Wniosek 500 plus na dziecko dostępny w Varico Przyjazne Formularze

Mamy przyjemność poinformować, że dodaliśmy do Varico Przyjazne Formularze wniosek o 500zł na dziecko w ramach programu Rodzina 500 plus. Przyjmowanie dokumentów ma się rozpocząć już 1 kwietnia 2016. Wnioski będzie można składać zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej. Dzięki Varico Przyjazne Formularze możliwe jest szybkie i komfortowe złożenie wniosku m.in. przez platformę ePUAP.

 

Varico Przyjazne Formularze do ePUAP

Podobnie jak w przypadku innych formularzy dostępnych w programie, również w tym przypadku można łatwo importować dane z innych aplikacji Varico przyspieszając tym samym cały proces. Po uzupełnieniu informacji, wniosek można wydrukować i złożyć osobiście lub przesłać bezpośrednio z poziomu programu na platformę ePUAP bez wizyty w urzędzie. Planowana jest również możliwość składania wniosków w bankach (np. za pomocą bankowości elektronicznej), jednak póki co nie pojawiały się konkretne informacje na ten temat. Rodzice mają 3 miesiące aby złożyć stosowne dokumenty.

Kryteria przyznawania 500 plus na dziecko

Podstawowym kryterium przyznania kwoty 500 zł na każde małoletnie dziecko jest kryterium dochodu. Wniosek 500 plus należy złożyć na:

  • pierwsze dziecko lub jedyne dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł, a jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł,Rodzina 500 plus na dziecko, złóż wniosek już dziś.
  • na każde kolejne dziecko:
    • niezależnie od limitu dochodów w rodzinie – a zatem np. posiadając dwójkę dzieci wniosek składać należy na wszystkie dzieci, a badanie dochodów dotyczyć będzie pierwszego dziecka, przy przekroczeniu limitu 800/1200 zł na to dziecko nie uzyska się 500 zł, lecz na drugie i każde kolejne – świadczenie będzie przysługiwało; a zatem rodzina z dużymi zarobkami i np. 5 dzieci małoletnich, otrzyma świadczenie na czworo dzieci.

Ważne terminy składania wniosków 500 plus

Jako, że świadczenie ustalane jest na rok (1 październik – 30 września), konieczne jest coroczne ponawianie wniosków. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres przyjmowane są od dnia 1 sierpnia danego roku.

Pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczyna się z dniem wejścia w życie ustawy o programie „rodzina 500+ (plus)” tj.1 kwietnia i kończy dnia 30 września 2017 r. W przypadku ustalania prawa do świadczenia wychowawczego na ten okres dochody stanowiące podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego 500 zł, ustalane są za rok kalendarzowy 2014.