Wspólna firma z małżonkiem

firma z małżonkiem

Prowadzenie przedsiębiorstwa zawsze jest dużym wyzwaniem. Firma z małżonkiem to jeden z najpopularniejszych sposobów prowadzenia biznesu rodzinnego. Przedsiębiorca może prowadzić działalność w formie spółki cywilnej z małżonkiem, zatrudnić małżonka w firmie lub ustanowić małżonka pełnomocnikiem. Czy warto decydować się na takie rozwiązanie? Jakie niesie za sobą zagrożenia? Dowiedz się w dalszej części wpisu! 

Firma z małżonkiem – forma prawna

Istnieją trzy sposoby prawne, aby prowadzić firmę razem z małżonkiem. Po pierwsze – można zawrzeć spółkę cywilną. Po drugie, małżonek można zostać zatrudniony w firmie np. na umowę o pracę lub współpracować na zasadzie umowy zlecenie lub o dzieło. Trzecim sposobem jest pełnomocnictwo. Zakres pełnomocnictwa decyduje o sytuacjach, w których małżonek ma prawo reprezentować firmę. Oznacza to, że małżonek przedsiębiorcy może być jego wspólnikiem, ale także podwładnym.

Osobami współpracującymi mogą być: małżonek, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione, rodzice, macocha i ojczym oraz osoby przysposabiające. Za takie osoby nie uznaje się jednak członków rodziny zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego. 

Warto pamiętać, że każda forma zatrudnienia (płatna lub bezpłatna), tworzy obowiązek zarejestrowania współpracującego małżonka w ZUS, czyli konieczność odprowadzania za niego składki. 

Firma z małżonkiem – odpowiedzialność


Wspólna firma z małżonkiem niesie za sobą podwójną odpowiedzialność, co może brzmieć jak ułatwienie działań i zarządzania biznesem. Należy jednak pamiętać, że chodzi tu również o kwestię długów, które mogą się pojawić w wyniku prowadzenia firmy. Małżonek jest odpowiedzialny wobec wierzycieli, nawet jeśli nie uczestniczył w tworzeniu się długu. 

Jak to się dzieje? Poprzez posiadanie ustroju wspólności majątkowej. Bowiem wspólny majątek prowadzi do tego, że za długi jednego z małżonków, odpowiada również druga osoba. Bez względu na to, czy prowadzi z nim firmę. Jak sobie poradzić z tą sytuacją? Należy ustanowić rozdzielność majątkową, aby każda strona dysponowała własnym majątkiem osobistym. Warto wiedzieć, że takie rozwiązanie nie uchroni przed odnawialnością, gdy zostanie ustawiona już po pojawieniu się zadłużenia. Rozdzielność może być również skuteczną przeszkodą w przypadku kredytów. 

Wspólne rozliczenie PIT z małżonkiem 

Rozliczanie PIT wraz z małżonkiem jest zależne od wybranej formy opodatkowania przedsiębiorstwa. Z takiego rozliczenia rocznego mają prawo skorzystać przedsiębiorcy opodatkowani skalą. Kto natomiast nie ma takiej możliwości? Osoby korzystające z opodatkowania liniowego, ryczałtu oraz karty podatkowej. Jakie są korzyści ze wspólnego opodatkowania? Zmniejszenie kwoty podatku, szczególnie gdy jedno z małżonków nie uzyskuje dochodu. Korzyści mogą czerpać również pary, gdy dochody w trakcie roku przekroczyły próg skali podatkowej i obowiązuje ich 32% podatku od nadwyżki. 

Firma z małżonkiem – zagrożenia 

Jakie główne zagrożenia niesie za sobą zatrudnianie małżonka we wspólnym biznesie? Przede wszystkim konieczność ponoszenia kosztów. Zatrudnienie małżonka wiąże się z koniecznością odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Nie ma w tym przypadku różnic między zatrudnieniem obcej osoby od rodziny właściciela. 

Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub zlecenie musi mieć opłacony ZUS i inne świadczenie publicznoprawne. Może to prowadzić do obciążenia dla właściciela firmy, jeżeli nie przynosi ona zysków. 

Inne oczywiste zagrożenia to relacje rodzinne. Małżonkowie muszą nauczyć się rozdzielać relacje biznesowe od spraw rodzinnych oraz wykonywać swoje polecenia. Praca z członkami rodziny może odbić się na relacji.