Duże zmiany w PIT-11 i innych od 2020 roku

Nowe wzory PIT

Duże zmiany w PIT-11 i innych od 2020 roku

We wtorek 22 października 2019 r. został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Rozporządzenie to ma wejść w życie 1 stycznia 2020 roku i określać nowe wzory oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych.

Nowe wzory formularzy

Nowe wzory stały się koniecznością z uwagi na zmiany wprowadzane w ustawach podatkowych. Formularze będą uwzględniać m.in. wprowadzone w tym roku zwolnienie z podatku dla osób do 26 roku życia czy też nowa skala podatkowa obowiązująca od 1 października 2019 r. .Jakie wzory dokładnie określa rozporządzenie?

Informacji:

  • PIT-11 –  informacja o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy.
  • PIT-8C – informacja o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych; (Warto przypomnieć, że od 2019 roku w PIT-8C nie wykazuje się dochodów z tzw. innych źródeł – dochody te wykazuje się w informacji PIT-11.
  • PIT-R – informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich.
  • IFT–1/IFT–1R – informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania.

Oświadczeń:

  • PIT–2 – oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
  • PIT–2A – oświadczenie dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, osoby otrzymującej rentę lub emeryturę z zagranicy, osoby otrzymującej stypendium, osoby tymczasowo aresztowanej lub skazanej, otrzymującej należności za pracę, osoby otrzymującej świadczenie integracyjne.
  • PIT–3 – oświadczenie osoby otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (przez okres pełnego miesiąca kalendarzowego) dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Deklaracji:

  • PIT–4R – deklaracja roczna o zaliczkach na podatek dochodowy.
  • PIT– 6 – deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej ustalanych przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu.
  • PIT–8AR – deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Wyżej wymienione nowe wzory formularzy będą miały zastosowanie do przychodów, dochodów/strat uzyskanych/poniesionych od dnia 1 stycznia 2019 r. Wyjątkiem są wyłącznie wzory oświadczeń PIT-2, PIT-2A i PIT-3, które będą miały zastosowanie do dochodów/start uzyskanych/poniesionych od dnia 1 stycznia 2020 r.

Ze szczegółowym omówieniem zmian w poszczególnych formularzach możesz zapoznać się TUTAJ , a z projektami nowych wzorów TUTAJ.