Zapisy na wersję 20.09.A z możliwością eksportu do PUE ZUS zaświadczeń Z-3

Ruszają zapisy na wersje 20.09.A dla programów KPiR, KsH i RP.

Nie zwlekaj i jako pierwszy sprawdź jakie nowości planujemy w Twoim programie.

Co Jan planuje zrobić w nowej wersji?

KPiR

 • Kolumny zawierające znaczniki do faktur w dialogach rejestrów faktur i ewidencji VAT.
 • Możliwość eksportu do PUE ZUS zaświadczeń Z-3.
 • Mechanizm zapamiętywania znacznika MK dla danych kontrahentów występujących w rejestrach zakupów.
 • Możliwość usuwania wcześniej wstawionych korekt podatku VAT z tytułu niezapłaconych faktur sprzedaży.
 • Mechanizm blokady wpisywania danych po wygaśnięciu Licencji 4Inclusive.
 • Aktualizacja dialogu do wprowadzania danych dotyczących Pracowniczych Planów kapitałowych.
 • Poprawa mechanizmu wyliczania dodatkowych składek PPK
 • Uzupełnienie modułu PPK o możliwość raportowania zdarzeń dot PPK w wskazanym okresie od do..
 • Uzupełnienie mechanizmu raportującego zdarzenia dotyczące PPK o dodatkowe operacje weryfikujące.
 • Uaktualnienie parametrów podatkowych – ograniczenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego/świadczenia rehabilitacyjnego.
 • Znacznik IMP import towarów rozliczany zgodnie z art. 33a ustawy o VAT i TT_WNT w transakcjach trójstronnych w deklaracji VAT.
 • Uzupełnienie informacji o dacie sprzedaży dla faktur zakupu wykazywanych również w ewidencji sprzedaży VAT.
 • Poprawa podsumowania kontrolnego w deklaracji VAT.
 • Poprawa mechanizmu importu uniwersalnego w zakresie kolejności importowanych dokumentów.
 • Poprawa zachowania programu przy przejściu z wersji Expert na wersję Pojedynczą.
 • Poprawa błędu braku imienia i nazwiska pracownika przy deklaracji PIT-11 na liście UPO.
 • Poprawa wyliczania ostatniego odpisu amortyzacyjnego.

KsH

 • Kolumny zawierające znaczniki do faktur w dialogach rejestrów faktur i ewidencji VAT.
 • Możliwość eksportu do PUE ZUS zaświadczeń Z-3.
 • Mechanizm zapamiętywania znacznika MK dla danych kontrahentów występujących w rejestrach zakupów.
 • Możliwość usuwania wcześniej wstawionych korekt podatku VAT z tytułu niezapłaconych faktur sprzedaży.
 • Mechanizm blokady wpisywania danych po wygaśnięciu Licencji 4Inclusive.
 • Uaktualnienie parametrów podatkowych – ograniczenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego/świadczenia rehabilitacyjnego.
 • Aktualizacja dialogu do wprowadzania danych dotyczących Pracowniczych Planów kapitałowych.
 • Uzupełnienie modułu PPK o możliwość raportowania zdarzeń dot PPK w wskazanym okresie od do.
 • Uzupełnienie mechanizmu raportującego zdarzenia dotyczące PPK o dodatkowe operacje weryfikujące.
 • Znacznik IMP import towarów rozliczany zgodnie z art. 33a ustawy o VAT i TT_WNT w transakcjach trójstronnych w deklaracji VAT.
 • Uzupełnienie informacji o dacie sprzedaży dla faktur zakupu wykazywanych również w ewidencji sprzedaży VAT.
 • Poprawa podsumowania kontrolnego w deklaracji VAT.
 • Poprawa mechanizmu wyliczania dodatkowych składek PPK.
 • Poprawa mechanizmu importu uniwersalnego w zakresie kolejności importowanych dokumentów.
 • Poprawa zachowania programu przy przejściu z wersji Expert na wersję Pojedynczą.
 • Poprawa błędu braku imienia i nazwiska pracownika przy deklaracji PIT-11 na liście UPO.
 • Poprawa wyliczania ostatniego odpisu amortyzacyjnego.

RP

 • Aktualizacja dialogu do wprowadzania danych dotyczących Pracowniczych Planów kapitałowych.
 • Możliwość eksportu do PUE ZUS zaświadczeń Z-3.
 • Mechanizm blokady wpisywania danych po wygaśnięciu Licencji 4Inclusive.
 • Uaktualnienie parametrów podatkowych – ograniczenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego/świadczenia rehabilitacyjnego.
 • Uzupełnienie modułu PPK o możliwość raportowania zdarzeń dot PPK w wskazanym okresie od do.
 • Uzupełnienie mechanizmu raportującego zdarzenia dotyczące PPK o dodatkowe operacje weryfikujące.
 • Poprawa mechanizmu wyliczania dodatkowych składek PPK.
 • Poprawa zachowania programu przy przejściu z wersji Expert na wersję Pojedynczą.
 • Poprawa błędu braku imienia i nazwiska pracownika przy deklaracji PIT-11 na liście UPO.

Zapisz się już teraz i jako pierwszy wypróbuj nowe funkcjonalności! Pamiętaj, żeby przekazać nam swoje spostrzeżenia!

  Numer licencji Klienta

  Adres e-mail

  Program