Jak poprawnie sporządzić i wysłać e-Sprawozdanie finansowe?

Zbliża się ostateczny termin wysłania e-Sprawozdania finansowego.
Za niezłożenie, błędy lub zniekształcenia grożą surowe kary.

Na co więc zwrócić uwagę przy sporządzaniu e-Sprawozdań Finansowych?
1. SPRAWDŹ WSZYSTKIE ELEMENTY SPRAWOZDANIA

Zbierz niezbędne dane, które są potrzebne do prawidłowego sporządzenie e-Sprawozdania Finansowego. Główne elementy, których nie może zabraknąć to:

  • Bilans
  • Rachunek Zysków i Strat
  • Rachunek przepływów pieniężnych
  • Zestawienie zmian w kapitale własnym
  • Dodatkowe informacje konieczne do sporządzenia e-Sprawozdania Finansowego
      2. WYBIERZ ZAUFANY PROGRAM

Odpowiednie oprogramowanie, które pomoże w łatwy i szybki sposób przygotować e-sprawozdanie finansowe. Taki program powinien dawać dostęp do generowania pliku w wymaganym przez prawo formacie XML, tworzenia, zapisywania, weryfikacji poprawności oraz wysyłania do odpowiedniego urzędu. Dostarczać wsparcie, na każdym etapie przygotowania e-sprawozdania finansowego.

     3. ZŁÓŻ STOSOWNE PODPISY

Wiele pytań pojawia się odnośnie podpisania dokumentów. Sprawozdanie finansowe musi być podpisane (także w formie elektronicznej – czyli kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zgodnie z Ustawą o rachunkowości) przez:- osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych (np. księgowa, czy główna księgowa) oraz- kierownika jednostki – jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy (np. zarząd w spółce z o.o.) podpisy muszą złożyć wszyscy członkowie tego organu (czyli np. wszyscy członkowie zarządu). Osoby, które podpisują sprawozdanie finansowe muszą podać datę złożenia podpisu i nie mogą wyręczyć się pełnomocnikami.

Jest to o tyle ważne zagadnienie, ponieważ z analizy zapytań, jakie od grudnia 2018 r. obsługuje ogólnopolska infolinia wynika, że jednym z największych wyzwań dla firm jest wciąż podpisywanie dokumentu.

Chcesz mieć pewność co do poprawności wygenerowanych plików?

E-sprawozdanie finansowe możesz wysłać w szybki i łatwy sposób przez nasze programy Przyjazne Formularze i ProgramJPK.


DODATKOWO
Chcesz być na bieżąco ze wszystkimi nowościami i mieć szybki dostęp do nowych aktualizacji?
Zapisz się na nasz newsletter i sam wybierz jakie treści chcesz otrzymywać.