Ulga termomodernizacyjna w 2023 roku

ulga termomodernizacyjna

W obecnych czasach coraz większą wagę przywiązujemy do dbania o środowisko i redukcji kosztów związanych ze zużywaniem energii. Pomaga nam w tym technologia i inne rozwiązania, w tym przedsięwzięcia termomodernizacyjne. Podatnicy PIT i osoby, które płacą ryczałt i posiadają dom jednorodzinny, mogą takie działania odliczyć od dochodu lub przychodu. Czym jest ulga termomodernizacyjna? Jakich wydatków dotyczy i jak ją rozliczyć? Czytaj w artykule.

Czym jest przedsięwzięcie termomodernizacyjne?

W ustawie o wspieraniu termomodernizacji i remontów określona została charakterystyka przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Podlegają one pod ulgę termomodernizacyjną dla wielu podatników. Są to następujące działania:

 • „całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne, lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji,
 • ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania oraz budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych,
 • wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków wymienionych w lit. a,
 • ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki wymienione w lit. a, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków”.

Co to jest ulga termomodernizacyjna?

Wiele osób może w rozliczeniu rocznym odliczyć sobie koszty wyżej wymienionych przedsięwzięć. Ściśle określa to art. 26h ust. 1 ustawy o PIT, w którym mowa o uldze termomodernizacyjnej. Jest to ulga podatkowa dla osób, które posiadają na własność dom jednorodzinny i w nim dokonali przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Od podstawy opodatkowania możemy odliczyć wydatki do kwoty 53 000 złotych rocznie. W przypadku podatników PIT odliczamy tę kwotę od dochodu, natomiast przy ryczałcie ewidencjonowanym od przychodu. Dzięki tej uldze możemy pomniejszyć swój dochód lub przychód i w związku z tym zapłacić niższy podatek.

Warunki skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej:

 1. podatnik musi być właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego (nie dotyczy to najmu, czy dzierżawy),
 2. wydatki muszą dotyczyć przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, tj. materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z jego realizacją,
 3. przedsięwzięcie termomodernizacyjne musi zakończyć się w ciągu 3 lat od roku podatkowego, w którym to rozpoczęliśmy przedsięwzięcie i ponieśliśmy pierwszy wydatek.

Co ciekawe, w pkt. 1 mowa o właścicielach i współwłaścicielach budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Oznacza to, że w przypadku małżonków posiadających wspólny dom, każdemu z nich należy się ulga termomodernizacyjna. Mogą więc w sumie odliczyć od podstawy opodatkowania 106 000 zł rocznie. 

Kiedy odliczać ulgę termomodernizacyjną?

Jak wspomniano wyżej, możemy skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej jeśli jesteśmy podatnikiem PIT, rozliczamy się na ryczałcie oraz jesteśmy właścicielem domu jednorodzinnego. Mowa tutaj o budynku mieszkalnym wolnostojącym lub tzw. bliźniaku, czy szeregówce. Musi stanowić konstrukcyjnie samodzielną całość. W budynku mogą być wydzielone nie więcej niż dwa lokale mieszkalne, lub jeden mieszkalny i jeden użytkowy (którego powierzchnia nie przekracza 30% powierzchni budynku).

Co możemy odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej?

W załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych znajdziemy wszystkie wydatki, które możemy odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Są to m.in.:

 • pompa ciepła,
 • kocioł gazowy kondensacyjny,
 • węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury,
 • materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia,
 • przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej,
 • kolektor słoneczny,
 • materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego,
 • ogniwo fotowoltaiczne,
 • wymiana stolarki zewnętrznej,
 • montaż kotła, pompy, kolektora, instalacji fotowoltaicznej,
 • wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej,
 • uruchomienie i regulacja źródła ciepła.

Nie stosuje się ulgi termomodernizacyjnej dla wydatków, które zostały dofinansowane, lub zwrócone, np. z funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Ulga termomodernizacyjna – jak rozliczyć

Ulgę termomodernizacyjną możemy rozliczyć w zeznaniu podatkowym PIT-36, PIT-36L, PIT- 37 lub PIT-28 (z załącznikiem PIT/O). Wszelkie wydatki w ramach przedsięwzięcia termomodernizacyjnego musimy potwierdzić fakturami. Ulga termomodernizacyjna może być połączona z dotacją z programu „Czyste Powietrze”. W takim przypadku uldze podlegają tylko te wydatki, które nie zostały dofinansowane z programu.