwoju pracowników biura.

Bardzo istotne jest to, aby zatrudnić kompetentnego głównego księgowego. Aby profesjonalnie prowadzić biuro rachunkowe, jest to niezbędne. To on będzie nadzorować pracę pozostałych księgowych. Co więcej, warto współpracować z doradcą podatkowym. Księgowy zwykle nie ma uprawnień, żeby doradzić w sprawach podatkowych.

Biuro rachunkowe musi działać prawidłowo, aby utrzymać się na rynku. Wiąże się to także ustaleniem odpowiednich cen dla proponowanych usług. Często zależy to indywidualnie od konkretnej firmy. Cen nie powinno się zawyżać, ale także zaniżać. Ważne jest także dbanie o stałych klientów, proponując im różnego rodzaju rabaty.

Jak profesjonalnie prowadzić biuro?

Nie da się odpowiednio prowadzić biura rachunkowego bez potrzebnych narzędzi. Przede wszystkim musimy zakupić odpowiednie oprogramowanie-księgowo finansowe. Ważne są bieżące aktualizacje zmian prawnych i możliwości rozwoju. Powinniśmy wybrać program, który ma możliwość integrowania dodatkowych modułów w razie potrzeb. Obecnie warto także zadbać o narzędzia do pracy zdalnej. Elektroniczny obieg dokumentów jest coraz bardziej popularny.

Podsumowując

Prowadzenie biura rachunkowego to nie lada wyzwanie. Samo założenie biura nie wiąże się z wieloma sprawami formalnymi, jednak później trzeba stale dbać o firmę i ją rozwijać. Obecnie większość firm decyduje się na prowadzenie księgowości przy pomocy biura rachunkowego, zamiast samodzielnie. Dlatego też, prowadzenie biura rachunkowego będzie opłacalne.