VAT OSS – co warto wiedzieć

Lipiec 2021 rozpoczął się rozszerzeniem procedury MOSS, która ostatecznie obsługuje kompleksowo OSS. Jest to procedura unijna i na jej terenie wprowadzona. Każdy kto ma zamiar z takiego rozwiązania skorzystać musi się zarejestrować tylko i wyłącznie w jednym z państw członkowskich. Rejestracja odbywa się w miejscu gdzie podatnik ma siedzibę swojej działalności. 

VAT MOSS a VAT OSS
Procedura Mini One Stop Shop czyli w skrócie MOSS funkcjonuje od 2015 roku. Jej zadaniem było ułatwienie sprzedawcom rozliczanie usług elektronicznych. MOSS pozwalał na to, aby wszystkie usługi elektroniczne, który zostawały realizowane docelowo za granicą, a ich limit nie przekroczył 10 tys. euro, można wtedy rozliczyć w Polsce. Rejestracja do VAT w kraju musi się odbyć, gdy zostanie przekroczona powyższa kwota. Rejestracja MOSS umożliwiała korzystanie ze specjalnego systemu w Polsce i na zapłatę podatku VAT z zagranicy. One Stop Shop to w skrócie VAT OSS i jest rozszerzeniem procedury MOSS. Zostało wymyślone na potrzeby pakietu e-commerce. Na dzień dzisiejszy VAT OSS używają osoby sprzedające za granicą swoje towary i usługi. Wprowadzone zmiany powodują, że handel wewnątrz Unii Europejskiej jest sprawniejszy i łatwiejszy. 

Co to jest VAT OSS?

Zgodnie z art. 130a pkt 3 ustawy o VAT procedura OSS daje możliwość rozliczania VAT należnego z tytułu jasno określonych czynności na terenie UE konsumpcji, za pośrednictwem państwa członkowskiego identyfikacji. 

Czym jest państwo członkowskie konsumpcji? 

  1. Gdy dotyczy wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (zakończenie wyysłki lub transportu towarów do nabywcy),
  2. lub dotyczy dostaw towarów dokonanych przez podatnika, który takie dostawy ułatwia (art. 7a ust. 2), Państwo członkowskie jest wtedy, gdy wysyłka lub transport danych towarów będących przedmiotem takich dostaw ma swój początek i koniec w obrębie tego samego kraju członkowskiego, 
  3. gdy świadczy usługi.

Czym jest państwo członkowskie identyfikacji?

  1. Gdy podatnik ma siedzibę swojej firmy,
  2. gdy podatnik ma miejsce, które jest stałe dla prowadzenia działalności gospodarczej. ale nie posiada jej siedziby w UE,
  3. gdy rozpoczyna się wysyłka lub transport towarów. W chwili większej ilości państw członkowskich,
  4. gry podatnik ma miejsce, w którym może prowadzić działalność gospodarczą. Wybiera je w momencie złożenia zgłoszenia informującego  o tym, że chce skorzystać z procedury unijnej. Tylko wtedy, gdy nie ma jednej siedziby firmy na terytorium UE, ale ma więcej niż jedną lokalizację biura na terenie UE. 

Jak wygląda procedura OSS?

Według art. 130a pkt 1a o VAT z danej procedury OSS korzystać można wskazując usługi biorąc pod uwagę osoby, które nie są podatnikami. Ponadto ich miejscem musi być państwo członkowskie konsumpcji. W związku z powyższym OSS nie nadaje się w przypadku, gdy podatek rozlicza się w kraju z siedzibą lub miejscem prowadzenia firmy.

Kiedy korzystać z OSS?

Czy ktoś będzie korzystać z VAT OSS jest jego osobistym wyborem i zależy od decyzji sprzedawcy. Gdy sprzedaż jest dla osób prywatnych z innego kraju w Unii Europejskiej wymagane jest pilnowanie limitu sprzedaży. Jeżeli limit nie zostanie przekroczony to transakcje są opodatkowane polskim VATem. W innym przypadku stawka VAT jest w kraju osoby nabywającej towar lub usługę. Rejestracja do VAT w kraju, w którym limit został przekroczony musiała być zrealizowana do 1.07.2021 roku. Ważny tutaj był również  obowiązek ewidencyjno-gospodarczy – rozliczanie VAT w innym kraju UE. Wymuszało to obowiązek korzystania z usług biur rachunkowych, poniewaz tylko one miały wiedzę na temat przepisów podatkowych w innych państwach. Dzięki VAT OSS proces rozliczenia jest prostszy, ze względu na to, że po przekroczeniu limitu sprzedaży w UE, nie ma zakazu, aby sprzedawca mógł rozliczać podatek VAT w Polskim Urzędzie Skarbowym.