Zapisy na wersję 19.09.A KPiR, KsH i RP

Ruszają zapisy na wersję 19.09.A dla programów KPiR, KsH i RP. Nie zwlekaj i jako pierwszy sprawdź jakie innowacje planujemy w Twoim programie.

Co Jan zrobił w nowej wersji?

KPiR

 • Dodałem funkcję “Importu uniwersalnego” dokumentów księgowych.
 • Dodałem kolumnę “Status VAT” do rejestru VAT zakupów. 
 • Dostosowałem program do zmian obowiązujących od 01.10.2019 w obliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych.
 • Uaktualniłem wzór świadectwa pracy zgodnie z wymaganiami ustawy.
 • Uaktualniłem wydruki płacowe ze względu na PPK.
 • Zaktualizowałem formularze ZUS Z-3, Z-3a, Z-3b obowiązujące od lipca 2019 r. 
 • Zmieniłem sposób wyliczania stawki godzinowej przy wyliczaniu wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. 
 • Przywróciłem podgląd raportu “Jak to zaksięgujemy”.
 • Usunąłem niedogodność przy wczytywaniu faktur sprzedaży z płatnościami z programu ObSp.
 • Poprawiłem sposób obliczania korekt VAT z tytułu niezapłaconych faktur w sytuacji częściowego podlegania opodatkowaniu.
 • Poprawiłem mechanizm sygnalizowania przypadku przekroczenia kwoty 15000 zł w fakturach zakupu.

KsH

 • Dodałem proces uznający transakcje lat poprzednich za “rozliczone” pod warunkiem ich zbilansowania
 • Dostosowałem program do zmian obowiązujących od 01.10.2019 w obliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych
 • Wprowadziłem możliwość księgowania przez “Księguj faktury” pomimo braku automatów przy wyłączonym zapisie do Księgi. 
 • Dodałem kolumnę “Status VAT” do rejestru VAT zakupów.
 • Uaktualniłem wzór świadectwa pracy zgodnie z wymaganiami ustawy.
 • Zaktualizowałem formularze ZUS Z-3, Z-3a, Z-3b obowiązujące od lipca 2019 r.
 • Uaktualniłem wydruki płacowe ze względu na PPK.
 • Zmieniłem sposób wyliczania stawki godzinowej przy wyliczaniu wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. 
 • Poprawiłem w planie kont kopiowanie kont księgowych walutowych z firmy wzorcowej.
 •  Poprawiłem sposób obliczania korekt VAT z tytułu niezapłaconych faktur w sytuacji częściowego podlegania opodatkowaniu.
 • Poprawiłem mechanizm sygnalizowania przypadku przekroczenia kwoty 15000 zł w fakturach zakupu.

RP

 • Dostosowałem program do zmian obowiązujących od 01.10.2019 w obliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych.
 • Uaktualniłem wzór świadectwa pracy zgodnie z wymaganiami ustawy.
 • Uaktualniłem wydruki płacowe ze względu na PPK.
 • Zaktualizowałem formularze ZUS Z-3, Z-3a, Z-3b obowiązujące od lipca 2019 r.
 • Zmieniłem sposób wyliczania stawki godzinowej przy wyliczaniu wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.

Aby otrzymać najnowszą wersję 19.09.A wypełnij formularz poniżej.

  Numer licencji Klienta

  Adres e-mail

  Program