PIT-28 w 2024 roku – jak wypełnić?

pit-28 jak wypełnić

Corocznym obowiązkiem podatników jest sporządzenie zeznania rocznego. W zależności od formy opodatkowania dokonujemy tego, korzystając z odpowiednich druków. Osoby, które rozliczają się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, muszą wypełnić i wysłać do urzędu skarbowego formularz PIT-28. W dzisiejszym artykule podpowiadamy jak to zrobić!

PIT-28 w 2024 r. – dla kogo i do kiedy?

Obowiązek złożenia zeznania rocznego w formie PIT-28 dotyczy:

 • jednoosobowych działalności gospodarczych opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych;
 • osób, które osiągają przychody z dzierżawy, poddzierżawy, najmu, podnajmu i umów o podobnym charakterze, jednak tylko w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,
 • spółek cywilnych i spółek jawnych osób fizycznych, które wybrały opodatkowanie w formie ryczałtu ewidencjonowanego.

Formularz PIT-28 za 2023 rok można składać od 15 lutego do 30 kwietnia 2024 r. Natomiast 22 stycznia minął termin opłacenia zaliczki za grudzień, lub IV kwartał.

Złożenie deklaracji PIT-28 po terminie

Zdarza się, że podatnicy nie dotrzymują terminów składania deklaracji podatkowych. Według przepisów Kodeksu karnego skarbowego podlegają karze grzywny, jeśli ujawnili podstawę opodatkowania, czyli prowadzili czynnie działalność, a nie złożyli zeznania rocznego. Wysokość kary zależy wtedy od wysokości podatku, który miał być zapłacony. Niezłożenie w terminie PIT-28 jest traktowane jako wykroczenie, lub przestępstwo skarbowe (jeśli suma podatku przewyższa pięciokrotność minimalnego wynagrodzenia). 

Na takie sytuacje przewidziano jednak instytucję czynnego żalu. Podatnik, który nie dotrzymał terminu złożenia PIT-28 może szybko złożyć odpowiedni dokument do urzędu skarbowego, informując o zaistniałej sytuacji, czyli o popełnieniu takiego czynu zabronionego. Musi też niezwłocznie dostarczyć zaległą deklarację i uregulować podatek. 

Utrata prawa do ryczałtu w ciągu roku a zeznanie podatkowe

Biorąc pod uwagę, że możliwość wyboru opodatkowania w formie ryczałtu dla pozarolniczych działalności gospodarczych zależy od wysokości przychodów, może się zdarzyć, że podatnik utraci możliwość takiego rozliczania w ciągu roku. Przypomnijmy, że limit przychodów osiągniętych w danym roku wynosi 2 mln euro zarówno dla JDG, jak i dla spółek. 

Osoby, które straciły prawo do opodatkowania ryczałtem w trakcie roku podatkowego, muszą opodatkować swoje dochody według ogólnych zasad. W takim przypadku konieczne jest złożenie dwóch deklaracji rocznych:

 • PIT-28 w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia za poprzedni rok,
 • PIT-36 w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia za poprzedni rok.

Ulgi podatkowe za 2023 r.

W tym roku możemy skorzystać z ulgi:

 • na złe długi,
 • dla rodzin 4+,
 • na leki i sprzęt rehabilitacyjny,
 • termomodernizacyjnej,
 • na powrót,
 • abolicyjnej,
 • na składki zdrowotne, czy składki społeczne,
 • IKZE,
 • na samochód,
 • PIT 0 dla emerytów,
 • na zabytki,
 • krwiodawstwo i osocze,
 • na terminal płatniczy i koszty jego obsługi,
 • odliczenie straty podatkowej
 • na składki na związki zawodowe,
 • zwrot nienależnych świadczeń,
 • na internet.

A także ulgi z tytułu darowizny na:

 • cele charytatywno – opiekuńcze Kościołów, 
 • Kościół, 
 • rzecz OPP,
 • cele edukacji zawodowej,
 • tablety i laptopy na rzecz jednostek prowadzących placówki oświatowe,
 • cele walki z COVID-19.

Jak wystawić PIT-28 w KPiR?

Aby poprawnie wystawić oraz obliczyć deklarację PIT-28 w programie KPiR należy:

 1. przejść odpowiednio do opcji Księgi i obliczyć podatek dochodowy dla każdego miesiąca w roku poprzez opcję Podatek dochodowy → Obliczenie podatku miesięcznie

2. oraz dla miesiąca grudnia wejść w Podatek dochodowy → Informacja PIT-28.

3. Następnie pojawi się dialog danych do formularza PIT-28, w którym zebrane są wszystkie dane dotyczące rozliczenia rocznego.

4. Po zatwierdzeniu dialogu przyciskiem OK wybieramy jedną z możliwych opcji e-Deklaracji,

a następnie pojawia się wydruk sporządzonej deklaracji.

5. Ostatnim krokiem jest wysyłka e-deklaracji do Urzędu Skarbowego. Możemy to zrobić poprzez przycisk E-deklaracja dostępny na wydruku deklaracji.