Zapisy na wersję 21.04.A z usługą Varico Chatbot!

Ruszają zapisy na wersje 21.04.A dla programów KPiR, KsH i RP.

Nie zwlekaj i jako pierwszy sprawdź jakie nowości planujemy w Twoim programie.

Co Jan planuje zrobić w nowej wersji?

KPiR:

 1. Czat w programie – usługa Varico Chatbot umożliwiająca zadawanie pytań Doradcom Technicznym bezpośrednio z programu.
 2. Możliwość importowania dokumentów przez opcję “Import faktur” dla przedsiębiorstw niebędących podatnikami VAT.
 3. Funkcja permanentnej synchronizacji danych dotyczących kontrahentów i opisów  w Księguj Faktury i Funkcje -> Kontrahenci.
 4. Mechanizm umieszczania plików współdzielonych JPK_V7 w bazie danych.
 5. Dialog przywracania archiwum uzupełniony o opcję automatycznego wykonywania kopii zapasowej bazy danych.
 6. Rozszerzenie sekcji urlopów bezpłatnych i okresów bez składkowych na świadectwie pracy.
 7. Zmieniona domyślna nazwa generowanych plików archiwów z programu o nr wersji oraz rok podatkowy
 8. W module “Księguj Faktury” podczas importu plików w przypadku ustawienia rodzaju dokumentu WEW i VAT_RR dokumenty nie będą księgowane tylko przenoszone do odrzuconych.
 9. W module Eksport PPK w zakładce zwolnieni nie będą wyświetlani pracownicy pomimo aktywnej umowy.
 10. Poprawiony sposób wyliczania stawki dziennej zasiłków dla nieobecności wypadających w początkowym okresie zatrudnienia.
 11. Poprawiony sposób wyliczania kosztów uzyskania przychodu pracowników, dla przypadków przychodów niższych niż wartość naliczanych kosztów jak i dla przychodów innych niż wynikających z wynagrodzeń.

KsH:

 1. Czat w programie – usługa Varico Chatbot umożliwiająca zadawanie pytań Doradcom Technicznym bezpośrednio z programu
 2. Funkcja permanentnej synchronizacji danych dotyczących kontrahentów i symboli.
 3. Mechanizm umieszczania plików współdzielonych JPK_V7 w bazie danych.
 4. Najnowsza e-deklarację do CIT-8(30).
 5. Dialog przywracania archiwum uzupełniony o opcję automatycznego wykonywania kopii zapasowej bazy danych.
 6. Rozszerzenie sekcję urlopów bezpłatnych i okresów bez składkowych na świadectwie pracy.
 7. Zmieniona domyślna nazwa generowanych plików archiwów z programu o nr wersji oraz rok podatkowy
 8. W module “Księguj Faktury” podczas importu plików w przypadku ustawienia rodzaju dokumentu WEW i VAT_RR dokumenty nie będą księgowane tylko przenoszone do odrzuconych.
 9. W module Eksport PPK w zakładce zwolnieni nie będą wyświetlani pracownicy pomimo aktywnej umowy.
 10. Poprawiony sposób wyliczania stawki dziennej zasiłków dla nieobecności wypadających w początkowym okresie zatrudnienia.
 11. Poprawiony sposób wyliczania kosztów uzyskania przychodu pracowników, dla przypadków przychodów niższych niż wartość naliczanych kosztów jak i dla przychodów innych niż wynikających z wynagrodzeń.

RP

 1. Czat w programie – usługa Varico Chatbot umożliwiająca zadawanie pytań Doradcom Technicznym bezpośrednio z programu
 2. Mechanizm umieszczania plików współdzielonych JPK_V7 w bazie danych.
 3. Dialog przywracania archiwum uzupełniony o opcję wykonywania kopii zapasowej bazy danych.
 4. Rozszerzenie sekcję urlopów bezpłatnych i okresów bez składkowych na świadectwie pracy.
 5. Zmieniona domyślna nazwa generowanych plików archiwów z programu o nr wersji oraz rok podatkowy
 6. W module Eksport PPK w zakładce zwolnieni nie będą wyświetlani pracownicy pomimo aktywnej umowy.
 7. Poprawiony sposób wyliczania stawki dziennej zasiłków dla nieobecności wypadających w początkowym okresie zatrudnienia.
 8. Poprawiony sposób wyliczania kosztów uzyskania przychodu pracowników, dla przypadków przychodów niższych niż wartość naliczanych kosztów jak i dla przychodów innych niż wynikających z wynagrodzeń.

Zapisz się już teraz i jako pierwszy wypróbuj nowe funkcjonalności! Pamiętaj, żeby przekazać nam swoje spostrzeżenia!