Zmiana wynagrodzenia po ukończeniu 26 roku życia

kobieta wynagrodzenie po 26 roku zycia

Według obecnych przepisów osoby, które nie ukończyły 26 roku życia mają w pracy kilka przywilejów. Dotyczą one rozliczania wynagrodzeń – zwolnienia z podatku, czy składek ZUS. Jak zmienia się wynagrodzenie, jeśli pracownik ukończy 26 lat? Czy taka osoba otrzyma niższą pensję? Dowiedz się w dalszej części artykułu.

Zwolnienie ze składek ZUS

Młode, pracujące osoby do 26 roku życia mogą korzystać z pewnych ulg. Jedną z nich jest zwolnienie ze składek ZUS. Dotyczy to jednak tylko niektórych pracowników. Składki ZUS są obowiązkowe dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. W przypadku omowy o dzieło, wykonawca nie jest zobligowany do ubezpieczenia i opłacania składek.

Natomiast przy umowie zlecenie osoba poniżej 26 roku życia może być z tego obowiązku zwolniona. Jednakże potrzebujemy do tego jeszcze jednego potwierdzenia. Oprócz posiadania tego rodzaju umowy pracownik musi mieć status studenta lub ucznia. Tak więc, musimy mieć dowód, że zleceniobiorca się uczy oraz nie ukończył 26 roku życia. Dopiero na tej podstawie może być zwolniony ze składek ZUS.

Najkorzystniejszym rozwiązaniem dla ucznia lub studenta poniżej 26 roku życia jest zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie. Wynagrodzenie netto takiej młodej osoby wyniesie w tym przypadku tyle samo co wynagrodzenie brutto. Nie potrącimy wtedy składek ZUS, ani PIT.

Zmiana wynagrodzenia a zwolnienie z PIT

Młoda osoba do 26 roku życia jest zwolniona z podatku dochodowego od uzyskiwanych przychodów. W tym przypadku nie uwzględniamy kosztów uzyskania przychodu, czy ulgi podatkowej. Nie pobieramy także PIT. Dotyczy to zatrudnienia na podstawie:

  • umowy o pracę (stosunku pracy),
  • pracy nakładczej,
  • umowy zlecenia,
  • stosunku służbowego,
  • stażu/praktyki,
  • spółdzielczego stosunku pracy.

Zwolnienie z PIT nie dotyczy jednak przedsiębiorców ani osób zatrudnionych na podstawie umowy o dzieło. Warto zaznaczyć, że zwolnienie to nie obowiązuje także po przekroczeniu progu 85 528 zł. Oznacza to, że jeśli przychód pracownika w ciągu roku przekroczy taką kwotę, to ta nadwyżka podlega opodatkowaniu 17%. Jeżeli przychody przekroczą kolejne 85 528 zł, to nadwyżka zostanie opodatkowana stawką 32%.

Zmiana wynagrodzenia po ukończeniu 26 roku życia

Po ukończeniu przez pracownika 26 roku życia wysokość jego wynagrodzenia znacznie się zmieni. Stanie się to już od następnego dnia po jego urodzinach. Co dokładnie się zmieni? Wiele zależy od tego, jaki jest termin wypłaty wynagrodzenia (przed czy po urodzinach).

  1. Zwolnienie z podatku – jeśli pracownik otrzyma wynagrodzenie przed dniem urodzin to skorzysta z ulgi PIT. Wynagrodzenie wypłacone po dniu urodzin już opodatkujemy. Wszystkie przychody, które pracownik uzyska po dniu urodzin są już opodatkowane. Te wypłacone konkretnie w dzień urodzin są jeszcze zwolnione z tego obowiązku. Liczy się sam moment wypłaty. Nie ma znaczenia miesiąc, za który wypłacamy pensję. 
  2. ZUS – w przypadku osób zatrudnionych na umowę zlecenie, pracodawca musi dokonać zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego i ubezpieczeń zdrowotnych od razu po urodzinach. Musi to zrobić przez deklarację zgłoszeniową ZUS ZUA następnego dnia po urodzinach. 
  3. Umowa o pracę – przykładowo przy wynagrodzeniu brutto 4000 zł wynagrodzenie netto pracownika zmniejszy się o 119 zł po ukończeniu przez niego 26 roku życia. Pomniejszamy je o kwotę podatku. 
  4. Umowa zlecenie – np. przy wynagrodzeniu 3000 zł brutto osoba, która ukończyła 26 lat może otrzymać wynagrodzenie niższe o 996,28 zł.

Wynagrodzenie po ukończeniu 26 lat

Niewątpliwie młodym osobom zależy na otrzymywaniu wynagrodzenia na dobrym poziomie. Warto więc dobrze zapoznać się z przepisami i brać pod uwagę to, jak wysokość pensji zmieni się po 26 urodzinach. Można wtedy przemyśleć kwestie umowy, a często nawet zmianę pracy. Wtedy możemy otrzymać nowe warunki, odpowiadające nam mimo osiągnięcia 26 roku życia.