Wczasy pod gruszą – zasady w 2024 r.

wczasy pod gruszą zasady

Wiele firm w Polsce ma obowiązek prowadzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Przedsiębiorcy z sektora mikro i małych przedsiębiorstw mogą go założyć dobrowolnie, na przykład, na wniosek zakładowych związków zawodowych. Obowiązek zależy od liczby pracowników zatrudnionych na pełen etat. W ramach funduszu przysługuje im świadczenie nazywane- wczasy pod gruszą. Kto może z tego skorzystać? Jakie są limity w 2024 roku? Dowiesz się z artykułu.

Wczasy pod gruszą – dla kogo?

Obecnie wszystkie firmy zatrudniające minimum 50 pracowników, na dzień 1 stycznia i w przeliczeniu na pełne etaty, muszą tworzyć Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Jeśli pracodawca zatrudnia mniej osób, to obowiązek go nie dotyczy, jednak może to zrobić dobrowolnie. Z funduszu skorzystają nie tylko pracownicy. Dotyczy on także członków ich rodzin, byłych pracowników, emerytów i rencistów z rodzinami, a także wszystkich innych osób, którym pracodawca dał możliwość do korzystania z zasobów ZFŚS, na przykład w regulaminie funduszu.

Wczasy pod gruszą to świadczenie pieniężne wypłacane z ZFŚS pracownikom zatrudnionym na pełen etat i umowę o pracę. Nie jest to tożsame ze świadczeniem urlopowym. Według art. 8 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych najbardziej istotnym kryterium dla wczasów pod gruszą jest kryterium dochodowe. Prawo precyzuje, że przyznawanie preferencyjnych usług i świadczeń oraz kwoty dotacji z funduszu jest uzależnione od sytuacji życiowej, rodzinnej i majątkowej osoby uprawnionej do ich otrzymania.

Jak skorzystać ze świadczenia?

Obowiązuje jeszcze jedna, ważna zasada. Aby skorzystać z wczasów pod gruszą, należy wykorzystać 10 dni nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego. Nie ma tutaj znaczenia pora urlopu, czyli czy pracownik wykorzysta świadczenie podczas nieobecności w trakcie lata, czy zimy. Nie ma także przepisów określających, że musi być to urlop wyjazdowy, możemy wykorzystać go dowolnie, także w domu. Wystarczy, że przebywamy na urlopie przez 14 dni kalendarzowych i złożymy odpowiedni wniosek o przyznanie świadczenia. Musi on zawierać oświadczenie o sytuacji majątkowej i rodzinnej.

Do zarządzania urlopami warto mieć w firmie sprawdzone narzędzie e-RCP. W systemie e-Pracownicy dodawanie nieobecności zajmuje krótką chwilę i jest równoznaczne z wysłaniem elektronicznego wniosku urlopowego. Oprócz tego wniosku do skorzystania z wczasów pod gruszą musimy złożyć wniosek o jego wypłatę.

Szczegółowe informacje na temat przyznawania świadczenia Wczasy pod gruszą musimy zawrzeć w regulaminie ZFŚS. Zapisy dotyczą:

  • uprawnionych,
  • wysokości świadczenia i częstotliwości jego wypłat,
  • długości nieprzerwanego urlopu, który pracownik powinien wykorzystać.

Wczasy pod gruszą – kwoty i limity w 2024 r.

Wysokość wypłaty wczasów pod gruszą nie jest z góry określona, ponieważ zależy od zarobków pracownika i członków jego rodziny. Niezgodne jest zasadnicze wypłacanie wszystkim pracownikom identycznej sumy. Czynniki takie jak staż pracy, przebywanie na urlopie czy posiadane kwalifikacje nie mogą mieć wpływu na wysokość świadczenia. 

Wsparcie finansowe na wczasy pod gruszą nie może przekroczyć kwoty odpisu podstawowego na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, tj. w 2024 r.:

  1. 2417,14 zł dla osoby zatrudnionej w normalnych warunkach pracy,
  2. 3222,86 zł dla pracownika zatrudnionego w szczególnych warunkach pracy.

Przepisy nie określają konkretnej, ani minimalnej kwoty, którą pracodawca powinien przeznaczyć na wczasy pod gruszą dla jednego pracownika. Jak wspomniano wcześniej, warunki określane są w regulaminie ZFŚS, dlatego w każdej firmie mogą być inne.

W rzeczywistości wczasy pod gruszą są przyznawane pracownikom o niskich dochodach, których sytuacja finansowa jest najbardziej trudna.