Zapisy na wersję 20.02.A KPiR, KsH i RP

Ruszają zapisy na wersje 20.02.A na rok 2019 i 2020 dla programów KPiR, KsH i RP. Nie zwlekaj i jako pierwszy sprawdź jakie nowości planujemy w Twoim programie.

Co Jan zrobił w nowej wersji?

KPiR

 • Wprowadziłem możliwość importu faktur z pliku JPK_FA(3) 
 • Dodałem nowy wzór deklaracji oraz e-deklaracji VAT-7 (20) i VAT-7K (14)
 • Dodałem możliwość ustawiania nagłówka strony na wydrukach ECP.
 • Dodałem możliwość wysyłki wydruków PDF bezpośrednio  z domyślnego klienta poczty.
 • Dodałem wydruk statusów VAT dla ewidencji zakupów.
 • Dodałem do instalatora najnowszą wersję aplikacji VPF z możliwością generowania pliku JPK-SF w wersji 1-2
 • Dodałem sortowanie listy pracowników po imieniu przy wyborze sortowania po nazwisku (i odwrotnie) 
 • Przyspieszyłem proces przepisywania danych z poprzedniego roku.
 • Uaktualniłem bazę adresową oddziałów ZUS.
 • Uaktualniłem parametry podatkowe.
 • Poprawiłem wydruki VAT-UE, VAT-UEK i VAT-27.
 • Poprawiłem błąd eksportu do Płatnika dla umów zleceń z ubezpieczeniem zdrowotnym.
 • Poprawiłem wyliczanie podatku dochodowego dla pracowników poniżej 26 lat przy opodatkowaniu ryczałtem
 • Poprawiłem sposób wyświetlania raportu z procesu “wylicz miesiąc”.
 • Poprawiłem mechanizm wyliczania stawki dziennej zasiłku po długim okresie trwania zasiłku wychowawczego.
 • Zmieniłem sposób naliczania podatku dochodowego od wynagrodzeń, zgodnie ze zmianami wchodzącymi od 01.01.2020 r.

KsH

 • Wprowadziłem możliwość importu faktur z pliku JPK_FA(3)
 • Dodałem nowy wzór deklaracji oraz e-deklaracji VAT-7 (20) i VAT-7K (14
 • Dodałem możliwość zamiany konta rozrachunkowego na inne w procesie księgowania zbioru importowanych faktur.
 • Dodałem możliwość tworzenia sprawozdań finansowych za okres inny niż roczny.
 • Dodałem możliwość ustawiania nagłówka strony na wydrukach ECP.
 • Dodałem wydruk statusów VAT dla ewidencji zakupów.
 • Dodałem do instalatora najnowszą wersję aplikacji VPF z możliwością generowania pliku JPK-SF w wersji 1-2
 • Dodałem możliwość wysyłki wydruków PDF bezpośrednio  z domyślnego klienta poczty.
 • Dodałem sortowanie listy pracowników po imieniu przy wyborze sortowania po nazwisku (i odwrotnie).
 • Przyspieszyłem proces przepisywania danych z poprzedniego roku.
 • Uaktualniłem bazę adresową oddziałów ZUS.
 • Uaktualniłem parametry podatkowe.
 • Poprawiłem wydruki VAT-UE, VAT-UEK i VAT-27.
 • Poprawiłem działanie znacznika obliczania podatku dochodowego.
 • Poprawiłem błąd eksportu do Płatnika dla umów zleceń z ubezpieczeniem zdrowotnym.
 • Poprawiłem wyliczanie podatku dochodowego dla pracowników poniżej 26 lat przy opodatkowaniu ryczałtem.
 • Poprawiłem mechanizm sprawdzania poprawności zapisu w dialogu księgowania faktur, przy stosowaniu w obsłudze skrótów klawiszowych.
 • Poprawiłem sposób wyświetlania raportu z procesu “wylicz miesiąc”.
 • Poprawiłem mechanizm wyliczania stawki dziennej zasiłku po długim okresie trwania zasiłku wychowawczego.
 • Zmieniłem sposób naliczania podatku dochodowego od wynagrodzeń, zgodnie ze zmianami wchodzącymi od 01.01.2020 r.

RP

 • Uaktualniłem bazę adresową oddziałów ZUS.
 • Uaktualniłem parametry podatkowe.
 • Dodałem możliwość ustawiania nagłówka strony na wydrukach ECP.
 • Dodałem możliwość wysyłki wydruków PDF bezpośrednio  z domyślnego klienta poczty. 
 • Dodałem do instalatora najnowszą wersję aplikacji VPF z możliwością generowania pliku JPK-SF w wersji 1-2
 • Dodałem sortowanie listy pracowników po imieniu przy wyborze sortowania po nazwisku (i odwrotnie).
 • Przyspieszyłem proces przepisywania danych z poprzedniego roku.
 • Poprawiłem błąd eksportu do Płatnika dla umów zleceń z ubezpieczeniem zdrowotnym.
 • Poprawiłem wyliczanie podatku dochodowego dla pracowników poniżej 26 lat przy opodatkowaniu ryczałtem.
 • Poprawiłem sposób wyświetlania raportu z procesu “wylicz miesiąc”.
 • Poprawiłem mechanizm wyliczania stawki dziennej zasiłku po długim okresie trwania zasiłku wychowawczego.
 • Zmieniłem sposób naliczania podatku dochodowego od wynagrodzeń, zgodnie ze zmianami wchodzącymi od 01.01.2020 r.

  Numer licencji Klienta

  Adres e-mail

  Program

  Pamiętaj! Wersja programów 20.02.A przeznaczona jest do rozliczenia roku 2019 i otwarcia pracy na roku podatkowym 2020. W przypadku aktualizacji programu na rok 2019 należy podczas instalacji wskazać odpowiedni folder.