Deklaracje VAT-7 oraz VAT-7K

31 stycznia 2019 r. w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług. Jak zmiany wprowadzają nowe wzory deklaracji VAT-7/7K?

Deklaracje VAT-7 i VAT-7k zostały dopasowane do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. 2018, poz. 2244) tj.:

  • likwidacji obowiązku wnioskowania o zwrot podatku, starając się o zwrotu na rachunek VAT;
  • likwidacji obowiązku umotywowania wniosku o zwrot podatku.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 21 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług:

§ 3. Wzory deklaracji dla podatku od towarów i usług wraz z objaśnieniami, określone w załącznikach nr 1–3 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, mogą być stosowane nie dłużej niż do rozliczenia za ostatni okres rozliczeniowy 2019 r., z tym że bez konieczności załączania wniosku o zwrot podatku (VAT-ZZ) oraz wniosku o przyspieszenie terminu zwrotu podatku (VAT-ZT).

Oznacza to, że stare wzory deklaracji czyli VAT-7 (18) oraz VAT-7K (18) będą mogły być stosowane do rozliczenia do końca 2019 r., pod warunkiem, że ustawodawca nie zlikwiduje wcześniej deklaracji VAT i nie wprowadzi w ich miejsce plików JPK_VDEK, nad którymi obecnie trwają prace. Zgodnie z projektem ustawy JPK_VDEK ma zawierać część deklaracyjną oraz część ewidencyjną. Wprowadzenie JPK_VDEK wiązało by się z likwidacją obecnie obowiązujących deklaracji VAT.

Dodatkowo zbędne stały się druki VAT-ZZ – wniosek o zwrot podatku i VAT-ZT – wniosek o przyspieszenie terminu zwrotu podatku jako załączniki do deklaracji VAT-7 i VAT-7K.