5 ważnych zmian prawnych na 2020 rok, o których musisz pamiętać

Z roku na rok mamy do czynienia z licznymi zmianami w prawie rachunkowym. Przepisy dotyczące księgowości są stale nowelizowane, a do nich dodawane są kolejne regulacje, których nie można zignorować. Księgowość w 2020 roku niesie za sobą kilka ważnych zmian. Warto obserwować na bieżąco działania Ministerstwa Finansów, aby unikać kar związanych z nieprawidłowym i nieaktualnym księgowaniem. Oto 5 ważnych zmian prawnych, o których nie możesz zapomnieć:

Wprowadzenie indywidualnych rachunków bankowych

Już początek roku będzie intensywny. Od 1 stycznia 2020 r. podatnikowi oraz płatnikowi zostanie udostępniony indywidualny rachunek podatkowy, na który przedsiębiorca ma wpłacać należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) lub podatku od towarów i usług (VAT), a także niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochód budżetu państwa, np. mandaty. Aktualnie Urzędy Skarbowe posiadają odrębne rachunki do gromadzenia tych opłat, co oznacza konieczność każdorazowego wyszukania właściwego numeru rachunku.

Przywrócenie przepisów o “uldze na złe długi”

Od początku 2020 r. obowiązywać będzie wprowadzenie do podatków dochodowych (PIT i CIT) “ulgi na złe długi” na wzór tej obowiązującej już w zakresie VAT. Oznacza to, zmniejszenie podstawy opodatkowania o kwotę wierzytelności, jeżeli nie zostanie ona uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności. Na dłużnika ma zostać nałożony obowiązek doliczenia do podstawy opodatkowania kwoty nieuregulowanego zobowiązania.

NIP nabywcy na paragonie

Zgodnie z nowelizacją, od 1 stycznia 2020 r. zmianie ulegną przepisy dotyczące wystawiania faktur do paragonów. Regulacje odnoszą się do sprzedaży na rzecz podmiotu prowadzącego działalność (B2B). Sprzedawca nie będzie mógł wystawić faktury do paragonu, który nie będzie zawierać numeru NIP nabywcy, pomimo zgłoszenia takiego żądania przez kupującego. W przypadku niestosowania się do nowych przepisów sprzedawca jest zobowiązany do odprowadzenia podwójnej kwoty podatku VAT należnego.

Jeden plik JPK zastępujący niektóre deklaracje VAT

W 2020 roku warto pamiętać o wchodzącej w życie 1 kwietnia zmianie dotyczącej nowych plików JPK_VAT. Niektóre druki zostaną zastąpione dodatkowymi polami do uzupełnienia w strukturze nowego pliku JPK. Nowy plik JPK_VAT będzie dokumentem elektronicznym zawierającym: deklarację VAT (zastąpi deklaracje VAT-7 i VAT-7K) i ewidencję VAT. W efekcie w JPK_VAT zmieni się nie tylko sposób przesyłania deklaracji i ewidencji VAT, lecz także wprowadzany do tych dokumentów zakres danych.

Obniżenie stawki podatku PIT, czyli wprowadzenie nowego progu podatkowego w wysokości 17%

Zgodnie z sierpniową zmianą dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych, obniżono niższy próg podatkowy z 18% na 17%, a zmiany te wejść mają w stosunku do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2020 roku. Nowy, niższy (17%) podatek dotknie więc nie tylko osoby zatrudnione w ramach umów o pracę, emerytur i rencistów, ale także osoby fizyczne, prowadzące jednoosobowe działalności gospodarcze.

To tylko kilka ze zmian, które zaczną obowiązywać od 2020 roku. Przeczytaj więcej w naszym bezpłatnym e-booku “Najważniejsze zmiany prawne 2019/2020” i bądź na bieżąco z aktualnymi przepisami.