Podsumowanie części ewidencyjnej JPK_V7M dla braku wpisów

W związku z rozbieżnościami pomiędzy broszurą dotyczącą wypełniania pliku JPK_V7M w przypadku braku sprzedaży i zakupu (tak zwana ewidencja “zerowa”), a definicjami zawartymi w pliku XSD (zawiera zasady wypełniania plików XML) dokonaliśmy zmian w programie zgodnie z broszurą. Definicje zawarte w pliku XSD w przypadku ewidencji zerowej nie przewidywały w ogóle części ewidencyjnej, w tym podsumowania. W takim przypadku bramka MF przyjmowała pliki ze statusem 200 jako poprawne. Niestety Urzędy Skarbowe wzywały podatników do złożenia plików ponownie z zerowym podsumowaniem. Od 3 lutego firma Varico wprowadziła zatem zmianę (została wprowadzona automatycznie i nie wymaga zainstalowania nowej wersji programu) i w przypadku braku sprzedaży i zakupu generujemy w części ewidencyjnej zerowe podsumowanie. Za pomocą tego mechanizmu można zatem ponownie złożyć pliki JPK_V7M, których domagają się Urzędy Skarbowe. W przyszłości oczekujemy spójności opisów w broszurach z zawartymi definicjami (XSD), gdyż tego typu rozbieżności powodują niepotrzebne nikomu zamieszanie.