REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ “PROMOCJA URODZINOWA VARICO 2024”

Regulamin Urodziny Varico jpg

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w ramach promocji „Promocja urodzinowa Varico 2024”.

2. Organizatorem promocji jest firma Varico: w biznesie warto na nas liczyć, pl. Andersa 1/132, 61-894  Poznań, NIP 783 000 99 27.

3. Promocja obowiązuje dla zamówień złożonych w dniach od 06.02.2024 do 11.02.2024.

§2 WARUNKI UCZESTNICTWA

Zasady promocji w ramach akcji promocyjnej:

1. Przedmiotem promocji są rabaty.

2. W ramach promocji urodzinowej przewidziano rabaty dla stałych oraz nowych klientów.

3.Rabaty określamy następująco:

a. -35% przy zakupie nowego programu.

b. -35% przy zakupie szkolenia z programu.

b. dodatkowy rabat -20% przy zakupie nowego stanowiska. 

c. -10% przy przejściu na wyższą wersję programu.

4. Promocja dotyczy tylko i wyłącznie zakupu wymienionych w niniejszym regulaminie programów firmy Varico: KPiR, KsH, RP, ObSp. Promocja nie dotyczy innych programów i usług.

5. Promocja dotyczy tylko i wyłącznie szkoleń z programów firmy Varico: KPiR, KsH, RP, ObSp. 

6. Szkolenia przeprowadzane są przez Doradców IT firmy Varico. 

7. Szkolenie zakupione w ramach niniejszej promocji należy zrealizować w okresie 3 miesięcy od daty zakupu, chyba że obie strony uzgodniły inaczej. 

a. Uczestnik promocji musi samodzielnie skontaktować się z Doradcą w celu umówienia terminu szkolenia.

8. W przypadku braku wyznaczonego terminu i upływu okresu 3 miesięcy od daty zakupu, rabat -35% na szkolenie ulega przedawnieniu. 

9. W przypadku przedawnienia rabatu, kupujący może zrealizować wykupione szkolenie po dokonaniu dopłaty do pełnej wartości zakupionego szkolenia w ciągu miesiąca od daty przedawnienia.  

10. Z promocji klient może skorzystać jednorazowo, jednakże ma możliwość zamówienia dowolnego zestawu programów i szkoleń objętych promocją, dokonując płatności za całość zamówienia.

11. Niniejsza promocja nie obejmuje odnowienia licencji w ramach wykupionej już licencji 4Inclusive wymienionych programów Varico.

12. Promocja obowiązuje również dla zamówień złożonych mailowo oraz zakupionych przez e-sklep www.sklep.varico.pl od 06.02.2024 do 11.02.2024 do 23:59. 

13. Rabat naliczany jest tylko w ramach jednego okresu trwania promocji. Rabaty nie łączą się ze sobą.

14. Promocja jest przeznaczona dla osób pełnoletnich.

§3 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia promocji Uczestnicy winni zgłaszać mailowo;

a. sprzedaz@varico.pl

2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania.

4. Uczestnik promocji zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji w preferowany przez niego sposób, w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia reklamacji.

§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady promocji.

2. Uczestnictwo w promocji oznacza akceptację zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw już nabytych przez dotychczasowych Uczestników.