Wirtualne kasy fiskalne

Epidemia koronawirusa przyśpieszyła wiele procesów, a jednym z nich było wprowadzenie wirtualnej kasy fiskalnej.  Rozwiązanie to z biegiem czasu będzie zyskiwać na popularności, a wiele przedsiębiorstw się na nie zdecyduje.

Wirtualna kasa fiskalna-wymóg czy wybór?

Wirtualne kasy fiskalne mogą wprowadzić lokale gastronomiczne oraz branże hotelowe. Termin ten został przeniesiony z 1.07.2020 roku z powodu epidemii COVID-19. Kto jeszcze może skorzystać z wirtualnej kasy fiskalnej? M.in. salony piękności, punkty medyczne oraz gabinety fryzjerskie. W związku z powyższym są branże, które jeszcze nie są do tego zobligowane, chociaż takie rozwiązanie może być trafną alternatywą dla zwykłych kas rejestrujących. Nieodłącznym elementem wirtualnych kas fiskalnych jest proces certyfikowania, przeprowadzany przez Główny Urząd Miar. W początkowej fazie kasy miały być wykorzystywane tylko i wyłącznie przez branże transportowe, firmy przewozowe takie jak np. UBER. Planowane jest, że wirtualną kasę fiskalną obowiązkowo będą musieli założyć podatnicy, którzy trudnią się sprzedażą dla rolników ryczałtowych oraz osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. 

Wymogi techniczne dobrej wirtualnej kasy fiskalnej

Rynek w 2024 roku będzie obfitował w wiele programów typu wirtualna kasa, czy drukarka fiskalna, dlatego ważne jest aby spełniała ona wszystkie wymogi techniczne. Użytkowanie oprogramowania WKF również określono w odpowiednich rozporządzeniach;

  • sposób na wystawianie dokumentów innych niż wydruk przy zastosowaniu kas, a także inne ważne i szczególne przypadki;
  • metoda prowadzenia ewidencji;
  • sposób w jaki należy zakończyć używanie kas, w momencie zakończenia, działalności gospodarczej lub pracy kas.

Ministerstwo zapewnia, że rozwiązanie jakim jest wirtualna kasa fiskalna zmniejszy koszty całkowite, dzięki czemu szara strefa zostanie skutecznie zminimalizowana.  Wirtualna kasa fiskalna oprócz dodatkowych funkcji działa podobnie jak kasy online. WKF posiada funkcję przesyłania danych do systemu teleinformatycznego poprzez sieć telekomunikacyjną.

Dobre strony wirtualnej kasy fiskalnej


Wirtualna kasa fiskalna
Mobi Kasa to nowoczesne rozwiązanie, które ma na celu uszczelnić system podatkowy w Polsce. W kraju jest również duża luka VAT, która dzięki WKF też ma zostać wyeliminowana. Idąc z duchem czasu, wirtualna kasa fiskalna daje szerokie możliwości wprowadzenia płatności bezgotówkowych. Rząd dąży również do pozbycia się przestarzałych urządzeń, przez które kontrola nie przebiega w sposób prawidłowy. 

Wirtualne kasy fiskalne pozwalają na łatwe wystawienie paragonu elektronicznego. Ponadto używając dowolnie wybranej drukarki możesz uzyskać go w formie papierowej. Dużym plusem wirtualnej kasy fiskalnej jest to, że możesz wykorzystać ją przy sprzedaży obwoźnej, bez konieczności użycia dodatkowego sprzętu. Jak widać wirtualna kasa fiskalna posiada szereg korzyści, które zrewolucjonizują obecne standardy sprzedaży. Oprogramowanie WKF to nowy start.