Urlop opiekuńczy – najważniejsze informacje

urlop opiekunczy

W ostatnim czasie Kodeks pracy uległ kilku zmianom. Dotyczyły przede wszystkim regulacji pracy zdalnej, świadectwa pracy, a także nowych rodzajów urlopów. W tym artykule opiszemy, czym jest nowy urlop opiekuńczy. Ile dni przysługuje pracownikowi? W jakich sytuacjach można złożyć wniosek? Czytaj dalej.

Urlop opiekuńczy – czym jest

Urlop opiekuńczy to nowość wprowadzona przez unijną dyrektywę. Przysługuje w przypadku, gdy opiekujemy się osobą z naszej najbliższej rodziny. Opieka ta dotyczy wsparcia z powodów medycznych. Ten rodzaj urlopu nie jest wliczany do wymiaru urlopu wypoczynkowego.

Podstawą do skorzystania z urlopu opiekuńczego jest opieka medyczna nad dziećmi, rodzicami, czy też współmałżonkiem. Dotyczy też osób, które zamieszkują w tym samym gospodarstwie domowym.

Warto zaznaczyć, że urlop opiekuńczy nie jest płatny. Jest to prawo do dodatkowych 5-ciu dni wolnych. Wniosek o taki urlop musimy złożyć co najmniej jeden dzień przed jego wykorzystaniem.

Wniosek o urlop opiekuńczy

Minimum jeden dzień przed planowanym terminem urlopu opiekuńczego należy złożyć wniosek do pracodawcy. W tym przypadku forma ustna nie jest dopuszczalna. Musimy złożyć wniosek elektronicznie, lub tradycyjnie papierowo. Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko członka rodziny, którym będziemy się opiekować, a także powód i stopień pokrewieństwa. Jeżeli osoba pod naszą opieką nie jest z nami spokrewniona, ale mieszka w tym samym gospodarstwie domowym, to musimy podać we wniosku również adres.

Do wniosku nie musimy dołączać żadnej dokumentacji medycznej.

Jakich umów dotyczy ten rodzaj urlopu?

Ważną informacją jest, że urlop opiekuńczy nie dotyczy pracowników zatrudnionych na umowy cywilnoprawne. Mogą z niego skorzystać wyłącznie pracownicy na umowie o pracę. Co więcej, ustawowe 5 dni w skali roku są niezależne od okresu zatrudnienia, czy liczby pracodawców. Niewykorzystane dni nie przechodzą na kolejny rok.

Czy pracodawca może odmówić urlopu opiekuńczego?

W zdecydowanej większości przypadków pracodawca nie może odmówić skorzystania z tego urlopu. Zgoda musi być udzielona, a pracodawca może się nie zgodzić tylko w nielicznych przypadkach. Są to jednak tylko takie sytuacje, jeśli pracownik nie poda przyczyny medycznej, bądź złoży wniosek za późno. Zwykle jednak orzecznictwo będzie podobne jak w przypadku urlopów na żądanie. Kodeks pracy mówi jednak o opiece lub wsparciu z poważnych względów medycznych. Pracodawca mógłby więc stwierdzić, że podany we wniosku powód nie jest poważny.

Zmiany w urlopach

Od 23 kwietnia br. oprócz wprowadzenia urlopu opiekuńczego zaszło jeszcze kilka zmian dotyczących urlopów w Kodeksie pracy. 

  • Dłuższy urlop rodzicielski- do 41. lub 43. tygodni.
  • Urlop z powodu siły wyższej płatny 50%- do 2 dni.